ÚMČ Prahy 13 se naváží do občanů na téma odpadků, aniž by si nejprve zametl před vlastním prahem

Souvislá tvorba odpadu je pro každý živý organismus přirozená. Jsou to běžné produkty metabolismu, a nakonec i vlastní těla, která skončila svou životní cestu. Odpady jsou do jisté míry v přírodě zužitkovány. Pokud však populace některých organismů enormně stoupá, pak jí časem nemusí stačit vymezený prostor a jí produkované odpadky se už nestačí spotřebovávat. Taková populace se doslova otráví vlastními odpadními látkami.

– zdroj textu: stop.p13.cz a strana 5 zpravodaje MČ Praha 13 stop – STODŮLECKÝ POSEL z května 2021

Prostor pro Váš odkaz

Příkladem je populace kvasinek v sudu vína. Jejich potravou je hroznový cukr. Díky němu se kvasinky rychle množí a vytvářejí čím dále více odpadu – alkoholu. Když je většina cukru přeměněna na koncentrovaný alkohol, kvasinky se jím otráví. Planeta Země je pro nás takový sud vína.

Za posledních 200 let přibylo přes 6 miliard lidí až na dnešních 7,8 miliard. Planetu Zemi obýváme s dalšími organizmy, ale člověk produkuje jednoznačně nejvíce pro přírodu nepřirozených a nerozložitelných odpadů. Často se setkáváme s postojem, že za můj odpad je zodpovědný někdo druhý, který jej má nějak zlikvidovat. Ale to NE! Ať už je to běžný produkt metabolizmu, nebo krabice od pizzy, je zodpovědný ten, kdo jej vyprodukoval. Ten by se také měl postarat o jeho uspokojivou likvidaci. Při nákupech je vhodné vybírat výrobky s delší životností, obalené méně vrstvami a recyklovatelné. V dnešní konzumní společnosti je to těžké.

Od roku 1990 je 22. duben Mezinárodním dnem Země. V tomto čase myslíme více na Zemi a slavíme s ní její svátek. Jednou z prvních oslav v Čechách byl studentský happening s Matkou Zemí a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumu. Jak je vidět, rytíři nám prozatím nepomohli a množství odpadů je stále velmi aktuální a palčivé téma. Oslavme společně letošní svátek pro Zemi odpovědnějším přístupem k produkci odpadů. Za posledních 10 let se jejich produkce v ČR zvýšila téměř o polovinu. Patříme k nejlepším zemím v jejich třídění, máme podrobnou legislativu, sběrné dvory, máme podniky, které se zabývají využitím vytříděného odpadu k výrobě nových produktů. To ale stále nestačí. Černé skládky jsou bolestí našich měst i volné krajiny. Lidé je často tvoří na špatně přístupných místech, což komplikuje jejich likvidaci. Většinou obsahují nebezpečné odpadní látky. Mezi lidmi panuje názor, že skládky tvoří nějací ONI a jiní ONI by je měli uklidit. Čistota naší městské části je však obrazem toho, jak jsou zde lidé čistotní. Z rozpočtu nás všech zadává odbor životního prostředí úklidy veřejných prostranství za milionové částky, a přesto to k jejich čistotě nestačí. Různými cestami k nám chodí stížnosti obyvatel na nepořádek. Dozvídáme se z dopisů, že se stačí projít kdekoli po Praze 13, protože odpadky jsou na každém kroku. Ve vnitrobloku jsou vyhozené dveře, stará obrazovka a mnoho dalšího. Musím nesouhlasit s tím, že je zde úklid prováděn pravidelně, pokud se za pravidelnost nepovažuje četnost 1x ročně. Tady se úklid neprovádí skoro vůbec, už mi došla trpělivost a vše jsem nafotil a poslal vám na úřad. Nebo si přečteme, že na každém kroku, kam mi oko padne, je něco, co tam nepatří – plasty, flašky, střepy, papíry, plechovky, vánoční stromy, přeplněné odpadkové koše, prostě hrozný nepořádek! Přijďte se podívat! Je to ostuda, uvážím-li, že na takovou základní věc musí občan úřad upozorňovat! Já chodím a sbírám odpadky, stydím se za to, v čem tady žijeme. Takové dopisy nás mrzí, ovšem mnohdy musíme dát jejich pisatelům za pravdu, i když je úklidu věnováno velké úsilí.

Dali jsme zde slovo dvěma zástupcům zahradnických firem, které se starají o Centrální park a sídliště Nové Butovice. Z jejich slov je cítit smutek a beznaděj. Posuďte sami, milí čtenáři: „Tu novou skládku u parku jsme včera uklízeli. Je stále dost stížností na přeplněné odpadkové koše. Včera jsme je vyvezli, dnes ráno byly opět plné. Když se podívám do parku, kolik je tam lidí, není se co divit. Lidi nesmí mimo Prahu, tak se i přes zákazy shlukují, piknikují, konzumují, nechávají po sobě odpadky. V lepším případě je odloží do košů. Když je koš plný, rozhazují odpadky okolo. Že by někdo třídil, odnesl krabici od pizzy do kontejneru na papír, PET lahev do plastů, plechovku do kovů, láhev do skla? To ne. Návštěvníci parku si zvykli na to, že po nich někdo jiný uklidí. Když to není hned, pošlou stížnost na úřad. Je mi trochu smutno z toho, že mrháme svým časem a odborností zahradníků hlavně na úklid odpadků, namísto toho, abychom třeba více pečovali o stromy. Na odpadky z ploch a košů objednáváme velkoobjemové kontejnery. Množství odpadků z parku každoročně stoupá. V roce 2017 nám stačilo devět kontejnerů, v roce 2019 nám jich odvezli už třináct.

Ne každý vidí v běžném životě mnoho příležitostí, jak udělat svět lepším, ale někdy to skutečně tolik úsilí nestojí, stačí jen vždy převzít odpovědnost za své činy. Druhý zahradník se s námi také podělil o své zkušenosti: „Úklid sídliště je nekonečná, nevděčná a nedoceněná práce. V naší zahradnické firmě je to hlavní činnost, které se věnujeme každý všední den, mnohdy i o víkendech a svátcích. Netěší nás, že po pár hodinách po úklidu vypadají svěřené plochy zeleně často stejně jako před ním. Navíc si naší práce někteří obyvatelé sídliště zjevně moc neváží. Stalo se nám, že vyhazovali odpadky z balkonu a se smíchem pozorovali našeho pracovníka, jak je uklízí. Nejednou se stalo, že se trefovali odpadky z balkonů paneláku přímo do úklidářů. Je těžké uvěřit, co lidé rovnou z oken vyhodí. Nacházíme viset na keřích a válet se pod okny použité dámské hygienické potřeby, roušky, toaletní papír, shnilé maso, uhynulá zvířata, kusy jídla, igelitové tašky s odpadky. To se nelze divit, že nestačí deratizace ploch a množí se potkani. To si člověk říká, jací lidé tu žijí? Na hřištích uklízíme hlavně střepy od lahví, exkrementy, někdy také injekční stříkačky. Po Vánocích nás trápí suché stromky vyhozené jen tak z oken do korun stromů. Zachycené stromky i jiné odpadky musí někdy sundávat stromolezci. Trápí nás přeplněné a otevřené kontejnery, ze kterých vítr roznáší odpadky do okolí. Nelze nezmínit velmi nepříjemné úklidy doupat bezdomovců… Můžeme mít sebelépe udržované plochy zeleně, ale pokud je na nich nepořádek, tak se hezký pocit ztratí. Jsou lidé, kteří vyfotí několik fotek vyhozených PET lahví a pošlou to jako stížnost na úřad. To pak stojí spousta času a práce úředníků při řešení stížností. Na druhou stranu jsou také lidé, kteří bez ocenění a vděku ve svém volném čase uklidí nejenom tu jednu láhev, ale všechen nepořádek v nejbližším okolí. Nakonec to stojí mnohem méně času než řešení stížností. Moc si vážíme občanů, kteří nedělají nepořádek a velmi nás těší dobrovolnické úklidy, kdy občané uklízí veřejná prostranství jako jednotlivci nebo při skupinových akcích „Ukliďme Česko“. Vidíme, že takoví lidé stále přibývají a patří jim za to náš veliký dík! Upravené a uklizené plochy zeleně snad dělají všem radost a tu teď všichni potřebujeme více než dřív.

Ke slovům našich zahradníků není moc co dodat. Snad jen to, že pokud bude mít kdokoli zájem uspořádat dobrovolnickou úklidovou akci na území naší městské části, kdykoli během roku ji jako úřad vždy podpoříme. Rádi poskytneme pytle a sebrané odpadky z označených míst odvezeme. Potřebné informace, jak uspořádat dobrovolnický úklid, jsou na stránkách akce Ukliďme Česko: https://www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/. Bližší informace získáte také v odboru životního prostředí, ceovad@praha13.cz.

Dana Céová

– zdroj textu: stop.p13.cz a strana 5 zpravodaje MČ Praha 13 stop – STODŮLECKÝ POSEL z května 2021

Takto z lidí dělá blbce ÚMČ Prahy 13. No a jelikož se odpadovým hospodářstvím ÚMČ Prahy 13 zabýváme řadu let, resp. známe (i díky „našim” dvojitým agentům v úřadě) fakta, tento fabulativně-manipulativní článek Ing. Dany Céové z takzvaného Odboru životního prostředí ÚMČ Prahy 13 si rozebereme.
 

Citace částí textů s reakcemi

Často se setkáváme s postojem, že za můj odpad je zodpovědný někdo druhý, který jej má nějak zlikvidovat. Ale to NE! Ať už je to běžný produkt metabolizmu, nebo krabice od pizzy, je zodpovědný ten, kdo jej vyprodukoval. Ten by se také měl postarat o jeho uspokojivou likvidaci. Při nákupech je vhodné vybírat výrobky s delší životností, obalené méně vrstvami a recyklovatelné. V dnešní konzumní společnosti je to těžké.

Ale to ne za běžné situace, ale to rozhodně ano za situace, kdy je za odpad zodpovědný nikoli občan, nýbrž občanem placený ÚMČ Prahy 13!

Úřad městské části Prahy 13 je zodpovědný za odpad tehdy, kdy například má tento plné, nevyvážené koše a kontejnery. Tehdy, kdy občan pohybující se na Praze 13 řádně svůj odpad třídí a světe div se, nevyhazuje jej z okna, nýbrž odnáší právě do nádob na odpad k tomu určených. Tedy pokud je v nich zrovna místo…

Za situaci na Praze 13 dlouhá léta není jen nezodpovědný občan, který dle úřadu dělá nepořádek, nýbrž občanem pověřený a občanu zodpovědný úřad, jenž odpady úmyslně dostatečně nevyváží, letité stížnosti ani konstruktivní návrhy svých občanů neřeší a občana uráží nejen tím, že jej podobnými články poučuje, čímž se mu vysloveně vysmívá. Proč je zodpovědný úřad? Protože si úřad občan platí ze svých neustále se zvyšujících daní, aníž by tento za to dostával uskupojivou protiváhu. Protože úřad je tu od toho, aby něco tak základního, jako je starost o pořádek a životní prostředí, obstarával. Úředníci jsou za tuto práci za lidi placeni a jejich vedení voleno každé 4 roky ve volbách. Pokud se tedy chceme bavit o tom, kdo má tyto věci v první řadě na starosti, je jím v případě Prahy 13 starosta Ing. David Vodrážka (ODS). Že je občan hloupý alibistický zmrd, jenž se nezmůže na více než si u posmívajícímu se mu a lhostejnému úřadu stěžovat, je už druhá věc.

Běžný občan se o zmíněnou likvidaci stará. Odpady vyhazuje řádně do košů a kontejnerů pro to učených (tedy pokud zrovna nejsou přeplněny a je to vůbec možné, zopakujeme si) a volí a z daní platí své zaměstnance, kterými jsou úředníci úřadu a starosta. Co se týče poznámky, co má občan volit při nákupu, je zde poněkud irelevantní. A teprve tehdy, kdy to, troufneme si napsat, zřejmě nedělá striktně ani jeden ze zaměstnanců úřadu.

Od roku 1990 je 22. duben Mezinárodním dnem Země. V tomto čase myslíme více na Zemi a slavíme s ní její svátek. Jednou z prvních oslav v Čechách byl studentský happening s Matkou Zemí a Blanickými rytíři, kteří byli zváni, aby pomohli Zemi od odpadů, klimatických změn a přebujelého konzumu. Jak je vidět, rytíři nám prozatím nepomohli a množství odpadů je stále velmi aktuální a palčivé téma. Oslavme společně letošní svátek pro Zemi odpovědnějším přístupem k produkci odpadů. Za posledních 10 let se jejich produkce v ČR zvýšila téměř o polovinu.

V tomto čase, ale ani nikdy jindy, úředníci úřadu ani starosta David Vodrážka rozhodně více na Zemi nemyslí, ba naopak pravidelně fabulují. Na toto „myslí” onen svátek, který danou problematiku a úřednickou „masturbaci” nad ní připomíná. Pokud se úředníci ÚMČ Prahy 13 se starostou Davidem Vodrážkou chovají tak, jak se můžeme často při procházce Prahou 13 i a zejména našich nahlašovaných neřešených podnětech přesvědčit, není co slavit. Spíše naopak.

Patříme k nejlepším zemím v jejich třídění, máme podrobnou legislativu, sběrné dvory, máme podniky, které se zabývají využitím vytříděného odpadu k výrobě nových produktů. To ale stále nestačí. Černé skládky jsou bolestí našich měst i volné krajiny. Lidé je často tvoří na špatně přístupných místech, což komplikuje jejich likvidaci. Většinou obsahují nebezpečné odpadní látky. Mezi lidmi panuje názor, že skládky tvoří nějací ONI a jiní ONI by je měli uklidit. Čistota naší městské části je však obrazem toho, jak jsou zde lidé čistotní. Z rozpočtu nás všech zadává odbor životního prostředí úklidy veřejných prostranství za milionové částky, a přesto to k jejich čistotě nestačí.

Možná jako Česká republika patříme k nejlepším zemím a máme vše popsané, ovšem k nejlepším rozhodně nepatří ÚMČ Prahy 13. Ten tuto legislativu dlouhodobě příliš nedodržuje. Lidmi zakládané černé skládky na Praze 13 (a nejen tam) vznikají např. tak, že se vlivem nedostatečného vyvážení kontejnerů a následně větru na některých místech utvoří shluk odpadu, ke kterému, když už tam je, nezodpovědní občané možná s pocitem, že tam skládka má být, následně teprve začnou odpady své přidávat. Za tento shluk odpadu ale nejsou zodpovědní v první řadě občané, nýbrž občany z daní placené úřady a to nejen zmíněnou nedostatečnou starostí o vyvážení odpadů, ale také tím, že ony černé skládky tyto nevyklízejí. Zde se bavíme stále o Úřadu městské části Prahy 13.

Takový názor panující mezi lidmi, že skládky tvoří nějací ONI a jiní ONI by je měli uklidit, je aktuálně správný! Těmi jinými ONI jsou v našem případě úředníci ÚMČ Prahy 13, kteří tyto skládky de-facto svojí neprací zakládají, udržují a rozvíjejí. Čistota naší městské části, tedy Prahy 13, je obrazem toho, jak jsou zde úředníci kompetentní. A jak jsou kompetentní, se lze přesvědčit takřka na každém kroku venku, ale i při snahách o jednání s nimi.

Rozpočet odboru životního prostředí tomuto nestačí z toho důvodu, že si Magistrát hl. m. Prahy nepožádá o jeho navýšení, resp. s magistrátem dostatečně adekvátně nespolupracuje. Tvrzený fakt, za kterým si stojíme, můžeme kdykoli doložit např. nahrávkami telefonních hovorů s konkrétními úředníky právě Magistrátu hl. m. Prahy, se kterými jsme věc řešili začátkem roku 2020. Tito nám přímo opakovaně sdělili, že chybí komunikace s řad úředníků ÚMČ Prahy 13.

Ono nejde v něčem občana poučovat, když se v první řadě dle svého poučování nechová sám úředník.

Různými cestami k nám chodí stížnosti obyvatel na nepořádek. Dozvídáme se z dopisů, že se stačí projít kdekoli po Praze 13, protože odpadky jsou na každém kroku. Ve vnitrobloku jsou vyhozené dveře, stará obrazovka a mnoho dalšího. Musím nesouhlasit s tím, že je zde úklid prováděn pravidelně, pokud se za pravidelnost nepovažuje četnost 1x ročně. Tady se úklid neprovádí skoro vůbec, už mi došla trpělivost a vše jsem nafotil a poslal vám na úřad. Nebo si přečteme, že na každém kroku, kam mi oko padne, je něco, co tam nepatří – plasty, flašky, střepy, papíry, plechovky, vánoční stromy, přeplněné odpadkové koše, prostě hrozný nepořádek! Přijďte se podívat! Je to ostuda, uvážím-li, že na takovou základní věc musí občan úřad upozorňovat! Já chodím a sbírám odpadky, stydím se za to, v čem tady žijeme. Takové dopisy nás mrzí, ovšem mnohdy musíme dát jejich pisatelům za pravdu, i když je úklidu věnováno velké úsilí.

Proč jsou ve vnitrobloku vyhozené dveře, stará obrazovka a mnoho dalšího? Na to si snadno fakticky odpovíme. Protože s prvním vyhozeným takovým předmětem pracovník ÚMČ Prahy 13, ačkoli je tento vzorně nahlášený, a to 1. přes web Zlepšeme Česko, který úřad roky úmyslně zcela ignoruje, 2. aplikaci úřadu, kde se úředníci akorát pravidelně vymlouvají na nezodpovědné občany, kteří ale správně používají nedostatečně vyvážené odpadkové koše a kontejnery, resp. na to reagují spíše slovy než prací, 3. napřímo e-mailem nebo telefonicky na příslušný odbor, 4. přes linku 156 městské policie atd., toto neřeší. Neřeší to ani s druhým odloženým předmětem, se třetím, čtvrtým, neřeší to vůbec, až třeba za půl roku nebo za rok v rámci pravidelného svozu, kdy do této doby se ke dvěřím, obrazovce, lednici a pohovce přidají plasty, papíry, bioodpad a v souvislosti s tím také exkrementy, potkani atd. Máme historicky nahlášeno, zdokumentováno i přezkoumáno.

Takové dopisy úředníky rozhodně nemrzí, takové dopisy úředníky štvou, anebo jsou jim lhostejné. Zajímavá v této části textu úřednice Ing. Céové je její odpověď, ve které na podnět občana tvrdícího, že se jisté místo uklízí 1x za rok, reaguje pouze stroze, jak ji to mrzí. Nemrzí. Pouze píše, že je úklidu věnováno velké úsilí, což docela evidentně není pravda. A nejen toto za ty roky monitorování, které jako iniciativa ETIQ.CZ, z.s. provádíme, můžeme a také rádi kdykoliv předložíme.

Dali jsme zde slovo dvěma zástupcům zahradnických firem, které se starají o Centrální park a sídliště Nové Butovice. Z jejich slov je cítit smutek a beznaděj. Posuďte sami, milí čtenáři: „Tu novou skládku u parku jsme včera uklízeli. Je stále dost stížností na přeplněné odpadkové koše. Včera jsme je vyvezli, dnes ráno byly opět plné. Když se podívám do parku, kolik je tam lidí, není se co divit.

Tím, že snad úředník něco v této souvislosti cítí, se nenecháme oklamat. Fakt prokazující opak na sebe si úřad prozrazuje nevhodně napsaným svým článkem, fakta jako iniciativa aktivní v této věci prokazujeme od roku 2015 (nově také občas prostřednictvím FB stránky Za čistou Prahu), fakta si může zjistit kdokoli, kdo ÚMČ Prahy 13 ve věci kontaktujte, načež tento podnět prostě nevyřeší, ale pouze se vymluví, pokud vůbec nějak zareaguje. Je s podivem, že těch dost stížností na přeplněné odpadkové koše úředníci přiznávají. Nejednou jsme i osobně úřad prostřednictvím RNDr. Michaely Líčkové, se kterou jsme byli před rokem dokonce na procházce po Stodůlkách, s problematikou konfrontovali a navrhli řešení, kterým je například pořízení větších odpadkových košů s víky, aby odpad z nich, zejména pokud jsou přeplněné, což je takřka neustále, nevylétával. Možná také by uprostřed parku nemusely být provozovny s rychlým občerstvením generujících denně snad tunu plastu, anebo když už tam být „musí”, tak by možná stálo za to jako podmínku provozu těmto nařídit používání materiálu recyklovatelného, což znamená papírové kelímky, papírové tácky, dřevěné nebo z recyklovatelného plastu příbory apod. Při těch cenách jídla a pití se padesátník nebo koruna navíc v nákladech za takový materiál ztratí a pokud ne, pak takovou provozovnu patří uzavřít. Například od RNDr. Michaely Líčkové z odpadového hospodářství (zajímavé je, že se jedná o doktorku přírodních věd) jsme se dozvěděli jen to, že údajně nemá dostatečné kompetence (co tedy dělá v sekci odpadového hospodářství a proč vůbec reaguje, jsme se nedozvěděli). S RNDr. Líčkovou jsme byli v kontaktu za posledních 6 let několikrát. Nikdy nic neudělala, nikdy nic nezařídila. Nikdo z ÚMČ Prahy 13.

V parku je kupodivu mnoho lidí? Jakpak by nebylo, je to park… A tito lidé vyhazují odpad. Jakpak by jej nevyhazovali, když jim je odpad prostřednictvím obchodů, které jsou navíc součástí parku, dodáván. Kde jsou lidi, je s nimi i odpad. Pokud je v parku více lidí, je tudíž v parku i více odpadu. No a vlivem toho, že je v parku více lidí, je potřeba park více udržovat. Lidé, kteří jsou v parku, nejsou jinde, tudíž tím pádem je nižší generování odpadu jinde. To jsou věci, to by úředníka ÚMČ Prahy 13 z odboru životního prostředí a odpadového hospodářství nenapadlo. Tak to musí napadnout opět Böhma, jenž je bude s tímto i prostřednictvím tohoto článku „srát”.

Lidi nesmí mimo Prahu, tak se i přes zákazy.

Park je, co se odpadu týče, ve stavu stejném jako před covidem. Na rozdíl od úředníků ÚMČ Prahy 13 park procházíme, tak to vidíme. Chabá výmluva.

Lidi nesmí mimo Prahu, tak se i přes zákazy shlukují, piknikují, konzumují, nechávají po sobě odpadky. V lepším případě je odloží do košů. Když je koš plný, rozhazují odpadky okolo. Že by někdo třídil, odnesl krabici od pizzy do kontejneru na papír, PET lahev do plastů, plechovku do kovů, láhev do skla? To ne. Návštěvníci parku si zvykli na to, že po nich někdo jiný uklidí. Když to není hned, pošlou stížnost na úřad. Je mi trochu smutno z toho, že mrháme svým časem a odborností zahradníků hlavně na úklid odpadků, namísto toho, abychom třeba více pečovali o stromy. Na odpadky z ploch a košů objednáváme velkoobjemové kontejnery. Množství odpadků z parku každoročně stoupá. V roce 2017 nám stačilo devět kontejnerů, v roce 2019 nám jich odvezli už třináct.

Lidé většinou odkládají odpadky do košů. Pokud tedy mají tyto na odpadky místo, což nemají, neboť jsou malé a je jich v parku vlivem výše uvedeného nedostatek. Že rozhazují lidé odpadky okolo? Ano, rozhazují odpadky okolo, jelikož nejsou o nic inteligentnější než úředníci, kteří nezajištěním vývozu toto rozhazování umožňují. Pokud je v koších místo, odpadky lidé kolem nerozhazují. Tedy většinou. Kdyby nebyly koše plné často i všechny nebo téměř všechny. Jenže ony jsou. Ano, lidé jsou hloupí a nezodpovědní, že pokud vidí koš plný, odpad nevezmou s sebou a nevyhodí jej jinde. Jenže ÚMČ Prahy 13 lidem dává k pohazování odpadků příležitost a víte, co si myslíme? Že je to možná i účel, aby se měli úředníci nač vymlouvat. Lidé si úředníky v první řadě za to, aby koše nebyly přeplněné, park byl udržován a aby vůbec se o park městská část starala, platí. No a pokud by se třeba tito vymlouvali, že nedostatečně, pak přeci nemusí v úřadě pracovat. Vymlouvat se na někoho jiného, například na nadřízeného ve vedení odboru nebo celého úřadu, je sice hezké, avšak tím, že pro takového nadřízeného podřízený pracuje, podřízeného nezbavuje spoluzodpovědnosti. Ba právě naopak. Pracuješ pro špatného nadřízeného? Sám jsi špatný, neboť jsi zdrojem jeho příjmu. Příjmu takového člověka, kterého podporuješ. Chceš to změnit? Musíš zakročit! Přitom vůbec nejvyšším nadřízeným úředníka není vedoucí, nýbrž občan. Avšak rozdíl mezi nejvyšší nadřízeným (občanem) a nadřízeným (vedoucím, starostou, …) je v tom, že občan není placen, ale platí. Což nás opět vrací k tomu, kdo má co a za jakých okolností na starosti.

Návštěvníci parku si správně zvykli, že za ně úředník má odpad uklidit. Zvykli si žel ale také na to, že s tím úředník příliš neudělá. Vinu tady nese návštěvník v tom, že tento takového úředníka nekontroluje, nekonfrontuje a nezasadí se o to, aby úředník a/nebo jeho nadřízený začal pracovat, anebo aby neodešel, resp. nebyl v případě volené nejzodpovědnější osoby, kterou je starosta Ing. Davida Vodrážka (ODS), prostřednictvím například následných voleb odejit.

Aby člověk mohl vyhodit papír od pizzy do kontejneru na papír, musel by být nějaký z okolních kontejnerů na papír volný. Aby člověk mohl PET lahev vyhodit do kontejneru na plast, musel by být nějaký z okolních kontejnerů na plast volný. Aby mohl člověk vyhodit plechovku do kovů, musel by být některý z kontejnerů na kovy volný. Totéž sklo, nápojové kartony atd. Tím nechceme říci, že kontejnery jsou plné nebo přeplněné neustále, to určitě ne, bývají ale plné nebo přeplněné často. A prostor kolem nich zaneřáděn jakbysmet. A teprve na Velké Ohradě! Tím se dostáváme opět k ÚMČ Prahy 13, jehož úředníci se o životní prostředí nestarají dostatečně.

Počet návštěvníků parku každoročně stoupá a víme proč? Protože stoupá rovněž na Praze 13 počet staveb. Rostou tu nové domy, lidé se do Prahy 13 stěhují. Tudíž rostou i nároky na údržbu, která ale evidentně tomuto trendu neodpovídá. Za zvýšený odpad je také odpovědná kultura. Například ta generovaná ÚMČ Prahy 13, který se každou chvíli prsí např. tím, jak kde co nového vybudoval, čeho se účastnil atd. Pokud chcete, aby věci fungovaly, je nutné se změnám přizpůsobovat. Je potřeba méně investovat a to nejen peněz, ale zejména času do her a sebeprezentací a více investovat do toho, co je skutečně potřeba. Do odpadového hospodářství a starosti o životní prostředí. Méně alibismu, pokrytectví, fabulací a populismu, více zodpovědnosti a práce. Na odpadky kolem košů a kontejnerů neobjednávat velkoobjemové kontejnery, ale nahradit koše koši většími s víky a nádoby na tříděný odpad nádobami na tříděný odpad většími podzemními, anebo alespoň nádoby na tříděný odpad přidat další a častěji je vyvážet. Není to tak složité, jen by nesměl být středobod zájmu ÚMČ Prahy 13 jinde…

Ne každý vidí v běžném životě mnoho příležitostí, jak udělat svět lepším, ale někdy to skutečně tolik úsilí nestojí, stačí jen vždy převzít odpovědnost za své činy.


Tak v čem to milí úředníci ÚMČ Prahy 13 vázne? Proč tedy nezačnete přemýšlet a nedáte se do práce?

Druhý zahradník se s námi také podělil o své zkušenosti: „Úklid sídliště je nekonečná, nevděčná a nedoceněná práce. V naší zahradnické firmě je to hlavní činnost, které se věnujeme každý všední den, mnohdy i o víkendech a svátcích. Netěší nás, že po pár hodinách po úklidu vypadají svěřené plochy zeleně často stejně jako před ním. Navíc si naší práce někteří obyvatelé sídliště zjevně moc neváží. Stalo se nám, že vyhazovali odpadky z balkonu a se smíchem pozorovali našeho pracovníka, jak je uklízí. Nejednou se stalo, že se trefovali odpadky z balkonů paneláku přímo do úklidářů. Je těžké uvěřit, co lidé rovnou z oken vyhodí. Nacházíme viset na keřích a válet se pod okny použité dámské hygienické potřeby, roušky, toaletní papír, shnilé maso, uhynulá zvířata, kusy jídla, igelitové tašky s odpadky. To se nelze divit, že nestačí deratizace ploch a množí se potkani. To si člověk říká, jací lidé tu žijí? Na hřištích uklízíme hlavně střepy od lahví, exkrementy, někdy také injekční stříkačky.

Zahradníkům i úklidovým četám jejich práci a po komunikaci s mnohými zejména finanční ohodnocení a chování nadřízených úředníků nezávidíme. Uvedené problémy nezodpovědných, nevychovaných občanů se sice naštěstí ne tak často, ale skutečně dějí. Tyto se však dají snadno řešit řádnou edukací a pokutováním. Nicméně tady máme opět od našeho dvojitého agenta pracujícího na ÚMČ Prahy 13 informaci, že jsou pokuty buď směšné, anebo spíše žádné. Chybí kamerový systém, obchůzky městské policie, zájem obecně. Ty hygienické potřeby, roušky, toaletní papír, shnilé maso, uhynulá zvířata, kusy jídla, igelitové tašky apod. pod okny vidíme při našich kontrolách i my. Tentýž odpad ale vidíme stále za týden, za měsíc, za půl roku i za rok, neboť za tu dobu není často ani jednou uklizen. Máme svá místečka, kam chodíme pravidelně nahlížet a samozřejmě je i nahlašujeme. Uklízena však nejsou. Je tedy otázka, do jaké míry je uvedený problém problémem, když úklid tohoto odpadu a vyčištění míst úřad nezajistí. Nalezené dvě vložky, dvě roušky, igelitové tašky atd. najdeme na místě za půl roku po většinou ve stejném množství. Samozřejmě bez shnilého jídla a exkrementů, které se stihnou rozložit, anebo z místa udělat ještě nehostinnější oblast. To se opravdu nelze divit, že nestačí deratizace ploch a množí se potkani… Co se lidí týče, zase takový velký problém s uváděným jejich chováním na Praze 13 není. Toto se stane skutečně jen občas a všude, ne jen na třináctce. Co nás dále mrzí, je, že si čtenář článku paní Dany Céové nemá možnost s dotyčným zahradníkem ani promluvit a kdo tedy ví, zda vůbec dotyčný zahradník existuje… Pochopitelně nenecháme si ho nyní po případné řádně domluvě k připravené diskuzi dohodit. Nebyl by vlivem ovlivnění úřadu důvěryhodný.

Injekční stříkačky – jasně, jsou tu narkomani. Tito tu převážně bydlí v bytech nájemních, načež pokud se pokusíme tento problém řešit, ÚMČ Prahy 13 ani nikoho jiného to opět nezajímá, z nájemních bytů je nevystěhuje. Jednoho drogového dýlera jsme dlouhá léta měli v 5. patře vchodu 2238 našeho domu v Přecechtělově / Janského ulici. Jeho klienti nám tu čmárali po zdech, nechávali odpadky v domě i před ním, kouřili v domě a zapalovali lidem rohožky. Svědků jen v uvedeném vchodě máme desítky. Mimochodem věděli jste, že větší koncentrace narkomanů je právě v neudržovaných místech stejně jako potkanů? Nechodí po Praze 13 téměř ani pochůzky strážníků. Ti se raději znudění válejí na stanici, anebo když už na zavolání dorazí, tak akorát rádi poučují, aniž by se alespoň mezi sebou domluvili na jedné verzi, aby každý netvrdil něco jiného. Všichni do jednoho však pokaždé tvrdí, jak stejně oni nic nezmohou, že předanou záležitost pouze předají na ÚMČ Prahy 13, kde to také skončí. A tak se děje. Toto opět můžeme doložit svědectvím desítek lidí, popřípadě uloženými telefonními nahrávkami a osobními rozhovory se strážníky.

Po Vánocích nás trápí suché stromky vyhozené jen tak z oken do korun stromů. Zachycené stromky i jiné odpadky musí někdy sundávat stromolezci.


Nikdy jsme žádný zachycený stromek v žádné koruně stromu neviděli, natož pak tyto sundávat stromolezce. Neznáme ani nikoho, kdo by něco takového kdy postřehl. Nicméně je možné, že se tak skutečně někdy stalo a proto toto rozporovat nebudeme.

Trápí nás přeplněné a otevřené kontejnery, ze kterých vítr roznáší odpadky do okolí.

Ne, netrápí. ÚMČ Prahy 13 odmítá spolehlivou údržbu zajistit.

Nelze nezmínit velmi nepříjemné úklidy doupat bezdomovců.

S tím samozřejmě souvisí i tato problematika. Úřad, město ani stát ani toto neřeší. Bezdomovcům nikdo nepomůže, nikdo nezajistí, aby nebyli. To je další téma.

Jsou lidé, kteří vyfotí několik fotek vyhozených PET lahví a pošlou to jako stížnost na úřad. To pak stojí spousta času a práce úředníků při řešení stížností.

Proto úřady tyto stížnosti nejlépe často vůbec neřeší. Možná kdyby místo psaní nebo mluvení více realizovali úklid, tolik hlášení by nemuselo být.

Na druhou stranu jsou také lidé, kteří bez ocenění a vděku ve svém volném čase uklidí nejenom tu jednu láhev, ale všechen nepořádek v nejbližším okolí. Nakonec to stojí mnohem méně času než řešení stížností. Moc si vážíme občanů, kteří nedělají nepořádek a velmi nás těší dobrovolnické úklidy, kdy občané uklízí veřejná prostranství jako jednotlivci nebo při skupinových akcích „Ukliďme Česko“. Vidíme, že takoví lidé stále přibývají a patří jim za to náš veliký dík! Upravené a uklizené plochy zeleně snad dělají všem radost a tu teď všichni potřebujeme více než dřív.

Díky těmto lidem, mezi které se vychlubíme, že se řadíme i my, není z Prahy 13 ještě vysloveně smetiště! Pokud se ÚMČ Prahy 13 o těchto lidech zmíní a přes to je stav takový, jaký je, pak už asi vážně není co více řešit ani dokazovat.

Rádi bychom napsali, že si moc vážíme úředníků, kteří se nevymlouvají, pracují a reagují na podněty. Udělali bychom to, kdybychom takové úředníky na ÚMČ Prahy 13 měli. Vážili bychom si rádi i starosty, jenž by se občanským podnětům věnoval a neignoroval by jejich nahlašovatele, anebo je, například na Facebooku, záměrně neblokoval. Občanů starající se o dobrovolnické úklidy a řešení věcí je žel stále velmi málo. Skupinová akce Ukliďme Česko se koná, pokud víme, jen jednou za rok a je pravidelným odkazem právě úředníků, za které lidé jimi nedostatečně vykonávanou práci provádějí. Upravené a uklizené plochy snad skutečně dělají všem radost, kterou tu teď všichni potřebujeme více než dřív. Toto je předzávěr, na kterém se úřednicí Danou Céovou shodneme.

Ke slovům našich zahradníků není moc co dodat. Snad jen to, že pokud bude mít kdokoli zájem uspořádat dobrovolnickou úklidovou akci na území naší městské části, kdykoli během roku ji jako úřad vždy podpoříme. Rádi poskytneme pytle a sebrané odpadky z označených míst odvezeme. Potřebné informace, jak uspořádat dobrovolnický úklid, jsou na stránkách akce Ukliďme Česko: https://www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/. Bližší informace získáte také v odboru životního prostředí, ceovad@praha13.cz.

Dana Céová


Ne, paní Céová, k Vašim textům, práci a slibům není moc co dodat. Máme s Vámi a Vašimi kolegy zkušenosti opačné. Nebýt tomu tak, tato reakce na Váš článek plný fabulací by nevznikla a teprve pak od roku 2015 naše dokumentování a řešení Vaší „práce”.
 

Prostor pro Váš odkaz

 

Naše / Vaše diskuze k tématu

Prostor pro konstruktivní dotazy a/nebo diskuzi s námi o tématu je otevřen v našem diskuzním fóru ZDE.

 

Související odkazy

# viz červené odkazy v článku
# Kauza Smetiště ÚMČ Prahy 13 na YouTube
# FB skupina Za čistou Prahu
# a mnoho dalšího, co eventuálně rádi doložíme

 

Něco se vám snad nelíbí?

„Zkorumpujte” nás! Pošlete na některý z našich bankovních účtů s variabilním symbolem „2021080501” a zprávou pro příjemce „dar duchdoby.cz 27791” rovných 150.000 Kč a my tento článek odstraníme, eventuálně pošlete korun jeden milion, načež z webu nenávratně odstraníme články k dotyčnému subjektu všechny, přičemž se tomuto znovu již nebudeme věnovat. Z něčeho fungovat musíme a proto není nic, na čem by se nedalo domluvit… Ostatně tak to přeci chodí, nebo ne?

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.