Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: základy „čistého přínosu”

Co byste byli schopni udělat pro život ve světě, kde jsou všechny Vaše životní potřeby zajištěny bez toho, aby za ně kdokoli musel platit? Kde byste mohli dělat prakticky cokoli Vás napadne, protože potřeby jako vzdělání, potraviny, bydlení a lékařská péče by byly poskytnuty zdarma?

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Jak byste žili ve světě, kde jsou bezdomovectví, hlad, politická korupce a prohřešky korporací věcí minulosti? Kde nezaměstnanost je historií a přesto si každý může užívat naplňující a smysluplné práce a času pro své koníčky? Konečně můžeme udělat lidskou společnost pozoruhodnou pro všechny bez toho, abychom se proti někomu stavěli, něčemu bojovali, přerozdělovali něčí bohatství či někoho obviňovali.
 

Související články

Seznam všech článků na téma Copiosis na DuchDoby.CZ
 

Co je Copiosis

Copiosis je komplexní a optimistické řešení světových problémů, které odstraňuje většinu kriminality, nezaměstnanost, finanční trhy, dluhy, vlády a zaměstnání neprodukující žádnou reálnou hodnotu a nutnost vydělávat na obživu. Práci si zvolíte podle Vašich hodnot, zájmů a nadšení. Pokud navíc tato práce obohatí ostatní i Planetu, tak můžete žít život, o kterém jste doposud ani nesnili.

Lidé, jací v tomto socio-ekonomickém systému produkují kvalitní základní životní potřeby, jsou bohatě odměněni komfortem. Komfort si pořídí za v překladu tzv. (Odměnu za) „Čistý” přínos – NBR, jenž se dá hromadit.

Systém zachovává plné soukromé vlastnictví.

Očekává se, že budou odstraněny peníze, vlády, korporace a většina zločinu. Prvním krokem by mělo být odstranění veškerého dluhu, přičemž věřitelé o nic nepřijdou.

Projekt se může momentálně pochlubit:

 • dva opravdové ukázkové projekty se začleněnými 30 rodinami
 • minimálně sedm dalších ukázkových projektů je v přípravě
 • přes 600 příznivců z 35 různých zemí šířících myšlenku
 • inovativní Algoritmus čistého přínosu (verze 6)
 • hotový minimální softwarový systém, jenž bude použit v ukázkových projektech, přičemž se pracuje na novém běžícím na systému Linux
 • vydané dvě knihy o této inovaci a stovky blogových postů ji vysvětlujících
 • nadšení lidé plní naděje přesvědčeni o Copiosis jako řešení světových problémů

 

Projekt momentálně hledá financování a již nyní má dva body programu zajištěny:

 • pokrytí hostingových služeb pro software a web
 • dvě komunity (Kalifornie a Portland) provozující ukázkový projekt, který slouží k výzkumu a výuce

 

Podle mého názoru je tento alternativní systém zatím nejblíže Ekonomice založené na přírodních zákonech / zdrojích propagované Hnutím Zeitgeist a navíc byl jako jediný otestován v praxi.

Následující text je přizpůsobeným překladem oficiálního dokumentu.
 

A jak že to tedy funguje?

Copiosis nemá žádné peníze. Nikdo nikoho neplatí a lidé stále budou dělat užitečné věci pro ostatní a planetu. Za svou práci však dostanete odměnu. Tuto odměnu vyměníte za komfortní zboží a služby, které nabízejí ostatní lidé. Jak dále uvidíte, zmíněná odměna nefunguje jako peníze.

Odměna se v Copiosis nazývá (Odměna / ocenění za) „Čistý” přínos (net-benefit reward – NBR). NBR je vyčíslením společenské reputace jedince. Lidé je získají za pomoc ostatním a/nebo planetě. Čím více takových věcí uděláme, tím dosáhneme větší odměny a společenského uznání.

V Copiosis bude mnoho lidí dělat Zemi lepším místem už jen proto, že takoví jsme. Mnohé nebude zajímat odměna, a to i když ji budou mít nahromaděny obrovské sumy; jiní zase budou dělat vše právě pro odměnu. Obě tyto motivace lze najít již v současném systému a jedna není lepší než druhá.

Odměnu (NBR) nelze získat. Tou jste oceněni. A to je velký rozdíl od peněz. NBR znamená, když Vám společnost řekne: „Udělal jsi dobrou věc. Zde je znamení našeho vděku”. Zamyslete se, jaký máte pocit z výplatní pásky. A především na pocit když ji nemáte. Když jste již utratili předchozí výplatu a opravdu potřebujete další, ale musíte čekat do příštího týdne. Jakoby Vám někdo něco dlužil. A pravdou je, že v kapitalismu Vám opravdu dluží.

Nyní se zamyslete, jaké je získat ocenění. Často to ani nečekáte. Necítíte se toho hodni. Je to fajn, protože jste to nečekali. Ale také to NEPOTŘEBUJETE. Nejste zoufalí, když ho nemáte. Taková je podstata NBR. Bez něj jste stále v pohodě, neboť Vaše základní potřeby (potřeby vs chtíče) jsou zajištěny „bez ceny” (vysvětlíme později).
Podobné je to například s různými kupóny. Dostáváme je za využívání něčích služeb. Když je nedostaneme, tak nás to nestresuje. Málokdy na ně myslíme, protože bez nich můžeme v pohodě žít.

Rozdíl může být sice nepatrný, ale vliv na společnost mezi oceněním a výplatou bude obrovský. Zvláště budou-li základní potřeby lidí zajištěny bez podmínek – aniž by člověk musel něco dělat.
 

Více o NBR

NBR nejsou peníze. Když chcete získat komfort, nedáváte je prodavači, majiteli ani výrobci. Tito lidé obdrží NBR za to, že Vám poskytnou službu nebo zboží. Vaše NBR je z účtu odečteno a prostě zmizí. NBR nelze převádět, vyměňovat a je naprosto virtuální. Nesáhnete si na něj. Můžete ho použít pouze k získání komfortu. Základní potřeby jsou poskytovány „bez ceny“.
Pozn. překladatele: Zásadní rozdíl je také v tom, že Vám odečtená suma nemusí být stejná jako ta přičtená producentovi za službu nebo zboží. Toto bude rozebráno jindy.

Každá jednotka NBR prochází následujícím procesem. Vzniká jako ocenění jednotlivce za jeho přínos společnosti a planetě. Použitím NBR k získání komfortu NBR zaniká.
NBR může získat pouze jednotlivec, nikoli organizace.

Pokud tedy někdo například posbírá jahody na poli pro jeho vlastníka, tak ho obohatil. Společnost odmění/ocení tohoto sběrače, který si následně za svou odměnu (NBR) zajde třeba na luxusní jídlo, vyzvedne oblečení nadstandardní kvality, anebo si svou odměnu bude šetřit.
 

Kolik odměnit?

Prosazujeme myšlenku, že různí lidé mají různé schopnosti a talenty, přičemž některé jsou pro planetu a její obyvatele podstatnější než jiné. Věříme, že lidé přinášející více by měli být také více odměněni. Obzvláště pokud jsou základní potřeby zajištěny „bez ceny“, což odstraňuje překážky ve vzdělání a získávání nových schopností.

Jednotky NBR jsou všechny stejné hodnoty, ale kolik dostane sběrač jahod, není stejné, jako kolik dostane riskující plavčík zachraňující životy někde v Severním ledovém oceánu. Rozdíl je definován pomocí „algoritmu čistého přínosu“, který funguje v podstatě takto:

 • změříme všechny pozitivní efekty akce ve světě
 • změříme všechny negativní efekty akce
 • odečteme od pozitivních efektů ty negativní
 • pokud je čistý výsledek (přínos) pozitivní, tak je činitel oceněn
 • pokud ne, tak činitel nezíská nic, nebo může být připraven o budoucí odměny v případě, že je záporné číslo vysoké

 

V praxi je algoritmus velice komplikovaný i když ne zrovna matematicky. Snaží se brát v potaz veškeré informace potřebné pro vykonání výše zmíněného výpočtu a vytvořit každému činiteli férový počet NBR. Algoritmus a software jsou open source a neustále pod drobnohledem. Kdokoli do něj může přispět na základě pravidel stigmergie.

Někdo by mohl říci, že je nemožné zhodnotit všechny efekty určité akce, protože mnoho jich je subjektivních. V praxi to ovšem pravda není. Jeden z důvodů je, že nikdo nezíská NBR, dokud nejsou všechny výsledky známy, takže to někdy může trvat velice dlouho. Zkuste si představit, jaký by asi byl život, kdyby lidé v různých zaměstnáních museli čekat na odměnu, až dokud by nebyly známy veškeré efekty jejich produktů a služeb na planetu a obyvatele.

Jako společnost víme, jaké výsledky má mnoho lidských aktivit a neustále sbíráme nová data. Tím pádem může být většina kalkulací provedena relativně rychle. O základní potřeby se bát naštěstí nemusíme. Stále si však budeme muset zachovat jistou trpělivost při uspokojení komfortu.
 

Základní životní potřeby pro všechny

Vaše jídlo, ošacení, vzdělání, bydlení a zdravotní péče Vám budou poskytnuty „bez ceny“. A jak že bude lidem poskytujícím tyto věci „zaplaceno“? Na to už si umíte přeci odpovědět sami. Tyto věci nazýváme základními potřebami, protože aby mohl člověk svobodně pěstovat svobodu, štěstí a sebe aktualizaci, potřebuje právě těchto pět věcí. Podívejme se nyní na některé tyto kategorie.

Samozřejmě, že nemusíme poskytovat všechno jídlo jako základní potřebu. To by nedávalo smysl. Existuje mnoho typů jídla, za které by lidé rádi vyměnili své NBR. To samé platí i pro ostatní kategorie. Označíme tedy některá jídla jako nezbytná a ta ostatní budou komfortní. Výživný vícezrnný chléb by například mohl být označen za nezbytnost. Ale umělecký bochník z kalamatských oliv, vyrobený Františkánskými mnichy, již pravděpodobně nikoliv. Dlouhé kabáty a jiné zimní oděvy mohou být nezbytné v Severní Dakotě, ale nikoli na Havaji. I když třeba kabát od Giorgio Armaniho by byl luxus i v Severní Dakotě… Tyto otázky budou posuzovat poroty z lidu ve spolupráci s „Organizací plátců“, jež bude popsána později.
 

Bez ceny není zdarma

V těchto termínech je velký rozdíl. Základní potřeby jsou poskytovány lidem „bez ceny“, nikoli zdarma. V Copiosis je veškerý majetek soukromý, a to včetně nezbytností. Je pouze na vlastníkovi, co a kolik toho dostanete. Klíčová věc k pochopení je, že si nemůžete jen tak nakráčet do obchodu v Severní Dakotě, vzít kabát a odejít jen proto, že žádný nemáte. Stejně jako dnes se musíte ohlásit u pokladny. Naopak již nebude důležité kolik máte peněz. Kolik máte NBR také není důležité, protože ty jsou bezcenné pro kohokoli jiného. Nebudete vyměňovat NBR s prodavačem za kabát, jako je tomu dnes s penězi. Pro získání kabátu se svých NBR doslova vzdáte a ony zmizí z Vašeho účtu. Máte kabát. Jakmile „nahlásíte“ Vaše zkušenosti s kabátem, (lidská) společnost odmění distributora kabátů pomocí NBR. „Distributorem kabátů“ se zde myslí všichni v životním cyklu výrobku, kteří se podíleli na jeho poskytnutí, anebo spíše na jeho tepelných a ochranných benefitech pro Vás. Pokud se zamyslíte nad životním cyklem produktu, včetně řetězce dodavatelů, tak to je velmi mnoho lidí, kteří budou oceněni, když dáte zpětnou vazbu na svůj nový kabát.

Takže zda dostanete kabát, nebo cokoli jiného, bude záležet na vlastníkových dispozicích, jak hodně budou chtít získat NBR, jaký jste člověk a mnoho dalšího.
Pozn. překladatele: Zdarma si můžete vzít leták nebo utrhnout jablko u silnice, ale „bez ceny“ Vám ho dají ze své zahrádky lidé, kterým jste nějak sympatičtí. Nebo pokud si ho vypěstujete sami.
 

Jelikož jde o seriál, druhý díl bude o rozhodovacích procesech.
 

Použité zdroje

Foto, text: copiosis.com
Překlad: Michal Mauser
Korektura: Martin Böhm

Michal Mauser

je dobrovolník, humanista, aktivista Hnutí Zeitgeist a externí redaktor DuchDoby.CZ. Zajímá se o nové technologie nejen v oblasti technologií informačních, dále o tzv. open-source a svobodné projekty, projekty přechodného období do Zdrojové ekonomiky a oblasti jinak související.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Petr
Petr
7 roky před

no zatím na úvod zajímavé, ale chce to dojít dále, jen doufejme, že hlavní princip se dozvíme na max. 10 A4 🙂 a hlavně ty praktické příklady realizace budou fajn