Na co a jak přispíváte

Účel naší existence, co by iniciativy ETIQ.CZ, z.s., je vypsán ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin a podrobněji v našich stanovách. Účelem této samostatné stránky je informovat o tom, jak konkrétně nakládáme s dobrovolnými finančními příspěvky našich podporovatelů, kteří nás a naše aktivity pomáhají udržovat na nohou, za což těmto vděčíme.

Logo do článku 1

Iniciativa ETIQ.CZ, z.s. provozuje, spravuje a zastupuje v současné době tři stěžejní projekty: Hnutí Zeitgeist ČR (vědecko-technologicky, technicky a sociologicky vzdělávací organizace informující o příčinách a následcích problémů současného socio-ekonomického systému navrhující zároveň řešení v podobě tzv. Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích), politicky nekorektní magazín a blog DuchDoby.CZ operující z nejméně 80 % v rámci myšlenkového toku Hnutí Zeitgeist a fórum konstruktivně inovativních jednotlivců, spolků a transparentních médií interFórum.
 

Bankovní účty iniciativy ETIQ.CZ, z.s.

Transparentní účet ETIQ.CZ, z.s.: 55555521 / 2010 (IBAN: CZ84 2010 0000 0000 5555 5521, BIC: FIOBCZPP)
Běžný (neveřejný) účet ETIQ.CZ, z.s.: 55555513 / 2010 (IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP)

Zasláním daru na kterýkoli z výše uvedených bankovních účtů iniciativy ETIQ.CZ, z.s. přispíváte na chod iniciativy ETIQ.CZ, z.s. jako takové i na její webové projekty DuchDoby.CZ, interForum.czZeitgeistMovement.cz.

Hnutí Zeitgeist jako takové, s výjimkou jeho webového projektu, disponuje vlastními separovanými bankovními účty, kterými jsou transparentní 55555599 / 2010 (IBAN: CZ15 2010 0000 0000 5555 5599, BIC: FIOBCZPP) a/nebo běžný 55555564 / 2010 (IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5564, BIC: FIOBCZPP), kde příspěvky zaslané na tyto bankovní účty slouží výhradně pro účely spojené s činností daného Hnutí (nemísí, ani nekombinují se s iniciativou ETIQ.CZ, z.s.).

Vaše dobrovolné finanční příspěvky jsou používány výhradně na aktivity spojené s tím kterým účelem.
 

Kolik je potřeba na tu kterou práci

Kritické je zajistit měsíčně alespoň 1.200 CZK. Tyto peníze jsou používány jako poplatek za spolehlivé serverhostingové služby, do čehož spadá provoz virtuálního serveru a internetových domén ETIQ.CZ, DuchDoby.CZ, interForum.czzeitgeistmovement.cz. Pokud se dlouhodobě nebude dařit vybírat alespoň tuto základní nízkou částku, nebudeme moci garantovat naše fungování a tedy veřejnou nejen sebeprezentaci na síti internet.

Dalších 1.200 CZK je potřeba pro garantovanou agregaci pravidelných měsíčních vysílání České nezávislé televize reportéra a moderátora Petra Richarda Orteka a předního ruského politologa V. V. Pjakina. Díky této aktivitě budete vždy v obraze, respektive pohodlně získávat základní informace o tom, co se děje pohledem těchto tzv. alternativních médií.

Za následujících 1.200 CZK přislíbíme naší publikační činnost ve formě informování o některých důležitých a/nebo zajímavých událostech z domova i ze světa hýbajících světem, které si zároveň, bez jakéhokoli ovlivňování třetích stran, vlastními slovy eventuálně okomentujeme. Takových článků vyjde v daném měsíci nejméně šest.

1.800 CZK zajistí náš čas na věnování se nejméně jedné důležité kauze, o které je třeba, aby se společnost dozvěděla a mohla si tak udělat obrázek o tom, jaká nespravedlnost se může dít nebo již děje (příklady takových kauz si můžete zobrazit ZDE, ZDEZDE). Tím máme na mysli naše samostatné nezávisle-objektivní vyšetřování a publikační činnost na téma dané nejméně jedné konkrétní kauzy, se kterou nám svými příspěvky můžete pomoci.
O tom, jaké konkrétní kauze a do jaké míry se budeme věnovat, můžete (spolu)rozhodnout i Vy, a to tím, že nás kontaktujete, přičemž se domluvíme na osobním či internetovém setkání, kde probereme podrobnosti. Zkrátka si od nás můžete doslova objednat rovněž vlastní individuální vyšetřovací a následnou publikační činnost.

Při dalším příjmu 2.400 CZK přidáme k předchozím pracem uspořádání, zaznamenání a publikaci nejméně jednoho kvalitativního rozhovoru a/nebo přednášky s osobností na téma v oblasti myšlenkového toku iniciativy ETIQ.CZ, z.s., jež je prakticky shodný s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist. Příklad takové práce si zobrazíte ZDE, ZDEZDE.
Stejně jako výše u kauz se i zde můžeme věnovat přímo Vám a Vámi zvolenému tématu. V tomto případě také kontaktujte naší redakci, se kterou se domluvíte na osobní či internetové schůzce a podrobnostech.

Následujících 3.600 CZK znamená, společně s výše uvedeným, publikaci nejméně dalších deseti článků, videí a/nebo audií na různá společensky prospěšná témata, v rámci čehož, bude-li to potřeba, budeme také cestovat po ČR.

No a dosáhneme-li za měsíc celkového příjmu 18.600 CZK, bude to prakticky znamenat zájem o společensky prospěšnou práci nejméně jednoho člověka, který se tak bude moci, v daném měsíci, věnovat kauzám, rozhovorům, přednáškám, článkům atd. takzvaně na plný úvazek. Jinými slovy Vy přispíváte a my pro Vás / nás intenzivně pracujeme.
Plný úvazek je možný až za tuto částku, neboť z této může jedna osoba plnohodnotně samostatně pracovat a žít, jelikož z této budou hrazeny i náklady za šacení, cestování a stravování. Takto nízká částka, pouhých 18.600 CZK, zahrne vše, ovšem je třeba se na ní spolehnout a proto je nutno, aby přišla alespoň 2x po sobě. Nechceme přeci, aby ona osoba dala v konvenčním zaměstnání výpověď a další měsíc si pro ztrátu veřejného zájmu tato musela hledat práci novou. Věříme však, že jakmile této částky dosáhneme jednou, nebude už takový problém ji (z)opakovat.

Příspěvky, které půjdou nad 18.600 CZK, budou (pře)rozdělovány mezi jednotlivé účely (viz níže).

Pro příspěvky na provoz a uvedené práce používejte účet 55555521 / 2010 a/nebo 55555513 / 2010.
 

Činnost individuální a projektová

Přispět můžete i přímo na konkrétní účel, konkrétnímu našemu redaktorovi či spolupracovníkovi a to tak, že společně s vyplněním částky vyplníte rovněž příslušně přidělený variabilní symbol. V případě příspěvku na konkrétní účel bude celá částka použita právě na onen účel; v případě příspěvku konkrétnímu redaktorovi či spolupracovníkovi se tato rozdělí na dvě části, kdy 50 % půjde na iniciativu ETIQ.CZ, z.s. a druhých 50 % bude při nejbližší příležitosti konkrétní osobě vyplaceno bankovním převodem nebo v hotovosti, přičemž minimální částka k vyplacení je 1.000 CZK.
 

Variabilní symboly jednotlivých účelů

# Provozovatel, administrátor a šéfredaktor Martin Böhm: 1001;
# Administrátor a redaktor Michal Mauser: 1002;
# Externí autor a spolupracovník ETIQ.CZ, z.s. Michal Čech: 1003;
# Externí autorka a spolupracovnice ETIQ.CZ, z.s. Martina Böhmová: 1004;

# Kvalitní digitální kamera pro zaznamenávání obrazu (Sony HDR-CX900): 2001 (dosud vybráno 0 CZK);
# SMART LED TV pro přednášky, prezentace a práci s multimédii (32″ LG 32LH6047): 2002 (vybráno 0 CZK);

# Co jsme již zakoupit (z vlastního) museli, abychom vůbec mohli pracovat, respektive vydávat digitální obsah, je kvalitní videostřižna (EDIUS Pro 8.x), výkonnější počítač na editaci a renderování videí a základní digitální kamera (Sony HDR-CX570E), což pro nás znamenalo nutnou investici celkem 73.026 CZK. Kolik jsme díky tomu aktuálně v mínusu, se dočtete v pravém menu stránky pod widgetem Prosba o podporu. Pokud můžete, pomozte nám, prosíme, přednostně s tímto nákladem. Pro identifikaci Vaší pomoci při splácení tohoto našeho nákladu používejte variabilní symbol 5000. Neuvedení variabilního symbolu znamená příspěvek na chod iniciativy ETIQ.CZ, z.s. a jejích webových projektů.

Tučně jsou zobrazeny jednotlivé variabilní symboly, které když zadáte, bude přijatá částka použita pro daný účel (nezapočítá se do příjmů na provoz) a zároveň tento článek o ní adekvátně aktualizován (informaci o aktuálnosti této stránky najdete rovněž tučně v závěru nad logem iniciativy). Za příspěvek na provoz (tu kterou práci) je považována i platba za pronájem inzertní plochy a PR článek na stránce DuchDoby.CZ, což znamená, že se Vám můžeme za podporu i přímo revanšovat. Informace o možnostech této výpomoci ve formě širší spolupráce se dočtete ZDE.
 

Na závěr krátká rekapitulace

Pokud jste soustředěně dočetli až sem a rozumíte psanému textu, je pravděpodobné, že i když třeba nemáte v úmyslu nám pomoci, tak patříte mezi okruh lidí, kteří vědí, že je něco se světem v nepořádku, a přinejmenším hledáte možnosti, jak se alespoň pokusit s tím něco (u)dělat, přičemž my to něco dokážeme a nebojíme se pojmenovat. No a pokud jste se rozhodli nám pomoci, velice si toho vážíme a srdečně Vám tímto děkujeme. V některých případech Vás za to symbolicky odměníme, jinými slovy – můžete být vidět. Dále bychom to asi nenatahovali a vrátili se k práci.
 

Za iniciativu ETIQ.CZ, z.s., respektive DuchDoby.CZ, interFórum a Hnutí Zeitgeist ČR
Martin Böhm – předseda spolku, telefon (+420) 777 228 288 (PO-PÁ 12-20 hod.)

Aktualizace této stránky proběhla 06.07.2017, 03:23. V případě neaktuálnosti budeme rádi, když nás upozorníte.
 
 

ETIQ.CZ, z.s. - logo

Proč se DuchDoby.CZ bez Vaší pomoci neobejde? Informace ZDE
Hello. Add your message here.