Hnutí Zeitgeist ČR na SVCS #60: Význam definování

23. října 2014. To je den, od kdy v nepravidelných intervalech probíhá v internetovém rádiu Svobodný vysílač CS pořad s českými představiteli Hnutí Zeitgeist o Hnutí Zeitgeist [2] a jeho myšlenkovém toku. Toto je rozbor 60. dílu námi nazvaného Význam definování. Věcná diskuze je možná v tématu našeho fóra.
 

Prostor pro Váš odkaz

Díl #60: Význam definování

Přehled vybraných témat

# Přesné (vy)definová(vá)ní (si) termínů ano, nebo ne?
# Co je a obsahuje / znamená zákon nutné variety s příkladem
# Nový světový řád
# Politik je odrazem společnosti
# Tržní kapitalismus je silně nemorální systém způsobující genocidu
# Alternativa zná jen černou, nebo bílou
# Jsme jedna planeta, jedna rasa, jedna civilizace
# Chodit k volbám v dnešní době se současnými znalostmi?
# Ke sjednocení dojde tehdy, jakmile se lidé zbaví názorů
# Co je to Z-Day a k čemu slouží
# Lidé chtějí hodnoty, na které jsou zvyklí, neboť neznají nic jiného
# Elita než aby přistoupila ke změně myšlení, raději obětuje 90 % populace
# Pokud lidé nebudou navrhovat řešení jak z problémů ven, nic se nestane
# Placatá Země a „plochozemci” (fakta & fikce) aneb „opíjení rohlíkem”
# Pokud nevím, slepě nevěřím. Pokud věřím, znalosti mi utečou


 

Korekce, úpravy a opravy

V rámci redakce duchdoby.cz, jejíž šéfredaktor byl od března 2011 do failu s Urzou součástí české buňky Hnutí Zeitgeist, načež nadále je členem Hnutí Zeitgeist jako celku, provádíme korekci, úpravy a opravy nepřesností, popř. až chyb prezentovaných českými členy Hnutí s uváděním věcí na pravou míru. Každopádně stejně tak jako slepě nedůvěřujte představitelům Hnutí, nedůvěřujte pochopitelně ani nám a vše si dle dostupných zdrojů, kterými jsou materiály Hnutí Zeitgeist (např. příručka Definice Hnutí Zeitgeist či publikace Hnutí za nová lidská práva včetně souvisejících vědeckých zdrojů), sami po vlastní ose prověřujte.

Řazení podle času videa

00:03:05
Moderátor Pavel hlávka zahajuje sdělením, že se s hostem Petrem Taubingerem nemohl posledně shodnout na tom, zda definovat přesně termíny, nebo ne. I přes to, že na toto téma nijaká podrobná řeč nepřišla, pochopitelně přesné definice / popisy obsahů termínů jsou nutností. To už jen proto, aby stranám řešícím dané téma bylo jasné, o čem se hovoří. V opačném případě totiž vzhledem k tomu, že si lidé nebudou jinak schopni věci správně vysvětlit-vydefinovat (každá ze stran bude pod daným termínem představovat něco jiného), hrozí přinejlepším chaos. Petr Taubinger, ačkoli Hnutí Zeitgeist je rovněž pro definice, čemuž napovídá už např. jen samotný název orientační příručky s názvem Definice Hnutí Zeitgeist (The Zeitgeist Movement Defined), má ale na toto vlastní názor.

00:47:26
Petr Taubinger ve slabší emocionální chvilce dává pletení si pojmů s dojmy za vinu definicím. Přitom úlohou definice je právě vysvětlit pojem, aby nevznikal dojem! Definice pojmy stanovují, charakterizují, definují. Od toho jsou to definice. Před vážnou debatou je proto vhodné, ne-li přímo nutné, aby se diskutující nejprve mezi sebou dohodli, má-li určitá definice více možných významů, o jakém významu dané definice se budou bavit. Například přijde-li řeč na téma fašismus a jeho definici, je nutno sdělit si, zda řeč bude o italské ideologii a politice vedené Benitem Mussolinim, anebo marxistickém pojetí do krajnosti dovedeného, agresivního kapitalismu. Ne, za pletení si pojmů s dojmy vinu definice nenesou. Za pletení si pojmů s dojmy nese vinu pouze osoba upřednostňující emocionalitu před racionalitou.

00:48:03
Pravidelný host internetového rádia Svobodný vysílač CS Petr Taubinger tvrdí, že politika je naprosto nerelevantní fenomén. Z podstaty definice daného pojmu tomu tak ale není. Politika je věda o / systém řízení společnosti. V podstatě vše, co děláme a na čem se v rámci systému podílíme, je politikou.

01:00:55
Pavel při sdělení definujícího termínu Petrem správně poznamenává: „A zase termín…” Petr se chytá: „Termín je jednoduchý, víš, co to je demokracie?” A jsme opět u toho. „Nenenenene ne, podle původní definice, co to je demokracie; ne podle toho, co říkají politici…” Petr Taubinger nyní vysvětluje kombinatoriku jím užitých pojmů… Tady se nyní (znovu) setkáváme s opakovaným rozporováním si sebe sama. A právě i zde na tomto příkladu je evidentní, jak jsou definice a jejich správné vykládání kriticky důležité. Jak skutečně definování věcí problémy (pletení si pojmů s dojmy) nevytváří, nýbrž eliminuje.

01:06:35
Petr Taubinger žádá / hledá osobu, jež mu pomůže s korekturou titulků k jeho přednášce do angličtiny s tím, ať se mu případně ozve na telefon. Vzhledem k tomu, že součástí české buňky Hnutí Zeitgeist je velmi solidní angličtinář Michal Mauser, se nemohu setkat s takové žádosti pochopením.

01:38:02
Moderátor Pavel Hlávka (opět) zcela správně k termínům / definicím.

 

Prostor pro Váš odkaz

Naše diskuze a podpora

Máte dotaz? Položit jej můžete v diskuzi ZDE, kde se Vám můžeme věnovat. Nutné je při diskuzi dodržovat místní (N)etiketu. Naše prohlášení o odpovědnosti najdete ZDE. Pokud souzníte s naší prací, budeme rádi, když nás podpoříte; informace o možnostech najdete v pravém boxu hlavní stránky webu.

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.