Reakce OSVDJP 2234-2240 P5 na Zápis z 5-2024 schůze Výboru a KRK SVJ SVDJP 2234-2240 P5

Sdílíme a vyjadřujeme se k Zápisu 5-2024 společné schůze výboru SVJ a KRK Společenství vlastníků domu Janského/Přecechtělova 2234-2240, Praha 5, IČO: 24126021 (originál dokument ZDE). Témata schůze byla revitalizace, vstupní prostory, kontrolní prohlídka domu při výjezdu hasičů a úklid koláren.
 

Prostor pro Váš odkaz

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ADRESOVÁN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

1. Revitalizace

Výbor SVJ s KRK napsali:

– Firma DPU Revit zpracovala novou předběžnou energetickou studii domu z důvodu změny podmínek dotace Nová zelená úsporám. Z této studie vychází dotace nová zelená úsporám na částku cca 9 mil. Kč. Na základě mandátu z posledního shromáždění výbor SVJ připravuje shromáždění vlastníků, kde se bude projednávat revitalizace našeho domu. V současné době jsou výhodné podmínky pro realizaci revitalizace. Shromáždění vlastníků je připravováno na konec měsíce května, vlastníci budouvčas informováni o datu a programu shromáždění.

Nedozvěděli jsme se, kolik nás jako SVJ daná studie stála nebo ještě stát bude. Výbor s KRK SVJ z nějakého důvodu částku sdělí nejspíše jen při požadavku jednotlivých vlastníků a pouze přímo jednotlivě každému z nich, anebo všem až na schůzi, kde očekáváme nátlak s nedostatkem času si řádně věci prostudovat. Suma měla zaznít v zápisu!

Dozvěděli jsme se, že dotace má vycházet na částku cca 9 mil. Kč. Tato částka je v souvislosti s tím, na kolik nás celková revitalizace vyjde, úsměvná. Od posledního pokusu Výboru SVJ s KRK revitalizovat byla na stole suma včetně úroků kolem 79 milionů korun. Po letech odhadujeme, že se bude vzhledem k inflaci i tomu, co již bylo v průběhu povyměňováno a poopravováno, jednat o obdobnou částku. Eventuálně při optimismu mírně nižší.

Při této výši opět doporučíme hlasovat proti a to teprve při nutném ručení bytovými jednotkami, před co nás Výbor s KRK SVJ opět nepochybně postaví. Jak jsme již několikrát informovali, za těchto okolností se revitalizace našeho domu neuskuteční, Výbor s KRK SVJ nyní akorát rozhazuje naše společné peníze za zcela zbytečné studie. Vzhledem k tomu, že mají přečteny naše články, je tomu tak nyní s jejich plným vědomím a úmyslem.

Při 9 milionech dotace výhodné podmínky NEJSOU. Výhodnější podmínky očekáváme při přiblížení se termínu postavení nás Evropskou unií před povinnost zrevitalizovat, což se teprve za několik málo let přiblíží. Revitalizace v kontextu se snižováním emisí bude v zájmu EU, tudíž logickým vyústěním EU je vyšší zadotování = podstatně vyšší dotace. Očekáváme přinejmenším dvojnásobnou, ale spíše trojnásobnou nebo ještě mnohem vyšší částku. Za OSVDJP revitalizovat rozhodně chceme, nikoli však za současných extrémně nevýhodných podmínek.
 

2. Vstupní prostory

Výbor SVJ s KRK napsali:

– Výbor SVJ projednal možnosti řešení úpravy spodní části výplně nových dveří v zádveří, aby tyto šly lépe otevírat. Výbor SVJ odsouhlasil úpravu nejdříve v domě 2236 a poté i v ostatních vchodech.


Nové dveře v zádveří, pokud vůbec půjdou lépe otevírat, navrhujeme zcela odstranit. Spokojený s nimi není nikdo, s kým se setkáváme, každý na ně nadává a v přinejmenším největším vchodě 2238 dveře nechávají až na proti nám roztěkané výjimky všichni otevřené. Důvody s dalšími informacemi jsme uvedli mimo jiné ZDE. Zájmem Výboru SVJ s KRK je za zásahy do dveří evidentně akorát utratit další peníze SVJ.
 

3. Kontrolní prohlídka domu při výjezdu hasičů

Výbor SVJ s KRK napsali:

– Při výjezdu hasičů z důvodu zahoření v domě 2237 byly zjištěny a připomínkovány závady, a to umístěné různé věci před bytovými jednotkami, které nemají na společných chodbách být. Vzhledem k tomuto žádáme vlastníky, aby odstranili všechny věci, které mají před bytovými jednotkami. V opačném případě hrozí vysoká pokuta.

Tento bod Výboru SVJ s KRK podpoříme. Na společných chodbách nemají žádné věci co dělat, případnou pokutu navrhujeme Výboru SVJ a KRK vymáhat po těch vlastnících, jejichž bytům budou věci nejblíže. Za odpovědnost jednotlivých vlastníků, pokud to není nutné, což v tomto případě není, nemají být sankcionováni ostatní vlastníci. Každý vlastník by měl nést odpovědnost nejen za to, co má v bytě, ale rovněž v jeho bezprostřední blízkosti vně něj. Toto by mělo být součástí když už ne stanov, tak alespoň dílčí směrnice – domovního řádu.
 

4. Úklid koláren

Výbor SVJ s KRK napsali:

– V jednotlivých domech bude vyvěšen termín úklidu koláren. Vzhledem k tomuto žádáme vlastníky, aby v tomto termíny si odvezli kola, kočárky z prostor kolárny. Toto neplatí pro kola, která jsou zavěšena na stojanech na zdi.

K tomuto tématu nemáme co by OSVDJP žádných poznámek ani připomínek.
 

Prostor pro Váš odkaz

Související prvky

# Líbí, nebo nelíbí se článek? Máte dotaz? Můžete využít diskuzi: https://forum.ictx.cz/viewtopic.php?t=849
# Legenda článku: https://redmine.ictx.cz/issues/783 (Uživatelské jméno: admin / Heslo: 42)
# SEO: SVJ Janského/Přecechtělova 2234-2240, MVDr. Jana Lehká, Bc. David Jelínek, OSVDJP 2234-2240 P5

 

Líbí se článek?

Pomozte nám s umořením nákladů na jeho napsání a publikaci, jejichž výši se dozvíte výše z Legendy článku. Čísla účtů nebo QR kód najdete v menu napravo pod Prosbou o podporu. Pro identifikaci příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce text „DAR DDCZ 31918”. Tím projevíte reálný zájem a podpoříte naši činnost.

 

Nelíbí se článek?

„Zkorumpujte” nás! Ozvěte se nám přes kontaktní formulář s návrhem ceny za jeho odstranění, eventuálně s návrhem ceny za to, že se tématu nebudeme věnovat vůbec. To třeba i anonymně. Není nic, na čem by se nedalo domluvit. Ostatně tak to přeci v monetárně-tržní ekonomice chodí, nebo ne?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.