O čem nám, mimo jiné, lhali na základních školách a jak se „narovnat” (revidováno 23.06.2018)

Na světlo světa většině z nás průběžně vyplouvají na povrch fakta, o čem nám lhali na základních školách, na což můžeme říct jediné. „Odkud ty svoje pravdy sakra berou a jak si jimi mohou být tak jisti?” Nutí nás pamatovat si a interpretovat mnohdy až příliš okatě směšnou tu kterou propagandu.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Propagandu východu a/nebo záchodu v obou případech nevzdělaných zfanatizovaných rádobyautorit, po kterých musíme slepě papouškovat názory, abychom se mohli v dospělosti zařadit do společnosti a za ony názory být ohodnocováni jakýmisi „benefity”. To je nejen špatné, ale především velice společensky nebezpečné.
 

O čem nám lhali na základních školách

Uvedu několik příkladů, o čem lhali na základní škole členům redakce DuchDoby.CZ. Nač si vzpomeneme.

# 01.
Lež: Němci úmyslně zatáhli Ameriku do první světové války potopením lodi Lusitánia.
Skutečnost: Loď Lusitánia byla do válečné zóny poslána úmyslně jako provokace za použití vlivu boháčů navzdory varování německé ambasády v novinách.

# 02.
Lež: Hitler na konci války, v roce 1945, zabil svoji rodinu a pak sebe – spáchal sebevraždu.
Skutečnost: Hitler dožil spokojeně život v Argentině [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] dlouho po konci války.
Spekulace: Adolf Hitler byl loutkou amerických oligarchů; jeho úlohou bylo destabilizovat, ne-li přímo zničit, euroasijský kontinent, aby si Spojené státy mohly podmanit jeho přírodní zdroje. Hitler však těžce narazil napadením Ruska (zřejmě pod vlivem hormonů a/nebo drog zešílel). Snahy amerických oligarchů podmanit si euroasijský kontinent trvají do dnes, v současné době je toto velice úspěšně řešeno prostřednictvím takzvané migrantské krize vyvolané oligarcho-imperialisticky feudálně-fašistickou politikou USA. Že je tomu tak, napovídá fakt ve formě trvalé úzké spolupráce Německa s USA (Německo je protektorátem Spojených států, stejně tak jako je například „naše” Česká republika (dnes nazývaná též Czechia) protektorátem Evropské unie mimochodem rovněž vytvořené na popud zejména amerických oligarchů, což s celou záležitostí úzce souvisí).

# 03.
Lež: Japonsko bezdůvodně zautočilo na Pearl Harbor, čímž vtáhlo USA do druhé světové války.
Skutečnost: USA úmyslně zastavily dodávky ropy Japonsku, zmrazila jejich bankovní účty a poskytovala vojenskou pomoc spojencům, což bylo porušením válečným úmluv. Navíc USA o útoku věděly předem (strana 203).

# 04.
Lež: Nejmenší částicí světa je atom (učitelka si toto lživé tvrzení obratem popřela sama rozebíráním obsahu atomu a tedy potvrzením existence protonu, neutronu a elektronu).
Skutečnost: Nejmenší ani největší částici nelze definovat, velikost je relativní. Dnes je nejmenší známou částicí kvark [2], nicméně správnou odpověďí učitelky na otázku, jaká je nejmenší částice, mělo být například „velikost je relativní, správně položená otázka zní, jakou nejmenší částici známe nebo jsme schopni za současných dostupných technologií pozorovat”. Nejmenší ani největší částice neexistuje.

# 05.
Lež: Člověk pochází z opice (šimpanze, gorily, to je jedno).
Skutečnost: Člověk je samostatná vývojová větev (díl 5 série VIII).

# 06.
Lež: Člověk je všežravec včetně irelevantního rozebrání jeho biologické stavby.
Skutečnost: Člověk je býložravec (nese, kromě možná pouze délky tenkého střeva, veškeré znaky býložravce, viz známá biologicko-logicko-historická fakta.
Poznámka: Někteří srovnávají biologii člověka s prasetem neuvědomujíc si, že ani prase není všežravec (žijí ve víře, že snad i prase je všežravec, viz např. diskuze k článku ZDE).

# 07.
Lež: Peníze jsou kryté a nemohou se tisknout jen tak z ničeho (nikdy nebylo přesně vysvětleno).
Skutečnost: Peníze nejsou kryté a tisknou se jen tak z ničeho (např. se směňují za rovněž z ničeho tištěné státní dluhopisy, což je v podstatě majetek občanstva rozkrádaný jednotlivými zemskými politiky majícími mandát od nevzdělaných lidí, kteří je v dnešní době, kde můžeme snadno získat potřebné informace, ještě volí).

# 08.
Lež: V roce 1992 došlo k rozdělení ČSFR na samostatnou Českou a Slovenskou republiku.
Skutečnost: V roce 1992 došlo k zániku ČSFR, aby mohly být následně založeny státy Česká a Slovenská republika.
Poznámka: K zániku ČSFR došlo v podstatě podvodem na občany, neboť se v Čl. 1 (2) Ústavního zákona č. 327/1991 Sb. o referendu uvádí „O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem”, dále viz související články a body, přičemž k žádnému referendu nikdy nedošlo a nikdo z občanů si změnu nepřál. Nic na tom nemění ani Ústavní zákon č. 542/1992 Sb., jenž byl před změnou nedomyšleně vytvořen právě pro účely „rozdělení” na dvě samostatné republiky.

# 09.
Lež: Za komunismu tu bylo špatně.
Skutečnost: Za komunismu nebylo špatně, neboť komunismus nikdy nevznikl – neexistoval (nevzdělaní učitelé nám o komunismu lhali už jen z důvodu neznalosti samotné definice tohoto slova).
Poznámka: Patrně byl myšlen socialismus, což je obrovský rozdíl. Nicméně za socialismu měl každý co jíst (neexistovalo bezdomovectví), byly bezúročné půjčky pro rodiny např. na vybavení bytů (bydlení dostával prakticky každý), byla absolutní zaměstnanost (sice „nuceně”, nicméně v té se téměř nikdy nikdo vyloženě nepředřel a byla jistota mzdy pokrývající minimálně základní životní potřeby), vykořisťování nebylo takových rozměrů jako dnes (likvidace malých živnostníků a firem nadnárodními korporacemi odvádějícími zisky za hranice) atd.

# 10.
Lež: Lidé se proti socialismu vzbouřili a prostřednictvím tzv. Sametové revoluce si vydemonstrovali změnu.
Skutečnost: Sametová revoluce byl podvod připravený současným establishmentem. Sametová revoluce proběhla za masivní podpory tehdejších mainstreamových médií, která by si to jinak nemohla dovolit.
Poznámka: Československá společnost se tehdy dostala opět pod vliv západu (nejprve byl vliv západu ze strany nacistického Německa jakožto vazala, respektive protektorátu USA), následoval vliv východu ze strany socialistického Ruska (což bylo také špatně, aby mimochodem někdo nechápal, že snad Rusko a socialismus nějak vyzdvihujeme – to v žádném případě, obojí byla a je stejná diktatura), abychom se následně vrátili opět pod vliv západu (tentokráte přímý, bez Německa, i když přes to oklikou v podstatě i s Německem) v roce 1989. Nebyli jsme svobodní nikdy, pouze se měnily a režimově-diktátorsky vyvíjely koncepty zemí, v jejichž područí jsme žili a dosud žijeme. V současné době žijeme v oligarcho-imperialistickém feudofašismu, v žádné demokracii.

# 11.
Lež: Žijeme v demokracii.
Skutečnost: Demokracie je vládou lidu a ten momentálně nevládne, neboť jeho volení, a mnohdy i nevolení, zástupci nekonají podle vůle lidu. Možnost volby je navíc silně omezena mocí peněz.
Poznámka: § 5 (1) zákona č. 424/1991 Sb. tvrdí, že „Strany a hnutí jsou odděleny od státu. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani tyto orgány nahrazovat. Nesmějí řídit státní orgány ani ukládat povinnosti osobám, které nejsou jejich členy”. Pohlédněme, kdo například vydává vyhlášky na magistrátech – občané z pozic politických stran, což je protiústavní (příklad konkrétních obětí české justice, kterému se například věnujeme).

# 12.
Lež: Václav Havel byl národní hrdina.
Skutečnost: Václav Havel byl, podle mnohých relevantních internetových zdrojů, opilec, kolaborant a hlupák.

Těch bodů je nespočetně, tento článek však není o vypsání všech, nýbrž o uvedení několika málo konkrétních příkladů. Kdybychom měli uvést všechny, nedělali bychom dlouho nic jiného a na to nemáme čas.
 

Tak sakra co se to děje?

Jsme svědky neustálého přepisování učebnic nejen dějepisu a již jako rodiče si můžeme sami snadno ověřit rozpor v tom, co učili tehdy nás a co učí naše děti dnes. Povětšinou jde jen o snůšku propagandistických lží, kterým věří sami nevzdělaní (rozumějte rovněž zfanatizovaní) učitelé (vím, co píši, má žena je vystudovanou učitelkou – titul Mgr., která se zároveň s ostatními redaktory podílela na psaní tohoto článku), aby tito dostali peníze na živobytí, bez kterých by se, stejně jako všichni ostatní, kdož by odmítli nebo odmítají systém, ocitli jako bezdomovci na ulici.

Faktem je, že historii píši zejména vítězové. Přepisování učebnic nejen dějepisu má vícero důvodů. Nedávno dokonce proběhly zprávy o tom, že nás snad měly „osvobodit” pouze Spojené státy americké, přičemž každá průměrně myslící opice ví, že nejméně 2/3 má na svědomí Sovětský svaz. Alespoň tak to učili naši generaci…
 

Co má a nemá význam dělat

Zabývat se historií, ať už byla jakákoli (takže třeba i všemi možnými verzemi), je dobré ať už jen z důvodu, že se ze všech můžeme poučit a neopakovat stejné uskutečněné, nebo neuskutečněné chyby. Stejně tak je dobré sledovat různé sci-fi filmy či seriály, které mají nesmírně edukativní hodnotu (nemusíme učinit chyby, které ještě nenastaly). Potřeba je ke vzdělá(vá)ní přistupovat konstruktivně, tzn. s uplatněním vědecké metody. To je totiž jediná cesta, při které se nezblázníme a nevyhoříme, neboť věda se nemýlí, nýbrž neustále vyvíjí. Snažme se a neustále zpochybňujme vše, s čím přijdeme do styku, a to především sami sebe a svá přesvědčení, protože totiž to je vědecká metoda posouvající člověka ve vzdělanosti a tím pádem i jeho hodnotě dál a dál. Konstruktivní vzdělá(vá)ní nemá nic společného se vzdělá(vá)ním konvenčním na bází škol. Konstruktivní vzdělá(vá)ní vychází z vlastního samostatného nebo kolektivního výzkumu. Z jediné a nezaměnitelné skutečné vědecké metody.
 

Co tedy dělat, kde mám začít?

Zářným příkladem vědecké metody je například myšlenkový tok Hnutí Zeitgeist. Začněte zlehka dokumentárními filmy Duch doby: Posun vpřed (Zeitgeist: Moving Forward)Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum), vyposlechněte si relace Hnutí na Svobodném vysílači CS, následně přejdete přímo k příručce Definice Hnutí Zeitgeist a jakmile s touto skončíte, budete sami vědět, kudy a jak se vydat dál. Nic není a nejde hned, je zkrátka potřeba na to jít postupně. Pamatovat si vyjmenovaná slova rovněž nebudeme bez znalosti abecedy, nebo ano?
 

V čem lhali na základní škole Vám?

Napište nám do diskuze pod článek něco málo o sobě a v čem lhali na základní škole Vám. A třeba i jak jste se dozvěděli pravdu. Co třeba takové 11. září 2001 v USA, učili Vás o tom na základní či jiné škole? Jak Vám to podávali? Zapojte se do diskuze, rozšiřte naše obzory a sdílejte tento článek na sociálních sítích, ať se dostane do širšího povědomí. A třeba se k nám připojte, společnosti to jen prospěje.
 

Použité zdroje

Text: hypertextové odkazy
Foto: Wikipedia.org


Revize článku

14.03.2018, 14:35: Korekce textu obsahu článku (doplnění některých zdrojů informací)
09.05.2018, 14:00: Doplněn bod číslo 8 co by zdroj informace do # 02. článku (odvysíláno na FTV Prima)
23.06.2018, 14:35: Korekce textu obsahu článku (přesun některých zdrojů informací z komentářů)

Martin Mojmír
Sledujte nás
Do jaké míry souzníte s článkem?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii, sociologii a jazyk český. Věnuje se zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, futurologii, sociologii, ekologii a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky co by udržitelného socio-ekonomického modelu, provozovatelem projektů DuchDoby.CZ, ZeitgeistMovement.cz, JinéMédium.CZ, fóra ETIQ a řady dalších.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
46 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Dave
Dave
4 roky před

američané opravdu vědeli o utoku to se již dnes ví – jediné co mě neštimuje je ten komunismus a socialismus jako ho hájíte – přitom je to hlavní nástroj a výtvor těch co tu za vše viníte tj. zelených neosoc.globalistů a oligarchů k manipulaci a likvidaci této planety lidstva a vývoje evoluce vědomí člověka – což je dnes evidentní na každém kroku nejen v EU – socialismus a levicová politika ruku v ruce s ekozelenou a vatikánskou mašinerií a multikulti šílenstvím likviduje dnes takřka celou planetu – poctivá pravicová strana a politika bez oligarchů a nadnárodních korporací dnes takřka nikde na planetě není ani volný tržní kapitalismus bez dotací pobídek a grantů jenž právě hojně zneužívají oligarchové a korporace kterým se socialismus velmi líbí nejlépe se ovládají a dojí masy lidí – libertariánský volný tržní kapitalismus založený na směnně a sdílení zboží a právu na svém majetku znali a užívali už lidé v pravěku dá se aplikovat všude a jakkoli i bez činnosti státu jako svobodné malé tržní jednotky viz první kolonizace ameriky kdy fungoval a prosperoval skvěle i s místními indiány na bázi směnného obchodu do té doby než tam napochodoval stát náboženství a jeho armády – ty westernové filmy z oné doby jsou také blábol a manipulace – v té době byla svoboda a míra kriminality a nebzepečí přepadení daleko nižžší než dnešní USA – dále island jenž takto prosperoval 400 let v době kdy se evropa vyvraždovala ve jménu států a ideologií – dnes zafungoval v určité středověké podobě v Somálsku po šílenostech jenž se tam děli během řízení státem – dnes se tam situace zklidnuje právě poté když tam zkolaboval stát – je to zřejmě jediný funkční nástroj k prosperitě a zdravému vývoji evoluce lidstva a národů – bez řízení státem – stát jako takový je v dnešní hitech době a evoluci vědomí spíše na překážku již ho nikdo vůbec nepotřebuje to on potřebuje každého z nás je to parazit

Dave
Dave
4 roky před
Reaguje uživateli  Mia

je to nepřesně napsané lidé jsou od evoluce stvoření plodožravci – semínka, kořínky plody raw strava – když vememe stavbu zubů, pohyb zubů – stavba čelistí rtů slin co obsahují jícen krk žaludek procesy v něm střeva jejich stavba a chem.procesy je to jasné na 100% – když se začal člověk usazovat a vařit a upravovat jídlo na ohni a přecházel na stravu maso mléko obilí atd .. začali také jeho nemoci záněty, rakoviny, a další jenž dnes gradují do neuvěřitelncýh hodnot a stádií tzv.civiliz.nemocí je již narušen i genom lidí – díky masu, lepku, mléku cukru chemii a špatné kvalitě jídla což v té době nebylo a začal se také zkracovat věk lidí díky masu,mléku lepku, cukru a vařením

Dave
Dave
4 roky před
Reaguje uživateli  Mia

ono je to také trochu jinak Jestliže vitamin B12 chybí ve většině rostlinných potravin, odkud ho získávají přísní vegetariáni?

Nedávné výzkumy prokázaly dva možné zdroje

Samotné bakterie tlustého střeva, které vytvářejí vitamin B12 ve velkém množství. I když je absorbční schopnost tlustého střeva velmi omezená, zdá se, že je přesto umožněno vstřebávání určitého množství vitaminu B12 do krve. Víme, že vitamin B12 není jediným vitaminem, který střevní bakterie produkují. Dalším takovým příkladem je vitamin K. Je zajímavé, že podle některých autorů mohou vitamin B12 produkovat i bakterie, které normálně osidlují ústní dutinu.

Mikroorganismy produkující vitamin B12, které obvykle napadají určité potraviny, např. řasy, kvasnice, obilné klíčky a pravděpodobně i další. Čím méně hygieny se manipulací s potravinami věnuje (což se často stává v chudých zemích), tím větší je pravděpodobnost, že budou napadeny těmito bakteriemi. Nedostatek vitaminu B12 tedy není tak častý, jak bychom se možná domnívali. dá se konzumovat syrové vejce což je elixír života a živé nepasterované mléko ovčí kozí a ono je to zařízené od přírody tak že když je ho dostatek játra si ho uloží na horší časy a vydrží i 7 let takže není to zas tak horké

Eva Kašpárková
Eva Kašpárková
4 roky před

Někteří idioti srovnávají biologii člověka s prasetem neuvědomujíc si, že ani prase není všežravec (žijí v neodargumovatelném dogmatu, že snad i prase je všežravec.

Co je to za hovadinu? Prase JE všežravec, dokáže lovit nemocná zvířata. Když už melete pitomosti o lhaní, co kdyby jste se seznámili s lidmi, kteří prasata znají, pracovali s nimy a měli je i doma. Jinak by jste nenapsali takový nesmysl. Prase je dokonce i kanibal.

Martina Koťarová
4 roky před
Reaguje uživateli  Dave

Pěkný den. Jak již uvedl manžel, B12 se do těla zvířat dostává suplementací. Je to způsobeno nejen tím, že půda je lidským působením téměř zničená, ale také tím, že zvířata v dnešních velkochovech žijí (přežívají) výhradně na betoně bez jakékoliv možnosti dostat se na louku a konzumovat trávu i se zbytky hlíny. Uměle se do potravy zvířat přidávají i další vitamíny a minerální látky včetně hormonů, dioxinů, antibiotik a dalších pro člověka škodlivých látek. Z trávy, obilí a ostatních plodin, které zvířata dostávají, jim do těla putují také herbicidy a pesticidy. Celá tato pestrá směska se ukládá v jejich těle, což znamená v mase, mléce a samozřejmě i ve vejcích. A to nemluvím o přirozeně se vyskytujícím cholesterolu, nasycených tucích, v mléce a vejcích růstových hormonech a dalších důležitých látek pro růst a vývoj příslušného mláděte, NE člověka, který má zcela odlišnou fyziologickou strukturu.

Pokud bylo někdy považováno syrové vejce či živé nepasterizované mléko ovčí či kozí za elixír života, obávám se, že tomu tak již není. Je známo, že živočišné bílkoviny (obsažené v mase, mléce, vejcích) mají přímou souvislost se vznikem rakoviny, infarktu, mrtvice, obezity, cukrovky a dalších nemocí. Zpracované maso je dokonce zařazeno do pro člověka karcinogenních (rakovinotvorných) látek vedle cigaret, azbestu atd. Dalším aspektem živočišné výroby je vliv na naší planetu, o čemž jste již určitě slyšel. No a samozřejmě je zde i pohled etický. Z těchto důvodů vyplývá, že s ohledem na člověka, hospodářská zvířata a naší planetu je nejlogičtějším postupem doplňování vitamínu B12 synteticky např. ve formě tablet. Nicméně jak sám uvádíte, příroda to dobře zařídila a člověk si dokáže B12 uchovat do zásoby. Navíc nám dala plno léčivých rostlin a bylin, vitamíny, minerály, bílkoviny, vlákninu a další pro nás důležité látky v ovoci, zelenině, luštěninách, ořechách… Elixír života tedy nehledejte ve smrti a utrpení, tam ho nenajdete. Pravým elixírem života je dávání lásky a radosti bez ohledu na živočišný druh.

„Dokud budou lidé vraždit zvířata, budou zabíjet i jeden druhého. Vždyť kdo seje semena vraždění a utrpení, nemůže sklízet radost z lásky.” Pythagoras

V případě zájmu o více informací:
Člověk a vitamín B12 – https://www.duchdoby.cz/clovek-a-vitamin-b12/
Mýty o výživě – http://soucitne.cz/myty-o-vyzive-ktere-me-uz-unavuji-co-misto-nich-rikam-svym-pacientum
Co způsobují růstové hormony v mléce – https://www.youtube.com/watch?v=_uBWz7iqHaY
Karcinogeny – https://cs.wikipedia.org/wiki/Karcinogen
Film What the Health – https://www.csfd.cz/film/429138-what-the-health/
Film Cowspiracy – Klíč k udržitelnosti – http://cowspiracy.vegman.cz/
Za oponou velkochovu krav – http://michal.skrabalek.cz/nazory/za-oponou-velkochovu-krav
Život a smrt kuřat – http://michal.skrabalek.cz/nazory/zivot-a-smrt-kurat

Lukas
Lukas
4 roky před
Reaguje uživateli  Mia

B 12 najdete v jaderku merunky , to se da normalne vyloupnout a snist , 1 denne staci .