Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: ukázkové projekty

Ve třetí části jsme se podívali na obecný pokrok projektu Copiosis jakožto možné cesty ke Zdrojové ekonomice, kterou představuje Hnutí Zeitgeist. Tato část se zabývá zprávou o jednotlivých typech projektů.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Související články

Část 1: Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: základy „čistého přínosu“
Seznam všech článků na téma Copiosis na DuchDoby.CZ

Následující text je přizpůsobeným překladem oficiálního dokumentu.

 

Návrh ukázkového projektu a jeho realizace

„Ukázkový projekt” je vskutku špatné označení. Vhodnější by bylo označení „ukázkové procesy”. Každý projekt představuje proces, ve kterém jsou lidé konfrontováni s vlastní realitou, což může někdy být velmi znepokojivé:

  • Odhalí a jsou poté konfrontováni s podmiňováním v kapitalismu, což dříve přijímali jako běžnou součást života.
  • Učí se, co je nezbytné k provedení zásadní změny v momentě, kdy je kapitalismus zdánlivě na svém vrcholu.
  • Zjišťují, zda mají schopnost vstát a udělat, co je potřeba k realizaci této zásadní změny.
  • Zjišťují, že jakákoli zásadní, reálná, smysluplná změna VYŽADUJE i změnu jich samotných.
  • Uvědomí si (ať se jim to líbí nebo ne), jakou má tento proces sílu.
  • Získávají hlubší úroveň pochopení a respektu pro Copiosis a pro to, co nabízí.
  • Nachází v tomto našem projektu místo, které jim je pohodlné, usazují se v něm a podporují nás tím či oním způsobem, anebo se oddělí a vrací se zpět do kapitalistické mašinérie.

 
Tyto momenty konfrontace přispívají naší přechodné strategii. Po přečtení výše uvedeného si myslím, že sami vidíte proč. Nicméně žádná velkolepá myšlenka nebude nikdy fungovat, pokud lidé nebudou ochotni učinit potřebné osobní změny nutné k její realizaci. Technologická řešení všeho druhu se nám nabízí jako cesta k lepší budoucnosti. Avšak pokud se lidé nebudou ochotni přizpůsobit této lepší budoucnosti, takové technologie budou k ničemu. „Přizpůsobit se” jednoduše znamená konfrontovat a následně opustit zastaralé myšlení, které je drží ve stavu odmítání, beznaděje a bezmoci.

Možnost ukázat lidem jejich osobní potenciál v budoucnu, prostřednictvím účasti v našich ukázkových projektech, je v Copiosis jedinečná. Co Copiosis „prodává“, je naděje. Tento prodejní proces je pomalý, často chaotický, plný emocí a svárů. To způsobuje, že proces postupuje šnečím tempem. Nicméně změny a zjištění vyplývající z těchto procesů mají na jedince značný vliv, jak jsme viděli výše. A tyto změny jsou trvalé.

Naše ukázkové projekty mají několik specifických návrhů a základních aspektů. Každý ukázkový projekt vypadá jinak, ačkoliv všechny mají tendenci zapadat do jedné ze tří forem. Tato různorodost návrhů je důležitá, protože nám umožňuje odpovědět „ano“ na následující otázky: Zkusili jste již toto v reálném životě? Zkusili jste toto v XYZ kultuře/komunitě?

Je kriticky důležité, abychom na tyto otázky odpověděli kladně. Současné socioekonomické podmiňování přesvědčilo lidi, že jenom hmotné věci – věci, které můžeme zakusit smysly – jsou „reálné“. Cokoliv jiného, co nelze zakusit smysly, není reálné nebo možné. Většina odvážných idejí se setkává se skepsí nebo i přímo s nepřátelstvím. Lidé okamžitě činí závěry, že tato myšlenka není proveditelná jednoduše proto, že zde není žádný hmatatelný důkaz, který bychom mohli vnímat našimi fyzickými smysly.

Na tuto nešťastnou skutečnost reagujeme vytvářením co největšího množství ukázkových projektů v různých komunitách. Touto cestou ukazujeme lidem, kteří potřebují vidět důkazy k tomu, aby uvěřili, že Copiosis se může stát jejich realitou.

Lidé, kteří navrhují a připravují Copiosis ukázkové projekty ke spuštění po celém světě, evidentně přistupují k idejím odlišně. Jsou inspirování tím, co vidí ve své mysli jako vizi Copiosis. Nepotřebují hmatatelný důkaz k tomu, aby uvěřili, že je něco možné. Oni pomáhají vytvořit tento fyzický důkaz lidem, kteří ho k svému přesvědčení potřebují.

Dalším důvodem, proč je různorodost projektů důležitá, je jejich vypovídající schopnost. Díky této různorodosti rychle objevíme nedostatky, problémy a body selhání, které musíme odstranit. Také nalezneme nové cesty jak zavést inovace, které mohou nabídnout obrovský skok kupředu. Takže čím více jsou naše projekty různorodé, tím více řešení máme k dispozici. O úspěšnosti tohoto přístupu se dočtete dále.

Dalším důležitým prvkem našich projektů je jejich řízení. Tak jako všechno, co je v Copiosis uděláno, ani v organizaci není nikomu říkáno, co má dělat. Každý svobodně dělá to, v co věří, že posune společné úsilí vpřed. Některé projekty postupují rychleji, jiné jsou větší, některé ambicióznější a další jsou zase více v souladu s Copiosis. Toto by mohlo frustrovat někoho, kdo je zvyklý na tradiční organizace. Zajisté to způsobuje pomalejší postup, než jaký mají hierarchické organizace. My ale na rozdíl od nich nemáme zdroje. Musíme se tak spolehnout, že jednotlivci udělají, co je v jejich silách s tím, co mají k dispozici. Umožňuje nám to tak postupovat a růst více organicky a udržitelně vzhledem k tomu, kolik máme k dispozici zdrojů.

Tak například naše inovace závisí na matematickém vzorci kalkulující odměnu pro lidi, kteří zlepšují životní podmínky ostatním. Tento vzorec se nazývá NBR algoritmus (viz předchozí díly o Copiosis). Je použit v počítačovém programu, který jsme úspěšně používali do té doby, než jsme zjistili, že program neobsahuje kroky kritické v procesu odměňování. Protože jsme neměli prostředky k přepsání kódu, začali jsme používat ke kalkulacím tabulkový procesor. Tato změna nám umožnila pokračovat, ale také přinesla další výhody, které účastníci hledali.

Jedna z nich byla vyšší transparentnost nad stanovením odměn. Účastníci chtěli vědět více o tom, jak algoritmus funguje a jak ho členové organizace plátců používají. Dále si chtěli prohlédnout, jaké odměny dostávali ostatní. Existují lidé, kteří by nás rádi viděli používat tento software. Pokud však nebudeme mít dostatek zdrojů k upgradu (vylepšení) softwaru, budou naše projekty fungovat dobře i bez něj (v některých případech dokonce i lépe).

 

Návrh projektu

Zatímco návrh každého projektu vypadá odlišně, lze vypozorovat určité vzorce z toho, jak projekty fungují v praxi. První typ projektu je navržen tak, že vzniká okamžitá hodnota NBR – odměna výrobcům za to, že zlepšují lidem život i prostředí na planetě. V těchto projektech je za hodnotu odměny nabízen luxusní artikl, který většina účastníků považuje za vysoce žádaný. Tento je oceněn sice vysokými, ale dosažitelnými body NBR.

Ve druhém typu projektů se účastníci soustředí na tvorbu věcí, které zlepšují život druhých lidí a kde hodnotě NBR je věnována jen malá pozornost. V tomto projektovém návrhu má hodnota NBR přibližně stejnou cenu jako body sbírané v nějaké videohře. V podstatě nemají cenu. Hodnota NBR zde reprezentuje něco jako uznání za činnost. Je pěkné mít uznání, ale skutečná hodnota vzniká v reálných transakcích mezi lidmi.

Třetí projektový návrh vzniklý naší prací je masivní projekt propojený s kapitalismem, jenž se snaží přesunout do projektu vzácné movité statky z kapitalistického trhu a poskytnout je jako komfortní, nezbytné či materiály zadarmo. Komfortní artikl je oceněn NBR body. Zboží uspokojující základní lidské potřeby a movité statky poskytují potřebné zdroje a umožňují tak komunitě start. Jak dále uvidíte, tento projektový návrh nabízí spoustu příležitostí pro inovace i udržitelný růst.

Podívejme se na každý z nich nyní více detailně.

 

První typ: okamžitá NBR hodnota

Projekt tohoto typu je navržen okolo skupiny lidí, jejichž členství má společnou určitou potřebu, něco již v současné době spotřebovávané. Tato věc je nabízena s atraktivní slevou a sleva je poskytnuta v podobě komfortního zboží.

Příkladem tohoto projektu je Kentonský projekt, který je situován v Portlandu, státu Oregon, v USA. Tento projekt je organizován okolo skupiny dětí předškolního věku. Všechny děti účastníků tohoto projektu navštěvují školku, která se sama tohoto projektu účastní. Vlastník této školky nabízí komfortní zboží – významnou slevu na předškolní vzdělávání.

Pokud účastníci dělají něco, z čeho mají prospěch ostatní (např. poskytování jídla, hlídání dětí, organizování různých her) nebo něco, z čeho má prospěch školka, jsou potom odměňováni NBR hodnotou vypočítanou zmíněným algoritmem. Hodnota jejich NBR narůstá a jakmile překročí hodnotu komfortního zboží, mohou ji použít ke spotřebě tohoto komfortního statku a tím je významná sleva na předškolní vzdělávání jejich dítěte.

Evidentně je to ohromný motivátor pro účastníky projektu. Počáteční aktivita v tomto typu projektu byla masivní a okamžitá. Přesto po šesti měsících řádné aktivity a účasti zapojení do projektu opadalo, až se utlumilo. Přestože naše mediální kampaň přinesla další a další účastníky, transakce a aktivita ochabovala, až se utlumila zcela.

 

Druhý typ: Latentní NBR hodnota

Dalším typem projektu je projekt situovaný v Chicu, státu Kalifornie, v USA. Tento projekt vznikl ve skupině přátel, kteří chtěli zažít úspěšný Copiosis projekt. Tuto skupinu lidí nezajímala moc hodnota NBR. Spíše chtěli zažít růst projektu, budovat a prohlubovat přátelství a šířit dobrou myšlenku Copiosis. Tato verze je evidentně více závislá na vnitřní motivaci účastníků projektu. Není zde žádná přesvědčivá komfortní položka, jež by motivovala k účasti. Jakmile se účastníci nabaží projektu, ztratí inspiraci, anebo jsou jiným způsobem odtrženi kapitalistickými požadavky, jejich aktivita upadá.

Stejně jako u prvního projektu také tento projekt zaznamenal velký počáteční růst a aktivitu. Účast byla mohutná. Poté, kolem šestého měsíce, aktivita účastníků slábla. Přestože každý měsíc přibyli nový účastníci projektu, aktivita na projektu se tímto přírůstkem nezvýšila.

Co se to děje s těmito dvěma typy projektů, které vygenerují stejný výsledek kolem šestého měsíce? Věříme, že lidé jsou tak zaneprázdnění uspokojováním svých povinností v kapitalismu, že nemají čas a energii účastnit se v další „ekonomice,“ třebaže testovací, zatímco se snaží vyjít s penězi v kapitalismu. Se všemi těmi rodinnými potřebami, rozvody, prací, placením účtů a ostatními administrativními úkoly jako např. strávením hodiny na telefonu, zjišťováním proč rychlost vašeho internetu není taková, jak bylo domluveno, na konci dne či týdne se lidé chtějí ukrýt doma, odpočinout si a připravit se na následující dny či týdny. Očekávat, že se lidé budou zapojovat, jak je třeba v Copiosis, zatímco se zároveň potýkají s každodenním životem v kapitalismu, je bláhové. Především když žádáme, aby tak činili rok či déle. Nepředpokládali jsme, že kapitalismus bude lidem tak vytrvale odčerpávat čas a energii. Přesto jsme rádi, že jsme viděli, jak moc jsou lidské životy řízeny současným systémem. Nyní víme, s jakým nepřítelem máme co do činění, a máme novou strategii pro řešení tohoto problému.

Tyto dva zmíněné typy projektů přinesly překvapivé a pozoruhodné výsledky. Otestovali a ověřili koncept NBR. Lidé byli ochotni dělat věci pro druhé tak, že sbírali NBR body a použili tyto NBR body k získání komfortního zboží. Bylo uděleno přes 50.000 NBR do téměř 30 rodin, které se účastnily projektu. V počátečním stádiu oba projekty zaznamenaly narůstající počet účastníků. Takže víme, že jak projekty, tak myšlenka Copiosis je působivá. Náš mediální cyklus inspiroval další účastníky, aby se zapojili do projektů. Samotné projekty nám umožnily větší mediální pokrytí a ověřily tak jejich účel i mediální cyklus. Také jsme se poučili jak zlepšit tyto projekty v budoucnosti.

 

Třetí typ: masivní kapitalistický hybrid

Třetí projektový návrh je nejvíce komplikovaný a pravděpodobně nejvíce udržitelný. Projekt je v tomto případě nějakým způsobem propojen s kapitalismem. Potřeby projektu a jeho účastníků jsou částečně podporovány výdělečnou organizací, která úspěšně funguje v kapitalismu.

Jedním z takových projektů je projekt: „Podívej se na to z jiné strany“. Je to projekt koordinovaný v Evropě. Centrem projektu je zisková firma komerčního typu, jejíž vlastníci jsou ochotní použít část zisku firmy na nákup zboží pro potřeby ukázkového projektu. Zisk z výdělečné organizace je použit k nákupu semen, zemědělského vybavení, elektroniky a jiných volnočasových položek, které jsou nabídnuty účastníkům za NBR, což je motivuje pomáhat si. Některé položky jsou nabídnuty jako položky uspokojující základní životní potřeby, které jsou použity na podporu projektu.

Tak např. komerční designérská firma může financovat nákup aquaponického systému, jenž pomůže vyprodukovat nadbytečné množství produkce potřebné pro účastníky. S malou expanzí může systém vyprodukovat dostatečné množství zeleniny, kterou bude možné prodat do místních restaurací a tím vygenerovat další příjem, který může být použit na další expanzi v rámci projektu. Je tu ještě další projekt vznikající v Řecku, který je co do designu podobný tomu „Podívej se na to z jiné strany“. Jedná se o ziskovou organizaci, ironicky zemědělskou entitu, produkující organicky pěstovanou zeleninu a ovoce. Oba projekty třetího typu jsou na počátku své existence. Designérská firma právě prochází procesem zakládání, zatímco zemědělská organizace již uspěla ve spuštění své první hydroponické produkce.

Jsem nadšený potenciálem nabízejícím tento třetí typ projektů. Totiž jejich design nabízí přesvědčivý a udržitelný způsob, jakým poskytuje účastníkům projektu zboží a služby, které nejsou schopni vyprodukovat sami. Předpokladem je, že komerční firma uspěje.

Samozřejmě tento typ projektů vyžaduje, aby lídři projektu měli širokou škálu a zároveň vysoký stupeň dovedností. Musí také mít vysoký stupeň oddanosti projektu. Nemohou je odradit žádné neúspěchy a překážky. Takové dovednosti ale většina lidí nemá. Tito dva lídři, Elias v Řecku a Darren v Evropě, mají plodnou korporátní a podnikatelskou minulost. Oba dva jsou této práci oddáni ideologicky a jsou perfektními lídry svých projektů.

 

Typ X: náš nejnovější ukázkový projektový návrh

V naší přechodové strategii, jejíž součástí je tento bulletin, sledujeme vznik našeho nejnovějšího projektového návrhu: „Ukázkový projekt jako událost“. Jelikož lidé nemají čas účastnit se zdlouhavého experimentu, přepracoval jsem náš projekt na krátkou, víkendovou či dokonce jen několikahodinovou „edukačně zábavnou“ událost. To znamená událost, kdy osoba získá vzdělání, zatímco se baví. Očekáváme, že lístky na tyto akce budou nabízeny za přijatelné ceny umožňující projektům teoretické samofinancování.

Náš nový Ukázkový projekt typu X se spouští na konci tohoto roku. Lidé se shromáždí na několik hodin či na víkend a budou účastníky simulované Copiosis ekonomiky oddělené od kapitalistických požadavků. Po celém světě dnes běží několik verzí tohoto úspěšného přístupu. Zatím se nechci více zmiňovat o této nové myšlence, protože je pořád ve fázi příprav. Naše minulá zkušenost s něčím obdobným činí ukázkový projekt Xtého typu slibným.

Takže co dále s naší strategií ukázkových projektů? Na celém světě je vyhlášeno či již běží devatenáct ukázkových projektů. Většina těchto projektů, jako ty dva projekty třetího typu, jsou v raném stádiu vývoje. Vedoucí projektů hledají členy řídícího týmu. Vzniklé skupiny hledají způsoby, jakým budou organizovat jejich projekty. Proces běží pomalu, protože lidé, kteří chtějí spustit tyto projekty, ještě nic podobného nedělali. Tito lidé čelí stejným výzvám, jakým čelí všichni lidé žijící v kapitalismu. Projekty, které jsou v současné době vyhlášené či již probíhají, jsou uvedeny v příloze tohoto bulletinu.

Jak se budeme pohybovat kupředu, uvidíme možná některé z těchto projektů uvadat a jiné úplně odumřít. Některé možná porostou a potom selžou. Jiné možná uspějí, změní typ nebo se přemění v něco úplně jiného. Toto je přirozený charakter toho, co děláme, jelikož my všichni čelíme výzvám tím, jak jdeme dopředu. Výzvám, kterým čelí každá nová myšlenka; výzvám, které jsou vítané.

 

Vyhlášené ukázkové projekty

Lokalita projektu Typ projektu Status
1 Austin, Texas, USA Jedna nebo dvě Sestavování týmu
2 Rakousko Nedeklarovaný Počáteční zkoumání
3 Brisbane, Austrálie Nedeklarovaný Sestavování týmu
4 Chico, California, USA Typ dva Aktivní
5 Finsko Nedeklarovaný Rané formování
6 Německo Typ třetí Rané formování
7 Řecko Typ třetí Rané formování
8 Houston, Texas, USA Nedeklarovaný Sestavování týmu
9 Kenton, Portland Oregon, USA Typ jedna Aktivní
10 Madrid, Španělsko Nedeklarovaný Sestavování týmu
11 Memphis, Tennessee, USA Nedeklarovaný Sestavování týmu
12 Osaka, Japonsko Nedeklarovaný Rané formování
13 San Antonio, Texas, USA Nedeklarovaný Rané formování
14 Santa Cruz, California, USA Nedeklarovaný Sestavování týmu
15 Srbsko Nedeklarovaný Sestavování týmu
16 Švýcarsko Nedeklarovaný Počáteční zkoumání
17 Taos, New Mexico, USA Nedeklarovaný Počáteční zkoumání
18 Tel Aviv, Israel Nedeklarovaný Sestavování týmu
19 United Kingdom Nedeklarovaný Počáteční zkoumání

 
Jelikož jde o seriál, pátý díl bude o přechodném období.

 

Zdroje a další informace

Foto, text: copiosis.com
Autor: Perry Gruber
Překlad: Iva Fašinová
Korekce: Michal Mauser
Korektura: Martin Böhm

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře