„To se ptají u Vás? Jak to můžete vědět? Jaký máte mandát?” Na toto se „anonymizovaně” ptají z Výboru SVJ (aktualizováno)

„Na základě čeho… Vy znáte obsah smlouvy? To se jako zajímají u Vás? A jak to můžete vědět? Není to trochu jinak? Jaký máte mandát? A budliky čudliky?” Anonymní komik Výboru SV Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5, který se patrně záměrně nepodepisuje, dále provokuje. Může to být ještě dětinštější?

Prostor pro Váš odkaz

Příliš si dotyčný asi neuvědomuje, že právě tou „anonymitou” svaluje odpovědnost za své chování na celý Výbor SVJ a de-facto, jelikož to nekontroluje a neřeší, i kontrolní a revizní komisi a všechny lhostejné členy SVJ.
 

Navázání na předchozí článek

Výbor SVJ – 08.08.2021, 21:08:

Vážená paní Svobodová,
k Vaším e-mailům ze dne 22.7.2021 (0:28 a 9:26 hod) přidáváme pár informací:

KONCOVÁ cena za „dílo“ nebyla uvedená záměrně – nemáme ještě poslední fakturu. Jakmile budeme mít vyúčtování celé stavby (vícepráce a méněpráce), seznámíme s ním všechny vlastníky.
Pokud se na stavbě z uvedených objektivních důvodů nedá pracovat, není třeba, aby byli přítomni dělníci.

A máme několik otázek:

Na základě čeho jste dospěla k tomu že: „celá smlouva o „dílo“ s firmou fasády Šimek byla z vaší strany velmi, velmi špatně vypracovaná“? Vy znáte obsah smlouvy?

Uvádíte, že „Spousta nespokojených členů SVJ se začala zajímat o to, jak je možné, že práce na vchodech našeho SVJ trvají takto dlouho,
a o koncovou cenu“. O toto se začali zajímat u Vás? A nebo je to trochu jinak?

Jaký mandát máte k tomu, abyste mohla informovat ostatní členy SVJ? Vy máte aktuální a správné informace, protože se účastníte kontrolních dnů na stavbě? Nebo to budou již šířené informace typu: „rekonstrukce schodišť bude trvat do prosince 2021“?

A jenom pro pořádek: žádný Váš e-mail ohledně koncové ceny za schody a lávky výboru na adresu: vybor.svj2236@seznam.cz doručen nebyl.

S pozdravem
Výbor SVJ

Členka SVJ Mária Svobodová určitě i s Jiřím Duffkem společně logicky odpověděli:
 

Mária Svobodová – 10.08.2021, 22:15:

P.T. výbore,
v krátkosti se vyjádřím k vašemu emailu ze dne 8.8.2021, 21:08h.

Položili jste mi několik otázek na které vám postupně odpovím.

1) Ptáte se, jak jsem dospěla k tomu, že je smlouva o „dílo“ (ne z mojí strany, ale z vaší strany) velmi, velmi špatně vypracovaná.

Je to úplně jednoduché.
Celou stavbu lávek i schodišť jsme s mým přítelem panem Jiřím Duffkem konzultovali s lidmi z blízkého okolí, kteří se podobnými stavbami jako je tato jako profesionálové též zabývají.
Navíc mám oči i mozek, oboje používám a není pro mne problém si udělat vlastní úsudek o průběhu prací okolo předních vchodů. (Schodišť)
Chaos, zmar, absolutně nesmyslné a neprofesionální rozbourání všech sedmi předních vchodů najednou, nepochopitelné přebíhání 4,5 řemeslníků od jednoho vchodu ke druhému, třetímu.. A tak dále!
Bylo by to hodně dlouhé, kdybych se měla rozepisovat úplně o všem..!
Co se týká toho jestli znám obsah smlouvy, sami dobře víte, že jej samozřejmě nemohu znát, jelikož jste jako výbor byli natolik „korektní“ a se zněním smlouvy o „dílo“ jste se mne ať už prostřednictvím emailu, prosklené nástěnky, nebo poštovní schránky vůbec neobtěžovali jako jednoho z investorů tohoto „díla“ s touto smlouvou o „dílo“ seznámit..(?)
Na základě všech těchto faktů, které jsem momentálně zmínila jsem proto usoudila, že smlouva o „dílo“ byla z vaší strany velmi, velmi špatně vypracovaná..!
Máte možnost mne přesvědčit o opaku..

2) Ptáte se, jestli se spousta nespokojených členů s probíhajícími pracemi a s dotazem na koncovou cenu obrací přímo na mne.. A proč..

I pro toto mám vcelku jednoduché vysvětlení.
Bydlím zde bezmála 30 let, můj přítel pan Jiří Duffek zde bydlí zhruba 24 let. Za tuto dobu zde máme spoustu dobrých známých lidí.
Byla jsem s panem Duffkem jedním z hlavních aktérů v úspěšném „boji“ proti vámi připravované revitalizaci našeho domu. (O podivných praktikách okolo tohoto se nemá cenu již zmiňovat, převážná většina členů ví a pochopila o co se tehdy jednalo.) A lidé nezapomínají..
Zastavují mne i pana Duffka na chodbách domu, na chodníku a pod dojmem v minulosti neschválené revitalizace našeho domu se nás prostě jenom s nespokojeností s probíhajícími pracemi na předních vchodech ptají jak my to vidíme, co si o tom myslíme a tak dále..
Ptáte se „a nebo je to trochu jinak“..?
Mohu tuto vaší otázku chápat jakkoli, přesto se pokusím na ní odpovědět.
Ano je to i trochu jinak. A víte jak..?
Po telefonickém rozhovoru pana Duffka s panem Kočím, kdy se pan Duffek pana Kočího dotazoval na průběh prací na předních vchodech a kdy pan Duffek vyjevil nespokojenost s probíhajícími pracemi, byl pan Duffek panem Kočím seznámen se stavem probíhajících prací.
Mimo jiné bylo též panu Duffkovi panem Kočím sděleno, že není první, kdo si na probíhající práce na předních vchodech stěžuje a že nespokojených členů, kteří mu (panu Kočímu) ohledně probíhajících prací na předních vchodech volá, že jsou spousty..! (20,30,40../?/)
Toliko odpověď na váš dotaz ohledně nespokojenosti členů SVJ s probíhajícími pracemi na předních vchodech a proč se tito členové začali zajímat v rámci „díla“ u mne, potažmo u pana Duffka..!

3) Ptáte se, jaký mám mandát informovat ostatní členy SVJ. Ptáte se také, jestli mám aktuální a správné informace na základě účasti kontrolních dnů na stavbě.
I tady je odpověď vcelku jednoduchá.
Žádné aktuální a správné informace z kontrolních dnů na stavbě nemám, jelikož se kontrolních dnů neúčastním. A vy to výbore samozřejmě dobře víte, takže vámi položená otázka ohledně kontrolních dnů na stavbě je naprostý nesmysl a je pouze v rovině jenom si do oponenta rýpnout..(?)
To ovšem neznamená, že nemohu prostřednictvím naší oblíbené, poštovně schránkové formy ostatním členům SVJ vyjádřit své osobní pocity z proběhlé rekonstrukce lávek a schodišť našeho domu. (Aby se nás nemuseli na naše pocity jednotlivě ostatní členové tázat na chodníku nebo na chodbě domu.)
K tomu žádný mandát nepotřebuji..!
A jestli někdo šíří informace o tom, že rekonstrukce schodišť bude trvat do prosince 2021, tak to je mi sice líto, ale v této záležitosti se budete muset obrátit jiným směrem..!
Pravdou je to, že někteří členové SVJ si zřejmě toto datum spojili s datem napsaným na archu „Stavba povolena“. Mnozí ze členů SVJ se mne nebo pana Duffka i na toto ptali. Po konzultaci s panem Kočím jsme těmto pouze sdělili, že stavba má být ukončena koncem července a že datum na archu „Stavba povolena“ je pouze datem do kdy je stavba schválena..!
Za tento mylný dojem mnohých členů o konci stavby však můžete i vy výbore. Stačilo při prvních náznacích těchto mylných informacích o datumu konce stavby pouze napsat do prosklených nástěnek vchodů skutečný konec stavby a bylo by vše jasné a nevznikly by žádné podobné dezinformace o konci stavby..!

4) Závěrem vašeho emailu píšete, že „ŽÁDNÝ MŮJ EMAIL“ ohledně koncové ceny za schody a lávky výboru na adresu: výbor.svj2236@seznam.cz „DORUČEN NEBYL“.

DOPORUČUJI vám si přečíst pozorně můj email, vám výboru odeslaný dne 14.7.2021, ve 22:49h ve kterém se stoprocentně dočtete o tom, že jsem vás o koncovou cenu za „dílo“ jednoznačně žádala..!!!

I na základě tohoto faktu, kdy nejste schopní si ani pořádně přečíst emaily a podněty vašich zaměstnavatelů jste mne jednoznačně přesvědčili o tom, že když jsem vám napsala, že je smlouva o „dílo“ z vaší strany velmi, velmi špatně vypracovaná, tak že je na tomto kus pravdy..!

S pozdravem
Mária Svobodová.

 

Sebezesměšňování pokračuje?

Tady rozjímat snad nad nějakou snahou o zachování vážnosti ani nemá význam. Člen Výboru SVJ stydící se za svoji konkrétní osobu domnívající se, že se mezi ostatní nějak schová, jak jsme si uvedli, potvrzuje svoji neschopnost rozumět psanému textu. A tuto si ještě zvýrazní. Je to vůbec možné? V našem SVJ s lhostejnými členy nezajímajícími se o jeho chod, je. Přeci nemohu napsat, že mi určitý mail s určitým obsahem nedorazil takřka tři týdny od přijetí a reagovat na něj. Je dotyčný dement, anebo jen záměrně s posvěcením ostatních členů zastupitelské skupiny provokuje? Na tom nezáleží, takový člověk nemá v zastupitelské funkci co pohledávat. Nebo ano?
 

S mailem členky SVJ v podstatě souhlasíme

Až na jednu drobnost s mailem členky SVJ souhlasíme. Tou drobností je názor na rozbourání všech vchodů najednou, což nepovažujeme za neprofesionální. Ale to je detail. Tedy pokud se práce vykoná v rozumné době, kterou v našem případě i v rámci našich již zjištěných informací je cca měsíc…

Vstupy se dají rozbourat všechny za cca 5-7 dnů. Tím rozuměno z jedné strany. A postavit nové takové, jaké máme my, do dvou až tří týdnů. Opět z jedné strany. Jedna strana našeho domu může být hotová za tři týdny až maximálně měsíc. Tedy samozřejmě v případě toho, že zadavatel i zhotovitel mají potřebné informace, což pokud si projdeme jen historii zpráv, kdy zdaleka nevíme, co se odehrávalo a ještě odehrává v zákulisí, dozvíme se, že i tady je problém. Zadavatel a/nebo zhotovitel, kterým je firma Fasády Šimek s.r.o., to nevědí, viz průběžné zápisy.
 

Naprosto nedostatečné informování

Výbor SVJ se táže, jak mohla tazatelka znát obsah smlouvy. Už jen tento dotaz je hloupý. Obsah smlouvy měl Výbor SVJ slovo od slova před započetím prací uveřejnit. Výbor SVJ o opaku „velmi špatně vypracované smlouvy” tazatelku v navazujícím mailu ani nijak jinak nepřesvědčuje, tzn. že opět reaguje jen na něco.
 

Zajímání se nespokojených členů

Diskuze členů SVJ o vchodech před našimi okny nejdou přeslechnout. Zvonek na naše dveře, kdy i za námi se přijdou někteří členové zeptat, rovněž ne. Všechny tyto členy samozřejmě posíláme za Výborem SVJ a KRK – tam však většina těchto nedorazí… My nejsme Výbor SVJ ani KRK, my tyto dotazy nezodpovíme! O tom, kdo je, nebo není zastupitelem SVJ, rozhodujete Vy, jednotliví členové SVJ na schůzích navrhováním a hlasováním, nikoli návštěvami OSVDJP 2234-2240 P5 a vykřikováním před domem. My plníme pouze roli určité samozvané opozice.
 

Mandát z pozice člena SVJ a LZPS

Dotaz na mandát? Vskutku? Z pozice člena SVJ, hlasivek a pusy, respektive Listiny základních práv a svobod, jež je nedílnou součástí Ústavy České republiky. Jaké má člen SVJ aktuální a správné informace? Pokud tyto všechny neuvádí Výbor SVJ s KRK ve svých výpisech, pak jich patrně příliš nebude a to opět z důvodu nedostatečného informování jednotlivých členů SVJ o věci. Proč totiž jinak takový dotaz?
 

Práce je to ale z pohledu vzhledu pěkná

Co se výsledku práce týče, tu považujeme za celkově pěknou. Zábradlí i poschodí nanejvýše ideální, akorát volba dlažby nebyla moudrá, neboť za mokra to klouže, načež uvidíme, co to bude dělat v zimě. Ani asfalt nebyl zvolen zrovna vhodně. To nejdůležitější však vypadá pěkně; snad to tak pěkně, jak to vypadá, bude sloužit i po následujících alespoň 30 let. Ačkoli to už tu mnozí z nás nejspíše dávno nebudeme.
 

Po zatlačení do kouta trapná výmluva

Výbor SVJ – 10.08.2021, 23:15:

Vážená paní Svobodová,
přijměte prosím omluvu ohledně „nedoručeného“ e-mailu z 14.7.2021.
Byl totiž přeřazen do skupiny „Výměna oken“.
Hezký večer

Po zjevné lži trapná „anonymizovaná” výmluva. Znovu si tedy, viz předchozí článek, přikládáme na dotyčný mail odpověď člena Výboru SVJ pana Strnky, který tuto poslal v kopii rovněž na e-mail výboru:

Výbor SVJ – 16.07.2021, 22:06:

Vážená paní Svobodová,

neuvádějte prosím lživé výroky. Já jsem nikdy nesdělil, že Vám okna nebudou vyměněna, pouze jsem uvedl, že je poněkud divné, že vlastník, který si zažádá o výměnu oken nedá souhlas s vlastní výměnou oken. Na to mě pan Dufek řekl, že okna máte vlastně v pořádku a nepotřebujete je měnit. U toho byl i pan Procházka.

S pozdravem Petr Strnka

Tady už skutečně není co dodat.
 

Související články

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

 

Použité zdroje

# E-mailová komunikace členky SVJ s Výborem SVJ

 

Naše / Vaše diskuze k tématu

Prostor pro konstruktivní dotazy a/nebo diskuzi s námi o tématu je otevřen v našem diskuzním fóru ZDE.

 

Aktualizace článku

11.08.2021, 11:30: Dodatečné vložení odstavce Po zatlačení do kouta výmluva.
11.08.2021, 13:00: Dodatečné vložení odpovědi Výborem SVJ na zapřený mail.

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.