Co raději čistotu, opravy, údržbu, normální zvonky, internet, fotovoltaiku, rozum a osobní odpovědnost?

Zatímco předevčírem jsme si rozebrali a připomenuli některé poděly Výboru a KRK SVJ s některými návrhy řešení, dnes si rozebereme a připomeneme to, co náš dům skutečně okamžitě potřebuje, anebo se mu hodí.
 

Prostor pro Váš odkaz

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ADRESOVÁN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Pořádek a čistota

V první řadě je vhodné nastolit pořádek a čistotu. Současná situace se má dle našeho pozorování tak, že se zde v podstatě jen vytírá a odstraňují drobné viditelné odpadky. Povrchy například nebyly otřeny od prachu snad nikdy. Osobně sleduji třeba, kdy zmizí smetí z požární skříňky naproti mému bytu. Za 8 let se tam pořád nachází.

Kolem domu, ačkoli pozemek není přímo náš, ale používáme jej a jsme v jeho bezprostředním okolí, se kromě období kolem akcí Ukliďme Česko s navazujícím doladěním městskými službami nachází množství kontaminujícího odpadu. Papíry, plasty, plechovky, prostě všechno možné. Tento odpad zde zanechávají návštěvníci, nejčastěji však pochází z nedostatečně vyvážených městských kontejnerů na tříděný odpad a kontejnerů přímo našich, ačkoli u těch našich se nedávno po 8. letech i našeho upozorňování a žádání Výboru SVJ o nápravu situace vlivem přidání zámečků zlepšila. Výbor s KRK SVJ se však žel nemají k vyřešení problému kolem kontejnerů na tříděný odpad.

Prvotní způsoby kompetence poznáme na lidech tak, zda tito mají osvojeny naprosté základy, mezi které patří např. právě hygiena. Pokud hygiena chybí, je vysoká pravděpodobnost, že daní lidé nebudou schopni, natož ochotni relevantně řešit záležitosti pokročilejší. No a přesně to se projevuje i právě u nás. Neřešený nepořádek kolem domu má prostřednictvím jednotlivých vlastníků bytů na starosti patrně hygienou příliš neoplývající předsedkyně SVJ RNDr. Jana Lehká s předsedou KRK Bc. Davidem Jelínkem. Předsedkyně Výboru SVJ Jana Lehká je zároveň vedoucí odboru živnostenského na ÚMČ Prahy 13, který neúspěšně již 9 let upozorňujeme v rámci projektu Za čisté Česko (na FB Za čistou Prahu 13) na takřka permanentní nepořádek na Praze 13. Tím chceme říci, že pro ni by bylo vyřešení situace ohledně nepořádku alespoň kolem našeho domu maličkostí. Leč nemá zájem.
 

Opravy a údržba

Důležité je udržovat věci v chodu a funkční. Pokud ale neustále nefungují, nedovírají např. vstupní dveře do jednotlivých vchodů, kdy je nutné neustále je opravovat, anebo Výbor SVJ s KRK nejsou schopni zajistit, aby světlo před vchody do domu nebo ke sklepním kójím svítilo alespoň půl minuty, kdy vlastník s taškami v klidu vejde nebo vyjde, pak nemůže být něco v pořádku. A zvlášť ne tehdy, kdy Výbor SVJ s KRK jednoduše nereagují na jim zasílané podněty, což je mimochodem jejich zákonná povinnost. A to jsou jen malé příklady.

Je potřeba, aby základní společné věci, za které si jako jednotliví členové SVJ poněkud vysoce platíme, fungovaly, aby jejich opravy a údržbu obecně představenstvo řešilo. Pokud a dokud toto Výbor s KRK SVJ nečiní, buď to jednoduše neumí, má jiné zájmy, anebo je jinak nekompetentní. Přitom jsou to naprosté základy.
 

Zvonkové tablo

Skutečně nerozumíme tomu, proč nemůžeme mít normální zvonky, jaké má každý normální člověk.

Naše zvonkové tablo neumožňuje běžnou obsluhu.
Abychom se dozvonili, musíme vytočit třímístný kód, s čímž má problém snad každý druhý návštěvník. Docela prostě jej nechápe. Po stisknutí tří tlačítek to jednotlivým členům SVJ začne doma dlouze, intenzivně a hlasitě vyzvánět – řvát, to po dobu asi 10 sekund. Pak vyzvánění ustane a je případně nutné zadat kód znovu (což návštěva neví). Pokud stihneme přijít ke dveřím a zvedneme sluchátko, abychom se přesvědčili, kdo se před vchodem nachází, může si s námi začít dotyčný chvíli povídat. Než se ale dostaneme k meritu věci, hovor se zavěsí. My nemůžeme návštěvu od bytu znovu zkontaktovat a návštěva neví, zda ji ještě slyšíme, zda se s ní chceme ještě bavit a co si má (o nás) myslet. Musí jedině zazvonit znovu (což ale neví)! Než sejdeme dolu ke vchodu, návštěva je už pryč. Pokud nestihneme ke sluchátku dojít, máme také smůlu, jelikož naše sluchátko je hluché. No neskutečná stupidita. S tímto, stejně jako tehdy i s venkovními schránkami, které nakonec byly opět odstraněny a navráceny schránky tehdejší, přišly Výbor s KRK SVJ. Není s tím spokojený nikdo, ovšem jelikož jednotliví členové si jen nadávají pod fousy, ale požadavek na nápravu nevznesou, debilní zvonkové tablo máme doposud.

V rámci oprav a údržby bychom rádi normální zvonky. Ty fungují na bázi samostatných tlačítek, kdy jedno tlačítko, popsané jménem mimochodem, se stiskne a to po dobu jeho stisknutí zvoní a zvoní tak dlouho, dokud je stisknuté. No nebudeme to tady rozepisovat, snad každý ještě zná funkci normálních zvonků, proboha…
 

Internet as a service

Je tomu asi 6 let, kdy jsme navrhovali Výboru s KRK SVJ a diskutovali o tom krátce po e-mailu s předsedou KRK Davidem Jelínkem službu základního internetu do každé domácnosti. Ta by spočívala v dodání přípojky ke každému bytu, která by byla automaticky živá a dotyčný vlastník by mohl využít jen za cca 2 Kč měsíčně 5 Mb/s neomezeného internetu. Celá tato věc by SVJ vyšla na, pokud to přeženeme, 500 Kč měsíčně (spíše ale 300 Kč, kterou jsme schopni dojednat), což pokud vydělíme počtem bytů, dostaneme se na max. 2 Kč, ale spíše méně Kč měsíčně. Samozřejmě je tématem počáteční investice, ta ale je jen v řádu několika desítek tisíc korun.

Pochopitelně by se jednalo o internet za firewallem, to z bezpečnostních důvodů, otevřené by byly při vnitřní pasivní IPv4 adrese přidělující se každému členovi porty 80, 443 apod. pro základní a zabezpečené funkce internetu. Nefungovaly by logicky různé sdíleče, P2P atd., funkční by ale bylo prohlížení webu, e-mail, datovka, ale i stahování souborů z internetu, FTP, YouTube, IP telefonie atp. Zkrátka to nejdůležitější a něco víc pro svobodný přístup k informacím. Technické podrobnosti je ale zbytečné rozepisovat, představenstvo toto totiž odmítlo.
 

Fotovoltaika na střechu

Navrhovali jsme před lety a navrhujeme stále umístit na střechu domu, kde víceméně nic není, solární panely, jejichž funkcí by bylo nejen snížení nebo vynulování nákladů na energie, dokonce ale i prodej přebytečné energie energetickým společnostem a od těch získání, byť drobných, korunek do společného rozpočtu. Díky státním a EU dotacím by investice vyšla na minimum a byla návratná velmi brzy. Vzhledem k tomuto návrhu před několika lety jsme střechu mohli mít dávno osazenu a investici navrácenu. Technické podrobnosti je zbytečné sdělovat, i toto dle našeho názoru racionální řešení představenstvo za mandátu členů SVJ odmítlo.
 

Rozum a odpovědnost

Toto a mnohem více mohlo být dávno zařízeno, společně s čímž mohl být náš společný rozpočet domu poněkud plnější, než je tomu tak dnes, kdy Výbor s KRK SVJ za mandátu laxních vlastníků bytů naše společné peníze rozhazuje na nesmysly. Mohli jsme být už za použití rozumu a osobní odpovědnosti členů SVJ de-facto zrevitalizovaní a hotoví. Jenže kde je blbec a/nebo šmejd, kde není zájem, je situace taková, jaká je. Nejsme zdaleka sami, s našimi problémy se potýká většina SVJ, jen málo SVJ má předsednictvo jednající výhradně za společný domovní zájem (známe taková). Dle našeho mínění zájmem našeho předsednictva je zároveň odvádění peněz SVJ formou takzvaných desátků také trošku jinam než jen za naše zájmy, neboť upřímně nevěříme, že by v tom druhém případě někdo mohl být při těch formálních vzděláních jednoduše prostě jenom tak blbej. Indicie? Když do něčeho začneme šťourat, Výbor SVJ s KRK se všemožně vymlouvá, kroutí, vůbec nereaguje, anebo bez dodávání jakýchkoli důkazů pomlouvá. To nás žel vrací k jednotlivým členům SVJ, jimž pár slov od pseudoautorit s tituly a kravatami stačí, hlavně aby nemuseli myslet a nedej bože něco dělat. Honem zpět ke své Ulici v růžové zahradě…
 

Prostor pro Váš odkaz

Související prvky

# Líbí, nebo nelíbí se článek? Máte dotaz? Můžete využít diskuzi: https://forum.ictx.cz/viewtopic.php?t=848
# Legenda článku: https://redmine.ictx.cz/issues/782 (Uživatelské jméno: admin / Heslo: 42)
# SEO: Společenství vlastníků Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, MVDR. Jana Lehká, OSVDJP 2234-2240 P5

 

Líbí se článek?

Pomozte nám s umořením nákladů na jeho napsání a publikaci, jejichž výši se dozvíte výše z Legendy článku. Čísla účtů nebo QR kód najdete v menu napravo pod Prosbou o podporu. Pro identifikaci příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce text „DAR DDCZ 31823”. Tím projevíte reálný zájem a podpoříte naši činnost.

 

Nelíbí se článek?

„Zkorumpujte” nás! Ozvěte se nám přes kontaktní formulář s návrhem ceny za jeho odstranění, eventuálně s návrhem ceny za to, že se tématu nebudeme věnovat vůbec. To třeba i anonymně. Není nic, na čem by se nedalo domluvit. Ostatně tak to přeci v monetárně-tržní ekonomice chodí, nebo ne?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.