Odbor SVJ stručně k pokračující nástěnkové korespondenci místní nové prorevitalizační aktivistky Vladimíry Šlechtové

Minulý týden se na jinak téměř trvale pusté korkové nástěnce vchodu 2238/1 objevila Výzva „neustálým vyzyvatelům” místní nové prorevitalizační aktivistky Vladimíry Šlechtové, jež se rozhodla takto veřejně zahájit nejen na téma revitalizace s Odborem SVJ diskuzi. Místo toho, aby se tato na pozvání zastavila podebatovat o záležitosti osobně, v této korespondenci touto cestou pokračujeme.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Výzvu „neustálým vyzyvatelům” paní Šlechtové otevřete ZDE, reakci členky SVJ Márie Svobodové jste si mohli přečíst ZDE. Jelikož se místní nová prorevitalizační aktivistka vyjádřila i o členech Odboru SVJ (viz ZDE), reagujeme na tuto pokračující korespondenci níže v jednotlivých odstavcích.
 

Ad. 1. odstavec

Pokud tu máme za posledních 8 let více různých druhů oken, tak je tomu tak z toho důvodu, že toto řešení nejspíše za přihlížení Kontrolní a revizní komise navrhl Výbor SVJ a schválilo SVJ. Budeme-li se těmito okny různých druhů a kvality musit brzy znovu zabývat, pak to bude jedině vlivem nešťastného návrhu Výboru SVJ a schválení KRK. Čemu nerozumíme a proto na to nemůžeme reagovat, to se na nás nezlobte, je souvislost oken různých druhů a kvality se zbytečným zadlužováním, nebo nezadlužováním SVJ…

Pokud jste na schůzi byla, pak si jistě vzpomenete na její závěr, kde hned jak jsme se vystoupit pokusili, tato byla vlivem možného rizika zamítnutí revitalizace na místě urychleně Výborem SVJ ukončena. Pokud si nevzpomenete, připomenout si celý průběh můžete ZDE. Ve věci (ne)možné (ne)spolupráce jsme se již vyjádřili v závěru TOHOTO článku konkrétně pod „argumentací k 600 CZK hodinové sazbě aneb něco málo z historie”.

Odborník ze stavby naproti není inkognito, pouze jste jej nenavštívila. No a protože jste nenavštívila dosud ani nás, také kvůli tomu nejsme inkognito. Naše pozvání nadále trvá, rádi si s Vámi osobně pohovoříme.
 

Ad. 2. odstavec

Ano, k informaci o zadlužení bylo skutečně, a dokonce i opakovaně, řečeno, že vynaložená částka na revitalizaci bude maximálně 59.5 milionů korun. Což ale neznamená nic jiného, že pokud se pro to Výbor SVJ s KRK rozhodnou, takovou částku zkrátka docela prostě vynaloží. S čímž jak my, tak i značná část dalších vlastníků nesouhlasíme. Tomu se říká demokracie a ačkoli ani já nepokládám demokracii za vhodný rozhodovací mechanismus, všichni se s ním budeme muset, minimálně ještě po nějakou dobu, evidentně smířit.

Tady se, milá paní, podle našeho názoru rozhoduje naprosto nekompetentně o mnoha dalších záležitostech, které stojí peníze. To jste tu ale, abyste se měla možnost o nich relevantně dozvědět, ještě nebydlela. Nevím, co Vy máte, nebo nemáte, ale my nemáme zadlužený dům a v podstatě zástavě naše nemovitosti.

Že jste majitelem hypotéky, k čemuž Vám můžeme maximálně tak pogratulovat, je Vaše věc, stejně tak jako je věc každého jednotlivého vlastníka bytu, zda je on majitelem své hypotéky, nebo není. Ony plány zdejších lidí v důchodovém nebo předdůchodovém věku jsou zase plány těchto lidí a nikoli naše, nebo Vaše. Nechte, prosíme, každému své plány a respektujte každého toho kterého vlastníka jeho rozhodnutí.
 

Ad. 3. odstavec

Zde Vám doporučujeme za 1. projít si historii cen nemovitostí od roku 1989 do teď a za 2. nastudovat si principy fungování tržní ekonomiky. Nikoli státní či podnikové, nýbrž skutečně tržní, respektive samotného principu fungování monetárního systému jako takového. Pro začátek Vás nasměruji na základní dokumentární film Zeitgeist: Addendum (Duch doby: Dodatek), načež pokud Vás jeho obsah zaujme a budete-li mít zájem studovat, pak pokračujte filmem Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed)Orientační příručkou Definice Hnutí Zeitgeist. Dokumentární filmy jsou přizpůsobené laikům, skutečné studium zahájíte až s příručkou. Jedná se o čistě vědecko-technické materiály vztahující se zejména ke světu a době, ve které za poslední staletí žijeme.

Především v první řadě, než budete psát o nákupu a prodeji nemovitosti v té které době, v té které lokalitě a za tu kterou cenu, dovzdělejte se v realitním trhu, anebo se ještě lépe v realitách nechte alespoň na rok zaměstnat. Vy s kamarádkou možná, jelikož jste něco takového nečekaly, koukáte; my však vůbec. Mimochodem říkají Vám něco pojmy Gaussova křivka a statistická inference?
 

Ad. 4. odstavec

(Po)citové manipulace budou jistě fungovat na většinu lidí, na nás něco takového ale rozhodně nezkoušejte.
 

Ad. 5. odstavec

Pokud si vezmete s odborníkem do ruky kalkulačku a spočítáte náklady versus efektivitu, vyjdou Vám taková čísla, že budete jistě velmi překvapená. Nicméně při úrovni Vašeho rozhledu to snad raději ani nedělejte…
 

Ad. 8. odstavec

Čili tomu máme rozumět tak, že pokud hovoří zástupce Výboru SVJ, je to v pořádku, ale pokud se na něco zeptá, anebo k něčemu vyjádří, člen SVJ, jedná se o emoce?

Záležitost řešení údajného zmizení jakýchsi 11. milionů nepříslušela nám, nýbrž základní počty nezvládajícímu anonymovi, jenž zcela pochopitelně na schůzi na vyzvání Výboru SVJ nevystoupil. Jakpak by také vystoupil, když to byl anonym. Ocenili bychom, kdybyste byla tak laskavá a s akcemi takových lidí nás nespojovala. My, stejně tak jako Vy, se za anonymní texty neschováváme. Pokud se tedy skutečně jedná o Vás a ne opět jen nějakého anonyma za Vás se vydávajícího, neboť pokud víme, jste se u nás na rozhovor ještě nezastavila. Kromě toho že ani nechápeme, co má toto společného s věcí.

K možnému podání nikoli trestního oznámení, ale žaloby, jsme se vyjádřili ZDE. Pokud tedy hovoříme o tomtéž.

Doklady potvrzující vzdělání a nejen profesní odbornost skutečně nenaleznete v políčku pod článkem autora na jakémsi bezvýznamném internetovém blogísku. Vzdělání a odbornost té které osoby je možné doložit buď předložením originálního dokladu vydaného danou institucí, anebo, pokud Vám to Zákon č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) co by nová revoluční legislativa EU, umožní, přímo v dané instituci.

Píšete, že jste si mne nedokázala ověřit. Potvrzení o absolvování školení na zmíněného realitního makléře jsem proto pro Vás naskenoval a vystavil ZDE, ZDEZDE. Na zdejším webu v podpisu pod svými články neuvádím například ani vlastnictví své malé IT firmičky ICTX.CZ, s.r.o. (viz ZDE) a spoluvlastnictví o něco větší referenční webhostingové společnosti NETIO Solutions s.r.o. (viz ZDE). Sken mého řidičského průkazu najdete ZDE [2].

Budete si přát ještě mé veřejné vystavení výučního listu, maturity, vysokoškolských diplomů, zdravotního průkazu a/nebo životopisu? Jak vidíte, tak asi nebudu úplný idiot, jak se možná domníváte…
 

K Vašemu závěru

Máte tu stavbyvedoucího od naproti, za kterým jste nebyla si dané informace ověřit; máte tu nás co by Vaše sousedy na patře a pod Vámi, za kterými jste nebyla si dané informace ověřit; máte internet přeplněný relevantními vědeckými a statistickými materiály s kontakty na jednotlivé organizace, které pro zjištění si skutečného stavu věcí odmítáte otevřít a oslovit a obecně žijete v socio-ekonomickém (monetárním) systému, o jehož fungování nemáte ani základní povědomí. Nezlobte se, ale pokud tímto způsobem argumentujete, pak je nám líto, ale ani s Vámi nejspíše nebudeme mít společnou řeč. Vám a Vašim myšlenkovým pochodům zkrátka nedokážeme porozumět.

A co se týče předdůchodců, důchodců, mladých rodin apod., kteří nemají peníze, pak tito teprve v době krize nebudou mít peníze. Naprosto nerozumím souvislosti Vašeho dotazu, zda tito lidé v době krize budou ony peníze mít. Nerozumím tomu, s čím to souvisí. Vy patrně ale zase nerozumíte tomu, co píšeme a proto to nazýváte protiřečením. Zkrátka si prostě nerozumíme a evidentně ani neporozumíme. Ale takový už je život. V každém případě Vám děkujeme za sdělení Vašich názorů a jak uvádíme výše, naše pozvání k osobní diskuzi platí.
 

K závěru Márie Svobodové

Dobrý den paní Vladimíro Šlechtová, po přečtení Vašeho dalšího nástěnkového (již druhého) sdělení vůči mé osobě, jsem se rozhodla na toto,(a ani na případné další Vaše sdělení) aniž bych se Vás chtěla jakýmkoliv způsobem dotknout, již nereagovat. Proti větrným mlýnům, které ve Vašich zprávách představujete, se prostě do nekonečna bojovat nedá! (Je to opravdu unavující.) Kdybych si měla touto nástěnkovou komunikací dopisovat se všemi 36% vlastníky bytů, kteří byli pro revitalizaci, tak mám pracovní smlouvu na vedlejší zaměstnání, bohužel neplacenou. A na to opravdu nemám čas. 64% vlastníků bytů pochopilo,(podle výsledků korespondenčního hlasování), o co v našich zprávách (které jsme psali s mým přítelem, panem Jiřím Duffkem a které jsme vhodili do poštovních schránek vlastníkům bytů), vlastně šlo! To, že Vy to máte jinak, je Váš problém. (Nebo názor,jak chcete). Já Vám jej vyvracet nebudu a ani nechci. No a co se týká pana Bohma, kterého jste ve svém sdělení vůči mé osobě zmínila, tak ten Vám, jsem si jistá, zcela určitě odpoví sám.
Ve své odpovědi na Vaše první nástěnkové sdělení vůči mé osobě jsem Vám napsala, že jsme sousedky na chodbě našeho domu a že můžete kdykoli zazvonit, abychom si o všem v klidu pohovořily. To platí i nadále. Záleží pouze na Vás.

Já Vám též přeji vše dobré a hlavně klid v duši.
Mária Svobodová,Přecechtělova 2238/1.

Pokud nebudete mít nadále nic relevantního k věci, rádi Vám necháme poslední slovo ve Vašem případném následujícím dopise, pro jehož zveřejnění můžete opět využít korkové nástěnky v našem vchodě.
 

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp@ictx.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
1 Komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
5 roky před

Magmazel Šlichtová ani já nerozumět řeči vašeho kmene.