Duch doby a jeho místo

Zřejmě se shodneme na faktu, že vývoj života je nezastavitelný. Nemůžeme popřít ani skutečnost, že tomuto zákonu my lidé podléháme stejně jako vše ostatní. Jsme obdařeni schopností samostatně myslet a svobodně se rozhodovat. Označujeme se za inteligentní formu života.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Nyní se zeptejme sami sebe, zda si takto skutečně připadáme. Jestliže je naše odpověď negativní, tak s největší pravděpodobností nemá smysl, abychom dále pokračovali ve čtení, a spíše se vraťme do zaběhlého „systému“, v němž si zřejmě potřebujeme ještě některé věci vyzkoušet.
 

Jak se pozná inteligence

Pokud je naše odpověď kladná, pak máme šanci na skutečný rozvoj nejen my sami, ale s námi i spousta ostatních. Neboť každá inteligentní bytost má prioritní zájem na tom, aby se sama rozvíjela tak nejlépe, jak je to jen za daných podmínek možné. Současně se dívá zpět na svoji „práci“, kterou je schopna, díky své inteligenci, velmi dobře posoudit. A jediným kritériem pro spokojenost je zde vědomí, že její „práce“ není sebezničující, destruktivní vůči využívaným zdrojům nebo zničující ve vztahu k ostatním lidem či jejich tvorbě.
 

Jak můžeme být nastaveni

Jestliže ještě čtete, pak je velká pravděpodobnost, že se v nás skrývá tvůrčí a pozitivně naladěný člověk, který alespoň občas na věci kolem sebe hledí s pochopením a odstupem. Vnímáme tak svět jako pole příležitostí, nikoliv limitů a omezení. Jen možná potřebujeme občas povzbudit, doplnit si informace, utřídit si myšlenky nebo se potkat s několika dalšími lidmi, co na tento svět pohlíží podobně.
 

Co už teď můžeme udělat

Není potřeba usedat do obřího rypadla a začít „převracet“ svět. Jenom by po nás zůstala hluboká rýha, ve které bychom, podle jednoho známého přísloví, mohli sami skončit. Máme efektivnější nástroje v našich rukou.

Stačí si jen častěji uvědomovat naše vlastní přístupy a chování ve vztahu k našemu skutečnému myšlenkovému nastavení. A následně je pak možné se stále efektivněji rozhodovat pro to, co v našem prostředí podporovat chceme a co rozhodně ne. Tímto přístupem si sami ověříme naše názory a postoje. A když se u toho ještě budeme cítit dobře, tak se na nás začnou obracet ostatní lidé s tím, že by to chtěli také tak.

Někdy se totiž velké změny nakonec stanou jen proto, že se sešlo velmi mnoho drobných popostrčení a impulzů. Pokud chceme, tak už teď tím impulzem JSME.
 

Duch doby a kde je jeho místo?

Nemyslím, že je potřeba velká nápověda k tomu, abychom odpověď na tuto otázku již znali. Místo, kde se utváří DUCH DOBY, nejsou kanceláře politiků, burzy a účty obchodníků, sejfy bankéřů. To jsou jen výsledky ducha jiné doby, v níž bylo možné tyto aktivity provádět.

Pokud tedy chceme pro nás i naše potomky podporovat jiné, mnohem zdravější, k životu, přírodě i člověku příznivější, prostředí, pak si potřebujeme mnohem častěji uvědomovat, že DUCH DOBY nesídlí nikde jinde než v našich myšlenkách, slovech a jednáních, skrze které „svého“ DUCHA DOBY formujeme, posilujeme a utváříme.

A k tomu bychom si vzájemně měli přát co nejvíce zdaru a štěstí, aby to byla „práce“ s potěšením, radostí a láskou nejen pro nás, ale také pro ty ostatní.
 

Autor článku

Radek Horák

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře