Hnutí Zeitgeist ČR na SVCS #59: Zákon nutné variety

23. října 2014. To je den, od kdy v nepravidelných intervalech probíhá v internetovém rádiu Svobodný vysílač CS pořad s českými představiteli Hnutí Zeitgeist o Hnutí Zeitgeist [2] a jeho myšlenkovém toku. Toto je rozbor 59. dílu námi nazvaného Zákon nutné variety. Věcná diskuze je možná v tématu našeho fóra.
 

Prostor pro Váš odkaz

Díl #59: Zákon nutné variety

Přehled vybraných témat

# Za 10 let vystupování v rádiu SVCS myšlenkový tok Hnutí Zeitgeist nepochopil nikdo
# Žijeme na omezené planetě s omezenými, vyčerpatelnými zdroji, které drancujeme
# Lidé pokud něco řeší, tak pouze symptomy problémů, nikoli jejich příčiny
# Nemáme politické problémy, nýbrž technické problémy; konvenční politika problémy nevyřeší
# Negramotná politická reprezentace je odrazem negramotných voličů – negramotné společnosti
# Co je a co není vzdělá(vá)ní (politické a ideologické obory vs. technické obory)
# Veškeré informace a technologie jsou k dispozici, vše je hotové, zbývá už jen začít pracovat
# „Plochozemci”, „genderisté” a jiní ideologisté nemají o technických oborech ani ponětí
# Jelikož vzdělaní lidé budou mít jasno, jak věci fungují, nikdo s nimi nehne
# Tržní systém ve své době nebyl špatný, po průmyslové revoluci se však stal zastaralým
# Jediný možný způsob, jak přežít na této planetě, je respektovat zákon nutné variety
# Silný finanční a mocenský stimul přebije jakékoli počáteční dobré úmysly
# Kritické množství se může vytvořit tehdy, pokud se lidé stanou samostatnými
# Zákon nutné variety, strukturální myšlení a vzdělanost podle Petra Taubingera
# Vysvětlovat definice pojmů při řešení věcí v době, kdy jsou dostupné přesné zdroje, je ztráta času
# Aby byl ekosystém stabilní, musí mít velkou rozmanitost. Čím větší, tím lepší
# Umíme odstranit chudobu, nasytit planetu, vytvořit rovnou společnost. Jen nechceme


 

Korekce, úpravy a opravy

V rámci redakce duchdoby.cz, jejíž šéfredaktor byl od března 2011 do failu s Urzou součástí české buňky Hnutí Zeitgeist, načež nadále je členem Hnutí Zeitgeist jako celku, provádíme korekci, úpravy a opravy nepřesností, popř. až chyb prezentovaných českými členy Hnutí s uváděním věcí na pravou míru. Každopádně stejně tak jako slepě nedůvěřujte představitelům Hnutí, nedůvěřujte pochopitelně ani nám a vše si dle dostupných zdrojů, kterými jsou materiály Hnutí Zeitgeist (např. příručka Definice Hnutí Zeitgeist či publikace Hnutí za nová lidská práva včetně souvisejících vědeckých zdrojů), sami po vlastní ose prověřujte.

Řazení podle času videa

00:01:49
Dlouhé roky je Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích na SVCS chybně nazývána Ekonomikou založenou na přírodních zdrojích, přičemž dosud nebyla tato chyba opravena. Žádný člen Hnutí Zeitgeist ČR na tuto chybu neupozorňuje.

00:09:10
Host pořadu Petr Taubinger tvrdí, že lidé dole nemají závislost na systému. Není tomu tak. Závislost na systému mají všichni lidé. Své tvrzení o nezávislosti lidí na systému z 00:09:10 si Petr Taubinger sám vyvrací o něco později v čase 00:39:30.

00:12:24
Moderátor Pavel Hlávka chybně interpretuje význam pojmu Zeitgeist jako změnu myšlenkového toku a Ekonomiku založenou na přírodních zdrojích. Není tomu tak. Zeitgeist neznamená nic jiného než v překladu „duch doby”. Duchem doby (Zeitgeistem) se nazývá hnutí (přesně The Zeitgeist Movement, česky Hnutí Zeitgeist), jež informuje společnost o problémech a příčinách problémů současného socioekonomického systému s návrhem jeho změny do problémy konstruktivně řešící např. tzv. „Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích” známé též od Projektu Venus (The Venus Project) jako „Zdrojová ekonomika” nebo též „Ekonomika založená na zdrojích”. Petr Taubinger chybný výklad moderátora rádia neopravuje.

00:13:58
Moderátor Pavel Hlávka tvrdí, že všechny zdroje jsou vyčerpané, anebo je jich málo. Není tomu tak. Zdrojů je stále dost a ačkoli sice méně, technologicky jsme schopni jejich „obnovy”, resp. výroby. Pouze společnost o tuto obnovu neprojevuje zájem. Petr Taubinger moderátora neopravuje.

00:22:37
Moderátor Pavel Hlávka přijímá telefon a vyzývá volajícího hovořit k věci. Ten však hovoří zcela mimo téma. Off-topic volajícího končí v čase 00:26:24.

00:40:17
Petr Taubinger tvrdí, že žádná politika v budoucnosti nebude existovat. Z podstaty definice daného pojmu toto ale není pravda. Politika existovat bude. Politika je věda o / systém řízení společnosti. V podstatě vše, co děláme a na čem se v rámci systému podílíme, je politikou.

01:23:12
Petr Taubinger se odkazuje na definice pojmů, ačkoli obecně zastává názor, že vycházet z definic pojmů není správně. Tento svůj protimluv opakuje i později.

01:34:57
Ačkoli Hnutí Zeitgeist potvrzuje vědecký fakt, že záporná zpětná vazba je stabilizační a stabilizuje systém, paradoxně použití záporné zpětné vazby vůči současným členům Hnutí Zeitgeist ČR vyvolává v těchto negativní emocionální reakce. To se dá ověřit při jakékoli pouhé snaze o argumentaci – vysvětlení věcí, při kterých, pokud „to dobře dopadne”, dojde jen k nepouštění oponenta ke slovu. Viz např. jen mnoho odvysílaných předchozích pořadů s Hnutím Zeitgeist ČR na SVCS. Pokrytectví je problém znemožňující osobnostně-společenský pokrok. Pokrytectví se žel nedokážou zbavit ani členové českého Hnutí Zeitgeist.

 
 
Prostor pro Váš odkaz

Naše diskuze a podpora

Máte dotaz? Položit jej můžete v diskuzi ZDE, kde se Vám můžeme věnovat. Nutné je při diskuzi dodržovat místní (N)etiketu. Naše prohlášení o odpovědnosti najdete ZDE. Pokud souzníte s naší prací, budeme rádi, když nás podpoříte; informace o možnostech najdete v pravém boxu hlavní stránky webu.

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.