Odbor SVDJP 2234-2240 P5 věcně k (ne)ručení jednotlivých vlastníků bytů při jejich zadlužení úvěrem

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vážení vlastníci,

nejen na 11. shromáždění SVJ jsme měli možnost dozvědět se od Výboru SVJ, že se na úvěr připravovaný Výborem SVJ a Kontrolní a revizní komisí nebude ručit bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků. K těmto zprávám si Vám dovolujeme přiložit následující výpis konkrétních paragrafů z nového Občanského zákoníku, kde se dozvíme kdo, jak a čím konkrétně při takovém úvěru ručí, nebo neručí.
 

Občanský zákoník (nový)

Zákon č. 89/2012 Sb. – Pododdíl 5 – Správa domu a pozemku (znění od 20181201)

Společenství vlastníků

§ 1194

(2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

§ 1209

(1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadnutého rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

(2) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

 

Kdo tedy čím ručí, nebo neručí

Zkráceně vlastník bytové jednotky o velikosti například 0.80 bude při 55 mil. úvěru osobně ručit částkou 440.000 CZK (při dluhu bance bez mála 79 mil. vlivem úroku 3.08 % 632.000 CZK). Při podílu např. 1.20 bude vlastník osobně ručit už 660.000 CZK (při dluhu bance bez mála 79 mil. vlivem úroku 3.08 % 948.000 CZK).

Zákony jsou nadřazeny znění stanov, smluv atd., tzn. že tyto nelze nikterak obcházet či nahrazovat. Opakujeme, že podle našeho názoru náš bytový dům není ve stavu nutnosti braní si úvěru a tím se byť jakkoli zadlužit.

Martin Böhm, v.z. Jiří Duffek, Iva Janoušková
E-mail: osvdjp-2234-2240-p5@ictx.cz

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Sledujte nás

Martin Mojmír

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Jen pro udržení našich webových stránek online na internetu je potřeba měsíčně vybrat alespoň 1.800 CZK nehledě na finance potřebné pro naši další související a výhradně dobrovolnou aktivistickou činnost...

Na září 2019 jsme vybrali 1.300 CZK. Kolik a na jakou naši konkrétní činnost je potřeba měsíčně vybrat, se dočtete v pravém sloupci webu. Vězte, že bez Vaší pomoci to dlouhodobě nedáme. Více informací, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.
Martin Mojmír
Sledujte nás

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii, sociologii a jazyk český. Věnuje se v současné době zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, futurologii, sociologii, ekologii a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky, co by udržitelného socio-ekonomického modelu, provozovatelem projektů DuchDoby.CZ, ZeitgeistMovement.cz, JinéMédium.CZ, interForum.cz a řady dalších.

Martin Mojmír

Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
  Odebírat  
Možnosti upozorňování: