Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: přechodná fáze

Posledně jsme nahlédli na jednotlivé typy Copiosis projektů. Od návrhu a realizace ukázkového projektu, přes typy NBR hodnot, až po vyhlášené ukázkové projekty. Tato část se zabývá přechodným obdobím.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Související články

Část 1: Copiosis – cesta ke zdrojové ekonomice: základy „čistého přínosu“
Seznam všech článků na téma Copiosis vydaných na DuchDoby.CZ najdete ZDE.

Následující text je přizpůsobeným překladem oficiálního dokumentu.
 

Prozřetelné kroky

Příštích 10 až 20 let se stanou pozoruhodné události. Tyto události lidé nazývají „štěstí“ nebo „náhoda“ z dobrého důvodu. Zdají se úplně náhodné nebo magické. Není to ve skutečnosti tak, ale pro běžného člověka to tak vypadá. Realitou je, že tyto události nejsou náhodné a nejde ani o štěstí. Mohou být vytvořeny.

Těchto 10 až 20 let uběhne, aniž si většina lidí všimne nějaké inovace. Nevěnují pozornost pokroku, který dělá tvůrce, jeho tým a jeho malá komunita. Tvůrce si to uvědomuje. Je poháněn vášní a nadšením a vědomě ovlivňuje události. Je podpořen prvním úspěchem.  Většina tvůrců věří, že k těmto událostem dojde. A někdy se tak stane. Ale tvůrcům, kteří vědí, jak vyrobit štěstí, se věci dějí zcela jinak.

Nikdy nezměníte věci tím, že budete bojovat proti existující realitě. Abyste něco změnili, musíte vytvořit model nový, který udělá ten současný model zastaralým.Buckminster Fuller

Postupem času se proces popsaný výše mění v sebeposilující cyklus.  Pak jednoho dne všichni mluví o této nové věci a tvůrce je „hrdina“.  Tento výtvor připadá většině lidí jako nečekaný úspěch.  Oni nepoznali ony „malé kroky vpřed“, neboť jimi nemuseli projít.

Klíčovými body strategie transformace Copiosis jsou:

  • Dělej něco, co pramení z tvé vášně
  • Udělej to takové, že to malá skupinka lidí bude MILOVAT
  • Umožni těmto lidem, aby to dál šířili
  • Vytvářej události, které budou posilovat práci této malé armády
  • Pokračuj na této cestě, dokud to není hotové


Mohl bych popisovat proces přechodu dál a dál, ale toto bylo v kostce všechno. Existují drobné nuance a klíčové koncepční detaily, o kterých bych se mohl podělit, ale pro stručnost to neudělám. Na sdílení těchto detailů stejně nesejde. Místo toho přistupme k tomu podstatnému.
 

Několik detailů

Nový úspěšný produkt je rychle přijat, jakmile si většina lidí uvědomí, co menšina (inovátoři a brzcí nadšenci) již dávno zná. Nový produkt nebo služba je mnohem lepší, než co je v současnosti nabízeno. Ať už je to iPhone, Tesla, rapová hudba, progresivní brýlové čočky, elektrické kartáčky na zuby, kopí, zbraně, kulomety, rakety nebo drony; všechno je to o tom samém – chceš-li dělat něco lépe, dej to do rukou několika málo nadšencům. Dej tomu čas a vytvoř úspěch. Nevzdávej to a dostaví se přijetí většinou lidí. Víme jak implementovat tuto strategii a právě jsme ve stádiu počátečního úspěchu.

Křivka produkčního zavedení nebo křivka přijetí nové technologie zobrazená na obrázku popisuje tento časem prověřený proces. Nejdříve produkt objeví inovátoři. Toto jsou nadšení uživatelé. Jeho používání inspiruje brzké uživatele. Ti poté používáním tohoto nového produktu či myšlenky o něm rozšíří povědomí. Následně začne produkt používat včasná většina. Nyní je povědomí tak velké, že se přijetí produktu děje vlastní setrvačností. Je podporováno marketingem, předáváním slovy a jinými aktivitami. Jak dlouho tento proces potrvá není tak důležité jako pochopení, že tento proces funguje a že takto funguje pro každou dobrou myšlenku, výrobek či službu. Dokud lídři pokračují kupředu, nevzdávají se a neustále nachází způsoby jak se zlepšovat; úspěch je zaručen.
 

Co činí Copiosis odlišným?

Rozdíl mezi Copiosis a jinými pokusy o to, jak udělat svět lepším, jsou naše výhody:

Zdá se, že tyto jiné pokusy nerozumí nebo vědomě nevyužívají křivku výrobkové adaptace, anebo principy, na kterých funguje. Mnohé z nich jsou striktně proti stávajícímu statusu quo, konkrétně proti penězům. Proto nevyužívají tradiční marketingové aktivity, strategie, které jsou značně úspěšné. My využíváme pro podporu našeho úspěchu tolik z těchto strategií, kolik jen můžeme.

Víme jak zařídit, aby křivka výrobkové adaptace fungovala pro nás, protože víme jak řídit start-up. Já osobně jsem se účastnil start-upů posledních šest let. Díky mé účasti v nich se učím novým způsobům jak přistupovat ke Copiosis. Hledám stále nové cesty jak uvést naši myšlenku na trh.

Naše výsledky jsou konzistentní s touto strategií. Jinými slovy strategie transformace funguje již dnes. Sledujeme výsledky, abychom zjistili, co šlo dobře, co by mohlo být zlepšeno a okamžitě implementujeme nové nápady, abychom zvýšili náš úspěch. Jsme otevřeni novým myšlenkám, pokud jsou konzistentní nebo podporují náš směr.

Tvoříme naše vlastní štěstí a víme, že tento proces funguje. Toto je trochu esoterické a lidé trochu více orientovaní na vědu se tomuto budou smát. Štěstí je něco, co se stává náhodou. Přesto může být i vytvořeno. Mám vyzkoušený postup pro vytvoření „bodu zlomu ve štěstí“, které jsem piloval po mnoho let. Porozumění tomuto procesu a tomu jak ho využít je tajná ingredience, která není k dispozici pouze mně, ale každý jí může využít. Já ji záměrně užívám k tomu, abych zrychlil postup Copiosis. Vysvětlovat to by byl dlouhý proces. Ale naše výsledky mluví za vše. Copiosis velmi profitovalo z naší schopnosti generovat náš vlastní bod zlomu ve štěstí.
 

Naše fáze transformace

Mám do detailu promyšleno, jak by měla transformace vypadat. Ale žádný plán nepřežije své první „nasazení“. Klíčem je flexibilita.

Poslechněte si o transformačním plánu Copiosis (anglicky).
Zde jsou ty stejné údaje aktualizovány na současný stav znalostí a vědomostí (anglicky).

 

Raná fáze (v této se právě nacházíme)

V této fázi se soustředíme na šíření povědomí, vzdělávání a zkvalitnění procesu. Zároveň se zaměřujeme na zlepšení dosahu pomocí demonstračních projektů. Náš mediální cyklus hraje významnou roli v této fázi.

Naše demonstrační projekty jsou reálné důkazy, kterými je třeba lidi přesvědčit, že náš nápad může fungovat. Bohužel mnoho lidí ztratilo schopnost snít. Pokud uslyší o nápadu, a zároveň ho nevidí fyzicky fungovat v reálném světě, dospějí k závěru, že je to nemožné. Čím smělejší myšlenka, tím více si myslí, že je to nemožné. Tato raná fáze je navržena tak, aby lidem dala naději, že odvážná myšlenka Copiosisu je možná. Čím Více důkazů lidé uvidí, tím snadněji uvěří.

Po celém roku implementace našeho demonstračního projektu nyní prochází tento design některými změnami. (Více informací viz předchozí článek.) Projekty stále představují procesy, které dávají lidem reálnou životní zkušenost s Copiosis. Také informují lidi o podmíněném chování, které museli přijmout, aby se přizpůsobili životu v kapitalismu.

V této fázi podporujeme rostoucí počet demonstračních projektů napříč USA.  Očekávali jsme, že tyto projekty budou posléze iniciovat zakládání dalších projektů po celém světě.  Toto očekávání bylo potvrzeno. Většina z 19 projektů vyhlášených k dnešnímu dni existuje mimo USA.

Jak se více a více lidí dozvídá o Copiosis prostřednictvím projektů, tím více lidí se chce zapojit.  Tito lidé se stávají součástí naší „armády“. Jejich úkolem je zrealizovat demonstrační projekty v jejich komunitě, nebo podniknout nějakou jinou akci, která posune Copiosis vpřed.

Jak bylo řečeno výše, mediální pokrytí je hlavní složkou této fáze. Sebeposilující mediální cyklus podporuje naši činnost. Tento cyklus je proces, při kterém nám média pomáhají růst přinášením zpráv z dění v Copiosis. Novinky o našem růstu podnítí větší zájem, což zvyšuje naši schopnost vytvářet více těchto zpráv. Použitím mediálního cyklu jsme již dokázali úspěch za úspěchem a očekáváme tak i další do budoucna.
 

Počátek zábavného vzdělávání

Přechod Copiosis do fáze vzdělávání a zábavy může pokračovat poté, co najdeme jednoho až pět hlavních investorů (nebo uspokojivý ekvivalent) ochotných financovat náš pokrok. Znamená to využití událostí Copiosis, médií a informačně zábavných akcí, které budou vzdělávat a inspirovat nové lidi k podpoře naší práce. Tato fáze bude pokračovat i během spouštění následných fází projektů. Bude je tak podporovat a zvyšovat jejich efektivitu. Máme několik inovačních aktivit, které budeme používat v této fázi ke zvýšení informovanosti lidí o Copiosis po celém světě. Toto bude nákladné, ale bude to financováno investory, sponzory a patrony Copiosis.
 

Politika je náš přítel

Politická fáze naší strategie začíná, když povědomí veřejnosti začne vřít dostatečně na to, aby přilákalo pozornost učenců, lobbistů, médií hlavního proudu a politických vůdců.  V této fázi budeme pravděpodobně čelit útokům, dezinformacím a další kritice lidí, kteří se budou snažit udržet status quo a budou se pokoušet ve své nevědomosti zastavit to, co děláme. (Pozn. redakce: Právě dezinformace jsou jedním z největších problémů dnešní doby.)

Používám termín „ignorance“, protože buď nepochopili inovaci a to, jakou má pro ně výhodu, nebo jejich příjem závisí na tom, že budou nepřátelští a budou rozporovat či ignorovat naši činnost.

Jsem přesvědčen, že v této fázi bude veřejná podpora Copiosis skrze demonstrační projekty, mediální pokrytí, naši ne tak malou komunitu a výsledky příliš velká na to, aby byl ignorován.  Veřejné financování v této fázi očekáváme masivní, což by nám umožnilo začít provádět akce na politické scéně, zpočátku na komunální úrovni, aby nám pomohlo generovat dobré povědomí mezi politickými vůdci.

Budeme také rekrutovat naše vlastní přátelské politické představitele, akční výbory a lobbisty, aby dělali naši politickou práci, i když legislativa bude potřeba až těsně před vstupem do přechodné fáze uvedené níže.

Před přechodnou fází: Svoláme týmy odborníků, aby pokračovali ve vývoji softwaru a technologií potřebných k podpoře fungování Copiosis ekonomik. Velká část této technologie již existuje, jen se musí použít tak, aby mohla sloužit inovaci. Ostatní technologie vyvineme sami.

Mezitím jiné týmy Copiosis začnou pracovat na odměňování lidí investicemi do hmotných aktiv jakož i do finančních cenných papírů, čímž se jednou pro vždy eliminují dluhy všech. Už víme jak na to. Musíme také začít pracovat s ostatními národy, abychom jim pomohli k hladkému přechodu (za předpokladu, že oni sami se již netransformují).

Institut Plátce, organizace založená s cílem vzdělávat členy Organizace Plátce, je již legální. Do této doby vzdělávala lidi jako plátce v demonstračních projektech na neformální úrovni. Toto období před přechodnou fází končí ustanovením legislativy Copiosis a kodifikací práva přechodu z našeho současného systému na Copiosis.

Přechodná fáze: Po ustanovení legislativy celý národ (nebo národy) začne rozmisťovat Plátce, distribuovat aplikace proto, aby stávající chytrá zařízení mohla komunikovat se systémem Copiosis a bude pokračovat v práci, která se začala v předchozích fázích.

Po přechodné fázi: Zde budou probíhat odpočinkové aktivity.  Budou se vyskytovat závady vyžadující pozornost. Budou existovat nejistoty a střety, které snad odhalíme již ve fázi před transformací.  V této fázi budeme pokračovat v transformaci, monitorovat průběh a napravovat co nefunguje. Předpokládáme, že podstatnou činností v této fázi bude pomoci jednotlivcům či skupinám lidí s transformací, nikoli institucionální či infrastrukturní problémy.
To je podstata naší strategie transformace.
 

Shrnutí

Vytváříme něco, co lidi citově zaangažuje. Z tohoto důvodu vyhrajeme. Funguje tento plán již dnes? Ano. Máme rostoucí komunitu (prokázali jsme, že náš mediální cyklus funguje) a stali jsme se globálně uznanou entitou. Mezitím se naše demonstrační projekty nadále vyvíjí. Máme fungující software, který používá algoritmus o kterém věříme, že funguje. Máme koncept, hodnoty a disciplínu, které ovlivňují naší organizační kulturu. Máme všechny komponenty a všechny fungují.

Můžeme zlepšovat naši činnost? Vždycky!

Pokud nevěříte, že náš plán transformace může fungovat již nyní; pokud nevěříte, máte pochybnosti nebo jste skeptičtí, jen se dívejte a uvidíte. Důkazy o našem plánu vás přesvědčí. Potom se zapojte. Klikněte na jednu z následujících možností se zapojit:

Zapojte se do diskuzí o Copiosis na Facebooku
Staňte se patronem naší práce

 


Autorství článku

Autor: Perry Gruber
Překlad: Iva Fašinová
Korekce: Michal Mauser
Korektura: Martin Mojmír

Použité zdroje

Text: copiosis.com
Foto: wikipedia.org

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Lubomír
Lubomír
6 roky před

Mám dva dotazy:
1. Jak se rozhodne, co už je luxus a co ne, jak se stanoví hodnota („platba“) luxusního „zboží“? A jak „odchozí hodnota“ (poukázka pro „výrobce“)?
2. U některých služeb je dobrá motivace „klienta“, aby nezneužíval čas, věnovaný tím, kdo službu poskytuje. Mohla by motivací být právě také „luxusnost“ – tedy potřeba poukázky? A jak tuto míru stanovit?

Michal Mauser
6 roky před
Reaguje uživateli  Lubomír

Dobrý den,
co je luxus a jaká je jeho „cena“ (gateway) stanoví vlastník zboží. Odměna (NBR) je stanovena vzorcem, nebo předem dohodnuta komunitou. V případě zájmu o vzorec jej lze (poměrně divně) získat na stránkách projektu, nebo Vám jej mohu zaslat.
Bod 2 chápete správně. Pokud jde o službu, stanovíte si sám „cenu“ například za hodinu. Míru lze samozřejmě stanovit podle libovolných kritérií, ale pro jednoduchý příklad bych se podíval, jak velké jsou běžné odměny a z toho odhadnete, kolik asi NBR má Váš cílový zákazník. Míru potom například stanovíte podle toho, kolik takových zákazníků jste schopen ve svém dostupném čase uspokojit. Pokud máte již neúnosně velkou poptávku, tak míru adekvátně zvýšíte.