O čem nám, mimo jiné, lhali na základních školách a jak se „narovnat” (revidováno 23.06.2018)

Na světlo světa většině z nás průběžně vyplouvají na povrch fakta, o čem nám lhali na základních školách, na což můžeme říct jediné. „Odkud ty svoje pravdy sakra berou a jak si jimi mohou být tak jisti?” Nutí nás pamatovat si a interpretovat mnohdy až příliš okatě směšnou tu kterou propagandu.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Propagandu východu a/nebo záchodu v obou případech nevzdělaných zfanatizovaných rádobyautorit, po kterých musíme slepě papouškovat názory, abychom se mohli v dospělosti zařadit do společnosti a za ony názory být ohodnocováni jakýmisi „benefity”. To je nejen špatné, ale především velice společensky nebezpečné.
 

O čem nám lhali na základních školách

Uvedu několik příkladů, o čem lhali na základní škole členům redakce DuchDoby.CZ. Nač si vzpomeneme.

# 01.
Lež: Němci úmyslně zatáhli Ameriku do první světové války potopením lodi Lusitánia.
Skutečnost: Loď Lusitánia byla do válečné zóny poslána úmyslně jako provokace za použití vlivu boháčů navzdory varování německé ambasády v novinách.

# 02.
Lež: Hitler na konci války, v roce 1945, zabil svoji rodinu a pak sebe – spáchal sebevraždu.
Skutečnost: Hitler dožil spokojeně život v Argentině [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] dlouho po konci války.
Spekulace: Adolf Hitler byl loutkou amerických oligarchů; jeho úlohou bylo destabilizovat, ne-li přímo zničit, euroasijský kontinent, aby si Spojené státy mohly podmanit jeho přírodní zdroje. Hitler však těžce narazil napadením Ruska (zřejmě pod vlivem hormonů a/nebo drog zešílel). Snahy amerických oligarchů podmanit si euroasijský kontinent trvají do dnes, v současné době je toto velice úspěšně řešeno prostřednictvím takzvané migrantské krize vyvolané oligarcho-imperialisticky feudálně-fašistickou politikou USA. Že je tomu tak, napovídá fakt ve formě trvalé úzké spolupráce Německa s USA (Německo je protektorátem Spojených států, stejně tak jako je například „naše” Česká republika (dnes nazývaná též Czechia) protektorátem Evropské unie mimochodem rovněž vytvořené na popud zejména amerických oligarchů, což s celou záležitostí úzce souvisí).

# 03.
Lež: Japonsko bezdůvodně zautočilo na Pearl Harbor, čímž vtáhlo USA do druhé světové války.
Skutečnost: USA úmyslně zastavily dodávky ropy Japonsku, zmrazila jejich bankovní účty a poskytovala vojenskou pomoc spojencům, což bylo porušením válečným úmluv. Navíc USA o útoku věděly předem (strana 203).

# 04.
Lež: Nejmenší částicí světa je atom (učitelka si toto lživé tvrzení obratem popřela sama rozebíráním obsahu atomu a tedy potvrzením existence protonu, neutronu a elektronu).
Skutečnost: Nejmenší ani největší částici nelze definovat, velikost je relativní. Dnes je nejmenší známou částicí kvark [2], nicméně správnou odpověďí učitelky na otázku, jaká je nejmenší částice, mělo být například „velikost je relativní, správně položená otázka zní, jakou nejmenší částici známe nebo jsme schopni za současných dostupných technologií pozorovat”. Nejmenší ani největší částice neexistuje.

# 05.
Lež: Člověk pochází z opice (šimpanze, gorily, to je jedno).
Skutečnost: Člověk je samostatná vývojová větev (díl 5 série VIII).

# 06.
Lež: Člověk je všežravec včetně irelevantního rozebrání jeho biologické stavby.
Skutečnost: Člověk je býložravec (nese, kromě možná pouze délky tenkého střeva, veškeré znaky býložravce, viz známá biologicko-logicko-historická fakta.
Poznámka: Někteří srovnávají biologii člověka s prasetem neuvědomujíc si, že ani prase není všežravec (žijí ve víře, že snad i prase je všežravec, viz např. diskuze k článku ZDE).

# 07.
Lež: Peníze jsou kryté a nemohou se tisknout jen tak z ničeho (nikdy nebylo přesně vysvětleno).
Skutečnost: Peníze nejsou kryté a tisknou se jen tak z ničeho (např. se směňují za rovněž z ničeho tištěné státní dluhopisy, což je v podstatě majetek občanstva rozkrádaný jednotlivými zemskými politiky majícími mandát od nevzdělaných lidí, kteří je v dnešní době, kde můžeme snadno získat potřebné informace, ještě volí).

# 08.
Lež: V roce 1992 došlo k rozdělení ČSFR na samostatnou Českou a Slovenskou republiku.
Skutečnost: V roce 1992 došlo k zániku ČSFR, aby mohly být následně založeny státy Česká a Slovenská republika.
Poznámka: K zániku ČSFR došlo v podstatě podvodem na občany, neboť se v Čl. 1 (2) Ústavního zákona č. 327/1991 Sb. o referendu uvádí „O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem”, dále viz související články a body, přičemž k žádnému referendu nikdy nedošlo a nikdo z občanů si změnu nepřál. Nic na tom nemění ani Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., jenž byl před změnou nedomyšleně vytvořen právě pro účely „rozdělení” na dvě samostatné republiky.

# 09.
Lež: Za komunismu tu bylo špatně.
Skutečnost: Za komunismu nebylo špatně, neboť komunismus nikdy nevznikl – neexistoval (nevzdělaní učitelé nám o komunismu lhali už jen z důvodu neznalosti samotné definice tohoto slova).
Poznámka: Patrně byl myšlen socialismus, což je obrovský rozdíl. Nicméně za socialismu měl každý co jíst (neexistovalo bezdomovectví), byly bezúročné půjčky pro rodiny např. na vybavení bytů (bydlení dostával prakticky každý), byla absolutní zaměstnanost (sice „nuceně”, nicméně v té se téměř nikdy nikdo vyloženě nepředřel a byla jistota mzdy pokrývající minimálně základní životní potřeby), vykořisťování nebylo takových rozměrů jako dnes (likvidace malých živnostníků a firem nadnárodními korporacemi odvádějícími zisky za hranice) atd.

# 10.
Lež: Lidé se proti socialismu vzbouřili a prostřednictvím tzv. Sametové revoluce si vydemonstrovali změnu.
Skutečnost: Sametová revoluce byl podvod připravený současným establishmentem. Sametová revoluce proběhla za masivní podpory tehdejších mainstreamových médií, která by si to jinak nemohla dovolit.
Poznámka: Československá společnost se tehdy dostala opět pod vliv západu (nejprve byl vliv západu ze strany nacistického Německa jakožto vazala, respektive protektorátu USA), následoval vliv východu ze strany socialistického Ruska (což bylo také špatně, aby mimochodem někdo nechápal, že snad Rusko a socialismus nějak vyzdvihujeme – to v žádném případě, obojí byla a je stejná diktatura), abychom se následně vrátili opět pod vliv západu (tentokráte přímý, bez Německa, i když přes to oklikou v podstatě i s Německem) v roce 1989. Nebyli jsme svobodní nikdy, pouze se měnily a režimově-diktátorsky vyvíjely koncepty zemí, v jejichž područí jsme žili a dosud žijeme. V současné době žijeme v oligarcho-imperialistickém feudofašismu, v žádné demokracii.

# 11.
Lež: Žijeme v demokracii.
Skutečnost: Demokracie je vládou lidu a ten momentálně nevládne, neboť jeho volení, a mnohdy i nevolení, zástupci nekonají podle vůle lidu. Možnost volby je navíc silně omezena mocí peněz.
Poznámka: § 5 (1) zákona č. 424/1991 Sb. tvrdí, že „Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy”. Pohlédněme, kdo například vydává vyhlášky na magistrátech – občané z pozic politických stran, což je protiústavní (příklad konkrétních obětí české justice, kterému se například věnujeme).

# 12.
Lež: Václav Havel byl národní hrdina.
Skutečnost: Václav Havel byl, podle mnohých relevantních internetových zdrojů, opilec, kolaborant a hlupák.

Těch bodů je nespočetně, tento článek však není o vypsání všech, nýbrž o uvedení několika málo konkrétních příkladů. Kdybychom měli uvést všechny, nedělali bychom dlouho nic jiného a na to nemáme čas.
 

Tak sakra co se to děje?

Jsme svědky neustálého přepisování učebnic nejen dějepisu a již jako rodiče si můžeme sami snadno ověřit rozpor v tom, co učili tehdy nás a co učí naše děti dnes. Povětšinou jde jen o snůšku propagandistických lží, kterým věří sami nevzdělaní (rozumějte rovněž zfanatizovaní) učitelé (vím, co píši, má žena je vystudovanou učitelkou – titul Mgr., která se zároveň s ostatními redaktory podílela na psaní tohoto článku), aby tito dostali peníze na živobytí, bez kterých by se, stejně jako všichni ostatní, kdož by odmítli nebo odmítají systém, ocitli jako bezdomovci na ulici.

Faktem je, že historii píši zejména vítězové. Přepisování učebnic nejen dějepisu má vícero důvodů. Nedávno dokonce proběhly zprávy o tom, že nás snad měly „osvobodit” pouze Spojené státy americké, přičemž každá průměrně myslící opice ví, že nejméně 2/3 má na svědomí Sovětský svaz. Alespoň tak to učili naši generaci…
 

Co má a nemá význam dělat

Zabývat se historií, ať už byla jakákoli (takže třeba i všemi možnými verzemi), je dobré ať už jen z důvodu, že se ze všech můžeme poučit a neopakovat stejné uskutečněné, nebo neuskutečněné chyby. Stejně tak je dobré sledovat různé sci-fi filmy či seriály, které mají nesmírně edukativní hodnotu (nemusíme učinit chyby, které ještě nenastaly). Potřeba je ke vzdělá(vá)ní přistupovat konstruktivně, tzn. s uplatněním vědecké metody. To je totiž jediná cesta, při které se nezblázníme a nevyhoříme, neboť věda se nemýlí, nýbrž neustále vyvíjí. Snažme se a neustále zpochybňujme vše, s čím přijdeme do styku, a to především sami sebe a svá přesvědčení, protože totiž to je vědecká metoda posouvající člověka ve vzdělanosti a tím pádem i jeho hodnotě dál a dál. Konstruktivní vzdělá(vá)ní nemá nic společného se vzdělá(vá)ním konvenčním na bází škol. Konstruktivní vzdělá(vá)ní vychází z vlastního samostatného nebo kolektivního výzkumu. Z jediné a nezaměnitelné skutečné vědecké metody.
 

Co tedy dělat, kde mám začít?

Zářným příkladem vědecké metody je například myšlenkový tok Hnutí Zeitgeist. Začněte zlehka dokumentárními filmy Duch doby: Posun vpřed (Zeitgeist: Moving Forward)Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum), vyposlechněte si relace Hnutí na Svobodném vysílači CS, následně přejdete přímo k příručce Definice Hnutí Zeitgeist a jakmile s touto skončíte, budete sami vědět, kudy a jak se vydat dál. Nic není a nejde hned, je zkrátka potřeba na to jít postupně. Pamatovat si vyjmenovaná slova rovněž nebudeme bez znalosti abecedy, nebo ano?
 

V čem lhali na základní škole Vám?

Napište nám do diskuze pod článek něco málo o sobě a v čem lhali na základní škole Vám. A třeba i jak jste se dozvěděli pravdu. Co třeba takové 11. září 2001 v USA, učili Vás o tom na základní či jiné škole? Jak Vám to podávali? Zapojte se do diskuze, rozšiřte naše obzory a sdílejte tento článek na sociálních sítích, ať se dostane do širšího povědomí. A třeba se k nám připojte, společnosti to jen prospěje.
 

Použité zdroje

Text: hypertextové odkazy
Foto: Wikipedia.org


Revize článku

14.03.2018, 14:35: Korekce textu obsahu článku (doplnění některých zdrojů informací)
09.05.2018, 14:00: Doplněn bod číslo 8 co by zdroj informace do # 02. článku (odvysíláno na FTV Prima)
23.06.2018, 14:35: Korekce textu obsahu článku (přesun některých zdrojů informací z komentářů)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
46 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Václav
Václav
7 roky před

Škola kam chodili členové redakce DuchDoby.CZ. byla vskutku hloupá škola.

Opravdu USA věděli že japonsko chystá útok ?

Mia
Mia
7 roky před

S většinou souhlasím. Jen si myslým, že jste všichni asi vegani, ti totiž pořád melou, že jsme bíložravci. Tak my tedy vysvětlete, kde se v našem těle ukrývají předžaludky, jako u bíložravců!!!

Mia
Mia
7 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

A co vitamín B12, ten si nedokáže každý člověk vyrobit ve střevě. Tak tito jsou odsouzeni tedy podle vás asi k smrti či co. Najděte mi v našich klimatických podmínkách rostlinu, která jej obsahuje.

Mia
Mia
7 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Takže rozuzlení: Pokud se považujete za býložravce, já vám to neberu, v létě si běžte na pastvu a v zimě na seno, ale nevnucujte to lidem. Já se nepovažuju za žádného žravce. Já jsem totiž člověk a ne žravec ať rostlin či masa. Člověk nenusí jíst vlastně vůbec, stačí mu prána. Takže asi tak.

Martina
Martina
7 roky před

Reakce na diskutéry tohoto webu a sociálních sítí zastávající všežravectví člověka

Upozorňuji, že v reakci jsou používány vulgarismy, drastické záběry představivosti a jsou v ni uráženi obézní i ostatní lidé. Pokud si myslíte, že by Vás dané mohlo urazit, nečtěte dále. Pokud i přes toto upozornění budete číst dále a urazíte se, nenesu za tuto skutečnost žádnou odpovědnost.

Nekonečné diskuze o tom, zda je člověk býložravec nebo všežravec, mě už neskutečně serou. Ať už „všežravcům“ předhodíte jakoukoliv studii o tom, že maso člověku škodí či na něj člověk není uzpůsoben, stejně zůstávají zabednění a melou si stále dokola to své. Dokonce se najdou tací, kteří tvrdí, že i prase je všežravec. To, že se to píše na Wikipedii, ještě neznamená, že je to pravda. Ano, prase sežere všechno, co mu hodíte. Ale proč. Má hlad a ví, že ničeho jiného se nedočká. Mimo zajetí by nic takového nežralo, je to sudokopytník, býložravec, žere hlízy, žaludy, obilí apod. Ale dobrá tedy. Opusťme teď všechny vědecké studie a zprávy a připusťme pouze to, že člověk je živočišným druhem homo sapiens sapiens (člověk rozumný rozumný), tedy člověk moudrý. S tím snad souhlasí všichni, ačkoli já ne, ale budiž.

Pokud je tedy člověk moudrý, měl by se chovat moudře a přijmout to, že ve většině situací má možnost volby. Potom tedy otázka. Myslíte si, že je dobrá volba zabíjet zvířata kvůli … kvůli čemu vlastně? Kvůli tomu, abyste měli co jíst? Abyste byli zdraví, mladí, krásní a silní? Myslíte si, že bez masa budete slabomyslní, nemocní chcípáci? Že umřete hlady? Kdyby tomu tak bylo, nemyslíte, že vegetariáni, vegani, vitariáni, frutariáni a podobní by už dávno VYCHCÍPALI? Či by jimi byly přeplněné nemocnice a pro Vás mladé, krásné a „zdravé“ lidi s rakovinou tlustého střeva, cukrovkou, osteoporózou, infarktem, mrtvicí (zbytek si vyjmenujte sami, už mě to dál nebaví) by už tam nebylo místo? Jen se podívejte, kolik známých osobností – herců, sportovců, kulturistů vegetariány či vegany jsou a kolik z nich vypadá na umření. A hele! To oni jsou mladí, krásní, silní a ŽIVÍ. A proč? Protože člověk k životu opravdu MASO NEPOTŘEBUJE. Pochopte to už konečně. A pokud mi někdo začne argumentovat B12, už opravdu budu vraždit. Nejdříve si o tom něco nastudujte a pak argumentujte.

O jednu věc však stoprocentně vyřazením masa ze svého jídelníčku přijdete. A to o Vaše ozdobné tukové prstence, či vany, či jak říkáte vypraseným sádelnatým částem Vašeho často nechutného těla. Kdo by to nechtěl? Každou chvíli se setkávám s lidmi, kteří si stěžují, že jsou tlustí, a kteří hledají nějaké účinné diety. Chcete nadobro zhubnout? Já Vám dám zaručeně účinnou dietu. NEŽERTE MASO. Zhubnete (nebo alespoň přestanete dál tloustnout), budete se moci hýbat, nebudete se nadměrně potit a smrdět na kilometry daleko jako to podle Vás takyvšežravé prase, v autobuse Vám bude stačit jedna sedačka, konečně si uvidíte na svého maličkého bimbase či zasádlenou frndu, po obědě nebudete unavení a líní, ulevíte nejen sobě ale hlavně svému organismu a psychice. Nějaká námitka?

Někdo může říct, že jí maso kvůli chuti. Dobře. Ale řekněte, jakou chuť má maso? Když ho neosolíte, neokořeníte či nenamarinujete a především tepelně neupravíte? Je hnusné, bez chuti. Navíc jsem četla již několik článků o vznikajících náhražkách masa, které mají úplně stejnou strukturu a chuť jako maso. Dokonce prý i jedna nově objevená řasa chutná jako slanina. Možnosti tedy jsou.

Pokud i nadále zastáváte názor, že člověk je všežravec a měl by jíst všechno, dobrá. Vězte však, že všežravec si nevybírá. Žere vše, co je slabší, menší a zvládne to ulovit, zabít. Nedělejte tedy rozdíly ani Vy. Jděte, zabijte a uvařte si Vaší kočku či psa, morče, filcky k obědu. Jsou přece slabší a nemyslí. Mimochodem, víte, že prase je chytřejší než pes?

Pro ty, co si myslí, že zvíře nemyslí, několik příkladů.

člověk – umí si postavit obydlí
zvíře – umí si postavit obydlí, mnohdy daleko složitější než by dokázal člověk

člověk – umí si zajistit jídlo
zvíře – umí si zajistit jídlo a to nedostane vše v Kauflandu ze samé lásky k Česku na podnose

člověk – umí zajistit rodinu
zvíře – umí zajistit rodinu a nepotřebuje k tomu peníze

člověk – musí se učit od jiných lidí vychovávat potomky
zvíře – umí vychovávat potomky a nepotřebuje k tomu celý svůj život, mláďata se učí základy přežití co nejrychleji

člověk – umí si zorganizovat práci (tedy někdy)
zvíře – umí si zorganizovat práci daleko efektivněji než člověk

člověk – umí předvídat, pokud má k dispozici určité informace
zvíře – umí instinktivně předvídat v daleko rozsáhlejších souvislostech než člověk, umí předvídat nebezpečí daleko dříve než člověk (zemětřesení, sopečná činnost, zdravotní potíže člověka,…)

člověk – umí ničit přírodu a bere si věci, které nepotřebuje
zvíře – neumí ničit přírodu, žije s ní v souladu a bere si vždy jen to, co k životu potřebuje

člověk – neumí žít pouze ze zdrojů, které má k dispozici, pro získání jiných vede války a zabíjí nevinné
zvíře – umí žít pouze z těch zdrojů, které má k dispozici

Zvířata neznají závist, nenávist, zlo, nedělají naschvály, neútočí bezdůvodně, nezabíjí pro zábavu, nezabíjí se mezi sebou jen kvůli tomu, že mají jiný názor či víru (nemají a neznají žádnou víru), nezneužívají svá či jiná mláďata a tak dále a tak dále.

Tak co. Kdo je potom chytřejší? Pořád si myslíte, že člověk? Pokud ano, nemůžete se označovat za homo sapiens, ale uvízli jste v homo erectus – tzn. jste stále ještě homofobní č*rák.

Odhoďte „hrdost“ a vezměte si pro jednou příklad ze svých dětí. Kdyby maso nedostaly od Vás, nikdy by si ho samy nevzaly. Můj tříletý synovec nad vanou s vánočním kaprem na otázku svého otce, zda si dá rybičku k večeři, odpověděl bez váhání NE. Až když ho otec doslova zmanipuloval slovy: „Ale ano, dáš si masíčko. Budeš papat masíčko?“, synovec odpověděl ano. Protože mu otec předložil rybu jako věc, nikoli jako živého tvora.

Poslední rada na závěr. Vezměte jednou svou rodinu, své děti, rodiče, partnery a běžte se podívat na, a především sami vlastnoručně provést, jatka. A pak mi řekněte, jaký je to pohled, pocit? Líbilo se Vám to, Vašim dětem? Ano? Pak v tom případě islamisty na Vás, těm se to rovněž líbí a mají podle Vaší logiky na zabíjení Vás stejné právo, jaké si Vy přisuzujete na zabíjení zvířat.
Od narození dětem říkáte, že se mají ke zvířátkům chovat dobře, že se jim nemá ubližovat, pořizujete dětem domácí mazlíčky, aby se s nimi mohly mazlit, starat se o ně, brečet, když zemřou. A pak co? Jdete a naservírujete jim na talíř pašíka či kačenku? Jste ALIBISTI a POKRYTCI.

Za tímto si stojím a nebudu nikomu nic dokazovat, ani s nikým diskutovat o jeho blbosti. Předem upozorňuji, že nikomu nic nevnucuji, nic nezakazuji, ani nic nenakazuji. Jdu si teď dát seno, protože podle většiny z Vás ani nic jiného jíst nemohu. Žádná zelenina, ovoce, ořechy, luštěniny, obiloviny, houby apod. pravděpodobně snad ani neexistují.

https://www.youtube.com/watch?v=FLqjLn0W5K0

Miloš Cach
7 roky před
Reaguje uživateli  Václav

Nevím, ale dle důvodů a průběhu druhé světové ekonomickosilové války věřím že všechny tyto akty byli a jsou stejné, plánované tak aby veřejnost byla ohloupena a vyprovokována a šla ráda vraždit “druhé“ . To je manipulace která je u druhé světové tak čitelná, stačí jen trochu číst dejiny a spojit si souvislosti. Učí nás jen znát komponenty ale neučí nás hledat v nich chyby a řešení. Ale touha člověka žít lépe, vyvarovat se chybám a tedy se poučit se ze společenských chyb kdy jednotlivci mohli tvořit zákony a vysílat lid do válek….. školy učí naplnit počítač daty a ne přemýšlet nad životem, v tom selhávají.

1 2 3 5