Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed)

Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed) je třetím dokumentárním filmem ze série Zeitgeist režiséra a zakladatele Hnutí Zeitgeist Petera Josepha poskytujícím konstruktivně kritický náhled na společnost dnešní doby. Zabývá se neudržitelností tzv. tržní ekonomiky, neefektivním využíváním zdrojů vedoucím k poškozování lidského zdraví a planety a tím, do jaké míry jsme ovlivněni okolím oproti lidské genetické výbavě.
 

Prostor pro Váš odkaz

V druhé části dokumentu navrhované řešení známé jako Ekonomika založená na zdrojích / Zdrojové ekonomika (Resource-Based Economy), jenž je zde nastíněno, stojí na v současné době nejefektivnějším známém udržitelném využívání energetických zdrojů a zajištění co největšího blahobytu pro všechny lidi, to bez propastných rozdílů a nerovností, na kterých je založen systém socioekonomický současný.
 

Duch doby: Posun vpřed (Zeitgeist: Moving Forward) s českým dabingem

Film byl uvolněn 15. ledna 2011 pro veřejnost a měl premiéru v 60 zemích světa, 31 jazycích (titulky) a 295 městech. Byl označen za nejdelší neziskový nezávislý film v historii. Jedná se o základní studijní materiál Hnutí Zeitgeist založený na vědeckých a statistických studiích. Obsah dokumentu je kritický pro pochopení těch nejzákladnějších principů fungování věcí, natož pak k pochopení nutnosti strukturální změny vycházející ze společenského rozhodnutí.


 

Související články

Zeitgeist: Addendum (Duch doby: Dodatek)
Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed) na ČSFD

Použité zdroje

Webová stránka Hnutí Zeitgeist ČR: zeitgeistmovement.cz
Orientační příručka Definice Hnutí Zeitgeist ZDE (PDF k tisku)

Aktualizace článku

31.12.2017: Změna trvalého odkazu, korekce textu obsahu článku, úprava SEO optimalizace

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.