Adekvátní, nebo nevhodná reakce předsedy KRK na žádost člena SVJ o dodání zápisů ze shromáždění SVJ?

Jelikož se nám nepodařilo na patrně v minulosti standardních místech webové stránky SVJ Janského / Přecechtělova 2234-2240 [2] nalézt níže uvedené dokumenty, požádali jsme o jejich doplnění a/nebo zaslání Výbor SVJ. Reakce, která místo Výboru SVJ dorazila opět z KRK, nás nepřekvapila.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Zprvu dovolíme si uvést, proč o sobě hovoříme ve třetí osobě. Je to jednak z důvodu vyhovění „požadavku” člena Kontrolní a revizní komise SVJ Davida Jelínka (viz ZDE) a v druhé řadě proto, že již o dané záležitosti informujeme z pozice Odboru SVJ majícím za úlohu zejména informovat členy příslušného SVJ o chování a/nebo jednání naší správy, uznáme-li to za vhodné a potřebné. Tedy k věci.
 

Opět reakce z KRK místo Výboru SVJ

Požádáme-li jako členové SVJ Výbor SVJ slušným způsobem o nějakou informaci, tuto můžeme, ačkoli si na činnost Výboru SVJ nestěžujeme, což tak nějak vyvrací poznámku člena KRK Davida Jelínka uvedenou v jedné z předchozích zpráv Odboru, obdržet nikoli od Výboru SVJ, ale rovnou od Kontrolní a revizní komise. Jak ze stejného předchozího článku je zřejmé, pracují Výbor SVJ společně s KRK. V pořádku. Co nám ale v už pořádku nepřipadá, je způsob komunikace předsedy Kontrolní a revizní komise s jednotlivými členy SVJ, jaký si nyní představíme.
 

Komunikace s předsedou KRK

Člen SVJ Martin M. Böhm:

Hezký den,

jelikož jsem na webu SVJ (http://www.ikon.eu/svj2234-2240/) nenalezl zápisy z 9., 10. a 11. shromáždění společenství vlastníků jednotek, prosím o jejich doplnění na web s následným informováním mne o této skutečnosti v odpovědi na tento mail, anebo jejich v odpovědi na tento mail zaslání.

Dokumenty jsem hledal v kategorii Dokumenty (http://www.ikon.eu/svj2234-2240/dokumenty/), kde se k dnešnímu dni nachází jako poslední zápis z 8. shromáždění vlastníků (tedy vyjma dále zápisu ze schůze 4.) a následně pak v kategorii Aktuality (http://www.ikon.eu/svj2234-2240/novinky/), kde jsem k 9., 10. a 11. shromáždění společenství vlastníků nalezl pouze pozvánky a jiné dokumenty týkající, nebo netýkající se daných shromáždění, avšak nikoli přímo zápisy z těchto shromáždění.

Velice předem děkuji za spolupráci.

Přílohy mailu: Stránka Aktuality – 9. shromáždění vlastníků, Stránka Aktuality – 10. shromáždění vlastníků, Stránka Aktuality – 11. shromáždění vlastníků, Stránka Dokumenty

 

Předseda KRK SVJ Ondřej Hadraba:

Dobrý den,

Nevím, jaký je cíl Vašeho snažení, ale kdybyste více energie věnoval prohlídce webu místo generování více či méně bezvýznamné korespondence na adresu výboru, snadno byste požadované informace našel. Kupodivu se nachází v sekci Informace výboru.

Umístění zápisů ze shromáždění SVJ na webu SVJ

S pozdravem
Ondřej Hadraba
Předseda KRK
SVJ J/P 2234-2240

Reakci předsedy Kontrolní a revizní komise nebudeme komentovat, obrázek nechť si udělá každý sám.
 

Vhodná komunikace se členem SVJ podle Odboru SVJ

Návrh alternativní reakce Odboru SVJ:

Dobrý den,

děkujeme Vám, že jste se na nás se svým dotazem obrátil.

Požadované dokumenty se v kategoriích Dokumenty a Aktuality nenachází. Již nějakou dobu tyto dokumenty umísťujeme pod menu INFORMACE VÝBORU nacházející se na pravé straně webové stránky SVJ, kde je také naleznete (přímý odkaz ZDE).

Cítím potřebu se mimochodem omluvit za neumístění zápisu z 11. shromáždění SVJ na nástěnku (popřípadě nástěnku zasklenou, pozn. Odboru SVJ) vchodu 2238/1, ještě jsme se k tomu nedostali, neprodleně to napravíme. Zároveň si dovoluji Vám požadované dokumenty zaslat v příloze tohoto mailu.

Pokud Vám budeme moci být v budoucnu s čímkoli opět nápomocní, neváhejte nás znovu kontaktovat.

Nebo alespoň tímto způsobem komunikuji (jako Martin M. Böhm) ve své firmě se svými klienty nehledě na to, zda k těmto cítím, nebo necítím sympatie. Na obdobné formě komunikace s lidmi jsme se shodli též se všemi členy Odboru SVJ, neboť nám tato připadá nejen vhodnější, ale zejména slušnější a adekvátnější.
 

Webové stránky společenství vlastníků jednotek

Stávající způsob prezentace a zveřejňování informací pro SVJ považujeme za nepříliš šťastný. Totiž:

# Využívání prostoru pro webové stránky třetích stran s každým dalším dodaným dokumentem na ně SVJ zavazuje, respektive činí závislejší na správcovské firmě, od které, bude-li v budoucnu například výhodnější přejít ke správcovské firmě jiné, bude minimálně časově náročné data přesunout jinam. Odbor SVJ nejen z tohoto důvodu navrhuje osamostatnění, tzn. přechod od prostoru třetích stran pod řešení vlastní. Nainstalovat, nastavit a provozovat webový redakční systém dovede dnes kde kdo, anebo je možné jej nechat vytvořit osobou v této oblasti zběhlou. Cenově to vyjde na několik málo tisícíkorun, anebo se o toto může postarat a starat přímo samotný člen Výboru SVJ, KRK, popřípadě i dobrovolník z SVJ. Provoz takového webu vyjde i na pouze 25 CZK bez DPH měsíčně.

# Nerozumíme rozmísťování různých dokumentů různě pod různé kategorie na webu SVJ pokaždé jinak, anebo pokud již Výbor SVJ si zvolil, jak s webem trvale pracovat, respektive kam které dokumenty umísťovat, proč tento neprovede na webu úklid. Současné webové stránky SVJ jsou podle nás nepřehledné a rozhodně vyžadují údržbu.
 

Tolik ze strany Odboru SVJ stručně k tématu komunikace a webových stránek našeho SVJ.
  

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp@ictx.cz
 

Související odkazy

# E-mailová korespondence s KRK SVJ (kvůli GDPR k nahlédnutí pouze členům SVJ)
# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře