Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed)

Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed) je třetím dokumentárním filmem ze série Zeitgeist režiséra a zakladatele Hnutí Zeitgeist Petera Josepha poskytujícím konstruktivně kritický náhled na společnost dnešní doby. Zabývá se neudržitelností tzv. tržní ekonomiky, neefektivním využíváním zdrojů vedoucím k poškozování lidského zdraví a planety a tím, do jaké míry jsme ovlivněni okolím oproti lidské genetické výbavě.
 

Prostor pro Váš odkaz

V druhé části dokumentu navrhované řešení známé jako Ekonomika založená na zdrojích / Zdrojové ekonomika (Resource-Based Economy), jenž je zde nastíněno, stojí na v současné době nejefektivnějším známém udržitelném využívání energetických zdrojů a zajištění co největšího blahobytu pro všechny lidi, to bez propastných rozdílů a nerovností, na kterých je založen systém socioekonomický současný.
 

Duch doby: Posun vpřed (Zeitgeist: Moving Forward) s českým dabingem

Film byl uvolněn 15. ledna 2011 pro veřejnost a měl premiéru v 60 zemích světa, 31 jazycích (titulky) a 295 městech. Byl označen za nejdelší neziskový nezávislý film v historii. Jedná se o základní studijní materiál Hnutí Zeitgeist založený na vědeckých a statistických studiích. Obsah dokumentu je kritický pro pochopení těch nejzákladnějších principů fungování věcí, natož pak k pochopení nutnosti strukturální změny vycházející ze společenského rozhodnutí.


 

Související články

Zeitgeist: Addendum (Duch doby: Dodatek)
Zeitgeist: Moving Forward (Duch doby: Posun vpřed) na ČSFD

Použité zdroje

Webová stránka Hnutí Zeitgeist ČR: zeitgeistmovement.cz
Orientační příručka Definice Hnutí Zeitgeist ZDE (PDF k tisku)

Aktualizace článku

31.12.2017: Změna trvalého odkazu, korekce textu obsahu článku, úprava SEO optimalizace

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, futurologii, sociologii a ekologii. Považujete se za člena sociálního Hnutí Zeitgeist a tedy propagátora tzv. Zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Mezi jím provozované projekty patří např. duchdoby.cz, jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností se Martin v roce 2023 stal invalidou.