Členka SVJ ke spoluvlastníkům ve věci vyhlášení výsledků hlasování a malé prý možné schránkově loupežné akci

Vážení spoluvlastníci, omlouvám se za další zprávu, kterou opět směřuji do Vašich poštovních schránek. Vím, že jich bylo v poslední době ohledně revitalizace až dost. Ale i tato zpráva se však opět týká revitalizace a to konkrétně nedávno proběhlého korespondenčního hlasování.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Ani na moji druhou výzvu, ve které jsem znovu vyzvala Výbor SVJ k vyhlášení výsledků korespondenčního hlasování nejen, že Výbor SVJ (ačkoli výsledek již odjinud znám) mi na výzvu nereagoval, ale oni (členové Výboru SVJ + KRK) naopak okolo celého prapodivného korespondenčního hlasování rozvířili velmi zvláštní události.

Od jednoho člena SVJ jsem se dozvěděla informaci, ze které jsem byla zcela šokována. Tento člen SVJ vedl telefonický rozhovor s provozním technikem panem Kočím. Provozní technik pan Kočí prý sdělil, z jakého důvodu Výbor SVJ obcházel ještě 5. – 6.1.2019 jednotlivé vlastníky bytů a „žebral“ podpisy. (Je s podivem, že podpisy žebrali pouze u členů, kteří nereagovali na výzvu ohledně korespondenční hlasování.) (?) Bylo to prý z toho důvodu, že někdo údajně měl vylámat dvířka u všech poštovních schránek SVJ za účelem možného odcizení hlasovacích lístků.

Další následné konfrontaci bylo provoznímu technikovi členem SVJ, se kterým rozhovor vedl, sděleno, že žádná poštovní schránka SVJ nevykazovala známky vylámání dvířek. Na toto měl provozní technik pan Kočí reagovat tím, že dvířka poštovních schránek vlastně vylámána nebyla, ale byla prý pouze otevřena způsobem šroubovák – zámky. (?)
 

A nyní bych ráda zhruba v pěti bodech sdělila vlastníkům bytů následující:

1) Na dotaz, jestli o tomto byla pořízena nějaká fotodokumentace, bylo sděleno, že nebyla. (?)
2) Na dotaz, jestli byla vystavena faktura na (de)montáž zámků, bylo sděleno, že nebyla. (?)
3) Na dotaz, zda byl pořízen úřední záznam (zápis) z tohoto činu v rámci SVJ, bylo sděleno, že nebyl. (?)
4) Na dotaz, proč nebyli Výborem, potažmo KRK informováni vlastníci bytových jednotek, bylo v dané chvíli řečeno, že přeci toto není vzhledem k ceně opravy cca 700 Kč potřeba.
5) Na dotaz, jestli bylo někým z Výboru SVJ, potažmo KRK na Policii ČR podáno trestní oznámení na neznámého pachatele za poškozování cizí věci a možnou krádež, bylo sděleno, že nebylo. (Údajně prý kvůli tomuto nebudou dobu sedět na policii.) (?)

Nic z těchto bodů vlastně nebylo dle úvahy Výboru SVJ + KRK zřejmě nutné. Vždyť se to týkalo „jen“ korespondenčního hlasování o bez „mála“ 80 milionového zadlužení SVJ… Takže když to celé shrnu dohromady, neexistuje jediný důkaz o tom, že by se kdy takový čin (ohledně poštovních schránek SVJ) vůbec stal!

Musím tedy s politováním konstatovat, že zde zřejmě došlo ze strany Výboru SVJ a KRK ke klamavé a nepravdivé kampani vedoucí ke zmanipulování výsledků korespondenčního hlasování.

Pro naprostou ztrátu důvěryhodnosti všech členů SVJ a členů KRK navrhuji vlastníkům bytových jednotek vyvolat hlasování o jejich okamžitém odvoláním z funkcí, které v rámci našeho SVJ vykonávají.
 

Mária Svobodová
Přecechtělova 2238/1
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Sledujte nás

Externí autor

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Jen pro udržení našich webových stránek online na internetu je potřeba měsíčně vybrat alespoň 1.800 CZK nehledě na finance potřebné pro naši další související a výhradně dobrovolnou aktivistickou činnost...

Na září 2019 jsme vybrali 1.300 CZK. Kolik a na jakou naši konkrétní činnost je potřeba měsíčně vybrat, se dočtete v pravém sloupci webu. Vězte, že bez Vaší pomoci to dlouhodobě nedáme. Více informací, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.
Externí autor
Sledujte nás

Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
  Odebírat  
Možnosti upozorňování: