Komunismus versus Hnutí Zeitgeist

Tato stručná porovnávací studie vznikla za účelem informování té části veřejnosti, která, a to pouze na základě nedostatku informací, chybně považuje myšlenkový tok prosazovaný Hnutím Zeitgeist jako jakousi staro-novou formu komunismu, popřípadě tuto s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist přímo, nebo nepřímo srovnává.
 

Prostor pro Váš odkaz

 

Definice (poslání) Hnutí Zeitgeist

Hnutí Zeitgeist je organizace prosazující celosvětovou udržitelnost, přičemž se potýká se třemi primárními problémy. Veřejné zdraví, ekologická udržitelnost a sociální stabilita. Hnutí Zeitgeist provádí komunitně založený aktivismus a osvětové akce prostřednictvím sítě globálních a regionálních poboček, projektových týmů, výročních událostí, médií a charitativní činnosti (více o Hnutí Zeitgeist například na českém webu Hnutí).

Hnutí je loajální výhradně myšlenkovému toku, nikoli jednotlivým figurám nebo institucím. Hnutí neuznává jednotlivé lidské autority. Náš pohled je, že pomocí sociálně zaměřeného výzkumu a testovaných poznatků v oblasti vědy a technologií jsme nyní schopni logicky dospět ke společenským aplikacím, které mohou být značně efektivnější při uspokojování potřeb lidské populace, zvyšujíce veřejné zdraví.

Zatímco dílčí reformní mezikroky a částečná podpora komunit je předmětem zájmu hnutí, definujícím cílem je zavedení nového socioekonomického modelu založeného na technicky zodpovědné správě zdrojů, alokaci a designu skrze takzvanou vědeckou metodu, uvažování nad problémy a hledání optimalizovaných řešení.
 

Definice (poslání) Komunismu

Komunismus je především politická ideologie hlásající a požadující společné vlastnictví a odmítající třídní rozdíly mezi lidmi. Je založen na principu „každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb“. V komunistickém systému již nemají existovat společenské třídy nebo státní aparát – funkce má vykonávat komunisticky uvědomělý lid.
 

Hnutí Zeitgeist není Komunismus

Jak je vidět už z definicí, poslání Hnutí Zeitgeist a Komunismu je odlišné. V tabulce bude následovat porovnání charakteristických znaků (idejí) prosazovaných Komunismem a k tomu odpovídající charakteristiky myšlenkového toku prosazovaného Hnutím Zeitgeist. Podklady k následujícímu porovnání jsou Manifest Komunistické strany sepsaný Karlem Marxem a Bedřichem Engelsem a dokument Definice Hnutí Zeitgeist jako základní dokument popisující myšlenkový tok Hnutí Zeitgeist.
 

Rozdíly mezi Komunismem a Hnutím Zeitgeist v bodech:

Komunismus je politická ideologie.
Hnutí Zeitgeist je apolitické a není to ideologie.
 
Komunismus vidí jako základní problém společnosti třídní rozdíly (buržoazie je problém).
Hnutí Zeitgeist vidí jako příčinu všech problému současného světa samotný socioekonomický systém.
 
Podle Komunismu je socialistická revoluce jedinou cestou jak společenský řád změnit; toto je nutno učinit násilnou cestou diktatury proletariátu, v níž sám proletariát se stane vládnoucí třídou, rozbije struktury státu (definovaného jako „organizované násilí“), zbaví buržoazii jejího kapitálu a zestátní výrobní prostředky.
Podle Hnutí Zeitgeist je změny socioekonomického systému možné dosáhnout pouze nenásilnou cestou. Tuto změnu prosadí pouze dostatečně informovaná a vzdělaná veřejnost. Ne formou diktatury, ale vytvořením takzvané nadkritické (cca 5 – 10 %) masy lidí.
 
Komunismus prosazuje myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a jeho změnu na vlastnictví kolektivní (jako hlavní řešení problémů) na základě morální filozofie.
Hnutí Zeitgeist prosazuje filozofii přístupu nad vlastnictvím na základě zvýšení technické efektivity a tím i lepší celosvětové udržitelnosti (je potřeba výrazně méně přírodních zdrojů a výrobních prostředků).
 
Komunismus (ani žádný jiný ismus) nijak neřeší vyčerpávání či jakoukoli správu přírodních zdrojů planety.
Hnutím Zeitgeist prosazovaný ekonomický model je primárně zaměřen na zastavení vyčerpávání přírodních zdrojů planety pomocí technologické efektivity a zároveň na zajištění blahobytu lidské populace.

 

Závěrem k rozdílům

Jak je vidět z porovnání základních myšlenek Komunismu a k nim odpovídajících charakteristik myšlenkového toku Hnutí Zeitgeist, tak se jedná o zásadní rozdíly při způsobu řešení problému naší společnosti. Komunismus a Hnutí Zeitgeist spolu nemají takřka nic společného.
 

Dokumenty Hnutí Zeitgeist

# Duch doby: Posun vpřed (Zeitgeist: Moving Forward) (DuchDoby.CZ)
# Duch doby: Dodatek (Zeitgeist: Addendum) (DuchDoby.CZ)

Související články

# Studio Kladno SVCS versus sekta Zeitgeist (wiki.zeitgeistmovement.cz)
# Investigativní novinařina pohledem Vladimíra Kapala (interForum.cz)
# Co je to Zeitgeist na Svobodném rádiu (DuchDoby.CZ)
# Co je to Zeitgeist na Svobodném vysílači CS (DuchDoby.CZ)

Použité zdroje

Text: Ve formě hypertextových odkazů v článku

 

Příspěvek na nezávislou žurnalistiku

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

5 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Michal
7 roky před

Pokud musíte vysvětlovat rozdíl mezi vámi a komunismem, možná máte větší problém než si myslíte. Na druhou stranu je dnes v módě označovat jako komunismus cokoliv, co jen trochu usiluje o snížení brutálních kontrastů našeho světa.

To že ale někteří lidé komunismus z videí hnutí Zeitgeist cítí, může být tím, že jste se v konkrétních oblastech dostatečně nevymezili a že chtě nechtě některé aspekty řízení (centrální plánování pro dobro všech) jsou si podobné. Největší problém komunismu je, že ze své samé definice má nesmírně bohaté a mocné nepřátele. A vy s ním tyto nepřátele ze své definice sdílíte.

Věříte v podporu obyčejných lidí. Ale rozumějte lidé jsou dnes extrémně pohodlní a za pohodlí jsou ochotni vyměnit cokoliv. Současný systém jim umožňuje život v pohodlném konzumu, aniž by museli řešit negativní aspekty čehokoliv. Nic negativního neexistuje, neřeší se a ve společnosti se o negativních věcech nemluví. Všichni se tváříme pozitivně a snažíme se vyzařovat úspěch. O problémech hovoří jen loseři a problémisté…

Tak a teď přimějte tohle zpohodlnělé stádo povrchních hovad, kteří vás odsoudí na základě toho jak se na ně podíváte ještě než stihnete něco říct a přepnou zcela podvědomě v mobilu na něco zábavnějšího.
Přimějte je přijít na váš web, přešíst si delší článek, o čemkoliv. Nebo se vůbec zajímat o reálný život namísto facebooku, oblečení, mobilu a dalších pozérských pomůcek. Přimějte je přepnout na něco co není vzdáleno jedno kliknutí ale dvě kliknutí a uslyšíte, že je to pracné.
Zkuste z nich dostat argumenty, proč s vámi nesouhlasí a zjistíte že řada z nich ani argumentovat neumí, proto se raději jen usmějí a odejdou. Nic víc se po nich totiž nevyžaduje. Život ve věku pohodlnosti je totiž extrémně pohodlný, pokud se narodíte na správném místě.

Pavel
Pavel
7 roky před
Reaguje uživateli  Michal

Uvědomte si Michale, že nejen v návrhu hnutí Zeitgeist, ale i v jiných návrzích jiných socioekonomických systémů, které mají skutečně něco řešit, se vždy počítá (nebo je podmínkou) ta nedkritická skupina lidí, která došla k poznání o kterém se v článku píše. Prostě je nutné nejspíše dojít k poznání, které i Hnutí Zeitgeist předkládá (nikoliv vnucuje, prosazuje apod.) a pak lze teprve uskutečnit tu kýženou úplnou změnu. A jak se píše v porovnámí s komunismem, nechce to nikdo z těch, které předkládají různé návrhy úplné změny, řešit násilně, čímž se v podstatě všechny tyto návrhy zásadně od komunismu liší (idea komunismu jasně říká, že je třeba násilná revoluce). Paradoxně všichni, kdo chtějí něco změnit násilím, se blíží ke komunistické filosofii blíže (a nyní si reálně porovnejte, Michale, kdo co hlásá a možná se nebudete stačit divit, kdo by se dal spíše označit za komunisty!) Jen je třeba si vždy přesně vydefinovat (a ne přebrat účelově překroucené výzamové rčení) tak, aby vyznělo jako pejorativní. Je tu opravdu mnoho propagantistických směrů, které působí na mnohé tak přesvědčivě, že nejsou schopné opravdovým samovzděláním dospět do stádia, kdy dojdou k potřebnému poznání, které až pak může – po dosažení nadkritického množství – způsobit kýženou opravdovou systémovou změnu. Na toto se především nesmí zapomínat!!! Pokud totiž tohoto prioritního poznání nedosáhnete, zůstávate na straně sofistikovaně zmanipulované většiny uvíznutý v pasti systému a nemůžete nikdy se současnou situací nic udělat.

Radek
Radek
7 roky před
Reaguje uživateli  Michal

nejsem ani komunista, ani soudce lidu..

vyjádření názoru je (obzvláště v dnešní asociální anonymní virtuální době) velmi snadné a snad i žádoucí.. Bohužel se mi často jeví postoje diskutujících jen jakýmsi bagatelizováním..také nechápu, proč je třeba škatulkovat a hanlivě častovat kohokoliv, nevidím v tom žádný smysl.. jde patrně o formu „uspokojení“ spojenou s neschopností, neochotou, nebo jiným důvodem proč neudělat něco proto, aby byli věci jinak..(pouze suše a pohodlně „něco“ konstatovat)

Srovnávání komunismu s TZM je prima.., ale nikam nevede, protože drtivá většina lidí za prvé neví co přesně komunismu je..za druhé je to nezajímá a za třetí si nakonec stejně udělá svůj názor..

Dle mého soudu není potenciál společného jednotného názorového „osvícení“ v pouhém studiu, definicích, následných reakcích a osobních postojích (o5 názorech), nýbrž v samotné realitě, aspektech a symbolech s tím souvisejících a následně ovlivňujících a utvářejících myšlení lidi spolu žijících v místě, čase a prostředí..

Tedy..pokud nebude každý jednotlivec vystaven změně (realitě, příkladům) tváří v tvář, bude povětšinou pouze součástí určitého paradigmatu.. Básník tím chtěl říci, že přes veškeré úsilí a váhu všech mozků světa inspirovaných z jakéhokoliv koše poznání, není pouhé šíření myšlenek bez aplikace a činů schopno změny „osobního“ paradigmatu.. a proto není šance na účelný a prospěšný soulad myšlenkového toku..

Je definováno? Bylo by dobré „realizovat“..a souběžně pracovat na průběžném definování definovaného dle stavu „země“, rozvoje člověka, ducha a vědy.. Komunismus a srovnání s ním nám k tomu nepomůže, spíše naopak 🙂

…(ne)nastal čas přejít od slov k činům a teorie k praxi