Odbor SVDJP 2234-2240 P5 věcně k (ne)ručení jednotlivých vlastníků bytů při jejich zadlužení úvěrem

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vážení vlastníci,

nejen na 11. shromáždění SVJ jsme měli možnost dozvědět se od Výboru SVJ, že se na úvěr připravovaný Výborem SVJ a Kontrolní a revizní komisí nebude ručit bytovými jednotkami jednotlivých vlastníků. K těmto zprávám si Vám dovolujeme přiložit následující výpis konkrétních paragrafů z nového Občanského zákoníku, kde se dozvíme kdo, jak a čím konkrétně při takovém úvěru ručí, nebo neručí.
 

Občanský zákoník (nový)

Zákon č. 89/2012 Sb. – Pododdíl 5 – Správa domu a pozemku (znění od 20181201)

Společenství vlastníků

§ 1194

(2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.

§ 1209

(1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadnutého rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.

(2) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

 

Kdo tedy čím ručí, nebo neručí

Zkráceně vlastník bytové jednotky o velikosti například 0.80 bude při 55 mil. úvěru osobně ručit částkou 440.000 CZK (při dluhu bance bez mála 79 mil. vlivem úroku 3.08 % 632.000 CZK). Při podílu např. 1.20 bude vlastník osobně ručit už 660.000 CZK (při dluhu bance bez mála 79 mil. vlivem úroku 3.08 % 948.000 CZK).

Zákony jsou nadřazeny znění stanov, smluv atd., tzn. že tyto nelze nikterak obcházet či nahrazovat. Opakujeme, že podle našeho názoru náš bytový dům není ve stavu nutnosti braní si úvěru a tím se byť jakkoli zadlužit.

Martin Böhm, v.z. Jiří Duffek, Iva Janoušková
E-mail: osvdjp@ictx.cz

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře