Otevřená informace spoluvlastníkům bytových jednotek o chování členů KRK vůči členovi SVJ v.z.

Vážení společníci, dne 19.1.2019 jsem zažil ohromující okamžik. V odpoledních hodinách u mého bytu zazvonil člen KRK David Jelínek s tím, že mi chce předat oproti podpisu výsledky korespondenčního hlasování.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

(Jednoznačně mimo rámec znění platných stanov našeho SVJ. V platných stanovách SVJ se o takovémto předávání výsledků nikde nehovoří. Tvrzení tedy Davida Jelínka, že tento způsob předání výsledků korespondenčního hlasování je podle platných stanov SVJ, je, dle mého názoru, pouze klamání společníků, tudíž nepravda. Společníci se o tomto mohou přesvědčit v platných stanovách SVJ v článku VI – Shromáždění pod bodem 25, kde se pouze udává, že statutární orgán bez zbytečného odkladu vlastníkům jednotek doručí v písemné formě oznámení o výsledku hlasování.) (Oni to vynucování si podpisů od vlastníků bytů mají zřejmě už zažité. Stejný způsob už také uplatnila v rámci korespondenčního hlasování 5 – 6.1.2019 (víkend) předsedkyně Výboru SVJ, RNDr. Jana Lehká.) Na tento jeho požadavek jsem odvětil, že výsledky korespondenčního hlasování už mám a že tedy v rámci tohoto nic podepisovat nehodlám. Tímto členem KRK mi na má slova bylo vzápětí sděleno, že mi tedy výsledky korespondenčního hlasování budou zaslány poštou. (Ano, tento způsob předání výsledků korespondenčního hlasování vlastníkům bytů je eventuálně možný. Jednodušší a nejkratší cestou, jak informovat vlastníky bytů o výsledcích korespondenčního hlasování, je však použití prosklených schránek SVJ. Nestojí to žádné finance a vlastníci bytů jsou tímto způsobem okamžitě seznámeni se stavem věci.) Vyzval jsem tohoto člena KRK, aby ukončil tuto zbytečnou „komedii“ ohledně vynucování si podpisů od vlastníků bytů v rámci předávání výsledků korespondenčního hlasování. Nikdy dříve toto potřeba nebylo?! (Tady je na místě sdělit, že nebyl osamocen. Doprovázel jej ještě jeden člen KRK a jeden vlastník bytové jednotky z vchodu 2238/1.)

Jak jsem se již výše zmínil, to co vzápětí následovalo, mne totálně ohromilo!

Byl jsem Davidem Jelínkem nařčen z jakýchsi pomluv člena SVJ, který se podílel na přípravách revitalizace. (Mimo jiné, vůbec jsem tohoto člena osobně neznal a ani jsem nevěděl, že se na přípravách revitalizace nějak podílel. Až do okamžiku, než se mi u dveří mého bytu představil.) Bylo mi sděleno, že na toto jejich tvrzení prý mají svědky. Na můj dotaz,kdo jsou ti svědci, je bez sebemenšího zaváhání David Jelínek udal. Řekl jsem Davidovi Jelínkovi, že to není pravda. (Později jsem se od těchto údajných svědků dozvěděl, že toto tvrzení Davida Jelínka skutečně nebyla pravda.) Byl to jednoznačný pokus ze strany Davida Jelínka jak takzvaně „vrazit klín“ mezi vlastníky bytů a tímto způsobem je rozhádat! (Pokus nevyšel.) Bylo to naprosto zjevné! Rozpoutala se slovní pře, do které se zapojil i druhý přítomný člen KRK. Tomuto druhému členu (nevím, jak se jmenuje a je mi to úplně jedno), který na mojí osobu zaútočil v podobném stylu jako již zmíněný David Jelínek, jsem též řekl, že nemluví pravdu.

Arogance moci, urážky, pomluvy, nepravdy atd. ze strany členů KRK ohledně mé osoby vygradovaly od Davida Jelínka zvednutým prostředníkem! Snaha ze strany Davida Jelínka mne vyprovokovat k nějakému činu byla jednoznačná, podpořená výzvou k fyzickému kontaktu. (Jakože se se mnou chtěl asi poprat? Nevím.) Na toto jsem zareagoval tak, že jsem s nimi ukončil „rozhovor“ a zavřel dveře bytu.

Tady je na místě se vyjádřit k takovémuto chování členů KRK. Do určitého okamžiku toto chování mohu i pochopit. Vztek, rozčarování, zklamání z výsledků korespondenčního hlasování ohledně revitalizace bylo zjevné. Ale v okamžiku, kdy přešli v našem „dialogu“ do osobní roviny ohledně mé osoby, co předvedli vůči řadovému členovi SVJ v.z. jako zástupci KRK, je takovéto jednání naprosto neodpustitelné, nehorázné a zavrženíhodné!

Po tomto incidentu jsem navštívil Davidem Jelínkem udané vlastníky bytu za účelem dotázání, co je pravdy na tom, že měli hovořit s Davidem Jelínkem o mých pomluvách. Koukali na mne jak vrány (omlouvám se za tento výraz) a sdělili, že toto není v žádném případě pravda. Požádal jsem je, zda-li by souhlasili s rozhovorem mezi mojí osobou, Davidem Jelínkem a jimi. Odvětili, že samozřejmě, že to není problém. Vyzval jsem Davida Jelínka dvěma sms zprávami k této konfrontaci. (Pokud bude mít odvahu se této konfrontace vůbec zúčastnit.) Odvahu nenašel. (?) Nejen že se k této konfrontaci nedostavil, ale na mé dvě sms zprávy ani neodpověděl. (No, ani se nedivím, když nemluvil pravdu a byl si toho jistě vědom.)

Vážení vlastníci bytů, nechci a ani nemám ve zvyku někoho touto formou napadat, ale jak jsem již předeslal – arogance moci, urážky, pomluvy, ale hlavně nepravdy tohoto člena KRK Davida Jelínka jsou naprosto jednoznačné! Na toto své tvrzení mám svědectví již zmíněných majitelů bytu, kterých se tato záležitost týkala.

Závěr celé této záležitosti ze strany Davida Jelínka byl takový, že v před večerních hodinách těmto majitelům bytu, kterých se tato záležitost týkala, na parkovišti aut sdělil, že šlo nebo se jednalo vlastně pouze o nedorozumění…

Obrázek o celé této záležitosti si zcela jistě uděláte sami.

S pozdravem Jiří Duffek
Přecechtělova 2238/1
jiriduffek@email.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)
# Původní mail Jiřího Duffka (před korekturou)

26 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
xxx
xxx
5 roky před

„Závěr celé této záležitosti ze strany Davida Jelínka byl takový, že v před večerních hodinách těmto majitelům bytu, kterých se tato záležitost týkala, na parkovišti aut sdělil, že šlo nebo se jednalo vlastně pouze o nedorozumění…“ – závěr je spíše takový, že pokud se někdo tváří, že jedná za dům 2238, měl by se oficiálních jednání účastnit aktivně, nikoliv jen nástěnkově, a neuvádět tak mnohé obyvatele domu 2238 v nejasnou naději, až omyl.

Mimochodem, popis události mi připomíná jeden vtip z rádia Jerevan:
Na sovětsko-čínských hranicích napadla skupina čínských tanků sovětský, poklidně orající traktor. Tento palbu opětoval, a po zničení všech tanků odletěl zpět na základnu. PS: je zřejmě jen tajemstvím zúčastněných, zda v tomto případě náhodou „slavnostní výkop“ neprovedl traktor…

Martin Mojmír
Admin
5 roky před
Reaguje uživateli  xxx

Hezký den, milý „anonyme”.

Kromě poděkování Vám za názor uvedu, že my nemusíme dělat vůbec nic. Natož pak to, co se nám bude snažit diktovat někdo jiný (např. člen KRK). Odbor SVJ je samozvaný, neregistrovaný, neoficiální; nikomu se nikterak nezodpovídá. Více ZDE. Technicky vzato si můžeme psát a dělat, co chceme, stejně tak jako Vy si můžete „založit” jiný odbor, anebo třeba i antiodbor svůj.

Co se týče aktivní účasti, viz dílčí část článku Stanovisko Výboru SVJ a KRK k Výzvě k promptnímu vyřešení obtěžování obyvatel domu sousedem dýlujícím drogy a narkomany (Argumentace k 600 CZK hodinové sazbě aneb něco málo z historie), kde jsem se k tomu již vyjádřil.

Ohledně nejisté naděje až omylu nevím, co tím chcete říci. Každý spoluvlastník má jistě svoji hlavu a může si tak cokoli sám ověřit. My si na rozdíl od jiných nehrajeme na žádné autority, abychom komukoli říkali, co si má myslet. Nejsme Česká televize. Naopak doporučujeme každému nevěřit nikomu a ničemu a to včetně nás. „Nedůvěřuj, ale prověřuj.”

xxx
xxx
5 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Hezký den i Vám,

„My si na rozdíl od jiných nehrajeme na žádné autority, abychom komukoli říkali, co si má myslet. Nejsme Česká televize.“ – snaha o hraní si na autority je zde přeci naprosto zřejmá, je naivně absurdní se domnívat, natož tvrdit, že prezentovat se jako Odbor SVJ není matoucí směrem k Výboru SVJ a společenství, a že podobnost názvů je čistě náhodná. Souvislost s ČT je pak celkem irelevantní.

Při takto důležitých rozhodnutích jako je revitalizace našeho domu je (pokud možno) duchaplná pluralita názorů žádoucí – Vaše (jednotlivce i Odboru) právo na založení si čehokoliv v duchu viz výše samozřejmě nikdo nerozporuje, bylo by ale dle mého vhodnější vystoupit na shromáždění (když už byla promarněna příležitost aktivní účasti v oficiální pracovní skupině), než jen neustále spamovat členy SVJ více či méně negatviními emocemi.

Díky za zveřejnění předchozího komentáře, snad nám tato otevřenost vydrží.

PS: „doporučujeme každému nevěřit nikomu a ničemu a to včetně nás“ – toto by mohla být dobrá hlavička na výše zmíněné nástěnkové a webové aktivity týkající se SVJ:)

Martin Mojmír
Admin
5 roky před
Reaguje uživateli  xxx

Za mě k tobě, Davide, již jen stručně.

# Co je, k čemu slouží a proč vznikl OSVDJP 2234-2240 P5, se dočteš ZDE. Oficiálně uvádíme, že se nejedná o žádnou autoritu, nýbrž o pouhý samozvaný, neregistrovaný a neoficiální spolek nespokojených členů SVJ s vaší prací co by Výboru a KRK SVJ. Vy, na rozdíl od nás, jste z pozice Výboru SVJ a KRK úředními osobami, tedy v podstatě jako jisté autority vystupujete. Zvlášť úsměvné jsou situace, kdy lidem přednášíte o něčem, čemu ani v nejmenším nerozumíte. Souvislost s ČT je tak jistě čistě náhodná (ironie)…

# Jakmile jsme celý stůl společně s ostatními vlastníky kolem nás začali na rozběhlém 11. shromáždění vystupovat, předsedkyně Výboru rychle shromáždění (diskuzi) ukončila a spoluvlastníci se, společně s námi, rozešli. Toto vědí všichni, kdož se shromáždění účastnili; zde se můžeš pokusit manipulovat pouze s těmi, kdož na shromáždění přítomni nebyli. Co se týče té vaší pracovní skupiny, tak za 1. ke spolupráci s vámi jsem se vyjádřil v závěru článku ZDE (to jsem ti výše už napsal, záměrně to ignoruješ) a za 2. jsme hlasovali jak na 10. shromáždění proti vypracování projektu, tak na 11. shromáždění proti projektu. To znamená, že je zároveň irelevantní se do jakékoli pracovní skupiny zapojovat. Nebudeme se zapojovat a spolupracovat na něčem, s čímž nesouhlasíme.

Ke tvému P.S.: Články na tomto webu jsou transparentní. Hlavička by to být dobrá mohla, budeme na to při případné další nástěnkové i webové aktivitě myslet. Děkujeme za tip.

Qestament
Qestament
5 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

„Nejhorší srážka v životě je srážka s blbcem. Blbce nikdy neusvědčíte z blbství. Z takové srážky vyjdete vždycky jako největší blbec pod sluncem.“ – Jan Werich

„Jestliže se člověk hádá s blbcem víc jak půl minuty, hádají se už dva blbci.“ – Jan Werich

„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ – Jan Werich

„Zbabělci jsou nepochybně nebezpečný živel, ale co teprve odvážní blbci?“ – Jan Werich

„Dej blbci funkci a vymyslí lejstro.“ – Jan Werich

„Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou – ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to nevyvraždit se“ – Jan Werich

Zdroj: https://citaty.net/autori/jan-werich/citaty-o-blbcich/

To už nemuže bejt ani blbost ale snad porucha osobnosti 😀

Martin Mojmír
Admin
5 roky před
Reaguje uživateli  Qestament

@Qestament: Citáty pěkné, nicméně já bych do takového hrubě urážlivé osobní roviny nezacházel. Lidé, které bude problematika zajímat, si rádi vše přečtou a ověří sami. Každý si pak rovněž může myslet, co sám chce. Asi nejdůležitější je mít přístup k informacím a to ať jsou jakékoli.

xxx
xxx
5 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

„# Jakmile jsme celý stůl společně s ostatními vlastníky kolem nás začali na rozběhlém 11. shromáždění vystupovat, předsedkyně Výboru rychle shromáždění (diskuzi) ukončila a spoluvlastníci se, společně s námi, rozešli. Toto vědí všichni, kdož se shromáždění účastnili; zde se můžeš pokusit manipulovat pouze s těmi, kdož na shromáždění přítomni nebyli.“ – pusťe si záznam, mladý muži. Sám se usvědčíte z nepravd.

Mimochodem…jak chcete provést byť jen částečné opravy a revitalizace (se kterými v obecné míře souhalsíte (nemluvím o rozsahu) bez projektu? Resp., je podle Vás vhodné, aby tyto na sebe navazovaly (a byly tak rámcovány ideálně jedním, uceleným projektem), nebo kouskovány ad hoc?

Martin Mojmír
Admin
5 roky před
Reaguje uživateli  xxx

Ó ano, dobrá připomínka. Doporučuji pustit si záznam všem, kdož mají zájem se přesvědčit.

Co se týče dotazu, musím se opakovat. Tento opět podléhá TOMUTO článku a argumentaci k 600 CZK / hod. mé práce pro vás jako Výbor SVJ nebo KRK (nikoli pro SVJ). Mimochodem částečně jsem na toto reagoval i ZDE. Nemám k tomu co nového dodat.

Ještě něco? Nebo se budeme stále jen opakovat?

Qestament
Qestament
5 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

xxx ježisi chlape ty vole ty seš tak trapnej. Kolikrát ještě ze sebe musíš udělat veřejně blbce? Já vím já vím, kdo by chtěl vzdát se takovýho potenciálního rance peněz. Ty vůbec nejseš ve střetu zájmů. Šéf firmy na plastový okna a kanalizace, všude kamarádi. Prostě to prasklo vyser se už na to. 😀

xxx
xxx
5 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Opakujete se neustále, takže to se můžete ptát sám/sami sebe;)

Těch 600 czk / hod… Nápad na přivýdělek je to jistě zajímavý (zejména v porovnání s tím, že členové pracovní skupiny odvedli (a nadále odvádějí) až desítky hodin práce zdarma (nejsou-li členy volených orgánů, kteří tak činí v rámci své fixní odměny od SVJ)); není jej asi třeba inzerovat (opakovat) tak často, jelikož všichni z Výboru, případně KRK, jsou s ním bezpochyby seznámeni, byť pravda, nedokážu posoudit potřebnost této informace obecně pro členy SVJ, jimž je tato část webu primárně určena; uzná-li Výbor SVJ toto jako přínosné (případně bude-li dostatečný apel od členů SVJ), pak nechť, nicméně bude jistě zajímavé sledovat přidanou hodnotu těchto „služeb“, případně je sdílet zde.

Byl to hezký pátek v diskuzi, ale moc jsme se, zdá se, nepohnuli. Tak třeba za pár týdnů / měsíců….

Mějte se