V pečovatelském domě v Novém Boru žít nechcete. Ptáme se, proč se zdejší problémy neřeší

Zaslali jsme prostřednictvím datové schránky Sociální službě města Nový Bor, příspěvkové organizaci a Městu Nový Bor otevřenou výzvu k vyjádření se k nahlášeným

Čtěte více

Zvířecí exkrementy po ulicích pro strážníky nejsou problém

Že Městskou policii v Praze 13, stejně tak jako Úřad městské části Prahy 13, protiprávní jednání konaná na území městské části Prahy 13 ať už kýmkoli příliš neberou, není žádnou novinkou. Např. už od roku 2015 se věnujeme odpadovému hospodářství v místě trvalého bydliště šéfredaktora, kde prostě ať uděláte cokoli, pořádek nezajistíte. Tedy téměř cokoli. Trestní oznámení a antipropagace jsme ještě nepodali…

Čtěte více

Protiprávní omezení osobní svobody Pavla Hlávky 28. října 2016 v Praze

Protiprávní omezení osobní svobody zakladatele Svobodného vysílače CS Pavla Hlávky, nevzdělanost a nezákonné jednání pražských městských strážníků 28. října 2016 v Praze na Staroměstském náměstí před nejméně padesátkou očitých svědků. Zveřejňujeme důkazní materiály včetně uvedení věcí na pravou míru.

Čtěte více

Pozvánka na „Demonstraci proti vlastizrádné činnosti České televize – 8.6.2016”. Zve Aliance Národních sil

  „Demonstrace proti vlastizrádné činnosti České televize – 8.6.2016”, to je přesný název akce pořádané Aliancí národních sil, ke které

Čtěte více