Zvířecí exkrementy po ulicích pro strážníky nejsou problém

Že Městskou policii v Praze 13, stejně tak jako Úřad městské části Prahy 13, protiprávní jednání konaná na území městské části Prahy 13 ať už kýmkoli příliš neberou, není žádnou novinkou. Např. už od roku 2015 se věnujeme odpadovému hospodářství v místě trvalého bydliště šéfredaktora, kde prostě ať uděláte cokoli, pořádek nezajistíte. Tedy téměř cokoli. Trestní oznámení a antipropagace jsme ještě nepodali…
 

Prostor pro odkaz do článku 1

Na VOhradě může srát opravdu každý

V pražských Stodůlkách, konkrétně na Velké Ohradě, můžou po ulicích beztrestně po chodnících srát jak psi, tak třeba i kozy a koně. Ostatně ona Velká Ohrada byla vždy tak trochu ghetto. Před privatizací místních králíkáren před osmi lety cikánské, no a dnes gádžovské. Na Velké Ohradě kromě vašich mazlíčků můžete srát i vy, přitom se třeba ještě s krysami brodit v nevyváženým bordelu; ale co především, může se tu srát i přímo na vás. Ano, přímo na vás, pokud tu žijete, totiž dlouhodobě sere místní správa v čele se zkorumpovaným starostou Davidem Vodrážkou (ODS).

Například právě včera jsme téměř zachytili při činu místní jakousi koňařku chodící do ulice Přecechtělova občasně nakupovat. Přijede si na koni, toho zaparkuje a vyvenčí pod stromem přímo pěkně naproti vchodu Martinova trvalého bydliště Přecechtělova 2238/1, kam se rázem line z kvalitně vyprodukovaného srance smrádek, kterej musí všichni okolo čuchat. Že by ji ale napadlo si kromě rohlíků s pomazánkou z místa odnést i koblihy, to se můžete spolehnout, že se nestane. Přitom místní akorát blbě čumí a nic nedělají. To jenom Böhm musí zase vysírat.
 

Třeba i (na Vás) místní Městská policie

Ani se neopovažujte nahlásit ať už jakýkoli přestupek. Místní Městská policie má kompetence maximálně tak přijet, pronést když už nic jinýho tak alespoň blbý kecy, podnět možná předat, anebo ani nepředat ÚMČ Prahy 13, čímž všechno skončí a reálně se nic nestane. V Praze 13 za to, že se někdo jiný dopustí protiprávního jednání, dokonce můžete snad vy sami. A dostanete to dáno hned telefonicky patřičně najevo. No vyposlechněte si sami.
 

Telefonní rozhovor s místními strážníky


 

Občanská výchova městskou policií

Co jsme se z rozhovoru dozvěděli? Tak v první řadě to, že musíme pachatele zadržet do příjezdu hlídky Městské policie na místě sami. Asi občanským zadržením nebo co… To patrně zahrnuje například v tomto případě zmrdku na koni dohonit a hezky jí poprosit, aby posečkala na hlídku, která si přijede tehdy, až uzná za vhodný, anebo třeba ani nepřijede vůbec, páč se nám po odjezdu z místa, kde jsme ale opravdu na strážníky nečekali, nikdo neozval.

V druhý řadě jsme se dozvěděli, že městapo věc vlastně vůbec nezajímá, že ji s tím zřejmě vysloveně otravujeme. (Malo)měšťák po telefonu, jak můžete ze záznamu slyšet, neprojevil vůbec žádnej zájem o náš videozáznam odjíždějící zmrdky na koni, ale odmítl řešit i záznam z kamery Martinova SVJ, kterou mají na domě právě z podobných důvodů záměrně umístěnu a kterou Výbor SVJ s KRK údajně při komunikaci s Městskou policií a ÚMČ Prahy 13 používají. Tato kamera na domě docela jistě zachytila i xicht koňařky, na základě kterýho by mělo bejt snadný tuto svini vypátrat a minimálně ji za její protiprávní jednání, tedy přestupky, pokutovat a hlavně řádně poučit. Místo toho jsou ale poučovaní občani a to tak, aby se příště na všechno vysrali. Protože na všechno chce srát i místní Městská policie se starostou Davidem Vodrážkou a jeho úřadem v čele.

„To asi né kamerový záznamy. Co nám to řekne, že je to nějaká paní s koněm jo?” Městská policie Praha 13

Když to shrneme, tak jak můžeme respektovat někoho, jako je strážník Městské policie, když tihle sami nejsou schopni dodržovat hned první paragraf základní povinnosti strážníka Městské policie? Konkrétně § 6 (1) „Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem.” Dále pak § 6 (3) „Strážník je povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá.” A nakonec § 7 (2) „Strážník je i mimo pracovní dobu povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok, popřípadě učinit jiné opatření, zejména vyrozumět nejbližší útvar policie, je-li páchán trestný čin nebo přestupek, kterým je bezprostředně ohrožen život, zdraví nebo majetek. Pokud se v tomto případě strážník neprokazuje podle § 9 odst. 1, prokáže příslušnost k obecní policii průkazem obecní policie.
 

Aktivista a YouTuber Mike Pán by mohl vyprávět

Aktivista a YouTuber Mike Pán by mohl vyprávět. Mike Pán se svým osobitým zmrdobijeckým způsobem dlouhý léta příkladně věnuje bezpečnostním složkám a svými videi upozorňuje na jejich opakovaný a neustálý pokrytectví až protiprávní jednání, který ale už kromě něj dál nikdo sám od sebe neřeší. O některých případech jsme ostatně už psali [2]. Například i o známým zmrdovi Miroslavu Stejskalovi. No a nakonec i o omezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky a jednání nevzdělaných strážníků městské policie 28. října 2016 v Prazeměstské policii města Vrchlabí ignorující pravidla silničního provozu, když botičkovala auta na volných parkovištích. No zkrátka seskupení tolika kokotů v rámci jedné konkrétní státní složky jen těžko pohledat.
 

Prostor pro odkaz do článku 2

Související prvky

# Otevřená diskuze: forum.etiq.cz (forum ID 772)
# Použitý obrázek: pxfuel.com (* 08.10.2023)
# Legenda článku: redmine.ictx.cz (admin / 42)

 

Michal Čech

trvale žijící a pracující v Německu je profesí evoluční biolog a právník. Pro pohyb na internetu využívá serverů proxy, neboť si přeje setrvat v anonymitě. Jméno Michal Čech je tedy pouze „umělecké” - používané výhradně kvůli oslovování. Znám je též pod pseudonymem „Qestament”.