Otevřená informace spoluvlastníkům bytových jednotek o chování členů KRK vůči členovi SVJ v.z.

Vážení společníci, dne 19.1.2019 jsem zažil ohromující okamžik. V odpoledních hodinách u mého bytu zazvonil člen KRK David Jelínek s tím, že mi chce předat oproti podpisu výsledky korespondenčního hlasování.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

(Jednoznačně mimo rámec znění platných stanov našeho SVJ. V platných stanovách SVJ se o takovémto předávání výsledků nikde nehovoří. Tvrzení tedy Davida Jelínka, že tento způsob předání výsledků korespondenčního hlasování je podle platných stanov SVJ, je, dle mého názoru, pouze klamání společníků, tudíž nepravda. Společníci se o tomto mohou přesvědčit v platných stanovách SVJ v článku VI – Shromáždění pod bodem 25, kde se pouze udává, že statutární orgán bez zbytečného odkladu vlastníkům jednotek doručí v písemné formě oznámení o výsledku hlasování.) (Oni to vynucování si podpisů od vlastníků bytů mají zřejmě už zažité. Stejný způsob už také uplatnila v rámci korespondenčního hlasování 5 – 6.1.2019 (víkend) předsedkyně Výboru SVJ, RNDr. Jana Lehká.) Na tento jeho požadavek jsem odvětil, že výsledky korespondenčního hlasování už mám a že tedy v rámci tohoto nic podepisovat nehodlám. Tímto členem KRK mi na má slova bylo vzápětí sděleno, že mi tedy výsledky korespondenčního hlasování budou zaslány poštou. (Ano, tento způsob předání výsledků korespondenčního hlasování vlastníkům bytů je eventuálně možný. Jednodušší a nejkratší cestou, jak informovat vlastníky bytů o výsledcích korespondenčního hlasování, je však použití prosklených schránek SVJ. Nestojí to žádné finance a vlastníci bytů jsou tímto způsobem okamžitě seznámeni se stavem věci.) Vyzval jsem tohoto člena KRK, aby ukončil tuto zbytečnou „komedii“ ohledně vynucování si podpisů od vlastníků bytů v rámci předávání výsledků korespondenčního hlasování. Nikdy dříve toto potřeba nebylo?! (Tady je na místě sdělit, že nebyl osamocen. Doprovázel jej ještě jeden člen KRK a jeden vlastník bytové jednotky z vchodu 2238/1.)

Jak jsem se již výše zmínil, to co vzápětí následovalo, mne totálně ohromilo!

Byl jsem Davidem Jelínkem nařčen z jakýchsi pomluv člena SVJ, který se podílel na přípravách revitalizace. (Mimo jiné, vůbec jsem tohoto člena osobně neznal a ani jsem nevěděl, že se na přípravách revitalizace nějak podílel. Až do okamžiku, než se mi u dveří mého bytu představil.) Bylo mi sděleno, že na toto jejich tvrzení prý mají svědky. Na můj dotaz,kdo jsou ti svědci, je bez sebemenšího zaváhání David Jelínek udal. Řekl jsem Davidovi Jelínkovi, že to není pravda. (Později jsem se od těchto údajných svědků dozvěděl, že toto tvrzení Davida Jelínka skutečně nebyla pravda.) Byl to jednoznačný pokus ze strany Davida Jelínka jak takzvaně „vrazit klín“ mezi vlastníky bytů a tímto způsobem je rozhádat! (Pokus nevyšel.) Bylo to naprosto zjevné! Rozpoutala se slovní pře, do které se zapojil i druhý přítomný člen KRK. Tomuto druhému členu (nevím, jak se jmenuje a je mi to úplně jedno), který na mojí osobu zaútočil v podobném stylu jako již zmíněný David Jelínek, jsem též řekl, že nemluví pravdu.

Arogance moci, urážky, pomluvy, nepravdy atd. ze strany členů KRK ohledně mé osoby vygradovaly od Davida Jelínka zvednutým prostředníkem! Snaha ze strany Davida Jelínka mne vyprovokovat k nějakému činu byla jednoznačná, podpořená výzvou k fyzickému kontaktu. (Jakože se se mnou chtěl asi poprat? Nevím.) Na toto jsem zareagoval tak, že jsem s nimi ukončil „rozhovor“ a zavřel dveře bytu.

Tady je na místě se vyjádřit k takovémuto chování členů KRK. Do určitého okamžiku toto chování mohu i pochopit. Vztek, rozčarování, zklamání z výsledků korespondenčního hlasování ohledně revitalizace bylo zjevné. Ale v okamžiku, kdy přešli v našem „dialogu“ do osobní roviny ohledně mé osoby, co předvedli vůči řadovému členovi SVJ v.z. jako zástupci KRK, je takovéto jednání naprosto neodpustitelné, nehorázné a zavrženíhodné!

Po tomto incidentu jsem navštívil Davidem Jelínkem udané vlastníky bytu za účelem dotázání, co je pravdy na tom, že měli hovořit s Davidem Jelínkem o mých pomluvách. Koukali na mne jak vrány (omlouvám se za tento výraz) a sdělili, že toto není v žádném případě pravda. Požádal jsem je, zda-li by souhlasili s rozhovorem mezi mojí osobou, Davidem Jelínkem a jimi. Odvětili, že samozřejmě, že to není problém. Vyzval jsem Davida Jelínka dvěma sms zprávami k této konfrontaci. (Pokud bude mít odvahu se této konfrontace vůbec zúčastnit.) Odvahu nenašel. (?) Nejen že se k této konfrontaci nedostavil, ale na mé dvě sms zprávy ani neodpověděl. (No, ani se nedivím, když nemluvil pravdu a byl si toho jistě vědom.)

Vážení vlastníci bytů, nechci a ani nemám ve zvyku někoho touto formou napadat, ale jak jsem již předeslal – arogance moci, urážky, pomluvy, ale hlavně nepravdy tohoto člena KRK Davida Jelínka jsou naprosto jednoznačné! Na toto své tvrzení mám svědectví již zmíněných majitelů bytu, kterých se tato záležitost týkala.

Závěr celé této záležitosti ze strany Davida Jelínka byl takový, že v před večerních hodinách těmto majitelům bytu, kterých se tato záležitost týkala, na parkovišti aut sdělil, že šlo nebo se jednalo vlastně pouze o nedorozumění…

Obrázek o celé této záležitosti si zcela jistě uděláte sami.

S pozdravem Jiří Duffek
Přecechtělova 2238/1
jiriduffek@email.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)
# Původní mail Jiřího Duffka (před korekturou)

Sledujte nás

Externí autor

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Pouhé udržení našich webových stránek online na internetu nás stojí měsíčně 1.800 Kč.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.

Více o tom, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE. Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, pokud se pro ni rozhodnete, předem srdečně děkujeme!
Externí autor
Sledujte nás
Možnosti upozorňování:
xxx
Anonym
xxx

„Závěr celé této záležitosti ze strany Davida Jelínka byl takový, že v před večerních hodinách těmto majitelům bytu, kterých se tato záležitost týkala, na parkovišti aut sdělil, že šlo nebo se jednalo vlastně pouze o nedorozumění…“ – závěr je spíše takový, že pokud se někdo tváří, že jedná za dům 2238, měl by se oficiálních jednání účastnit aktivně, nikoliv jen nástěnkově, a neuvádět tak mnohé obyvatele domu 2238 v nejasnou naději, až omyl.

Mimochodem, popis události mi připomíná jeden vtip z rádia Jerevan:
Na sovětsko-čínských hranicích napadla skupina čínských tanků sovětský, poklidně orající traktor. Tento palbu opětoval, a po zničení všech tanků odletěl zpět na základnu. PS: je zřejmě jen tajemstvím zúčastněných, zda v tomto případě náhodou „slavnostní výkop“ neprovedl traktor…

Martin Mojmír
Admin

Hezký den, milý „anonyme”.

Kromě poděkování Vám za názor uvedu, že my nemusíme dělat vůbec nic. Natož pak to, co se nám bude snažit diktovat někdo jiný (např. člen KRK). Odbor SVJ je samozvaný, neregistrovaný, neoficiální; nikomu se nikterak nezodpovídá. Více ZDE. Technicky vzato si můžeme psát a dělat, co chceme, stejně tak jako Vy si můžete „založit” jiný odbor, anebo třeba i antiodbor svůj.

Co se týče aktivní účasti, viz dílčí část článku Stanovisko Výboru SVJ a KRK k Výzvě k promptnímu vyřešení obtěžování obyvatel domu sousedem dýlujícím drogy a narkomany (Argumentace k 600 CZK hodinové sazbě aneb něco málo z historie), kde jsem se k tomu již vyjádřil.

Ohledně nejisté naděje až omylu nevím, co tím chcete říci. Každý spoluvlastník má jistě svoji hlavu a může si tak cokoli sám ověřit. My si na rozdíl od jiných nehrajeme na žádné autority, abychom komukoli říkali, co si má myslet. Nejsme Česká televize. Naopak doporučujeme každému nevěřit nikomu a ničemu a to včetně nás. „Nedůvěřuj, ale prověřuj.”

xxx
Anonym
xxx

Hezký den i Vám,

„My si na rozdíl od jiných nehrajeme na žádné autority, abychom komukoli říkali, co si má myslet. Nejsme Česká televize.“ – snaha o hraní si na autority je zde přeci naprosto zřejmá, je naivně absurdní se domnívat, natož tvrdit, že prezentovat se jako Odbor SVJ není matoucí směrem k Výboru SVJ a společenství, a že podobnost názvů je čistě náhodná. Souvislost s ČT je pak celkem irelevantní.

Při takto důležitých rozhodnutích jako je revitalizace našeho domu je (pokud možno) duchaplná pluralita názorů žádoucí – Vaše (jednotlivce i Odboru) právo na založení si čehokoliv v duchu viz výše samozřejmě nikdo nerozporuje, bylo by ale dle mého vhodnější vystoupit na shromáždění (když už byla promarněna příležitost aktivní účasti v oficiální pracovní skupině), než jen neustále spamovat členy SVJ více či méně negatviními emocemi.

Díky za zveřejnění předchozího komentáře, snad nám tato otevřenost vydrží.

PS: „doporučujeme každému nevěřit nikomu a ničemu a to včetně nás“ – toto by mohla být dobrá hlavička na výše zmíněné nástěnkové a webové aktivity týkající se SVJ:)

Martin Mojmír
Admin

Za mě k tobě, Davide, již jen stručně.

# Co je, k čemu slouží a proč vznikl OSVDJP 2234-2240 P5, se dočteš ZDE. Oficiálně uvádíme, že se nejedná o žádnou autoritu, nýbrž o pouhý samozvaný, neregistrovaný a neoficiální spolek nespokojených členů SVJ s vaší prací co by Výboru a KRK SVJ. Vy, na rozdíl od nás, jste z pozice Výboru SVJ a KRK úředními osobami, tedy v podstatě jako jisté autority vystupujete. Zvlášť úsměvné jsou situace, kdy lidem přednášíte o něčem, čemu ani v nejmenším nerozumíte. Souvislost s ČT je tak jistě čistě náhodná (ironie)…

# Jakmile jsme celý stůl společně s ostatními vlastníky kolem nás začali na rozběhlém 11. shromáždění vystupovat, předsedkyně Výboru rychle shromáždění (diskuzi) ukončila a spoluvlastníci se, společně s námi, rozešli. Toto vědí všichni, kdož se shromáždění účastnili; zde se můžeš pokusit manipulovat pouze s těmi, kdož na shromáždění přítomni nebyli. Co se týče té vaší pracovní skupiny, tak za 1. ke spolupráci s vámi jsem se vyjádřil v závěru článku ZDE (to jsem ti výše už napsal, záměrně to ignoruješ) a za 2. jsme hlasovali jak na 10. shromáždění proti vypracování projektu, tak na 11. shromáždění proti projektu. To znamená, že je zároveň irelevantní se do jakékoli pracovní skupiny zapojovat. Nebudeme se zapojovat a spolupracovat na něčem, s čímž nesouhlasíme.

Ke tvému P.S.: Články na tomto webu jsou transparentní. Hlavička by to být dobrá mohla, budeme na to při případné další nástěnkové i webové aktivitě myslet. Děkujeme za tip.

Qestament
Anonym
Qestament

„Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem.“ – Jan Werich

„Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci.“ – Jan Werich

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ – Jan Werich

„Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci?“ – Jan Werich

„Dej blbci funkci a vymyslí lejstro.“ – Jan Werich

„Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou – ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se“ – Jan Werich

Zdroj: https://citaty.net/autori/jan-werich/citaty-o-blbcich/

To už nemuže bejt ani blbost ale snad porucha osobnosti 😀

Martin Mojmír
Admin

@Qestament: Citáty pěkné, nicméně já bych do takového hrubě urážlivé osobní roviny nezacházel. Lidé, které bude problematika zajímat, si rádi vše přečtou a ověří sami. Každý si pak rovněž může myslet, co sám chce. Asi nejdůležitější je mít přístup k informacím a to ať jsou jakékoli.

xxx
Anonym
xxx

„# Jakmile jsme celý stůl společně s ostatními vlastníky kolem nás začali na rozběhlém 11. shromáždění vystupovat, předsedkyně Výboru rychle shromáždění (diskuzi) ukončila a spoluvlastníci se, společně s námi, rozešli. Toto vědí všichni, kdož se shromáždění účastnili; zde se můžeš pokusit manipulovat pouze s těmi, kdož na shromáždění přítomni nebyli.“ – pusťe si záznam, mladý muži. Sám se usvědčíte z nepravd.

Mimochodem…jak chcete provést byť jen částečné opravy a revitalizace (se kterými v obecné míře souhalsíte (nemluvím o rozsahu) bez projektu? Resp., je podle Vás vhodné, aby tyto na sebe navazovaly (a byly tak rámcovány ideálně jedním, uceleným projektem), nebo kouskovány ad hoc?

Martin Mojmír
Admin

Ó ano, dobrá připomínka. Doporučuji pustit si záznam všem, kdož mají zájem se přesvědčit.

Co se týče dotazu, musím se opakovat. Tento opět podléhá TOMUTO článku a argumentaci k 600 CZK / hod. mé práce pro vás jako Výbor SVJ nebo KRK (nikoli pro SVJ). Mimochodem částečně jsem na toto reagoval i ZDE. Nemám k tomu co nového dodat.

Ještě něco? Nebo se budeme stále jen opakovat?

Qestament
Anonym
Qestament

xxx ježisi chlape ty vole ty seš tak trapnej. Kolikrát ještě ze sebe musíš udělat veřejně blbce? Já vím já vím, kdo by chtěl vzdát se takovýho potenciálního rance peněz. Ty vůbec nejseš ve střetu zájmů. Šéf firmy na plastový okna a kanalizace, všude kamarádi. Prostě to prasklo vyser se už na to. 😀

xxx
Anonym
xxx

pane, pošlete si žádost o smazání tohoto Vašeho příspěvku, nějak se Vám to vymklo… díky

xxx
Anonym
xxx

Opakujete se neustále, takže to se můžete ptát sám/sami sebe;)

Těch 600 czk / hod… Nápad na přivýdělek je to jistě zajímavý (zejména v porovnání s tím, že členové pracovní skupiny odvedli (a nadále odvádějí) až desítky hodin práce zdarma (nejsou-li členy volených orgánů, kteří tak činí v rámci své fixní odměny od SVJ)); není jej asi třeba inzerovat (opakovat) tak často, jelikož všichni z Výboru, případně KRK, jsou s ním bezpochyby seznámeni, byť pravda, nedokážu posoudit potřebnost této informace obecně pro členy SVJ, jimž je tato část webu primárně určena; uzná-li Výbor SVJ toto jako přínosné (případně bude-li dostatečný apel od členů SVJ), pak nechť, nicméně bude jistě zajímavé sledovat přidanou hodnotu těchto „služeb“, případně je sdílet zde.

Byl to hezký pátek v diskuzi, ale moc jsme se, zdá se, nepohnuli. Tak třeba za pár týdnů / měsíců….

Mějte se

Martin Mojmír
Admin

Opakuji se, neboť se zdá, že není uváděné bráno v potaz a především proto, že nejsou známy nebo potřeba k věci (zatím) sdělovat nové skutečnosti. Že poněkud hůře chápeš, víme. Snažím se ti to proto polopatě místy vysvětlovat. Tedy do doby než vždy přejdeš k osobním útokům; v tom okamžiku diskuze s tebou opouštím, neboť ztrácejí význam.

Jako tehdejší člen KRK jsem též (ne)odváděl práci bez jakéhokoli honoráře, zatímco ostatní si korunky z SVJ v klidu těžili. Zprvu se mi tehdejší Výbor SVJ a KRK záměrně aktivně vyhýbal a po druhé všichni členové Výboru SVJ a KRK hlasovali proti mému znovuzvolení, což jsem, stojíce před hlasovacím zařízením, osobně viděl. Je zcela irelevantní bavit se tu proto o nějakém mém nebo našem zapojování, trpělivost s mým takovým zájmem došla. Pokud něco po mně chcete nyní, tak znáte moji hodinovou sazbu. Všimni si, Davide, že neříkám ne. Jen ze sebe nenechám dále dělat vámi hlupáka.

Čili když to shrnu, tak na jednu stranu chcete moji účast byť při čemkoli, na stranu druhou ale, když má dojít k věci, se mi aktivně vyhýbáte, hlasujete proti mé účasti a bojíte se (konkrétně ty, viz zpráva Jirky Duffka) přímé argumentační konfrontace před svědky (např. sousedé Surmajovi v přízemí, které jsi neúspěšně pokusil se zapojit do své hry). Pokud si chceš o něčem osobně popovídat, tak to nebudeme my, kdo bude chodit za vámi, ale budeš to ty, kdo bude chodit za námi a nejlépe na nahrávané, transparentní rozhovory, abychom následně tyto mohli předávat ostatním členům SVJ k posuzování, kdo říká a kdo neříká (ne)pravdy. Jsem si jist, že se to však nestane…

V naší diskuzi je nepravděpodobné, že se pohneme. Jediné pohnutí vidím v tobě při započetí používání automatických oprav textu ve Wordu či radách třetí osobou, neboť tvé časté hrubky jsou vyslovenou pastvou pro oči. V tomto ti gratuluji k posunu. Tak třeba za pár týdnů / měsíců pochopíš, že „pravda a láska snad skutečně, alespoň zde v našem případě, zvítězí nad lží a nenávistí”… Zde se omlouvám za osobní, leč věcný závěr naší páteční diskuze. Též se měj a děkuji za ni.

xxx
Anonym
xxx

Vážený pane, předně, baví mě Váš zásadní omyl, kdy se mnou Vy (i Váš kolega hrubší mluvy) jednáte jako s někým jiným, Vaše evidentní animozita je až chorobná – je na místě se omluvit křivě obviněným. Ale budiž, nepřekvapuje, že se opět mýlíte (oba). Věcně, po Vaší akci je voláno jen a pouze v duchu toho, že neustále všechny obtěžujete spamy a polopravdami, načež se, žel bohu, poměrně trapně schováte za floskule typu „trpělivost s mým takovým zájmem došla“. Tak buď něco řešit chci, nebo nechci.
Tento příspěvek zřejmě zveřejněn nebude (=přeloženo – obdobné příspěvky nebudou dále schvalovány Vaší/vyšší mocí zde na webu). Prezentujte se na domovní schůzi, na shromáždění, na webu, ale přestaňte zejm. jako samozvaný Odbor všechny obtěžovat nevyžádanými, nenávistnými spamy, je vskutku otravné nacházet tyto nevyžádaniny i jen na nástěnkách, natož drze i ve schránkách.
Práci čest, rukám na klávesnici klid.
PS: nenuťte mne další sérií lží a poplopravd k další reakci.

Qestament
Anonym
Qestament

😀 Koukám že se nežebrají jen podpisy, ale už i prozrazení jak jsi přišel na to kdo píše. Tak mu to Martine klidně napiš ať má klid, vždyť je jedno jak koho oslovuješ jde přece o věc na kterou absolutně nereaguje páč nemá žádný argumenty. 😀

Martin Mojmír
Admin

@Qestament: Rozmyslím si to. Každopádně teď spekulace o tom, zda je někdo Petr, nebo Pavel, nebudu o víkendu řešit. Důležité jsou argumenty k věci a nikoli opět jen měření si velikosti přirození. Kdyby argumenty dotyčný měl, dávno by je napsal nebo jinak SVJ předal. Nějaké bububu mlč, anebo zase něco napíšu, mě skutečně nechává naprosto chladným. Zvlášť když si hraje na schovávanou.

Pokud je někdo přesvědčen, že jiný si o něm vymýšlí, lže, stalkuje jej (viz diskuze ZDE), anebo se vůči němu dopouští čehokoli jiného nezákonného, může podat trestní oznámení nebo nejlépe žalobu. Není nic spolehlivějšího než si o daném popovídat společně u soudu. To by na to ale dotyční museli mít koule a ne jen přirození, jak se říká (bez urážky, jde o slovní obrat). Tolik za mě k věci.

Popřeji teď už ale hezký víkend. Vám oběma.

Qestament
Anonym
Qestament

Někdy si fakt připadám jak v děckým domově 🙂

Martin Mojmír
Admin

Fajn, takže abych to tady uzavřel, uvedu zde ony, byť nepřímé, indície.

# Prezentované jednání je až na pravopis shodné s členem KRK Davidem. Náhoda? Možná.
# Dávání věcí do souvislostí s rádiem Jerevan jsem zaznamenal v minulosti jen u Davida. Náhoda?
# K neustálé snaze zapojení do (ne)spolupráce s Výborem SVJ a Kontrolní a revizní komisí nás provokoval vždy jen David. Náhoda? Možná…
# Po zjištění totožnosti nejen ZDE nebyla tato popřena, ba naopak bylo reagováno velmi podivně a vypovídavě (slovo stalking). Totožnost začala být popírána až nyní. Náhoda? Možná…
# Mail Davida z 03.01.2019 23:45 byl odeslán ze stejné IPv4 adresy 217.30.64.XXX, jako byly odeslány všechny zdejší „anonymní” texty od nicků „xxx” a „jméno povinné”. Náhoda? Možná…

Return-Path:
Delivered-To: info@martinbohm.cz
X-Virus-Scanned: amavisd-new at vm1421.cust.netio.cz
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: -1.888
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-1.888 required=4 tests=[BAYES_00=-1.9,
HTML_MESSAGE=0.001, T_SPF_HELO_TEMPERROR=0.01, URIBL_BLOCKED=0.001]
autolearn=ham autolearn_force=no
Received-SPF: None (no SPF record) identity=mailfrom; client-ip=88.86.109.228; helo=mail.ebola.cz; envelope-from=jelinek@plastsvar.cz; receiver=info@martinbohm.cz
Received: from mail.ebola.cz (mail.ebola.cz [88.86.109.228])
by vm1421.cust.netio.cz (Postfix) with ESMTPS id ABF754D40003
for ; Thu, 3 Jan 2019 23:45:19 +0100 (CET)
Received: from [10.10.35.154] (unknown [217.30.64.XXX])
(using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 (128/128 bits))
(No client certificate requested)
(Authenticated sender: jelinek@plastsvar.cz)
by mail.ebola.cz (Ebola.cz mail server) with ESMTPSA id 228F7401F7650;
Thu, 3 Jan 2019 23:45:19 +0100 (CET)
SavedFromEmail: jelinek@plastsvar.cz
Date: Thu, 03 Jan 2019 23:45:17 +0100
Subject: =?UTF-8?Q?Re:_V=C3=BDzva_k_promptn=C3=ADm?=
=?UTF-8?Q?u_vy=C5=99e=C5=A1en=C3=AD_obt=C4=9B=C5=BEov=C3=A1n=C3=AD_ob?=
=?UTF-8?Q?yvatel_domu_sousedem_d=C3=BDluj=C3=ADc=C3=ADm_drogy_a_narkomany?=
In-Reply-To: <1871325f-b5ea-f6c9-4c75-74fdf01915c2@martinbohm.cz>
Importance: normal
From: jelinek
To: =?ISO-8859-1?Q?Martin_B=F6hm?=
Cc: jelinek@plastsvar.cz
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary=“–_com.samsung.android.email_2656209073943790″
Message-Id: <20190103224519.228F7401F7650@mail.ebola.cz>

—-_com.samsung.android.email_2656209073943790
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: base64

# Hrajeme si na schovávanou místo přímého a férového vystoupení z anonymity a obecně zde vidím znaky charakteristického chování, na které jsme za dlouhá léta zvyklí. Náhoda? Možná…
# Není reagováno k tématu a nic není popíráno za doložení byť jediného důkazu – jen samé prázdné obviňování ze lží apod., což je opět pro nás známým charakteristickým znakem Davida. Náhoda?

Ačkoli se nejedná o přímé důkazy, jsem si danou totožností na 95 % jist. Celá ta komunikace je opravdu velice podezřelá. A z tohoto důvodu ti nadále budu tykat, neboť si s Davidem tykáme, a oslovovat tě Davide ať už jen z důvodu „neznámé” totožnosti, tak aby bylo tě jak oslovovat. Pokud za mnou přijde někdo neanonymní, s kým si netykáme, budu mu vykat. Minimálně je jasné, že jste spolu v intenzivním kontaktu a jednáte prakticky totožně…

Závěrem uvedu, že pokud někoho obtěžuje schránková korespondence, které nejčastěji využívá Jiří Duffek (tedy je třeba obrátit se v tomto spíše na něj), stačí za námi přijít, prokázat svoji totožnost a my na základě toho takovému společníkovi do schránky předávat naše zprávy přestaneme. Což když ty si hraješ na anonyma a tedy nedokážeš a nemůžeš dokázat, že jsi někdo jiný, půjde jen těžko. Každopádně tímto za sebe slibuji, že do schránky Davida Jelínka osobně již nic nevložím.

Pokud nemáš nic relevantního k řešení, tak se již omluvím a půjdu věnovat pro mě důležitější a příjemnější činnosti. Děkuji za pochopení a přeji hezké dny.

P.S.: Dosud jsem zveřejnil všechny tvé zprávy, které mi přišly k autorizaci. Nadále se budu věnovat již zejména tématům k věci. Nikomu nebráni nic, aby si založil vlastní internetový blogísek a tam zveřejňoval své zprávy a názory. Ostatně k tomu může Výbor SVJ či KRK využívat web SVJ, respektive jeho určitou sekci. My s tím nemáme nejmenší problém.

Qestament
Anonym
Qestament

No ty woe tak to je pecka 😀 😀

Qestament
Anonym
Qestament

Pan Jerevan už nic nenapsal nebo mu další příspěvky neschvaluješ? 🙂

Martin Mojmír
Admin

Nic nenapsal.

xxx
Anonym
xxx

Vážený pane, jelikož i po cca měsíci opět nacházím v této diskuzi Vaše lži, vyzývám Vás k jejich odstranění, a to bez zbytečného prodlení. Vaše osobní problémy s panem Jelínkem si řešte mezi sebou. Ve Vašem zájmu bych na Vašem místě zvážil v první řadě odstranění pasáže s osobními údaji o mailech od pana Jelínka (mohlo by jistě zajímat například Úřad pro ochranu osobních údajů). Za vysloveně drzou pak považuji instrukci k prokazování totožnosti za účelem neobdržování nevyžádané pošty, a předem avizuji, že se hodlám adekvátně bránit úřední cestou, pokud obdobná nevyžádaná aktivita bude pokračovat. PS: pevně věřím, že se zúčastníte domovní schůze / schůzí ve věci revitalizace.

Martin Mojmír
Admin

Podívej se, já nemám čas ani chuť tady s tebou debatovat o nesmyslech do nekonečna a už vůbec ne tehdy, kdy mne hodláš vydírat a vyhrožovat. Pokud to považuješ za vhodné, oslov si Úřad pro ochranu osobních údajů a zahaj úřední jednání; odtud se samovolně nic mazat nebude. Alespoň se vše konečně řádně prošetří, načež já nebudu tím, kdo to celé zinicioval.

Pokud nechceš do poštovní schránky jako někdo jiný dostávat vzkazy od Odboru SVJ, prokaž svoji totožnost, abychom věděli, že skutečně nejsi tím, za koho tě považujeme a tedy aby bylo možné tuto žádost vyplnit. Jinak se nezlob, ale nadále spolu toto řešit nebudeme.

A co se týče pozvání na domovní schůzi ve věci revitalizace, k návštěvě nevidíme důvod, neboť jsme od samotného počátku byli proti souvisejícímu zadlužování našeho domu, což je nyní vyřešeno. Takže skutečně ne, ani toto spolu tímto způsobem řešit nebudeme.

Protože už je naše debata jen o vzájemných osobních invektivách, diskuzi zde uzavírám a nehodlám tady podobné znovu řešit. Děkuji za názory všech, z mé strany je to tady tímto vše.

Martin Sláma
Anonym
Martin Sláma

Vidím, že máte v domě slušné fanatiky. Pro rekonstrukci zadlužit všechny vlastníky na 25 let 80 miliony? Na Proseku jsme podobnou záležitost řešili před dvěma lety a něco takového jsem neviděl. Nás teda zadlužili taky, ale zdaleka ne takovou cifrou. S pánem xxx bych si vážně rád promluvil, ale chápu, že s hrdiny od klavesnic to jde těžko. Tak držím pěsti.

Qestament
Anonym
Qestament

To je normální v dnešní době. Tahat lidi na blbostech jasně ale hlavně nesmí příjít argumenty. To se pak může danej člověk stydět a tady se vždycky hodí zůstat trollícím anonymem 🙂

Martin Sláma
Anonym
Martin Sláma

To mi chcete říct, že vaši zástupci prosazují rekonstrukci a když po nich chcete data, tak se uchylují k off-topic reakcím za anonymy? Nestojí si za svým? U nás to bylo tak, že většina lidí vůbec nechtěla o řešeních rekonstrukce slyšet, jen všechno odsouhlasit a rychle domu. Rádio Jerevan? Tady absolutně nerozumím souvislosti. To mi hlava nebere.

Qestament
Anonym
Qestament

Asi. Já tam nebydlím. Ale Ordinace v růžové zahradě, Ulice, Doktoři z počátků a Soudkyně Brambora jsou mocný čarodějky. 😀