Na co a jak přispíváte

Účel naší existence, co by iniciativy ETIQ.CZ, z.s., je vypsán ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin a podrobněji v našich stanovách. Tato stránka má informovat, jak konkrétně nakládáme s dobrovolnými finančními příspěvky našich podporovatelů, kteří nás a naše aktivity pomáhají udržovat na nohou, za což těmto vděčíme.

Logo do článku 1

Iniciativa ETIQ.CZ, z.s. provozuje, spravuje a zastupuje v současné době tři stěžejní projekty, a to Hnutí Zeitgeist Česká republika (vzdělávací a charitativní organizaci informující o problémech současného socioekonomického systému navrhující zároveň řešení v podobě tzv. Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích), necenzurovaný internetový magazín DuchDoby.CZ operující z nejméně 80% v rámci myšlenkového toku Hnutí Zeitgeist a fórum racionálně inovativních jednotlivců, spolků a transparentních médií interFórum, přičemž každý z těchto projektů disponuje konkrétním bankovním účtem, na který můžete a velice nám pomůže, když tu a tam přispějete.

 

Bankovní účty iniciativy ETIQ.CZ, z.s.

Běžný a hlavní účet ETIQ.CZ, z.s.: 55555513 / 2010 (IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP);
Transparentní účet ETIQ.CZ, z.s.: 55555521 / 2010 (IBAN: CZ84 2010 0000 0000 5555 5521, BIC: FIOBCZPP);

 

Bankovní účty jednotlivých projektů

Běžný účet DuchDoby.CZ: 55555513 / 2010 (IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP);
Transparentní účet DuchDoby.CZ: 55555521 / 2010 (IBAN: CZ84 2010 0000 0000 5555 5521, BIC: FIOBCZPP);

Běžný účet interFóra: 55555513 / 2010 (IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP);
Transparentní účet interFóra: 55555521 / 2010 (IBAN: CZ84 2010 0000 0000 5555 5521, BIC: FIOBCZPP);

Transparentní účet Hnutí Zeitgeist: 55555599 / 2010 (IBAN: CZ15 2010 0000 0000 5555 5599, BIC: FIOBCZPP).

Vaše dobrovolné finanční příspěvky jsou používány výhradně na aktivity spojené s tím kterým účelem.

 

Kolik je potřeba na tu kterou práci

Co je kritické, je vybrat měsíčně alespoň 600 CZK na 55555513 / 2010 a/nebo 55555521 / 2010. Tyto peníze slouží a budou sloužit jako poplatek za webhostingové služby, do čehož spadá provoz virtuálního serveru a internetových domén ETIQ.CZ, DuchDoby.CZ, interForum.czzeitgeistmovement.cz. Pokud se tuto částku nepodaří vybrat, nemohou a nebudou uvedené webové stránky fungovat a my se tak nebudeme moci na internetu veřejně prezentovat.

1.200 CZK je potřeba pro garantovanou agregaci pravidelných měsíčních vysílání České nezávislé televize reportéra a moderátora Petra Richarda Orteka a předního ruského politologa V. V. Pjakina. Díky této aktivitě budete vždy v obraze, respektive pohodlně získávat základní informace o tom, co se děje pohledem těchto nezávislých médií.

Vybereme-li 3.000 CZK, budeme se v daném měsíci věnovat nejméně jedné důležité kauze, o které je třeba, aby se společnost dozvěděla a mohla si tak udělat obrázek o tom, jaká nespravedlnost se může dít nebo již děje (příklady takových kauz si můžete zobrazit ZDE, ZDEZDE). Tím máme na mysli naše samostatné nezávisle-objektivní vyšetřování a publikační činnost na téma dané nejméně jedné konkrétní kauzy.
O tom, jaké konkrétní kauze a do jaké míry se budeme věnovat, můžete (spolu)rozhodnout i Vy, a to tím, že nás kontaktujete, přičemž se domluvíme na osobním či internetovém setkání, kde probereme podrobnosti. Jednoduše řečeno, můžete si od nás objednat rovněž vlastní individuální vyšetřovací a následnou publikační činnost.

Za 6.000 CZK přidáme k předchozím pracím uspořádání, zaznamenání a publikaci nejméně jednoho kvalitativního rozhovoru a/nebo přednášky s osobností na téma v oblasti myšlenkového toku iniciativy ETIQ.CZ, z.s., jež je prakticky shodný s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist. Příklad takové práce si zobrazíte ZDE, ZDEZDE.
Stejně jako výše u kauz se i zde můžeme věnovat přímo Vám a Vámi zvolenému tématu. V tomto případě také kontaktujte naší redakci, se kterou se domluvíte na osobní či internetové schůzce a podrobnostech.

10.000 CZK znamená, společně s výše uvedeným, publikaci nejméně dalších deseti článků, videí a/nebo audií na různá společensky prospěšná témata, v rámci čehož, bude-li to potřeba, budeme také cestovat po České republice.

Přispějete-li 16.000 CZK, bude to prakticky znamenat zájem o společensky prospěšnou práci nejméně jednoho člověka, který se tak bude moci, v daném měsíci, věnovat kauzám, rozhovorům, přednáškám, článkům atd. takzvaně na plný úvazek. Jinými slovy Vy přispíváte a my pro Vás / nás pracujeme.
Plný úvazek je možný až za tuto částku, neboť z této může jedna osoba plnohodnotně samostatně pracovat a žít, jelikož z této budou hrazeny i náklady za šacení, cestování a stravování. Čtete dobře, takto nízká částka, pouhých 16.000 CZK, zahrne vše, ovšem je třeba se na ní spolehnout a proto je nutno, aby přišla alespoň 2x po sobě. Nechceme přeci, aby ona osoba dala v konvenčním zaměstnání výpověď a další měsíc si pro ztrátu veřejného zájmu tato musela hledat práci novou. Věříme však, že jakmile této částky dosáhneme jednou, nebude už takový problém ji (z)opakovat.

Příspěvky, které půjdou nad 16.000 CZK, budou (pře)rozdělovány mezi jednotlivé účely (viz níže).

Pro příspěvky na provoz a uvedené práce používejte účet 55555513 / 2010 a/nebo 55555521 / 2010.

 

Činnost individuální a projektová

Přispět můžete i přímo na konkrétní účel, konkrétnímu našemu redaktorovi či spolupracovníkovi a to tak, že společně s vyplněním částky vyplníte rovněž příslušně přidělený variabilní symbol. V případě příspěvku na konkrétní účel bude celá částka použita právě na onen účel; v případě příspěvku konkrétnímu redaktorovi či spolupracovníkovi se tato rozdělí na dvě části, kdy 50% půjde na iniciativu ETIQ.CZ, z.s. a druhých 50% bude při nejbližší příležitosti konkrétní osobě vyplaceno bankovním převodem nebo v hotovosti, přičemž minimální částka k vyplacení je 1.000 CZK.

 

Variabilní symboly jednotlivých účelů

Provozovatel, administrátor a šéfredaktor Martin Böhm: 1001;
Administrátor a redaktor Michal Mauser: 1002;
Externí smluvní autor Michal Čech: 1003;
Externí smluvní autorka Martina Böhmová: 1004;
Externí smluvní autorka Olga Suchá: 1005;
Externí smluvní autor Radek Horák: 1006.

Digitální kamera pro zaznamenávání obrazu (Sony HDR-CX900): 2001 (vybráno 0 CZK);
Minipočítač pro práci s materiálem a komunikaci (Intel NUC 5PPYH): 2002 (vybráno 0 CZK);
2x LED IPS monitor pro střih videa a práci s grafikou (Philips 240V5QDAB): 2003 (vybráno 0 CZK);
Digitální projektor pro přednášky a prezentace (Optoma GT760 Short Throw): 2004 (vybráno 0 CZK)

Tučně jsou zobrazeny jednotlivé variabilní symboly, které když zadáte, bude přijatá částka použita pro daný účel a zároveň tento článek o ní adekvátně aktualizován. Za příspěvek na provoz (tu kterou práci) je považována i platba za pronájem inzertní plochy a PR článek na stránce DuchDoby.CZ, což znamená, že se Vám můžeme za podporu i revanšovat.

 

Vaše podpora nemusí být „za nic”

Rozhodnete-li se nám pomoci štědřeji, než několika desetikorunami až stovkami, můžeme se Vám takzvaně revanšovat. Web DuchDoby.CZ obsahuje tři až čtyři pozice pro umístění obrázkové inzerce, kterou můžete využít. Jedná se o banner velikosti 728x90px na pravém horním rohu stránky zobrazovaný ze všech stránek a podstránek, dále banner velikosti 770x100px pod sliderem (pohyblivým obrázkem) rovněž na vrchu stránky (viditelný z hlavní stránky webu), banner velikosti 770x100px umísťovaný do všech psaných článků (pro kontrolu rozklikněte libovolný článek) a takzvanou PR inzerci, což je Vámi dodaný nebo námi psaný inzertní článek. Podmínky takové inzerce v tabulce.

Příspěvek Revanš Umístění Zobrazení
990 Kč banner s odkazem o velikosti 728x90px pravý roh hlavní stránky 1 měsíc
1.990 Kč banner s odkazem o velikosti 728x90px pravý roh hlavní stránky 3 měsíce
3.490 Kč banner s odkazem o velikosti 728x90px pravý roh hlavní stránky 6 měsíců
5.990 Kč banner s odkazem o velikosti 728x90px pravý roh hlavní stránky 12 měsíců
Příspěvek Revanš Umístění Zobrazení
890 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px pod sliderem na hlavní stránce 1 měsíc
1.790 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px pod sliderem na hlavní stránce 3 měsíce
2.990 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px pod sliderem na hlavní stránce 6 měsíců
4.990 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px pod sliderem na hlavní stránce 12 měsíců
Příspěvek Revanš Umístění Zobrazení
790 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px ve všech (i starších) článcích 1 měsíc
1.590 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px ve všech (i starších) článcích 3 měsíce
2.490 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px ve všech (i starších) článcích 6 měsíců
3.990 Kč banner s odkazem o velikosti 770x100px ve všech (i starších) článcích 12 měsíců

Za jednorázový příspěvek 990 Kč umístíme Váš PR článek zpracovaný zadavatelem.
Za jednorázový příspěvek 1.990 Kč umístíme Váš PR článek zpracovaný naší redakcí.

Výše příspěvků jsou startovací a časem mohou růst. Co neočekávejte, je jejich snížení, to pro nás nemá smysl.

 

Na závěr krátká rekapitulace

Pokud jste soustředěně dočetli až sem a rozumíte psanému textu, je pravděpodobné, že i když třeba nemáte v úmyslu nám pomoci, tak patříte mezi okruh lidí, kteří vědí, že je něco se světem v nepořádku a přinejmenším hledáte možnosti, jak se alespoň pokusit s tím něco (u)dělat, přičemž my to něco dokážeme a nebojíme se pojmenovat. No a pokud jste se rozhodli nám pomoci, velice si toho vážíme a srdečně Vám tímto děkujeme. V některých případech Vás za to symbolicky odměníme, jinými slovy – můžete být vidět. Dále bychom to asi nenatahovali a vrátili se k práci.

 
Za iniciativu ETIQ.CZ, z.s., respektive DuchDoby.CZ, interFórum a Hnutí Zeitgeist Čr
Martin Böhm – předseda spolku, telefon (+420) 777 228 288 (PO-PÁ 12-20 hod.)

 
 
ETIQ.CZ, z.s. - logo

Proč se DuchDoby.CZ bez Vaší pomoci neobejde? Informace ZDE
Hello. Add your message here.