Reakce na reakci Výboru SVJ Janského / Přecechtělova 2234 – 2240, Praha 5 na Námět k zamyšlení člena SVJ v.z. Jiřího Duffka

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

UPOZORNĚNÍ: TENTO ČLÁNEK TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU JANSKÉHO/PŘECECHTĚLOVA 2234 – 2240, PRAHA 5 JE, CO BY VEŘEJNÉ VYJÁDŘENÍ OSOBNÍCH POSTOJŮ, NÁZORŮ A ZKUŠENOSTÍ NĚKTERÝCH JEHO ČLENŮ NESOUHLASÍCÍCH S MNOHÝMI AKTIVITAMI, ROZHODNUTÍMI A NÁVRHY VÝBORU A KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE DANÉHO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU, URČEN ZEJMÉNA JEHO ČLENŮM. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Vážení vlastníci,

dne 30.11.2018 nám ve 23:00 hodin v pátek (?) „přistálo” (samozřejmě na poslední chvíli těsně před konáním shromáždění tak, abychom pokud možno měli co nejméně času na reakci) do poštovní schránky vyjádření Výboru SVJ ohledně „Námětu k zamyšlení”, který jsme před několika týdny vhodili (když něco „přistává”, tak třeba letadlo, helikoptéra, kosmický modul atd.) do poštovních schránek všech členů našeho SVJ. (Zde je na místě sdělit společníkům úplnou pravdu. Náš „Námět k zamyšlení” byla za poslední rok z naší strany jediná písemnost ohledně celého SVJ. Jiné „emotivní” výzvy, o kterých Výbor SVJ ve svém vyjádření hovoří, musely přijít od jiných společníků.)

V našem „Námětu k zamyšlení” jsme se pouze věcně vyjádřili (bez jakýchkoliv osobních invektiv a útoků na členy Výboru SVJ, potažmo na členy KRK) k chystané revitalizaci našeho bytového domu a k možným úskalím z tohoto počinu plynoucím. (Vůbec netušíme, v kterých bodech našeho „Námětu k zamyšlení” jsme šířili nebo přímo vytvářeli nejrůznější poplašné zprávy?!) Již v prvním odstavci ve vyjádření Výboru SVJ ohledně našeho „Námětu k zamyšlení” jsme byli napadení Výborem SVJ z demagogie a otevřené lži?!

„Lze pouze vyjádřit zklamání” nad tímto osočením a útokem na naše osoby ze strany Výboru SVJ! Nevíme, zda-li členové Výboru SVJ podrobně četli vyjádření jejich zkušeného odborníka (viz příloha „Reakce”), kterého požádali o „vyjádření k obavám” autorů zmíněného dopisu. Zřejmě ale tuto přílohu „Reakce” vůbec nečetli! Protože kdyby jí četli tak podrobně jako my, zjistili by, že jejich zkušený odborník ve všech bodech „Reakce” náš „Námět k zamyšlení” v celém jeho rozsahu v podstatě podpořil a potvrdil!

Nebudeme a ani se nechceme uchylovat k podobným „emotivním” výjevům ohledně různých demagogií a otevřených lží, které se na nás snesly ze strany Výboru SVJ. Musíme jen konstatovat, že většina výroků Výboru SVJ jejich vyjádření je pro nás (opět zdůrazňujeme) velkým zklamáním! Urážky, pomluvy, arogance (moci), nadřazenost a zoufalství…?! Neuznání názoru jiného člena SVJ? Tito „lepšolidé” (členové Výboru SVJ), kteří nás ani neumí oslovit jménem (my se pod náš „Námět k zamyšlení” podepsali), nemají vůbec mandát, natož nárok nás k něčemu vyzývat!

Ale tolik vám sdělíme – pokud chcete přizvat ke konfrontaci odborných názorů profesionály, které jsme v našem „Námětu k zamyšlení” zmínili, tak vás (Výbor SVJ) musíme za prvé ujistit, že to není vůbec nutné a za druhé je pro toto potřeba nám k tomu dát více času než jen pouhý víkend a jeden den, abychom je vůbec mohli s tímto vaším požadavkem kontaktovat! Navíc když odborník váš (Výboru SVJ) svoji reakci napsal a podepsal již 13.11.2018! Každopádně vy sami jste názorem vašeho zkušeného odborníka, který náš „Námět k zamyšlení” ve své „Reakci” v podstatě podpořil, názory našich odborníků (profesionálů) potvrdili!

Nyní je na místě se dále vyjádřit k jedné, leč velmi podstatné, záležitosti. Ta se týká všech členů SVJ.

Na podzimním shromáždění SVJ v roce 2017, kdy se schvaloval projekt na revitalizaci našeho bytového domu, jsme byli prodejcem (zřejmě v součinnosti s Výborem SVJ) „zaručené technologie” v podobě zateplování domů ujištěni (asi z toho důvodu, aby se prodalo), že se v žádném případě nebude navyšovat fond oprav a ani se nebude rušit majetkem vlastníků (byty, …). V prvním případě ohledně fondu oprav dle návrhu programu shromáždění, které se bude konat dne 4.12.2018, už toto zřejmě neplatí! Kdy se dočkáme dalšího oznámení ohledně ručení majetkem vlastníků (byty)?! Vše podle hesla „když ptáčka lapají…”?! (Samé nepravdy?!)

Navýšením fondu oprav vlastníci bytů nejenom, že nic neušetří na energiích za teplo v rámci revitalizace, jak ve svých vyjádřeních prodejce „zaručených technologií” slibuje za účasti Výboru SVJ, ale na poplatcích za své příbytky budou vlastníci bytů (jakýmkoli navýšením fondu oprav) naopak měsíčně hradit o několik stovek korun více než doposud! (700, 800, 900, 1000, …?!) Takže se tímto krokem všichni členové SVJ dostanou naopak do takzvaného finančního deficitu, přičemž nikdo vlastně nic minimálně 10, 15, 20 nebo více let (?) na energiích za teplo neušetří! A navíc bohužel nemáme do dalších let žádnou jistotu, jestli v rámci navyšování fondu oprav nebudou vlastníky bytových jednotek ze strany Výboru SVJ vyvíjeny další (finanční) nátlaky.

Závěrem bychom chtěli ujistit všechny společníky, že v žádném případě nemáme problém s modernizací našeho bytového domu. Jenom bychom byli rádi, kdyby modernizace byla prováděna s rozumem a v normální výši dosažitelných financí (bez zbytečného zadlužování a na úkor navyšování poplatků členům SVJ).

Na úplný závěr chceme touto cestou poděkovat za vyjádření („Reakci”) odborníka Výboru SVJ, který naše věcné argumenty v „Námětu k zamyšlení” svým vyjádřením, jak jsme se již zmínili výše, v podstatě podpořil. Děkujeme též velmi za vyjádření Výboru SVJ k našemu „Námětu k zamyšlení” i za návrh programu na nastávající schůzi SVJ.

Vlastníci bytových jednotek jsou určitě rozumní lidé a názor na vyjádření Výboru SVJ vůči našemu „Námětu k zamyšlení” si určitě udělají sami. Samozřejmě jsme jim stejně jako vy pro jakoukoli konzultaci k dispozici.

Mária Svobodová, v.z. Jiří Duffek
Přecechtělova 2238/1
E-mail: jiriduffek@email.cz
 

Související odkazy

# Oslovení SVJ 03.12.2018 (původní korespondenční text)
# E-mail Reakce SVJ (kvůli GDPR zpřístupníme na žádost pouze členům SVJ)
# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře