Námět k zamyšlení člena SVJ v.z. Jiřího Duffka ve věci přípravy revitalizace bytového domu Janského/Přecechtělova 2234-2240, Praha 5

Pomalu se blíží okamžik, kdy budeme rozhodovat, na následném shromáždění vlastníků, o poměrně rozsáhlé, finančně nákladné rekonstrukci našeho bytového domu. Než se tak stane, považuji za nutné se nad řešením, které nám předkládají náš Výbor SVJ ve spolupráci s Kontrolní a revizní komisí, nejprve pořádně zamyslet.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Prodejci těchto zaručených technologií slibují, jak hodně se ušetří v rámci zateplování bytových domů na energiích tepla ohledně financí. Zahrnují vlastníky domu všelijakými výpočty, údaji apod., kterým většina z nás stejně nerozumí a ani není v podstatě možné si tyto údaje nějakým způsobem ověřit. Ale žádný z prodejců na svých „předváděcích akcích” nikdy neinformuje o úskalích a problémech, které v rámci těchto zaručených revitalizací mohou vzniknout. Vlhkost v domech, plísně v bytech. Ale hlavně plísně vznikající na fasádách zateplených domů. Mnozí z těchto prodejců tento stav zlehčují tím, že jde o nepravdivý mýtus. Ale praxe je bohužel jiná!

Jeden příklad za všechny – doporučuji všem zastáncům případné revitalizace našeho domu, aby se osobně na vlastní oči přesvědčili, jak vypadají domy po nějaké době po zateplení. Tyto domy se nacházejí několik metrů od konce pěší lávky vedoucí od nákupního centra Kaufland – Stodůlky. Původní fasáda těchto zateplených domů byla s největší pravděpodobností žlutá. Nyní je černožlutá?! Tyto domy nejsou ale špinavé, jak by mohl někdo eventuálně namítnout. Jsou pouze plesnivé!!

Finanční nákladnost při odstranění těchto fasádních plísní zateplených domů je určitě nemalá. Není třeba ani hovořit o dalších nemalých financích při vymáhání opravy v záruční době od zprostředkovatele těchto zaručených technologií případnou vleklou soudní cestou. Pokud je pro někoho ze zastánců případné revitalizace našeho domu NC Kaufland – Stodůlky příliš daleko, nabízí se podívat se na panelový dům v naprosté blízkosti našeho domu. Jedná se o panelový dům, co sídlí správcovská firma IKON. Směr z druhé strany od pískoviště. Tento dům je již také napaden plísní. Hlavně v rohu, od střechy, v podstatě až do přízemí (názor odborníka). Výstavba revitalizace v roce 2008 – 2009? Tedy zhruba po deseti letech?!

Uskutečnili jsme několik rozhovorů s vícero odborníky, kteří se technologiemi zateplování domů zabývají na profesionální úrovni. Vyslechli jsme názory, které se s našimi představami o výhodách zateplování domů absolutně neslučují (jeden z těchto odborníků vytváří též hodnoty pro naše společenství)! Převládal názor o zbytečnosti zateplování domů! Vrtáním do již zateplených panelů, které mají svojí izolační vrstvu, se prý údajně v podstatě anuluje funkčnost (technologie) izolovaného panelu (asi jako by se například vrtalo do plastových oken).

Za zmínku týkající se revitalizace našeho domu stojí též další finančně nákladná záležitost, kterou je výměna plastových oken v bytech. Na poslední schůzi SVJ v roce 2017 bylo rozhodnuto o nutné výměně oken zhruba v pěti, šesti bytech. Nyní v této době (9/2018) běží v kuolárech dle nepodložených informací zpráva, že bude údajně potřeba, podle nových směrnic pro získání dotace na revitalizaci domu, podmínkou výměna plastových oken ve VŠECH bytech za trojskla?! Tato zpráva je však nepravda! Kontaktovali jsme příslušné instituce, které se tímto zabývají; hovořily o něčem jiném! Tato technologie plastových oken (trojskla) se týká pouze výše poskytované dotace.

Nyní trochu matematiky. Když uvážíme, že by v každém bytě při množstevní slevě stála výměna oken „pouhých” 30.000 Kč (a to je hodně, hodně málo), přišly by finanční náklady na výměnu oken při 150 bytech (?) na částku 4.500.000 Kč?! V této částce není samozřejmě započítána finanční částka za (logickou) výměnu plastových oken i na chodbách domů (tady prý byl vysloven jedním členem výboru názor, že výměna oken na chodbách není nutná)?! Tedy při dotaci nějakých 4-6 mil. korun, no, jak to nazvat – nula od nuly… Pouze by se navýšil dluh u bankovní instituce minimálně o 5 milionů?! Možná by se mohly ušetřit nějaké finance prodejem těch původních 10-15 let starých oken?! Jediné možné plus z této nesmyslné transakce by byla okna trojskla. Ale za tu cenu?

Další zpráva, která běží v kuolárech dle nepodložených informací, se týká zateplování lodžií. Konkrétně se tato zpráva týká lodžií zasklených. V našem bytovém domě je 123 bytů s lodžiemi. Z toho 46 zasklených. Toto je množství, které musí zákonitě nutit k úvaze o nedotknutelnosti zasklení těchto lodžií!! Protože jsou lodžie pomyslným „vlastnictvím” SVJ (tzv. pláštěm domu), každého vlastníka, který nechal lodžii zasklít, zasklení stálo nemalé peníze a nikdo nikdy toto zasklení nerozporoval! Dál asi není nutné se o tomto rozepisovat.

Častější informovanost ze strany výboru o probíhajících přípravách revitalizace by určitě odbourala tyto zaručené, ničím nepodložené informace.

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Mária Svobodová, v.z. Jiří Duffek
E-mail: osvdjp@ictx.cz
 

Autorství článku

Autoři: Mária Svobodová, Jiří Duffek
Drobná korektura: Martin Mojmír Böhm

Související odkazy

# Oslovení SVJ 01.10.2018 (původní korespondenční text)
# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře