Co je, k čemu slouží a proč vznikl OSVDJP 2234-2240 P5

OSVDJP 2234-2240 P5 je zkratkou neregistrovaného samozvaného Odboru Společenství vlastníků domu Janského / Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5 (dále možno též pouze jen jako Odbor nebo Odbor SVJ).

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Účel vzniku existence Odboru SVJ

Odbor SVJ vznikl v posledním kvartále roku 2018 jako zpětná vazba k podle názoru a zkušeností jeho členů a příznivců neplnění funkce řádného hospodáře současného členského složení Výboru a nedostatečné nebo selhávající kontrole Kontrolní a revizní komise Společenství vlastníků domu Janského / Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5.

Takzvanou pomyslnou poslední kapkou, jež zapříčinila založení Odboru, byl až nezvykle značný a podezřele nápadný zájem Výboru SVJ a Kontrolní a revizní komise Společenství vlastníků domu Janského / Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5 až, troufnu si napsat, morbidně předlužit naše společenství po dlouhých 25 let částkou cca 79. mil. korun za údajně nutnou revitalizaci našeho bytového domu, přičemž kromě toho, že tuto nepovažujeme v plánovaném rozsahu Výborem SVJ a KRK za nutnou, natož potřebnou, lze podle prvotních hrubých odhadů odborníků, které máme k dispozici, revitalizaci uskutečnit v rozsahu obdobném za cenu do cca 20 – 22. mil. korun s tím, že i tato zmíněná částka (20 – 22. miliony korun) je nadsazená, respektive počítající s materiály vysoké kvality.
 

Jaké je členské složení Odboru SVJ?

Od založení Odboru do data vydání článku tohoto je členy Odboru šest domácností (jednotlivých členů SVJ) a třináct příznivců a/nebo zájemců odebírajících Odborem vydávané zprávy, z čehož vlivem obav a/nebo vyslovení přání si většina z nich přeje setrvat v anonymitě, což vzhledem k tomu, že Odbor SVJ není žádným oficiálním registrovaným uskupením, nikomu z členství nevyplývají žádná práva ani povinnosti a nikomu se (nikdo) nezodpovídá, je možné. Aktuálními veřejnými členy Odboru SVJ jsou Martin M. Böhm, Jiří Duffek a Iva Janoušková.
 

Co a proč Odbor SVJ řeší?

Primární úlohou Odboru SVJ je zejména poukazovat a/nebo upozorňovat na, podle názoru jeho členů a/nebo příznivců, nevhodné chování a/nebo nekonstruktivně, neadekvátně či snad eventuálně i nelegálně odváděnou práci Výboru a/nebo Kontrolní a revizní komise SVJ. Odbor SVJ může, ale nemusí v případě potřeby navrhovat možná alternativní řešení oproti návrhům a/nebo dokonce již SVJ schválených řešení Výboru a KRK SVJ.
 

Proč se Odbor SVJ prezentuje veřejně na internetu?

Odbor SVJ se rozhodl prezentovat své názory, postoje a návrhy veřejně na internetu poté, co Výbor SVJ s KRK uveřejnili na webu společenství vlastníků jednotek [záloha], jenž je též dostupný veřejně komukoli na internetu, reakci Výboru SVJ [záloha] a autorizovaného technika Martina Kyseloviče (č. a. 0401680) [záloha] na názory, postoje a návrhy člena SVJ v.z. a nově i Odboru SVJ Jiřího Duffka, jenž svoji zprávu zprvu ve čtvrtém kvartále roku 2018 roznesl pouze do poštovních schránek jednotlivým členům SVJ bytového domu Janského / Přecechtělova 2234 – 2240.
 

Je taková veřejná prezentace Odboru SVJ v souladu se zákonem?

Ano. Totiž svoboda projevu je zakotvena v Článku 17 Listiny základnách práv a svobod, jež je neoddělitelnou součástí Ústavy České republiky.

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

Odbor SVJ nezveřejňuje žádné zprávy ani informace podléhající Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a legislativě Evropské unie známé pod zkratkou GDPR.
 

Jak odbor informuje své členy, příznivce a odběratele jeho zpráv?

Stejně tak jako se 1x měsíčně a různě mimo oficiální úřední hodiny schází Výbor SVJ a KRK, cca 1x měsíčně a případně též mimořádně, považujeme-li to za potřebné, se schází i část nebo celý Odbor SVJ. O takovém setká(vá)ní jsou vždy podle uvážení Odboru jeho členové informování zejména prostřednictvím e-mailu. Setkávání Odboru SVJ se účastní jednotliví členové Odboru a Odborem pozvaní příznivci a/nebo odběratelé zpráv.
 

Jak je Odbor SVJ financován?

Odbor SVJ pracuje zcela bez nároku na jakýkoli honorář, tzn. že pokud, byť kdokoli, odporu SVJ nikdo dobrovolně nepřispěje na jeho činnost, financují si jednotliví členové Odboru své aktivity ryze ze svého osobního rozpočtu. Pokud však kterýkoli člen, anebo nečlen SVJ projeví zájem Odboru, jehož práce není zrovna finančně nenákladná, pomoci, může tak učinit zasláním libovolného peněžního příspěvku na číslo bankovního účtu 55555513 / 2010 (šest pětek a třináct lomeno deset) s variabilním symbolem „20020” a zprávou pro příjemce „DAR” (bez uvozovek). Jakýkoli dobrovolný nejen finanční příspěvek oceníme a bude použit výhradně ve prospěch SVJ.
 

Jak odbor SVJ kontaktovat a odebírat jeho zprávy?

Jelikož Odbor SVJ prozatím nemá pro své potřeby vytvořenou a vyhrazenou vlastní webovou stránku, působí tak provizorně v kategorii OSVDJP 2234-2240 P5 politicky nekorektního magazínu a blogu DuchDoby.CZ, do které v současné době vede též přímý webový odkaz osvdjp-2234-2240-p5.ictx.cz. Zájemci o odběr zpráv Odboru tak buď mohou daný přímý odkaz občasně sami kontrolovat, anebo požádat Odbor o přidání do našeho občasného hromadného (a anonymního) mailového rozesílače, vlivem čehož budou informování o naší činnosti mezi prvními obdobně, jako to funguje u Výboru a KRK SVJ. Kontaktní e-mail odboru je osvdjp-2234-2240-p5@ictx.cz.
 

Článek jsem prolétl(a), zajímá mne pouze stručné sdělení

Stručně řečeno Odbor SVJ vznikl proto, že si jeho členové a příznivci přejí důstojný, tzn. nikým a ničím zbytečně nerušený a co v možná v nejvyšší možné míře kvalitní a soběstačný život v rámci společenství vlastníků jednotek domu Janského / Přecechtělova 2234-2240, Praha 5, načež se tento vynasnaží svoji činností do maximální možné míry přispívat. Kdokoli, kdo si nezískal vlivem funkce ve Výboru SVJ či KRK dle našeho názoru špatnou pověst, se může stát Odboru SVJ součástí. Členství v OSVDJP 2234-2240 P5 není podmíněno členstvím v SVJ.
  

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp@ictx.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře