Odbor SVDJP 2234-2240 P5 ve věci vážného zauvažování nad rizikem obrovského předlužení SVJ po dobu 25 let

Vážení spoluvlastníci, než se rozhodneme dostat nás svým případným neuváženým hlasováním do možná těžké dluhové pasti, proboha přemýšlejme! Níže představíme v co nejstručnější možné formě některá fakta.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Hned zprvu je třeba podotknout, že stav našeho domu není havarijní, jak se nás Výbor SVJ společně s Kontrolní a revizní komisí (KRK) snaží přesvědčit. Vzpomeňme, jak po osm let naši volení představitelé prakticky neustále hovoří o havarijním všem, do čeho chtějí svým způsobem zasahovat a často také zasahují.

Uvést možno například jednu z prvních akcí, kterou byly vstupy do jednotlivých vchodů našeho bytového domu. Tyto Výbor SVJ ve spolupráci s KRK zprvu nechali, mimochodem naprosto mizerně, zrekonstruovat proti naší vůli, tj. bez mandátu SVJ (bylo schváleno po našem nátlaku až dodatečně s omluvou). Následně se Výbor SVJ s KRK, za několik málo let, málem pokusili nechat nás rozhodnout o výměně prý špatného svislého potrubí, od čehož po návštěvě, kontrole v několika bytech a vyjádření našich nezávislých odborníků raději ustoupili (tehdy jsme byli již rozhodnuti tuto akci, kterou jsme naštěstí zastavili, napadnout soudně). Kdo ví, jak je to s dalšími záležitostmi, které se za tu dobu (vy)řešily, avšak které jsme nemohli, neboť/anebo by to pro nás bylo finančně nákladné, nezávisle (z)kontrolovat. (Veškeré naše akce, co by nyní založeného Odboru, hradíme ze svého a že nejde o malé částky.)

No a dnes stojíme před něčím mnohem větším, značně sofistikovanějším, čehož důsledky si většina z nás patrně ani neuvědomuje, což pro nás některé znamená důvod znovu se aktivizovat a postavit s argumenty na odpor.
 

Stručně ke skutečnosti

# Panelová fasáda domu je po opravě spár víceméně v pořádku. Chceme ji mít hezkou? Nabarvěme ji.
# Zateplení rohů domu v pořádku není, stačí jej pouze opravit (desítky až stovky tisíc), eventuálně nahradit (stovky tisíc až milion +); rozhodně však není v havarijním stavu, jak je nám Výborem SVJ a KRK předkládáno.
# Přístupy ke vchodům jsou ve špatném stavu, nikoli v havarijním, stačí je pouze opravit (stovky tisíc až milion +).
# Technický stav oken je, dle našich informací, ve ¾ případů dobrý, zbylá stačí vyměnit (stovky tisíc korun).
# Energetická hodnota našeho bytového domu je C, což znamená úsporný stav. Chceme se vážně zadlužit ~79 miliony korun za posunutí se z hodnoty C do hodnoty B, neboť stavu A docílit v našem případě nelze?

Energetický štítek

Toto je jen velmi stručný příklad několika málo bodů; zbylé desítky shromažďujeme v tichosti dlouhé roky, velice rádi je eventuálně po dohodě představíme i těm, kteří ještě neodebírají newsletter (novinky) našeho samozvaného „odboru“, ve kterém je nás za ta léta z našeho domu již osm domácností.

Podle našeho mínění nás Výbor SVJ a KRK chtějí zadlužit cca 79 miliony korun (včetně úroků) použitím na něco, co zdaleka nepotřebujeme! Jak můžeme pozorovat, snaží se nás evidentně k akci navíc nyní zmanipulovat tak, abychom si, pokud možno, půjčili co nejdříve. (Že je Výbor SVJ podle našeho názoru nekompetentní, prokazuje například fakt, že ani nedokázal zahájit úřední jednání 11. schůze SVJ, kde vůbec nebyl schvalován program schůze, o které nám teď vypisují, jak jsme promrhali několik tisícovek korun za její konání [celý mail]. Schůze byla vzhledem k neschválení programu neplatná, čili za tyto vyhozené peníze není odpovědné SVJ, nýbrž Výbor SVJ.) Vždyť na této schůzi, jak jsme se mohli přesvědčit (odkaz na nahrávku ke stažení z internetu jsem nalezl od patrně dalšího nespokojeného anonyma napsaný na lístečku ve schránce, šlo jisto jistě o někoho od „našeho” stolu), nebyl Výbor schopen uspokojivě zodpovědět většinu našich otázek?! Ale abychom pouze nekritizovali, představíme Vám několik příkladů našich návrhů alternativních řešení, které rozhodně lze zvládnout bez nebezpečného zaúvěrová(vá)ní.
 

Úvěrová kalkulačka

Podle úvěrové kalkulačky na serveru iDNES.cz při úvěru 55.000.000 CZK a úroku 3.08 % při splácení po dobu 25 let zaplatíme co by společenství vlastníků bytových jednotek bance navíc neskutečných 23.933.151,29 CZK. Celkem tedy ihned při vzetí si 55.000.000 CZK úvěru budeme zadluženi částkou 78.933.151,29 CZK!

Úroková kalkulačka

 

Příklad našich návrhů řešení

# Jistě si vzpomenete na to, jak se před cca dvěma lety řešila výmalba zdí společných prostor včetně futer vstupních dveří do jednotlivých našich bytů. V našem vchodě 2238/1 máme futra nalakovaná nažluto, na čemž se tehdy dohodl Výbor SVJ s několika místními domácnostmi. Důsledky tohoto rozhodnutí prozradí stav futer dveří dnes a to zejména v oblasti zámků. Shrneme-li, tak Výbor SVJ se lidí táže, jak chtějí vymalovat společné prostory a futra vstupních dveří do bytů jednotlivých vlastníků místo toho, aby podal opodstatněné racionální doporučení. Protože chceme lakování futer nažluto ještě zavčasu zastavit, píšeme Výboru SVJ mail [2]. Tento však nereaguje, lidé se přeci rozhodli.
Řešením Odboru je v této věci průzkum barvy většiny futer, respektive zjištění, jaká je jejich základní barva. Po průzkumu Odbor navrhuje nalakovat futra právě v této základní barvě, neboť jaká je na futrech v oblasti zámků po dvou letech vidět barva? Taková, jakou mají být nalakovaná futra. To znamená, že postupné poškozování barvy v místech zámků není tolik vidět. Anebo nalakujme futra alespoň na hnědo, rozhodně ale ne nažluto, nebo snad příště rovnou narůžovo! Co se týče výmalby prostor (s nutným opakováním), Odbor navrhuje místo toho společné prostory celé vydláždit. Zvolíme dlažbu, tuto umístíme jak na podlahy, tak na zdi, a to až ke stropu. Znamená to sic prvotní vyšší investici, avšak tato bude investicí první a též poslední. Vhodná dlažba je totiž omyvatelná, snadněji se z ní smyje i lihový fix, graffiti; poškozené dlaždice, které budou ve skladu v zásobě, se kdykoli vymění.

# Výbor SVJ není za dlouhých osm let schopen (vy)řešit prakticky trvalý častý nepořádek kolem našeho domu, našich kontejnerů na směsný odpad, ale i „našich“ kontejnerů na odpad tříděný [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]…
Přitom řešení je nadmíru jednoduché. Pozemky kolem našeho domu patří Magistrátu hl. m. Prahy a jsou ve správě Úřadu MČ Prahy 13. Kromě toho, že Výbor SVJ má proaktivně bojovat za udržování pořádku těchto prostor, neboť odpadky až skládky, které v podstatě vlastní město, poškozují a zohyzďují i náš (pro město cizí) majetek, má tento k dispozici jednu nesmírně účinnou věc, kterou je možnost medializace. To znamená, že pokud město neplní vůči občanům své závazky, je možné jej popohánět prostřednictvím sdělovacích prostředků, kterými jsou rozhlasy, televize, noviny, zpravodajské weby. Též může Výbor SVJ a KRK za těch několik stokorun až tisícikorun, jaké odmítají zaplatit naší společné šikovné uklízečce, která by mohla tyto byť pro nás cizí prostory udržovat, investovat do drobně placené indexované inzerce na internetu či v novinách (např. deník Metro). Ze zkušenosti víme, že co se řeší přes úředníky, nefunguje. Ale to, co se řeší mediálně, funguje a mnohdy až nepříjemně efektivně.

# Závěrem se vrátíme k věci. K obrovskému zájmu Výboru SVJ a KRK doslova předlužit nás na dlouhých 25 let, pod čímž si jeden troufne myslit si, že v tom snad musí být korupce, neboť si to neumí jinak vysvětlit.
Kdybychom se měli rozepisovat, bylo by to na mnoho A4. Jednoduše tedy sdělíme, že pro uvedení našeho společného domu do více než ucházejícího stavu postačí naše našetřené peníze. Kolikže to máme milionů na spolčeném účtě? Dostatek na opravu rohových fasád; dostatek na výměnu problematických oken; dostatek na do dvou let nabarvení panelů, jako je má také jen nabarvené například dům nacházející se hned vedle pošty; dostatek na do dvou let opravu schodišť atd. Bez navyšování fondu oprav! Nikomu z nás jistě neuniklo, že se blíží masivní ekonomická krize. Navíc když si podrobně pročteme podmínky mnoha bank, narazíme v nich na možnost vynucení si jimi okamžitého splacení úvěru, pokud se pro to tyto rozhodnou. Samozřejmě malými písmeny pod hvězdičkami. A o tom, že celý monetární systém je podvod, se zmiňovat ani nebudeme, to je na úplně jiné faktické dokazování. Vážně se chceme tak obrovsky předlužit? Zvlášť třeba i za v dnešní době dostupnost čím dál nekvalitnějších materiálů?

# Těch alternativních řešení máme na různé věci nespočet. Rádi se o ně s kýmkoli kompetentním podělíme.
 

Alternativní řešení části fasády

Než se rozhodneme, přemýšlejme

Takže milí spoluvlastníci ještě jednou. Než se rozhodneme dostat nás svým případným neuváženým hlasováním do možná těžké dluhové pasti, proboha přemýšlejme! Nic není tak složité, jak se jiní snaží, aby vypadalo. Mimochodem přečtěme si ještě argumenty souseda Jiřího Duffka, jsou též důležité alespoň k zamyšlení. No a pokud byste je už neměli, najdete je společně s více informacemi, mimo jiné, od 1.1.2019 ZDE (seznam průběžně doplňovaných článků a zpráv Odboru). Vzhledem k „nezodpovědnému” chování Výboru SVJ a KRK jsme se rozhodli své zprávy nově zveřejňovat. Totéž ostatně činí i náš Výbor SVJ s Kontrolní a revizní komisí prostřednictvím webových stránek svých, našich poštovních schránek i vchodových nástěnek. Děkujeme Vám za pozornost a zájem!
 

Za Odbor SVDJP 2234-2240 P5
Martin Mojmír Böhm
E-mail: osvdjp@ictx.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
5 roky před

Tak jsem to doma probral s firemní advokátkou a v tuhle dobu ti k tomu řeknu asi tohle. 40/2009 Sb. § 21 (1) TZ, případně pak § 209 (1), (3), (4) nebo (5). A čau sedět vy zmrdi na tvrdo bez podmínky. Jako ty vole to je masakr co to tam u vás zkoušej. To jako fakt máte v tak velkým baráku dvě stě domácností plný debilů???

Adam Nigrýn
Adam Nigrýn
5 roky před

Dobrý den pane Mojmíre,

po přečtení série Vašich článků a prohlídky katastru nemohu říci nic jiného, než že je to nehoráznost. Korupce při takovém rozsahu mi připadá jistá. Kdybych si mohl tipnout, tak bych to viděl na milion pro každého ze správy Vašeho domu a několik i desítek milionů pro vedení realizační firmy. Zítra bych Vám rád zavolal, poslal jsem Vám na mail kontakt.

Adam Nigrýn