Když peníze létají ve velkém komínem a SVJ je to jedno aneb za dva roky svinstva nad hlavu

Sedněte si, dnes to bude na déle. Po dvou letech od našeho posledního vyjádření se k Výboru a KRK Společenství vlastníků domu Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5 je o čem psát. Tématem jsou např. hotová otřesná nová zádveří vchodů, nehospodárnost, druhý pokus o (podvodnou?) revitalizaci domu, nepořádek a obecně neplnění péče řádného hospodáře. To v korelaci s nepochopitelným laxním přístupem naprosté většiny členů SVJ.
 

Prostor pro Váš odkaz

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, ADRESOVÁN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Nesmysl zvaný zádveří a komínový efekt

Takto byl napsán podnadpis posledního tematického našeho článku, ke kterému se můžete vrátit. No a je to tu. Máme nová zádveří a máme je dle plánu Výboru a KRK SVJ. To přes naše tehdejší relevantní informování a varování, bez jakékoli zpětné vazby nebo přizpůsobení se předsednictva, které naše články rovněž čte.

K tomu, že zprvu stavební firma začala novou vyzdívku pro nové, zbytečné dveře lepit na mříž tehdy ještě nezazděných dveří, se asi netřeba více rozepisovat. Pusťte k něčemu novodobého „hajtláka” se sotva základním vzděláním, nemějte nad ním dohled a sledujte, co udělá. No kroutilo nad tím hlavou včetně nás z našeho vchodu 2238/1 nejméně dalších pět lidí. Po informování Jiřím Duffkem technika domu bylo rychle odstraněno. V říjnu jsem si jen tak pro sebe o tom natočil krátký vstup, o který je nyní ideální příležitost se podělit i v rámci OSVDJP. Evidentně některé věci dobou zrají jak víno, tak tady nechť je pro pobavení veřejně i v rámci článku.

Samozřejmě bylo nakonec vyzděno a zhotovena práce v rámci možností vcelku vizuálně hezky. Zádveří vypadá pěkně, za poměrně vhodné hodnotíme zvolenou dlažbu i malbu. Dlažbou a malbou to však začíná, i končí. Jak jsme tehdy navrhovali, mohlo to vypadat jak podstatně lépe, tak dopadnout i podstatně levněji.

Jak to jako dokončené vypadá, se může jít kdokoliv kdykoliv podívat (Přecechtělova 2238/1, Praha 13). Nové vyzdívky na nové, další dveře jsou zcela zbytečné a nové dveře dokonce otřesné, není s nimi kromě Výboru a KRK SVJ spokojený nikdo. Kromě Výboru a KRK SVJ pochopitelně nejspíš proto, že vzhledem k ceně z toho nepochybně musela jít, jak jsme rovněž psali, malá (nebo spíš větší) domu, jelikož jinak to přeci při formálním vzdělání předsednictva představenstva nemůže dávat smysl. Předražené, nepraktické, připravené na další úpravy a opravy v kontextu s dalším rozhazováním peněz ze společného rozpočtu.

Nové dveře jsou šíleně těžké! S jejich manipulací má větší problém dítě i senior. Nadává na ně ale naprosto každý, s kým se o tématu bavíme. Nikomu nevyhovují, nikdo je (teď po bitvě, po které je každý Pavel) nechce, ale zároveň se nikdo konstruktivně neohradí… Výbor s KRK SVJ dle Zápisu z 3-2024 společné schůze výboru SVJ a KRK problém těžkosti dveří svádí místo na nevhodně zvolené dveře podtlak tvořený mezi zádveřím a vstupními dveřmi, načež chce s výrobcem jednat o zhotovení větrací mřížky ve spodní části dveří, což kromě toho, že je něco takového absurdní nesmysl, je de-facto potvrzením jejich rozporování si argumentace typu „komínový efekt, zima v domě” apod. Výbor s KRK SVJ si tímto zcela popřely to, kvůli čemu původně chtěly nové dveře zkonstruovat. Čekáme tedy na „mřížky”…

Nové zádveřní dveře, stejně tak jako ty vstupní, jsou otevíratelné prostřednictvím čipů. Při dostávání se do domu nyní musíme odložit těžké tašky nebo jiné věci, které neseme, pípnout čip u prvních dveří, kdy sice po jejich obtížném otevření se dočasně odemknou i dveře zádvěřní, což tak trochu popírá onu původně Výborem a KRK SVJ obhajovanou bezpečnost, ale jelikož to často nestihneme, tak musíme si pípnout a otevírat tyto těžké dveře otevíratelné mimochodem zcela stupidně na opačnou stranu, tedy ven, než na jakou stranu se otevírají dveře vstupní, tedy dovnitř, znovu. Bezpečnost prezentovanou Výborem a KRK SVJ popírá dále také fakt, že pokud na nás někdo zazvoní, třeba pošťačka nebo roznašeč letáků, které pustíme do domu, zpřístupní se otevření i dveří zádveřních, tudíž i tento argument o bezpečnosti domu před cizími vetřelci zcela padá. O takzvané požární bezpečnosti se při tomto zhotovení přístupů do domu asi ani nemusíme bavit. A co potom tehdy, kdy si zavoláme při vážném zdravotním problému záchrannou službu… Zapřemýšlejte nebo se zeptejte hasičů či zdravotníků sami.
 

Mohlo by Vás zajímat

# SVJ s KRK se opět uchylují k utrácení za nesmysly. Prý potřebujeme zádveří. Ne, to opravdu nepotřebujeme

 

Před nesmyslnou „investicí” jsme zavčasu varovali

Roznesli jsme dokonce do všech poštovních schránek jednotlivých vlastníků bytů informační letáček vyzývající k zamyšlení a zvážení, zda skutečně to takto chtějí. No a vlastníci se rozhodli, že to tak chtějí. Dnes jsou přinejmenším ti členové SVJ, se kterými jsme mluvili, „nespokojení” a naše společná „děravá” kasička o nějaký ten milionek, jaký šlo využít mnohem efektivněji, lehčí. Protože proč ne, když to jde a nikomu nevadí, že ano…

Výzva OSVDJP ke-zvážení útraty za rekonstrukci zádveří

 

Jak to udělat se vstupy alespoň trochu konstruktivně?

Třeba tak, jak jsme si již také napsali. Konstruktivní rekonstrukce nebo revitalizace (chcete-li) zádveří několikery dveře nemá! Docela prostě postačí dveře pouze jedny a to ty vstupní. Zbytek chodby (zádveří) může být vzdušný bez zbytečných překážek a zužování. Konstruktivní je minimalizace. Ve funkci Výboru a/nebo KRK SVJ bychom navrhli a prosazovali zrušení zádveří jako takového, odstranění případných zbytečných zdí / přepážek a ponechání vchodu bezbariérově průchozího. Jinými slovy šli bychom přesně opačnou cestou, než jakou šlo naše představenstvo. To mimo jiné vstříc zároveň invalidům a jinak pohybově handicapovaným lidem, kteří sice dnes v našem domě v hojnějším počtu žít nemusí, v budoucnu se ale jím může stát kdokoli z nás, anebo se sem taková osoba přistěhovat. Současný Výbor s KRK SVJ jdou však proti proudu, s nemohoucími lidmi a invalidy nepočítají a nepočítají s nimi ani ti členové SVJ, kteří podobná zvěrstva bezmyšlenkovitě schvalují, čímž po představenstvu SVJ přebírají plnou odpovědnost a představují pro tu více myslící část, menšinu, akorát bezpečnostní rizika.

Pokud by to ale už takzvaně muselo být, vždy to jde udělat elegantněji, pohodlněji a podstatně levněji. Komínový efekt, bezpečnost, čipy? Dobře… Co nám tedy brání usadit podstatně lehčí, odolnější a levnější dveře a do zádveří, konkrétně až do v našem případě odbočky k výtahům, dveře automaticky otevíratelné na fotobuňku, eventuálně tedy na čip, ovšem bez nutnosti za ně tahat, anebo se jich vůbec dotýkat? Mimochodem rovněž levnější?

Návrh vstupních a zádveřních dveří

Takové dveře na fotobuňku a/nebo čip existují a můžeme mít také jendokřídlé. Jsou elektrické s obsahem menšího akumulátoru pro případ vypnutí proudu, kdy pokud taková situace nastane, dojde k jejich automatickému otevření a to do té doby, než se dodávka elektřiny opět obnoví, kdy se opět automaticky zavřou, což zajistí nezávislost a přístupnost nehledě na to, že také při vypnutí proudu se mohou dveře zároveň případně „uvolnit“ a být otevíratelné – posouvatelné rukou.

Další možností je umístění obyčejných lehkých lítaček otevíratelných pouhým otočením se a opřením o ně zády. Různé typy zobrazí např. Google.

Proč členové SVJ preferují místo toho bezmyšlenkovité rozhazování a navyšování plateb do fondu oprav, když jsou naše peníze rozhazovány za nesmysly? Proč se o dění v domě a své věci prakticky vůbec nezajímají, proč Výbor a KRK SVJ, anebo třeba i nás nijak nekonfrontují? Copak jsou snad všichni fakt takoví idioti?

Znovu odkážeme na článek publikovaný před dvěma lety s názvem „SVJ s KRK se opět uchylují k utrácení za nesmysly. Prý potřebujeme zádveří. Ne, to opravdu nepotřebujeme,” kde jsme rozebírali mnohem lepší řešení. Po tehdy nesmyslných placených analýzách SVJ schvaluje Výborem a KRK SVJ navrhované další a další analýzy, od komínového efektu a zimě v domech se asi upustilo, čidlové svícení se příliš neupravilo (to ani po mém dotazu co by člena SVJ podaném před více než čtvrt rokem, na který mi představenstvo ani neodpovědělo, čímž se dopustilo protiprávního jednání, neboť odpovědět je povinno), členy SVJ nadále nic nezajímá.

E-mail Výboru SVJ o nedovírání dveří a krátkém svícení

Ano, na naše / mé e-maily týkající se konstruktivní kritiky, podnětů ke zlepšení, resp. čehokoli, co vyžaduje přemýšlení a pozornost, Výbor SVJ, ačkoli pro to má zákonnou povinnost, zpravidla nereaguje. (Pokud někdo namítne, že se je možné zastavit 1x v měsíci v otevírací době na jednání Výboru s KRK, tak to sice ano, ovšem za 1. na to ne vždy v jimi striktně určený termín je čas a za 2. toto máme již opakovaně za sebou, to ovšem bez jakéhokoli výsledku.)
 

Chystá se druhý pokus o revitalizaci s ručením byty?

Na 15. shromáždění SVDJP 2234-2240 P5, kterého jsem se co by zakladatel samozvaného Odboru SVDJP 2234-2240 P5 vzhledem ke stále probíhající COVIDové situaci a zdravotním důvodům nezúčastnil, představenstvo šikovně členům SVJ podsunulo anketu, jejíž tématem byl kromě standardních pomluv mé osoby a Jiřího Duffka v naší nepřítomnosti zájem znovu řešit revitalizaci objektu. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany většiny ke schválení, znovu tak budou investovány nemalé peníze do průzkumů a příprav, z jakých snad tentokrát vzejde něco jiného, než bylo v předchozí snaze podmíněné masivním předlužením a zejména ručením za toto předlužení bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků, o čemž mimochodem členové Výboru s KRK SVJ otevřeně lhali, což pokud bude opět součástí, opět tuto revitalizaci nedovolíme, respektive platí to, co jsme napsali v rámci tehdejšího článku s názvem „Revitalizace bytového domu Janského / Přecechtělova 2234-2240 nebude, a to ať hlasování dopadne jakkoli,” kde jsme zmínili po případném schválení zastavení této extrémně rizikové činnosti formou předběžného opatření.

Znovu důrazně upozorňujeme, že přinejmenším členové OSVDJP 2234-2240 P5 ručit vlastními byty odmítají a nebudou! Takové podmínění Výboru a KRK SVJ společně se souhlasícími členy SVJ neprojde, načež při té příležitosti, když už v tom budeme, necháme prověřit aktivity Výboru a KRK SVJ za celou dobu jejich činnosti od prvotního zvolení jednotlivých členů, resp. zaměření se na činnost SVJ a jeho představenstva se opět stane naší prioritou, s čímž souvisí pochopitelně obnovení pravidelného našeho psaní na našem webu – začneme se vyjadřovat pravidelně a naprosto ke všemu (dosud se zaměřujeme jen na to nejkritičtější)! Schválení revitalizace podmíněné ručením byty jednotlivých vlastníků a členů SVJ v nás vyvolá nebývalou a intenzivní aktivitu směřující k opětovnému zastavení veškerých potenciálních rizik směřujících k ať už jen potenciálním možnostem přijít o naše osobní vlastnictví, zázemí, kterým jsou právě naše byty. S revitalizací nemáme problém. Nemáme problém ani s určitým zadlužením v podobě většího úvěru. Naopak jsme ochotni za jistých racionálních okolností s komplexní revitalizací souhlasit a jednat o tom. Ovšem na ručení byty jednotlivých vlastníků rovnou zapomeňte, to se nestane!
 

Mohlo by Vás zajímat

# Revitalizace bytového domu Janského / Přecechtělova 2234-2240 nebude, a to ať hlasování dopadne jakkoli
# Námět k zamyšlení člena SVJ v.z. Jiřího Duffka ve věci přípravy revitalizace bytového domu Janského/Přecechtělova 2234-2240, Praha 5
# Průzkum trhu, manipulace do nového hlasování o zadlužení, hysterie a vandalství aneb výcuc z vchodových schůzí SVJ?
# „Jak zvýšit náklady na vytápění? Zateplit!” Robert Axamit, místopředseda OSMD

 

Etapy výměn plastových oken, která jsou ale v pořádku

V souvislosti s výše uvedeným jsme si nechali před dvěma lety vyměnit plastová okna, stejně jako tak učinili všichni, anebo tak zbylí vlastníci ještě učiní. A to i přes to, že byla zcela v pořádku. Čtete dobře. Dosavadní plastová okna byla v pořádku, přičemž si troufneme tvrdit, že v pořádku jich byla v našem domě většina. Jakpak by také ne, když to není tak dlouho, co byla tehdy ještě v rámci nájemních bytů téměř všem měněna.

Ano, Výbor s KRK SVJ se rozhodly v rámci „investic” vyměnit všude a všem plastová okna. A to i ta, co jsou v naprostém pořádku. V bezvadném stavu byla i okna naše (např. má nebo paní Márie Svobodové). Proč jsme to dopustili? Z vícero důvodů. Tak v první řadě proto, že nemáme kapacity ani motivaci řešit z našich pozic, naprosto zadarmo a bez jakéhokoli uznání a zájmu SVJ, všechno. Prostě to nejde. Po zkušenostech a laxní nevděčnosti ze strany SVJ jsme se uchýlili k řešení jen toho, co může nám všem a tedy i nám co by jednotlivým vlastníkům našich bytů ve společném domě přinést potenciální přímý bezpečnostní problém. Mezi takové záležitosti patří např. právě snahy o revitalizaci domu v kontextu s ručením byty jednotlivých vlastníků; nepatří mezi to ale např. nepotřebné výměny oken. Na sledování nehospodárností a věcí, které nás alespoň nezadlužují, ačkoli jsou rovněž závažným problémem, prostě nemáme čas a nejsme tu od toho! A především tu nejsme na to snad sami…

O tom, že jsou např. „má” okna v pořádku, mě informoval před cca 5 lety při jejich kontrolách náš dosavadní domovní „technik”. Do bytu mi nezatékalo, nefoukalo a to až do poslední chvíle jejich výměny. Má a zdaleka nejen má okna nebylo nutné, natož konstruktivní nebo alespoň racionální nijak opravovat nebo měnit. Ostatně jsme je neměli pro takový důvod tak dlouho… No jo, jenže… když je motivace jiná, například příprava na další pokus „revitalizovat”, pak se to musí nějak připravit. A mezi to patří právě i výměna oken včetně většiny těch, co jsou v pořádku. Jak konkrétně se to Výbor s KRK SVJ rozhodly řešit?

Výbor s KRK SVJ docela prostě začaly psát vlastníkům bytů o tom, že mají-li s okny nějaký problém, mohou si je v rámci jednotlivých etap nechat vyměnit. Výboru se tak začali ozývat jednotliví členové SVJ, kteří měli okna v nepořádku, ale i členové SVJ, co je měli v pořádku, nicméně pro svoji jistotu nebo z jiného důvodu si je přejí nechat raději zkontrolovat, jelikož mohou, protože co kdyby něco… No a tyto kontroly, při kterých nebyly zjištěny žádné závady, byly vyhodnoceny jako důvodné pro oken výměnu. Jak to např. právě já vím? Jednoduše. Udělal jsem totéž! Pozval jsem si technika, se kterým nás navštívila i sama předsedkyně Výboru SVJ RNDr. Jana Lehká s několika dalšími členy, kdy tito mě informovali, že okna, co byla před pěti lety zcela v pořádku, jsou nyní po třech letech ve špatném, výměnu vyžadujícím stavu. Pochopitelně kromě domovního technika jsem si nezávisle na tom pozval a zaplatil technika externího, co mne, světe div se, informoval o opaku – má okna až na drobnosti byla víceméně v bezvadné kondici nevyžadující jakýkoli zásah. No a (další) svinstvo bylo na světě… Inu nechal jsem věc Výbor s KRK SVJ zdárně dokončit, neboť jsem měl informaci, že je stejně nakonec vymění všem, a okna si nechat rovněž vyměnit, abych to měl za sebou. Mám tedy, stejně jako většina ostatních, v rámci jedné z pozdějších etap okna vyměněna a jaký z této výměny pociťuji benefit? Žádný. Benefit z toho má dodavatel oken a nepochybně zájmy Výboru s KRK SVJ.
 

Trvalá lhostejnost vůči nepořádku kolem domu

Pokud chceme zjistit, jak asi zodpovědní mohou být lidé na daných, členy SVJ volených funkcích, postačí zkontrolovat ty nejzákladnější ukazatele, mezi které patří hygiena a pořádnost. Jinými slovy vidíme-li v našem kontextu kolem domu nebo i v domě soustavný nepořádek, pravděpodobně nebude pořádná ani většina vlastníků jednotlivých bytových jednotek, neboť okolí je pouze jejich vlastní vizitkou. Korelace přímo ukázková.

Mohlo by Vás zajímat

# Jak je to s hygienou ve Fakultní nemocnici Motol, Thomayerově nemocnici a Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa
# ÚMČ Prahy 13 se naváží do občanů na téma odpadků, aniž by si nejprve zametl před vlastním prahem
# Od roku 2015 otevřená kauza smetiště ÚMČ Prahy 13 na YouTube
# Všechny články týkající se Společenství vlastníků domu Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5

Kolem našeho domu, pomineme-li nyní Prahu 13 obecně, je prakticky permanentní bordel, a to doslova, jenž tedy na několik týdnů kolem domu zmizí jen 1x za rok po akci Ukliďme Česko, kdy jej uklidí občané, a pak v rámci čistění silnic, kdy (až samozřejmě po občanském úklidu) to doladí městské služby. Jenže úklid jednou za rok není řešení. Nutno je řešit příčinu. Příčinou nepořádku kolem našeho domu souvisejícího s poměrně značným znečišťováním životního prostředí jsou neustále přeplněné a přeplňované kontejnery na odpad, s čímž nechce vůbec nic dělat ÚMČ Prahy 13 v čele se starostou Davidem Vodrážkou, Magistrát hl. m. Prahy, ale ani Výbor s KRK SVJ, natož pak samozřejmě jednotliví členové SVJ. O nápravu se musíme snažit v rámci vlastních kapacit my v rámci OSVDJP, resp. iniciativy ETIQ.CZ, z.s., což, jelikož jsme sami, zdaleka nestačí. Kde není zájem občanů, nemůže být logicky zájem ani jejich zástupců a zastupitelů. To je zkrátka funkce zastupitelské demokracie – „kde není žalobce, není ani soudce” aneb samo se skutečně nic neudělá, přičemž poukazování na ostatní místo na sebe a vlastní odpovědnost není ničím jiným než osob(nost)ním selháním. A taková je i většina SVDJP 2234-2240 P5. Nepořádná, nezajímající se, zcela lhostejná a laxní. Podle toho to pak ve světě vypadá.

Jaké je tady řešení? Kromě zvolení si po 20 letech jiného starosty, než kterým je cynický populista a „developer” David Vodrážka odmítající vyřešit i např. tolik potřebné, leč snadno vyřešitelné parkování, medializace. Nikoli ale ta mainstreamová, jež vyjde pouze jednou a pokud vůbec ve zprávách, nýbrž decentralizovaná vlastní. Prostě a jasně alespoň každý pátý z nás musí vzít do ruky občas kameru nebo telefon, problémy zaznamenat, odeslat prostřednictvím např. aplikací ZmapujTo nebo ZměňteTo úřadům, průběh archivovat a viditelně o tom publikovat články společně s vyvíjením navazujících tlaků na zastupitele. No a tím každým pátým musíte být právě Vy, neboť ti čtyři ostatní to neudělají! Pochopitelně pouze tímto to nekončí, ideální je rovněž informovat o možnostech řešení příčin, zde je například náš článek na téma totální recyklace odpadů. O práci naší iniciativy informujeme např. v rámci již uvedené videodokumentace, pak ale i našeho fóraúkolníku (admin / 42) – projektu Za Čisté Česko (informace, mimo jiné, na Facebooku, případně pak v rámci FB skupiny Za čistou Prahu), ke kterému se můžete přidat, anebo jej alespoň občas podpořit.
 

Základy víte, už by to ale chtělo se probrat!

Jediným možným řešením je vyvinutí vlastní aktivity, protože nikdo jiný za Vás záležitosti, kterých jste neoddělitelnou součástí, nevyřeší. Pouhé psaní na Facebooku, nadávání v hospodách nebo stěžování si nám před domem co by OSVDJP, pokud nás alespoň nepodpoříte, je k ničemu! Tím pouze poukážete na svoji laxnost. Nemáme kapacity a já osobně jako invalida už vůbec ne. Nejsme tu sami, je to také Váš dům, Vaše vlastnictví, Vaše starost. Členové Výboru SVJ a KRK, anebo přinejmenším někteří z nich, se Vám vysmívají, dělají z Vás hlupáky, špatně s Vaším majetkem a penězi hospodaří; dávno mohl být náš dům v mnohem lepším stavu, než v jakém je dnes. Pořád dokola, celé ty roky, tu Výbor s KRK SVJ provádějí činnosti neslučitelné s řádnou péčí řádného hospodáře a zdravým rozumem obecně. Je vážně s podivem na to, kolik nás tu ve společném domě žije, že se nenajde nikdo další, kdo by byl stavu věci alespoň základně pochopit a ujmout se nápravy. My v rámci OSVDJP, kde je nás jen několik, přičemž přinejmenším částečně aktivním jsem co by předseda pouze já, zkrátka nemůžeme bez mandátu a podpory členů SVJ příliš dělat a už teprve ne teď, kdy jsem se vlivem nešťastných okolností stal invalidním. Článků s faktickými stavy věcí jsme dodali už více než dost. Pokud nechcete, aby to dopadlo špatně a jednou jste až třeba o své byty přišli, už je potřeba vyndat si hlavy ze zadků a začít fungovat. Protože tohle přeci není normální…
 

Prostor pro Váš odkaz

Související prvky

# Líbí, nebo nelíbí se článek? Máte dotaz? Můžete využít diskuzi: https://forum.ictx.cz/viewtopic.php?t=847
# Legenda článku: https://redmine.ictx.cz/issues/781 (Uživatelské jméno: admin / Heslo: 42)
# SEO: Společenství vlastníků domu Janského/Přecechtělova 2234 – 2240, MVDR. Jana Lehká, OSVDJP 2234-2240 P5

 

Líbí se článek?

Pomozte nám s umořením nákladů na jeho napsání a publikaci, jejichž výši se dozvíte výše z Legendy článku. Čísla účtů nebo QR kód najdete v menu napravo pod Prosbou o podporu. Pro identifikaci příspěvku uveďte do zprávy pro příjemce text „DAR DDCZ 31438”. Tím projevíte reálný zájem a podpoříte naši činnost.

 

Nelíbí se článek?

„Zkorumpujte” nás! Ozvěte se nám přes kontaktní formulář s návrhem ceny za jeho odstranění, eventuálně s návrhem ceny za to, že se tématu nebudeme věnovat vůbec. To třeba i anonymně. Není nic, na čem by se nedalo domluvit. Ostatně tak to přeci v monetárně-tržní ekonomice chodí, nebo ne?

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.