Průzkum trhu, manipulace do nového hlasování o zadlužení, hysterie a vandalství aneb výcuc z vchodových schůzí SVJ?

V průběhu měsíce března a začátkem měsíce dubna 2019 Výbor SVJ svolal postupně čtyři domovní schůze našeho SVJ. Byly to schůze, které měly nabídnout několik řešení a postupů jako náhrada za SVJ neschválenou revitalizaci při korespondenčním hlasování, jak byla Výborem SVJ navržena.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Byl to ze strany výboru takový „průzkum trhu“ (jak jsme to pracovně nazvali). Jednoduše řečeno (dle našeho názoru) taková sonda, co si výbor může vůči vlastníkům bytových jednotek, ohledně dalších rekonstrukcí, po nesmyslně předražené revitalizaci v rámci zadlužení SVJ (a velmi špatně připravené), vlastně ještě dovolit.

Vzhledem k tomu, že účast na těchto schůzích byla „opravdu hojná“, celých 45-50 řadových společníků(?) (tedy ani ne celá jedna třetina ze 169/?/ vlastníků), rozhodli jsme se ostatním nezúčastněným společníkům udělat takový stručný subjektivní průřez, co se na těchto schůzích zhruba odehrálo. (Tady je na místě potřeba zmínit fakt, že případné návrhy na následném shromáždění SVJ ohledně rekonstrukcí ze strany Výboru SVJ budou vycházet pouze z tohoto méně než jedno třetinového názoru společníků. Je potřeba též vyjádřit, že i v tomto nejedno třetinovém počtu společníků nebyly názory pro dané podněty jednotné. Pouze zhruba 20-25 společníků souhlasilo s návrhy výboru!?) Všechny schůzky byly zahájeny předsedkyní Výboru SVJ paní Janou Lehkou slovy, že tyto schůzky jsou hlavně o nás (řadových členech SVJ), o našich názorech, podnětech a připomínkách k danému tématu. (Kdyby při přípravách revitalizace začal Výbor SVJ, KRK a „pracovní skupina“ již tehdy před dvěma roky tímto způsobem a „chtěli opravdu“ znát názory, podněty a připomínky společníků, žádné schůzky by se dnes třeba vůbec nekonaly, mohlo vše dopadnout jinak /ku prospěchu věci/, nikdo nemusel psát žádné zprávy do poštovních schránek společníkům. A naopak nás nikdo nemusel urážet osobními výpady ohledně otevřených lží, demagogií, zvednutých prostředníků apod. Ale vzhledem k tomu, že Výbor SVJ i KRK nikdy neuznávali názory řadových společníků, že si mysleli, že mají patent na rozum a že řadoví členové jsou ovce bez vlastního názoru, které jsou potřeba jenom k podpisu revitalizace a k podpisu navržené „neexistující“ úvěrové smlouvy /nebo jejího návrhu/, dopadlo vše tak, jak dopadlo.)

Výbor SVJ měl připravenu nástěnku s popisky revitalizace, ceně revitalizace a s popisky případných rekonstrukcí jimi navrhovaných. Dále bylo předsedkyní Výboru SVJ krátce okomentováno neusnášeníschopné shromáždění SVJ ze dne 4.12.2018, padla zmínka o neschváleném korespondenčním hlasování. Následně bylo sděleno společníkům několik méně podstatných, obecných informací. Po tomto úvodu schůzek byli společníci vyzváni k vyjádření vlastních názorů. Ze strany společníků se na každé schůzi rozpoutaly různé připomínky a názory, které se týkaly hlavně technických problémů v bytech jednotlivých společníků. (Například, že nejde odvětrání bytu, že je rezavé zábradlí na lodžiích /koroze/, že jsou špatné rozvody elektřiny v bytech atd.) Takové běžné diskuze, které nic nevyřešily, nikam nevedly a na všech schůzkách byly nakonec ukončeny zásahem členů Výboru SVJ, kteří následně pod rouškou jednotlivých rekonstrukcí začali diskuze vmanévrovávat zpět k neschválené revitalizaci ve smyslu, že jednotlivé rekonstrukce vše prodraží a že celková revitalizace by byla výhodnější. (V souvislosti s tímto byla vyřčena ze strany výboru i opětovná myšlenka ke vzetí úvěru.) Na základě tohoto padl i názor jednoho člena, že by se mohlo opakovat i korespondenční hlasování?! (No jistě, budeme hlasovat tak dlouho, dokud se revitalizaci nepodaří prohlasovat. Podobná situace taky na jednom minulém shromáždění SVJ proběhla, pokud mne mysl neklame…) (Tady je potřeba se zmínit, že jsme byli osobně přítomni na 2 a 3 schůzce, kdy z 1 a 4 máme jednoznačně zaručené informace. To je jenom sdělení pro eventuální pochybovače, jak to, že to víme.) V rámci těchto diskuzí začaly padat i výroky jednotlivých členů, nad kterými zůstává rozum stát. Zde jsou některé z nich:

1. Výrok člena na jedné ze schůzí parafrázuji: že mu táhne okny do bytu tak, až mu padají stropní kazety na hlavu, nebo že se hýbou (doporučuji pořádně přilepit), je naprosto zcestný a lichý.

2. Výrok členky na jedné ze schůzí parafrázuji: že když se dozvěděla, že nebyla schválena revitalizace, dostala takový hysterický záchvat, že jí skoro musel manžel, nebo životní druh, volat záchranku, je už doslova ohromující.

Těmito a podobnými dalšími „argumenty“ prosazovat a schvalovat revitalizaci na základě dlouhodobého zadlužení našeho bytového domu ve výši mnoha milionů korun je naprosto nepřípustné.

Výrok (na 3. schůzi) bezcharakterní ženštiny (na mojí žádost byla společníkům předsedkyní Výboru SVJ představena jako nějaká Melišová) parafrázuji: že revitalizace nebyla ukončena korespondenčním hlasováním, ale jenom přerušena, je jednoznačně nepravdivý a zavádějící.

Tento její výrok uvedl na pravou míru jako jediný až člen výboru SVJ pan Strnka prohlášením, parafrázuji: že toto není pravda a že revitalizace byla korespondenčním hlasováním neschválena, tudíž ukončena. (Ostatní přítomní členové výboru se k tomuto nevyjádřili./?/) Další výrok téže ženštiny parafrázuji: že se musí dům ZAKONZERVOVAT, jinak nám spadne na hlavu, už komentovat nemá smysl…

Nyní se v krátkosti vyjádřím k této ženštině jako takové. Tato ženština byla součástí „pracovní skupiny“ a věnovala se přípravám revitalizace. Do této chvíle by bylo vše v pořádku. Jenže tato ženština se věnovala i jiné zálibě. Ona její záliba spočívala v činnosti zvané vandalství. Strhávala totiž zprávy z veřejné korkové nástěnky vchodu 2238/1, které informovaly společníky o dění v našem společenství. (Osobně jsem jí při této činnosti přistihl a z domu vyprovodil.) Zajímavé na celé této záležitosti je, že na můj dotaz, proč to dělá, odpověděla, že v rámci Výboru SVJ. Její absolutní bezcharakternost spatřuji v jediném – když jsem jí před všemi přítomnými společníky na schůzi nazval hajzlem a levákem, tak se proti tomuto osočení ani neohradila?! (Dodatečně se tímto omlouvám společníkům za tyto expresivní výrazy, které mi v návalu emocí na schůzi ujely.)
Myslím, že jsem tímto dostatečně vysvětlil její bezcharakternost. Co je však na této záležitosti nejhorší, je to, že když jsem poměrně tvrdošíjně požadoval na základě této její vandalské činnosti její odchod ze schůze vchodu 2238/1 po předsedkyni Výboru SVJ, bylo mi touto sděleno, že když neskončím se svým požadavkem, budu nakonec Výborem SVJ ze schůze vykázán já sám?! Tímto jednáním byla, dle mého soudu, jednoznačně ze strany Výboru SVJ dané ženštině prokázána loajalita a její vandalství tak ze strany Výboru SVJ schváleno?! A co je na celé této záležitosti úplně nejsmutnější, že takováto ženština byla součástí „pracovní skupiny“, spolupracovala s Výborem SVJ a KRK, a je i nadále (přes všechny informace, které jsem o ní podal) jejich kolegyní, spolupracovnicí, kamarádkou?! Společníci se o tomto mohou informovat v kanceláři Výboru SVJ. Jenom pozor na objektivitu podaných informací ze strany Výboru SVJ, potažmo KRK. (Nutno udělat si názor dle vyjádření obou stran.)

Některé společníky může napadnout, že si takto vyřizuji osobní spor s jiným členem SVJ. (Může to tak vypadat a do určité míry to možná tak i je. Ale jiná možnost, abych svým jednáním v rámci tohoto člena nevybočil z mezí zákona, však neexistuje.) Považuji se za čestného člověka, z lidí tohoto ražení je mi na nic a jiná (nejkratší, nejrychlejší) cesta, jak dát společníkům na vědomí, jací lidé nás společníky SVJ zastupují, než je tato, prostě není.

Nyní se vrátím zpět k probíhajícím schůzkám. Hovořilo se ze strany výboru SVJ též o nových schodech do vchodů domů, zádveřích vchodů (druhé /a třetí…/ vnitřní dveře), lávkách u zadních vchodů atd. Výbor SVJ opět otevřel otázku ohledně závad plastových oken v jednotlivých bytech společníků. (Údajně 55-60 reklamací(?) ohledně netěsností rámů, rosení skel atd.) Tuto záležitost nemohu nijak komentovat, nejsem odborník (ale to Výbor SVJ, potažmo KRK, také ne). Vím jenom tolik po konzultaci s našimi odborníky, „které nikdo neviděl“, pane Strnko (pana Strnku zmiňuji proto, že se na mne doslova na 3. schůzce rozeřval, že jsme žádné naše odborníky ještě neukázali; ale to vy v podstatě také ne, pane Strnko, pokud tedy nechci opomenout vás, Výbor SVJ a KRK), že nám bylo sděleno, že opravdu závadná okna v otázce rosení (rosení do půlky oken, případně rosení celých oken; rosení 10 cm od spodku rámu je prý naprosto normální a v pořádku) stačí pouze přesklít! V otázce netěsností okolo rámů oken stačí tyto pouze přetěsnit (montážní pěna, silikon, akrylát apod.). Výměna celých rámů oken je tedy v daných případech naprosto zbytečná. Výměna celých rámů oken je nutná pouze v případě jejich „zkřížení“. (Nedávno jsem hovořil s jedním členem SVJ, který též nahlásil závadu oken. Na můj dotaz, v čem tato závada spočívá, odvětil, že se mu rosí asi 5 cm od spodu rámu. Když jsem mu na toto sdělil, že je to normální stav, pravil, že tomu nerozumí!?) Otázka zní, kolik je „opravdu“ oken, které vykazují skutečné závady? A jaké skutečné pohnutky vedou Výbor SVJ a KRK ke kompletním výměnám oken na místo jejich jednoduchých a výrazně levnějších oprav?

Toto je „stručný“ subjektivní výčet několika postřehů a poznatků z uplynulých domovních schůzek našeho SVJ. Není nutné zacházet do úplných podrobností, ostatní informace se společníci dozvědí (doufám, že už snad konečně v rámci konstruktivní a hlavně objektivní debaty) na následném shromáždění SVJ.

Chtěl bych touto cestou vyzvat, požádat a poprosit VŠECHNY společníky ke stejné opatrnosti (tak jako při korespondenčním hlasování ohledně revitalizace) než výboru a KRK našeho SVJ (pokud tedy nebudou na shromáždění SVJ odvoláni z funkcí, které ohledně našeho SVJ vykonávají) v rámci nějakých stavebních povoleních a nebo jiných záležitostí vůbec něco odsouhlasí. Už nás tito stáli nemalé finance (ve výši 200 000,-Kč/?/ zbytečně vyhozených za špatně připravený projekt, který do nás řadových společníků na shromáždění SVJ na podzim roku 2017 vnutili, který jsme jim bohužel odsouhlasili samozřejmě netušíc, co z toho vznikne, neboť jsme nebyli před tímto hlasováním z jejich strany sebemenším dialogem vůbec o ničem informováni a který oni svým neodborným a neprofesionálním jednáním „pokazili“).

Také bych rád společníkům touto cestou chtěl sdělit další informaci ohledně žádosti Výboru SVJ paní Márii Svobodové o konkrétní úvěrovou smlouvu (návrh úvěrové smlouvy, koncept úvěrové smlouvy) nebo o informace o podmínkách obsažených v budoucí (finální) úvěrové smlouvě vyjednané Výborem SVJ s bankovním ústavem. Toto mělo být k nahlédnutí na 11. shromáždění vlastníků jednotek (o tomto na 11. shromáždění vlastníků nebyla ze strany Výboru SVJ řeč) na základě slovní informace předsedkyně SVJ paní Jany Lehké na druhé domovní schůzi. Tady je na místě zmínit upozornění jednoho ze členů SVJ (který neustále při našem osobním kontaktu hovořil o finální smlouvě), že paní Svobodová ve své žádosti žádala o něco, co ve skutečnosti neexistovalo, o čemž se zmínil i Výbor SVJ. Ale o žádnou finální smlouvu paní Svobodová nikdy nežádala. Při své první žádosti požádala Výbor SVJ pouze o to, co bylo k nahlédnutí na 11. shromáždění vlastníků jednotek. A všechny zúčastněné strany (paní Svobodová Mária, Výbor SVJ, potažmo KRK) moc dobře věděly, co její žádost obsahuje. Vše ostatní jsou pouze úhybné manévry (slovíčkaření) mající skrýt podstatné informace ohledně podmínek „úvěrové smlouvy“! K dnešnímu dni na druhou žádost paní Márii Svobodové ze strany Výboru SVJ dosud nebylo reagováno.

Závěrem musím znovu již poněkolikáté zmínit větu, kterou jsme už mnohokrát vyjádřili v předešlých našich zprávách. Nemáme vůbec nic proti modernizaci našeho bytového domu. Ale bez zbytečného, nesmyslného zadlužování SVJ a bez navyšování poplatků společníků v rámci fondu oprav. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ ohledně oprav našeho domu bez nesmyslné revitalizace se v rozumném dialogu nabízí. Rovněž ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ v rámci odvolání všech členů výboru a KRK se též nabízí a existuje. Je to úplně jednoduché. Záleží jenom na nás a na našem času a zájmu. Podle názoru jednoho člena SVJ (paní Jany Velíškové) by Výbor SVJ a KRK měli jednat pokud možno neutrálně, načež pokud tak nejednají, je nutné hledat v rámci takového jednání „příčinu“.

Přejeme všem společníkům hezké nadcházející dny, klid v duši a pevnou mysl při dalším rozhodování v rámci našeho SVJ.

V.z. Márii Svobodové
Jiří Duffek
Přecechtělova 2238/1
jiriduffek@email.cz
 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře