Výzva členky SVDJP 2234-2240 P5 k neprodlenému oznámení výsledku korespondenčního hlasování o revitalizaci bytového domu

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vyzývám tímto Výbor SVJ, aby neprodleně oznámil výsledky korespondenčního hlasování. Toto měl (Výbor SVJ) učinit dle stanov SVJ neprodleně po ukončení korespondenčního hlasování, tj. 28.12.2018, popřípadě nejpozději do 31.12.2018. Místo toho se z místních kuloárů dozvídám, že Výbor SVJ chodí ještě 6.1.2019 (o víkendu) po jednotlivých bytech vlastníků, kde se snaží z nich vymámit, vyloudit, vymanipulovat podpisy k nesmyslnému úvěru (na revitalizaci) v obludné výši cca 55 milionů (včetně úroků až bez mála 79 milionů).

Mnozí vlastníci bytových jednotek dali svým postojem na 11. shromáždění vlastníků jednoznačně najevo, co si o takové revitalizaci myslí (shromáždění bylo neusnášeníschopné). Co si vlastníci bytových jednotek myslí o revitalizaci, dali jasně najevo i při korespondenčním hlasování, kdy též vyjádřili svým postojem najevo nesouhlas (dnes již vím 100%, že vlastníci s revitalizací vyjádřili při korespondenčním hlasování nesouhlas, toto mi Výbor SVJ jednoznačně potvrdil právě 6.1.2019 svým jednáním ohledně „žebrání“ podpisů u vlastníků, kteří na výzvu korespondenčního hlasování minimálně nereagovali – mám svědectví). Toto jednání je v rámci korespondenčního hlasování ze strany Výboru SVJ naprosto nehorázné a nebojím se říci že, podle mého názoru, až podvodné!

V minulých zprávách (byly vhozeny vlastníkům do poštovních schránek) se pan Jiří Duffek zmínil o neprůhlednosti a ovlivnitelnosti (já dodávám i nekorektnosti) korespondenčního hlasování. Tato jeho slova byla v celé nahotě potvrzena ze strany Výboru SVJ právě jejich konáním dne 6.1.2019 při již výše zmíněném jednání ohledně „žebrání“ podpisů u vlastníků, kteří na výzvu korespondenčního hlasování nereagovali. Rozhodnout tímto způsobem, jaký předvádí Výbor SVJ o 55 až s úrokem 79 mil. úvěru (na revitalizaci) je naprosto obludné a (znovu použiji již použitý výraz), dle mého názoru, až podvodné!

Vyzývám tímto Kontrolní a revizní komisi, aby začala konat tak, k čemu je v rámci SVJ předurčena. Je to kontrola činnosti Výboru SVJ. Pokud KRK do této chvíle tak neučinila, značí to bohužel jen jedno jediné: Že s jednáním Výboru SVJ souhlasí a že s ním takzvaně „táhne za jeden provaz“! Za tohoto stavu navrhuji nynější KRK rozpustit (navrhnout eventuálně jiné členy), protože v rámci SVJ je v daném okamžiku (hlavně ohledně revitalizace a s tím spojeným korespondenčním hlasováním) úplně k ničemu. Stává se tímto svým nekonáním nedůvěryhodnou a nevím, proč bychom měli za tyto členy KRK zbytečně vyhazovat naše společné peníze.

Mária Svobodová
Přecechtělova 2238/1
E-mail: svobodovamajka@seznam.cz
 

(Pozn. red.: Tato otevřená výzva v mírně upravené podobě byla opět vhozena do poštovních schránek členů SVJ. Originální výzvu máme k dispozici. Členka SVJ Mária Svobodová nepíše za a není členkou Odboru SVJ.)
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
1 Komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Michal
Michal
5 roky před

Dejte to k soudu, tohle je dost drsný. Jinak ta Svobodová píše stejně jako Duffek. 🙂