O čem nám, mimo jiné, lhali na základních školách a jak se „narovnat” (revidováno 23.06.2018)

Na světlo světa většině z nás průběžně vyplouvají na povrch fakta, o čem nám lhali na základních školách, na což můžeme říct jediné. „Odkud ty svoje pravdy sakra berou a jak si jimi mohou být tak jisti?” Nutí nás pamatovat si a interpretovat mnohdy až příliš okatě směšnou tu kterou propagandu.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Propagandu východu a/nebo záchodu v obou případech nevzdělaných zfanatizovaných rádobyautorit, po kterých musíme slepě papouškovat názory, abychom se mohli v dospělosti zařadit do společnosti a za ony názory být ohodnocováni jakýmisi „benefity”. To je nejen špatné, ale především velice společensky nebezpečné.
 

O čem nám lhali na základních školách

Uvedu několik příkladů, o čem lhali na základní škole členům redakce DuchDoby.CZ. Nač si vzpomeneme.

# 01.
Lež: Němci úmyslně zatáhli Ameriku do první světové války potopením lodi Lusitánia.
Skutečnost: Loď Lusitánia byla do válečné zóny poslána úmyslně jako provokace za použití vlivu boháčů navzdory varování německé ambasády v novinách.

# 02.
Lež: Hitler na konci války, v roce 1945, zabil svoji rodinu a pak sebe – spáchal sebevraždu.
Skutečnost: Hitler dožil spokojeně život v Argentině [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] dlouho po konci války.
Spekulace: Adolf Hitler byl loutkou amerických oligarchů; jeho úlohou bylo destabilizovat, ne-li přímo zničit, euroasijský kontinent, aby si Spojené státy mohly podmanit jeho přírodní zdroje. Hitler však těžce narazil napadením Ruska (zřejmě pod vlivem hormonů a/nebo drog zešílel). Snahy amerických oligarchů podmanit si euroasijský kontinent trvají do dnes, v současné době je toto velice úspěšně řešeno prostřednictvím takzvané migrantské krize vyvolané oligarcho-imperialisticky feudálně-fašistickou politikou USA. Že je tomu tak, napovídá fakt ve formě trvalé úzké spolupráce Německa s USA (Německo je protektorátem Spojených států, stejně tak jako je například „naše” Česká republika (dnes nazývaná též Czechia) protektorátem Evropské unie mimochodem rovněž vytvořené na popud zejména amerických oligarchů, což s celou záležitostí úzce souvisí).

# 03.
Lež: Japonsko bezdůvodně zautočilo na Pearl Harbor, čímž vtáhlo USA do druhé světové války.
Skutečnost: USA úmyslně zastavily dodávky ropy Japonsku, zmrazila jejich bankovní účty a poskytovala vojenskou pomoc spojencům, což bylo porušením válečným úmluv. Navíc USA o útoku věděly předem (strana 203).

# 04.
Lež: Nejmenší částicí světa je atom (učitelka si toto lživé tvrzení obratem popřela sama rozebíráním obsahu atomu a tedy potvrzením existence protonu, neutronu a elektronu).
Skutečnost: Nejmenší ani největší částici nelze definovat, velikost je relativní. Dnes je nejmenší známou částicí kvark [2], nicméně správnou odpověďí učitelky na otázku, jaká je nejmenší částice, mělo být například „velikost je relativní, správně položená otázka zní, jakou nejmenší částici známe nebo jsme schopni za současných dostupných technologií pozorovat”. Nejmenší ani největší částice neexistuje.

# 05.
Lež: Člověk pochází z opice (šimpanze, gorily, to je jedno).
Skutečnost: Člověk je samostatná vývojová větev (díl 5 série VIII).

# 06.
Lež: Člověk je všežravec včetně irelevantního rozebrání jeho biologické stavby.
Skutečnost: Člověk je býložravec (nese, kromě možná pouze délky tenkého střeva, veškeré znaky býložravce, viz známá biologicko-logicko-historická fakta.
Poznámka: Někteří srovnávají biologii člověka s prasetem neuvědomujíc si, že ani prase není všežravec (žijí ve víře, že snad i prase je všežravec, viz např. diskuze k článku ZDE).

# 07.
Lež: Peníze jsou kryté a nemohou se tisknout jen tak z ničeho (nikdy nebylo přesně vysvětleno).
Skutečnost: Peníze nejsou kryté a tisknou se jen tak z ničeho (např. se směňují za rovněž z ničeho tištěné státní dluhopisy, což je v podstatě majetek občanstva rozkrádaný jednotlivými zemskými politiky majícími mandát od nevzdělaných lidí, kteří je v dnešní době, kde můžeme snadno získat potřebné informace, ještě volí).

# 08.
Lež: V roce 1992 došlo k rozdělení ČSFR na samostatnou Českou a Slovenskou republiku.
Skutečnost: V roce 1992 došlo k zániku ČSFR, aby mohly být následně založeny státy Česká a Slovenská republika.
Poznámka: K zániku ČSFR došlo v podstatě podvodem na občany, neboť se v Čl. 1 (2) Ústavního zákona č. 327/1991 Sb. o referendu uvádí „O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem”, dále viz související články a body, přičemž k žádnému referendu nikdy nedošlo a nikdo z občanů si změnu nepřál. Nic na tom nemění ani Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., jenž byl před změnou nedomyšleně vytvořen právě pro účely „rozdělení” na dvě samostatné republiky.

# 09.
Lež: Za komunismu tu bylo špatně.
Skutečnost: Za komunismu nebylo špatně, neboť komunismus nikdy nevznikl – neexistoval (nevzdělaní učitelé nám o komunismu lhali už jen z důvodu neznalosti samotné definice tohoto slova).
Poznámka: Patrně byl myšlen socialismus, což je obrovský rozdíl. Nicméně za socialismu měl každý co jíst (neexistovalo bezdomovectví), byly bezúročné půjčky pro rodiny např. na vybavení bytů (bydlení dostával prakticky každý), byla absolutní zaměstnanost (sice „nuceně”, nicméně v té se téměř nikdy nikdo vyloženě nepředřel a byla jistota mzdy pokrývající minimálně základní životní potřeby), vykořisťování nebylo takových rozměrů jako dnes (likvidace malých živnostníků a firem nadnárodními korporacemi odvádějícími zisky za hranice) atd.

# 10.
Lež: Lidé se proti socialismu vzbouřili a prostřednictvím tzv. Sametové revoluce si vydemonstrovali změnu.
Skutečnost: Sametová revoluce byl podvod připravený současným establishmentem. Sametová revoluce proběhla za masivní podpory tehdejších mainstreamových médií, která by si to jinak nemohla dovolit.
Poznámka: Československá společnost se tehdy dostala opět pod vliv západu (nejprve byl vliv západu ze strany nacistického Německa jakožto vazala, respektive protektorátu USA), následoval vliv východu ze strany socialistického Ruska (což bylo také špatně, aby mimochodem někdo nechápal, že snad Rusko a socialismus nějak vyzdvihujeme – to v žádném případě, obojí byla a je stejná diktatura), abychom se následně vrátili opět pod vliv západu (tentokráte přímý, bez Německa, i když přes to oklikou v podstatě i s Německem) v roce 1989. Nebyli jsme svobodní nikdy, pouze se měnily a režimově-diktátorsky vyvíjely koncepty zemí, v jejichž područí jsme žili a dosud žijeme. V současné době žijeme v oligarcho-imperialistickém feudofašismu, v žádné demokracii.

# 11.
Lež: Žijeme v demokracii.
Skutečnost: Demokracie je vládou lidu a ten momentálně nevládne, neboť jeho volení, a mnohdy i nevolení, zástupci nekonají podle vůle lidu. Možnost volby je navíc silně omezena mocí peněz.
Poznámka: § 5 (1) zákona č. 424/1991 Sb. tvrdí, že „Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy”. Pohlédněme, kdo například vydává vyhlášky na magistrátech – občané z pozic politických stran, což je protiústavní (příklad konkrétních obětí české justice, kterému se například věnujeme).

# 12.
Lež: Václav Havel byl národní hrdina.
Skutečnost: Václav Havel byl, podle mnohých relevantních internetových zdrojů, opilec, kolaborant a hlupák.

Těch bodů je nespočetně, tento článek však není o vypsání všech, nýbrž o uvedení několika málo konkrétních příkladů. Kdybychom měli uvést všechny, nedělali bychom dlouho nic jiného a na to nemáme čas.
 

Tak sakra co se to děje?

Jsme svědky neustálého přepisování učebnic nejen dějepisu a již jako rodiče si můžeme sami snadno ověřit rozpor v tom, co učili tehdy nás a co učí naše děti dnes. Povětšinou jde jen o snůšku propagandistických lží, kterým věří sami nevzdělaní (rozumějte rovněž zfanatizovaní) učitelé (vím, co píši, má žena je vystudovanou učitelkou – titul Mgr., která se zároveň s ostatními redaktory podílela na psaní tohoto článku), aby tito dostali peníze na živobytí, bez kterých by se, stejně jako všichni ostatní, kdož by odmítli nebo odmítají systém, ocitli jako bezdomovci na ulici.

Faktem je, že historii píši zejména vítězové. Přepisování učebnic nejen dějepisu má vícero důvodů. Nedávno dokonce proběhly zprávy o tom, že nás snad měly „osvobodit” pouze Spojené státy americké, přičemž každá průměrně myslící opice ví, že nejméně 2/3 má na svědomí Sovětský svaz. Alespoň tak to učili naši generaci…
 

Co má a nemá význam dělat

Zabývat se historií, ať už byla jakákoli (takže třeba i všemi možnými verzemi), je dobré ať už jen z důvodu, že se ze všech můžeme poučit a neopakovat stejné uskutečněné, nebo neuskutečněné chyby. Stejně tak je dobré sledovat různé sci-fi filmy či seriály, které mají nesmírně edukativní hodnotu (nemusíme učinit chyby, které ještě nenastaly). Potřeba je ke vzdělá(vá)ní přistupovat konstruktivně, tzn. s uplatněním vědecké metody. To je totiž jediná cesta, při které se nezblázníme a nevyhoříme, neboť věda se nemýlí, nýbrž neustále vyvíjí. Snažme se a neustále zpochybňujme vše, s čím přijdeme do styku, a to především sami sebe a svá přesvědčení, protože totiž to je vědecká metoda posouvající člověka ve vzdělanosti a tím pádem i jeho hodnotě dál a dál. Konstruktivní vzdělá(vá)ní nemá nic společného se vzdělá(vá)ním konvenčním na bází škol. Konstruktivní vzdělá(vá)ní vychází z vlastního samostatného nebo kolektivního výzkumu. Z jediné a nezaměnitelné skutečné vědecké metody.
 

Co tedy dělat, kde mám začít?

Zářným příkladem vědecké metody je například myšlenkový tok Hnutí Zeitgeist. Začněte zlehka dokumentárními filmy Duch doby: Posun vpřed (Zeitgeist: Moving Forward)Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum), vyposlechněte si relace Hnutí na Svobodném vysílači CS, následně přejdete přímo k příručce Definice Hnutí Zeitgeist a jakmile s touto skončíte, budete sami vědět, kudy a jak se vydat dál. Nic není a nejde hned, je zkrátka potřeba na to jít postupně. Pamatovat si vyjmenovaná slova rovněž nebudeme bez znalosti abecedy, nebo ano?
 

V čem lhali na základní škole Vám?

Napište nám do diskuze pod článek něco málo o sobě a v čem lhali na základní škole Vám. A třeba i jak jste se dozvěděli pravdu. Co třeba takové 11. září 2001 v USA, učili Vás o tom na základní či jiné škole? Jak Vám to podávali? Zapojte se do diskuze, rozšiřte naše obzory a sdílejte tento článek na sociálních sítích, ať se dostane do širšího povědomí. A třeba se k nám připojte, společnosti to jen prospěje.
 

Použité zdroje

Text: hypertextové odkazy
Foto: Wikipedia.org


Revize článku

14.03.2018, 14:35: Korekce textu obsahu článku (doplnění některých zdrojů informací)
09.05.2018, 14:00: Doplněn bod číslo 8 co by zdroj informace do # 02. článku (odvysíláno na FTV Prima)
23.06.2018, 14:35: Korekce textu obsahu článku (přesun některých zdrojů informací z komentářů)

Martin Mojmír
Sledujte nás
Do jaké míry souzníte s článkem?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii, sociologii a jazyk český. Věnuje se zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, futurologii, sociologii, ekologii a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky co by udržitelného socio-ekonomického modelu, provozovatelem projektů DuchDoby.CZ, ZeitgeistMovement.cz, JinéMédium.CZ, fóra ETIQ a řady dalších.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
46 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Petr
Petr
4 roky před
Reaguje uživateli  Qestament

Ne… vsezravec 🙂

Já Jsem
Já Jsem
4 roky před

Když už něco někde opisuješ(čerpáš) tak to alespoň správně opiš. Arizona a Argentina je rozdíl

Adam
Adam
3 roky před

Nemá smysl komentovat všechno, ale aspoň jedna věc – Jestli někdo ve škole říká, že člověk pochází z šimpanze, není to proto, že by byl zfanatizovaný, ale proto, že na přednáškách na peďáku fakt vůbec nedával pozor. Ale to, že pocházíme z opice je prostě fakt. Máme samostatnou vývojovou větev, ano, ale ta se samozřejmě vyvinula z opic. Například jméno našeho známého předka „Australopithecus“ fakt neznamená „jižní týpek týpek v džínách“, ale „jižní opice“. A v mnoha směrech opici připomínal a jeho předkové byli ještě o něco opicovatější a jejich předkové už byli opicemi skrznaskrz opicovatými. Evoluce se tomu tuším říká.
Pár těch bodů je docela zajímavých jako námět k debatě, ale celé je to totálně pohřbeno tím fanaticky konspiračním tónem. Výsledný dojem je něco mezi směšností a děsivostí.

Martin Tancoš
Martin Tancoš
3 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Vetřelci dávnověku? 😀 Pobavil jste. Nějaký skutečný vědecký důkaz byste němel?

Qestament
Qestament
3 roky před
Reaguje uživateli  Martin Tancoš

@Martin Tancoš: Teda ty jsi komik. Seriál Vetřelci dávnověku dávají normálně na mainstreamové Primě jako vážnej dokument a ty tomu nevěříš? 😀

Tereza Procházková
Tereza Procházková
2 roky před

Uvádíte lež na pravou míru tím, že uvádíte i spekulace? Myslím tu o Hitlerovi…
Nesouhlasím, že bychom u nás neměli demokracii – demokracie je vláda lidu prostřednictvím zvolených zástupců. Bohužel zvolení zástupci jsou také jenom lidé a jestli je zbytek národa nechá dělat to, co sami chtějí, je to jen obrázek toho daného národa, co si nechá líbit. Ale neznamená to, že tu nemáme demokracii.