Výbor SVJ ani na výzvu členky SVJ stále nezveřejnil výsledky hlasování o revitalizaci. Místo toho se dějí velmi podivné věci

Ačkoli členka SVJ vyzvala Výbor SVJ k neprodlenému oznámení výsledků korespondenčního hlasování o revitalizaci domu Janského / Přecechtělova 2234-2240, Výbor tak dosud neučinil. Místo toho zadal spočítání firmě.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Korespondenční hlasování skončilo 27.12.2018, načež dnes jsou to tři týdny, kdy jsme mohli znát výsledek. Tento nejen, že dosud neznáme, ale členka Výboru SVJ, dle nám sdělených informací ostatních členů našeho SVJ, obcházela ještě v sobotu 5. ledna 2019 (dávno po skončení korespondenčního hlasování) některé vlastníky, kteří buď nehlasovali a/nebo s revitalizací nesouhlasili, aby od nich získala pro zahájení revitalizace potřebné autorizace. Včera jsme se dozvěděli, že byty obcházeli dokonce ve dvou.
 

Hlasování doprovázejí podivné události

Jak jste se mohli nedávno dočíst, členka SVJ Mária Svobodová vyzvala otevřeně Výbor SVJ k neprodlenému oznámení výsledku hlasování, k čemuž Výbor SVJ zavazuje bod č. 25 Čl. VI – Shromáždění platných stanov [záloha]. Leč dosud se tomu tak nestalo. Místo toho jsme se od provozního technika našeho domu včera dozvěděli informaci, že Výbor SVJ obcházel jednotlivé vlastníky bytů údajně proto, že někdo nejprve prý vylámal a po pozdější konfrontaci tohoto tvrzení již jen otevřel šroubovákem všechny poštovní schránky SVJ ve všech vchodech našeho bytového domu, aby prý možná odcizil hlasovací listy. Tudíž aby Výbor SVJ si údajně případné chybějící podpisy tímto záhadným obchůzkovým systémem dosháněl. Přitom fotodokumentace vylámaných nebo jinak otevřených schránek prý pořízena nebyla, faktura za dodané a vyměněné jiné zámky z čisté šlechetnosti provozního technika, jenž pro naše SVJ službu poskytl nezištně zcela bezplatně, taktéž vystavena žádná nebyla a o absenci trestního oznámení na neznámého pachatele za poškozování cizí věci a krádež se už vůbec nemusíme zmiňovat. Zvlášť když se jedná o zvlášť důležitou záležitost, kterou je rozhodování o KURVA masivním 55 milionovém úvěru, respektive zadlužení SVJ až bez „mála” 80 miliony korun. No to prostě nevymyslíš, jak se říká… Čili jinými slovy neexistuje žádný důkaz, že by k činu vůbec došlo. Opaku nasvědčuje fakt, že po činu o záležitosti nebylo společenství vlastníků nikterak informováno, což dokládá Zápis z 1. schůze Výboru SVJ a KRK [záloha], jež proběhla až 7. ledna 2019! Protože a pokud o takové záležitosti neexistuje žádný důkaz a je-li tomu tak, jak to vypadá, dovolíme si otevřeně konstatovat, že se tady prach sprostě lže a lidé jsou nebo mohou být, či v následujícím zápisu možná budou, manipulováni.

Provozní technik se povětšinou hájil tím, že nikde nebyl, nic neslyšel a ničeho, co nám nemůže potvrdit, ani vyvrátit, se neúčastnil. Dokonce prý ani nevěděl, že existuje zápis z nějaké údajně mimořádné schůze Výboru SVJ. Avšak že ze schůze Výboru SVJ 7. ledna 2019 odešel dle svých slov již po cca deseti minutách, ačkoli byl z balkonu sousedem Jiřím Duffkem viděn mezi posledními odchozími, když diskutující opouštěli svoji kancelář, může být indicií k opaku, jemuž nasvědčuje právě opět zápis z konání této schůze, dle kterého byl provozní technik na této přítomen… Nicméně přes to je tady možnost, že skutečně není provozní technik o některých případných nekalých úmyslech a činnostech Výboru SVJ informován, resp. že jej v určité doby členové Výboru SVJ a/nebo KRK vyprovázejí. Každopádně ať tomu je jakkoli, je přinejmenším neběžné, že tento prakticky při jakékoli diskuzi o Výboru SVJ a/nebo KRK tyto hájí, jak může.

Že se zde pravděpodobně neustále kují nějaké pikle, jak se říká, může nasvědčovat za poslední dobu nezvykle časté a dlouhotrvající obývání společné kanceláře Výboru SVJ a KRK. Odbor SVJ poslední dobou Výbor SVJ a KRK nejen svými písemnostmi konfrontuje a Výbor SVJ a/nebo KRK buď na zprávy Jiřího Duffka a Márie Svobodové vůbec nereaguje, anebo reaguje, prostřednictvím informovaného, nebo neinformovaného svého prostředníka, velmi podivně. Uvidíme, s čím přijdou v zápise z některé z následujících jejich schůzí.
 

(Ne)kvalitní poštovní schránky

Co se poštovních schránek týče, tak tyto, pokud by mohlo dojít k jejich šetrnému otevření pouhým šroubovákem, opět jen dalším dílčím způsobem dokazují, nakolik kompetentní Výbor SVJ s Kontrolní a revizní komisí při správě a údržbě našeho společného majetku asi jsou. Že takřka ničemu nerozumí (nejsou odborníky) by ani nevadilo. Horší je, že nejsou schopni si ani ony odborníky zajistit. A takoví lidé mají rozhodovat o revitalizaci bytového komplexu?

Poštovní schránky slouží jednotlivým členům společenství vlastníků co by prostředek k příjmu soukromé korespondence podléhající mnohdy i ochraně osobních údajů. Nedovedeme si co by Odbor SVJ vysvětlit, jak je možné, že někdo nedokáže zajistit ani jejich základní bezpečnost, kterou je nemožnost jejich otevření těmi nejprimitivnějšími nástroji, mezi které patří právě například i obyčejný šroubovák.
 

Nereagování Výboru SVJ na otevřenou výzvu

Pochopitelně jsme získali mailovou připomínku členky SVJ Márie Svobodové adresovanou 14. ledna opět Výboru SVJ našeho společenství, kdy ani na tuto dosud nikdo neodpověděl.

P.T. Výbore, dne 7.1.2019 (8.36h) jsem Vám poslala „otevřenou výzvu“ ve věci korespondenčního hlasování. Na tuto výzvu z vaší strany (Výbor SVJ, potažmo KRK) zatím nikdo nereagoval. Vyjma předsedy KRK pana ing. Ondřeje Hadraby. V rámci tohoto k dnešnímu dni však ani on nic nevyřešil. Po vzájemné emailové komunikaci s ním jsem už od jeho osoby ani s ničím jiným nepočítala. Jediné co dokázal v této věci udělat, bylo to, že mne pozval do kanceláře SVJ (vaší klubovny) emailem ze dne 8.1.2019 na schůzku?! (Měla se konat dne 14.1.2019.) Tuto jsem ale z již uvedených důvodů v emailové komunikaci s jeho osobou s díky odmítla. (Ale to je Vám, výbore, při vaší vzájemné spolupráci s KRK jistě známo!)

Hned toho samého dne (?) 7.1.2019 v pondělí ve 22.02 jsem obdržela emailem od vás Výboru SVJ zápis ze schůze Výboru SVJ a KRK 1-2019 a schválený zápis z 11. shromáždění SVJ konaného v úterý 4.12.2018. (Možná to byla z vaší strany reakce na mojí „otevřenou výzvu“.) Ani z tohoto vašeho zápisu jsem se však bohužel stejně nedozvěděla, jaké jsou oficiální výsledky korespondenčního hlasování. (Jediná pozitivní zpráva z tohoto zápisu byla ta, že revitalizace nebyla schválena.) Je přinejmenším podivné, že ke spočítání přesných výsledků korespondenčního hlasování „najednou“ potřebujete (Výbor SVJ) nějakou firmu. (V minulosti, pokud mne mysl neklame, to potřeba nebylo?!). Takovýto úhybný manévr (není to první případ, vzpomínám momentálně třeba na neschválenou rekonstrukci vchodu 2238/1), je z vaší strany jenom „protahování“ oficiálního sdělení výsledků korespondenčního hlasování (neustále mne to nutí myslet na vaše žebrání podpisů ze dne 5-6.1.2019). Spočítat hlasovací lístky při 165 (?) bytech by dokázal i žák 1.stupně ZŠ (pátá třída). Nehledě na to, že jste na sto procent denně věděli přesný počet hlasů tak, jak přicházely. (Já bych to jako správný hospodář určitě věděla.) Ve vašem zápisu ze schůze Výboru a KRK jste také jaksi pozapomněli sdělit (?), kdy jste žádost o přepočítání hlasů podali a do kdy tato má být zpracována a Výboru SVJ odevzdána. (Že by další úhybný manévr?) (Mimo jiné tento naprosto zbytečný krok, ohledně firmy na spočítání hlasů, je opět další nesmyslné tahání financí vlastníkům bytů z kapes!)

Touto cestou Vám chci Výbore a KRK sdělit jenom tolik – stali jste se svým postojem ohledně přípravy celé revitalizace, ohledně výše jejího nesmyslně předraženého financování, nepředstavením bankovního ústavu v souvislosti se seznámením vlastníků bytů s podmínkami úvěru, mlžením ohledně výsledků prapodivného korespondenčního hlasování atd. (o výběrových řízeních firem, které jste vybrali v rámci revitalizace, a jiných ani nemluvě) svým nadřazeným a arogantním přístupem k ostatním řadovým společníkům v očích těchto vlastníků bytů, dle mého soudu, naprosto nedůvěryhodnými!! (KRK už jsem takto již jednou označila.) Vlastníci bytů Vám celý tento váš postoj k nim vyjádřili v právě nedávno proběhlém korespondenčním hlasováním v rámci revitalizace našeho bytového domu.

Na základě těchto všech argumentů zvažuji navrhnout vlastníkům bytů odvolání z funkcí všechny členy Výboru SVJ i všechny členy KRK. (Pokud takto neučiníte sami).

Na výzvu zaslanou 7. ledna 2019 Výbor SVJ nereagoval, avšak tentýž den se večer jeho členové setkali ve své kanceláři, kde strávili několik hodin. No a včera, kdy jsme konfrontovali s výše uvedenými informacemi provozního technika našeho domu, se Výbor SVJ v kanceláři sešel znovu. Souhra náhod? Možná…
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

3 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
2238
2238
5 roky před

Kočí si nepamatuje ani to, co řekl včera. Mám s ním své zkušenosti.