Ohrožuje vás Váš zaměstnavatel vědomě na zdraví? Projevte sebevědomí a braňte se

Máte-li chatrné zdraví, jste si toho dobře vědomi, načež nákaza současným koronavirem by vám rozhodně neprospěla, avšak vedení firmy, pro kterou pracujete, si myslí něco jiného, můžete a dokonce byste měli se bránit. Ostatně pro to máte celkem slušnou oporu v zákoně. Tedy alespoň zatím…

Příklad jednoho takového případu si můžete vzít z následujícího anonymizovaného dopisu jednomu takovému zaměstnavateli, jenž nejen, že se pokusil dělat ze svého zaměstnance blbce, ale ještě mu za vysoký nadstandard, který je mu zaměstnancem poskytován, chtěl sáhnout na mzdu.
 

Prostor pro Váš odkaz

 

Dopis vedení společnosti

Vážený pane řediteli,

místo abyste ocenil, že jsem se rozhodla kvůli současné pandemii koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19 nejít při prvních příznacích chřipky na nemocenskou, ale pracovat z domova na home-office, navíc i mnohdy mnohem déle než standardních 8 hodin, aniž bych Vám to i řekla (viz příloha), místo toho, abyste mne za tuto nadstandardní loajálnost vůči Vám a Vaší firmě ocenil bonusy a příplatky, což by mne mimochodem ani nenapadlo si o něco takového říci, mi nejen, že opakovaně telefonujete s tím, abych začala podstupovat rizika a tedy přes to vše fyzicky docházet, ale ještě mi za moji nadstandardní práci pro Vás a Vaši firmu chcete sáhnout na mzdu (snížení o 6 % za březen a za duben dokonce % 20), anebo mne „nutíte“ vzít si dovolenou, kterou si tedy v půlce dubna na „týden“ vezmu, ačkoli to považuji za bezpředmětné, ale učiním tak opět z loajálnosti vůči Vám a Vaší firmě. Toto vše s Vaším plným vědomím, že mám krevní skupinu A, která je k nákaze jednak nejnáchylnější, ale i že mívá buď těžší, popřípadě kritický až fatální průběh (Zdroj: https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/u-koronaviru-zalezi-na-krevni-skupine-nejzranitelnejsi-je-a-40317101); to vše s Vaším plným vědomím, že mám slabší imunitu a že i kdybych třeba neměla krevní skupinu A, mohu mít těžší, kritický až fatální průběh = mohu přijít k těžké újmě na zdraví až zemřít.

Tvrdíte mi, že nemoc COVID-19 je jen běžná chřipka, že se nemusím ničeho obávat, že jste ji Vy i všichni ve firmě již prodělali a proto jste imunní. Poprosím Vás, pokud je tomu skutečně tak, o nahlédnutí do zejména Vaší zdravotní dokumentace, tzn. do potvrzení o Vašich třech absolvovaných testech na nemoc COVID-19, čili ten potvrzující nákazu a následně dva potvrzující vyléčení. Ačkoli toto bych ráda viděla i od ostatních zaměstnanců, u kterých tvrdíte, že nemoc prodělali a že jsou již imunní stejně tak jako u každého, s kým se mohu potenciálně potkat při cestování ve veřejné hromadné dopravě, spokojím se jen s nahlédnutím do dokumentace Vaší a Katky, se kterou sedívám v kanceláři. Co bych zejména ráda ale viděla, je oficiální potvrzení z libovolné epidemiologie nebo hygienické stanice o tom, že prodělání nemoci COVID-19 skutečně nastavuje následně v lidském těle imunitu, že se nemůže ani po případném zmutování vrátit, že se skutečně jedná jen o běžnou chřipku a že vlastně o nic nejde, jak jste mi telefonicky sám nejednou řekl. Budu potřebovat odborně popřít všechna ta celosvětová vládní, mediální i zdravotnická tvrzení o nebezpečnosti tohoto koronaviru, vyvrátit prezentovanou smrtnost dle současných dat v České republice 39,60 % (to znamená smrt každého cca třetího z výchozího stavu nakažení) a obecně vše, co tvrdí především oficiální zdroje, ačkoli Vy mně po telefonu tvrdíte opak. Budu potřebovat popřít vlastně existenci celé situace, tzn. i všechny ty existující patrně „hysterické“ články a videa veškerých oficiálních médií, jež ukazují zejména totální vyčerpá(vá)ní zdravotního systému, tragédie v nemocnicích a domovech pro seniory atd.

Některé relevantní zdroje:

# Vědecký výpočet smrtnosti v souvislosti s COVID-19: https://www.duchdoby.cz/?p=24995
# Jak správně (vy)počítat procento souvisejících úmrtí na COVID-19: https://www.duchdoby.cz/?p=24848
# Studie finské vládní organizace k míře nakažení 20x – 30x vyšší, než je médii prezentováno: https://www.worldometers.info/coronavirus/
# Výpočet smrtnosti na nemoc COVID-19 je možné provádět samostatně denně z grafů na www.Seznam.cz

Mnohé další případně dodám.

Kromě výše uvedeného o své krevní skupině a slabé imunitě, respektive své vysoké ohroženosti, jsem Vám po telefonu minulý týden rovněž sdělila, že se vzhledem k pandemii nenacházím v Praze a to z důvodu, abych sebe i moji rodinu chránila = nemusela přicházet do kontaktu s lidmi. Sdělila jsem Vám, že nemám automobil, abych nemusela přicházet do styku s cestujícími ve veřejné hromadné dopravě (má rouška dle některých dat, pomineme-li její účinnost cca v míře odhadem jen kolem max. 10 %, mne „ochrání“ pouze cca 30 minut od nasazení a cizí rouška dle některých dat „chrání“ mě před nakažením někým, kdo již COVID-19 má, rovněž neurčitě a rovněž jen po dobu max. 30 minut). Sdělila jsem Vám zkrátka, že přicházení do styku s lidmi pro mne znamená pravděpodobně značně vyšší riziko než u ostatních a že by mne Váš požadavek mohl vážně ohrozit na životě. Vy jste mi včera sdělil, že ačkoli v podstatě zastávám veškerou práci takřka stejně kvalitně, jako kdybych do práce docházela (je to skutečně jen o tom ježdění městskou hromadnou dopravou a sezení na jiné židli), mi chcete snížit mzdu v březnu o 6 a v dubnu dokonce 20 % (nechci odhadovat, co se mnou budete chtít udělat v květnu, zda mne třeba rovnou za mé zdraví, strach o něj a vlastně vysokou loajalitu vůči Vám a Vaší firmě z práce nevyhodíte, o čemž se v podstatě v médiích také píše, že některé firmy lidem dělají a to dokonce nezákonně ze dne na den). A to se blíže ani nezmiňuji o manželovi, o kterém jsme se za poslední rok v rámci kolegů, tedy včetně Vás, bavili ve věci jeho chronických zdravotních problémů s průduškami, který by mé a následně i jeho nakažení také rozhodně „neocenil“. Mimochodem tento také nikam nechodí, také pracuje z home-office…

Tedy se Vás, pane řediteli, dovoluji tímto dotázat:
a) Přes to vše, co jsme si opakovaně sdělili a co Vám nyní musím žel už i napsat, trváte na tom, abych začala podstupovat nejen zmíněná rizika a začala jezdit fyzicky do práce, kde zastanu pracovně takřka totéž, co zastávám prací z home-office, s čímž nemám vůbec žádný problém?
b) Jste ochoten na sebe vzít plnou odpovědnost za Vaše tvrzení o prodělání nemoci COVID-19, Vaší a ostatních ve firmě údajné imunizaci, resp. za zdraví a život můj a manžela?
c) Jste ochoten převzít plnou odpovědnost za tvrzení, že koronavirus SARS-CoV-2 vyvolávající nemoc COVID-19 není víceméně ničím jiným než běžnou chřipkou a tedy se nemusím o zdraví své a manžela nikterak obávat?
d) I kdybyste nakonec na ničem z toho netrval a rozhodl se ponechat mne pracovat z home-office, budete trvat na snížení mi za moji vysoce nadstandardní loajalitu vůči Vám a Vaší firmě mzdu o 6, 20 nebo do budoucna i více procent, popřípadě se mě budete chtít snad i zbavit?

Pokud jsou odpovědi na otázky a) – c) kladné, prosím, napište mi svůj informovaný souhlas a potvrzení průkaznou oficiální cestou, tedy Vaší firemní, anebo osobní datovou schránkou do datové schránky mé osobní, jejíž ID je „XXXXXX“ (bez uvozovek). Jistě pochopíte, že vzhledem k tomu, co po mně za všech daných okolností žádáte, se potřebuji o něco hmatatelného opřít. Pokud je to, co mi tvrdíte, založeno podle Vás na pravdě, určitě pro Vás takové potvrzení nebude problém, přičemž Vám nezabere jistě déle než 20 minut Vašeho času, který si eventuálně navíc u Vás ráda za Vaši standardní hodinovou sazbu zaplatím.

Na konec si dovolím dodat ještě dvě věci.

První: V žádném případě nechci ubírat nynější zásluhy Katky za to, že dochází do práce i s dítětem. Je to od ní samozřejmě pěkné a jistě si zaslouží nějaké ohodnocení. Má však ode mne stále plnou podporu a práci, kterou primárně dělám za standardní situace já, dělám já i nadále. Vesměs jediné, co má navíc, je kopírování, skenování a docházení na účtárnu. V době, kdy byla téměř dva měsíce nemocná, jsem já žádnou podporu neměla a musela vše zvládat sama, i když jste mi sliboval nového pracovníka. Myslím, že jste ode mne v tu dobu také neslyšel žádné stěžování si. A to, že jste Katce prodloužil smlouvu, bylo také na můj popud, když jsem Vám říkala, že v době nemocí, dovolené či vytíženější pracovní situace, by mohl být s jedním dispečerem problém. Jak jste včera v telefonu zmínil, nyní by byl trochu problém.

Druhá: Před Vánoci jste mi říkal, že s převzetím starosti o autoprovoz a tedy s přidáním práce mi přidáte také na finančním ohodnocení. V průběhu ledna (kdy jsem byla na skupině sama) mi Běta postupně vše vysvětlila a následně autoprovoz předala. Do této doby (duben) mi nebyla mzda navýšena. Naopak jste mi ji za březen, jak jste mi sdělil, snížil (o 6 %)…

Nevím, do jaké míry se domníváte, že po tomto všem k Vám a Vaší firmě může být zaměstnanec nadále loajální. Já přes to stále ještě jsem a neplánuji na tom nic měnit. Domnívám se, že na tak stabilního, pracovitého a právě loajálního zaměstnance dnes jen tak nenarazíte a teprve ne za mzdu, kterou na své pozici v současné době mám (poněkud po té době, co u Vás pracuji, a činnostech, které vykonávám, neodpovídající, ale mlčím; opakuji, že jsem si nikdy nestěžovala).

Za Vaše oficiální zaslané stanovisko, ať už je jakékoli, předem děkuji. V příloze, jak jsem zmínila výše, Vám přikládám svůj výkaz práce, který si sama svědomitě a důkladně denně, a výhradně po pracovní době, píši (což je další plus, který mimochodem nikdo nedělá). Pokud budete mít zájem, mám samozřejmě sepsány i výkazy z práce před home-office, ty Vám ráda také pro eventuální porovnání pošlu. Věřte mi, že home-office, který vykonávám, skutečně není o sezení na sluníčku a popíjení piňakolády s notebookem. Je to úplně stejná práce, jakou běžně vykonávám z kanceláře u Vás. Navíc když někam telefonuji, jakože je to často, tak ze svého soukromého telefonu za své vlastní peníze, načež ani na to jsem si nestěžovala. Snažím se vždy pracovat co nejsvědomitěji. Věřím, že když si začnete moji práci třeba i sám sledovat, přijdete na totéž. Věřím, že popřemýšlíte skutečně důkladně nad tím, co po mně nyní vyžadujete a jak mne ohodnotíte. Nezapomeňte také, že před cca rokem jsem Vám vyšla dále plně vstříc také ve věci plné zaměstnanosti místo zaměstnaneckého poměru zkráceného a tedy práce pro spolek, čímž obětovala dalších několik tisíc korun měsíčně. Domnívám se, že toto vše, co pro Vás na rozdíl od jiných zaměstnanců dělám (nehledě na to, že jen za poslední dva roky, co u Vás pracuji, se na skupině vystřídalo 5 lidí a šestého chcete nahradit sedmým), je už tak významným důkazem mé vysoké loajálnosti vůči Vám i Vaší firmě. Opravdu moc bych si přála, kdybyste Vy ocenil alespoň trošku tuto moji práci a netrestal mne za to, že skutečně „jen“ nechci riskovat zdraví a život svůj i svých blízkých. Věřím, že si to nezasloužíme.

Děkuji a přeji Vám pěkné Velikonoce.

Mgr. Martina Bramborová
Tel.: (+420) XXX XX XX XX
mxxxxxx.bxxxxxx@xxxx.cz

 

Prostor pro Váš odkaz

 

Se skřípěním zubů dohodnuto

Zaměstnavatel si samozřejmě ohrožení zdraví a života nejen své zaměstnankyně, ale i dalších lidí, se kterými je zaměstnankyně v kontaktu, na triko nevzal. Nevzal si na triko ani porušení hned několika paragrafů zákoníku práce, čehož by se jinak dle naší firemní advokátky (ICTX.CZ, s.r.o., pozn. red.) dopustil. Zaměstnankyně, které budeme říkat třeba Martina, mohla setrvat i po cca měsíci v home-office a i přes to, že jí zaměstnavatel nakonec přeci jen sáhl na těch 6 % (které ji už prý vrátit nemohl, neboť vše již prošlo mzdovou účtárnou), jí nakonec 20 % za duben údajně ponechá (pokud by se tak nestalo, článek aktualizujeme).

Nicméně za svoji loajalitu si zaměstnavatel Martinu přeci jen neodpustil trochu potrestat. Mzdu za odchozí pracovnici, po které Martina převzala část práce, jí nenavýšil. Nepřidal Martině ani za další nadstandard v podobě právě home-office, jenž ona pro svého zaměstnavatele svědomitě a s plným nasazením, dokonce i více jak hodinu nad rámec pracovní doby téměř denně (navíc je na telefonu i v době zaměstnavatelem vynucené týdenní dovolené) vykonává. A jelikož se blíží konec dubna, a i přes to, že koronavirová situace nejen že není vyřešena, ale naopak ještě více narostla, může Martina předpokládat, že začátkem května bude jí zaměstnavatel opět volat a snažit se nahnat dojíždět fyzicky, ačkoli, jak jsme si uvedli, to zdaleka není nutné kromě také toho, že není problém si zaměstnankyni kdykoli zkontrolovat.
 

Sebevědomí není pýcha

Abyste si mohli takto se zaměstnavatelem dovolit jednat, je bezpodmínečně nutné být si vědomi svých kvalit. Musíte jak Vy, tak i zaměstnavatel dobře vědět, že jste si více než dobrými obchodními partnery a že ačkoli každý je nahraditelný, tak nahradit právě Vás půjde jen těžko. Musíte si být oba dobře vědomi, že Vy práci pro svého zaměstnavatele vykonáváte skutečně svědomitě a když už ne nadstandardně, tak alespoň standardně. Totiž většina dnešních běžných zaměstnanců, a zejména těch narozených po 89 roce, příliš pracovat nechce, což pro Vás co by pracanta je významné plus. Zkrátka se musíte zaměstnavateli vyplatit a pokud se stane, že si toto ve Vašem případě zaměstnavatel dostatečně neuvědomí, je i právě takový dopis jednou z metod, jak mu to dát náležitě a slušně najevo, protože proč? Protože tady jde o zisk a ten přeci Váš zaměstnavatel chce maximalizovat, načež nikdo jiný než právě kvalifikovaný, svědomitý, ale zejména sebevědomý a nikoli pyšný pracovník mu v tom může významně pomoci a pokud to zaměstnavateli myslí, své ego, aby mu nemusel poklesnout zisk, překoná.
 

Situaci si ohlídáme

Uvidíme, jak to půjde s Martinou a jejím zaměstnavatelem dál. Martina zaměstnavateli prozatím i přes klacky pod nohy zůstává loajální; konec konců stále v případě (potenciálního) problému může kdykoli odejít na nemocenskou, jež jí garantuje 60 % náhrady mzdy. Na tu Martině, ale i případně vám, doporučujeme jít v případě, že jí bude snad chtít nezákonně vyhodit, popřípadě jí snížit mzdu o těch 20 nebo více procent, jelikož pokud by se něco z toho mělo stát, nemocenská se vyplatí. Dostane totiž 60 % a po dobu krize nebude kromě setrvání doma muset dělat vůbec nic. Ostatně doma je stejně, takže… S nemocenskou v případě potenciálního problému nedoporučujeme otálet, ono totiž je rozdíl mít 60 % z normální mzdy, anebo 60 ze mzdy ponížené o 20 %. Kromě toho se docela dost zaměstnavatelů nyní naučilo brát lidi vysloveně na home-office za normální mzdu. Zjistili totiž, že jim to (jak překvapivé) šetří náklady.

No a nakonec bychom to nebyli my, že kdyby byl nakonec problém, abychom totožnost zaměstnankyně i zaměstnavatele minimálně neodtajnili a nenapsali si na něj ještě nějaké hodnocení. Věděli jste, že můžete svého zaměstnavatele kromě médií ohodnotit i prostřednictvím služeb k tomu určených, jako je třeba Atmoskop.cz?
 

Váš zaměstnanecký příběh

A co Vy? Máte s něčím podobným, a zejména v rámci současné koronavirové krize, zkušenost? Napište nám do komentářů níže, rádi si to přečteme.
 

Autorství článku

Martin Mojmír, Martina Kotěcí

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
4 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
4 roky před

Moc hezký. Rabovat prachy stůj co stůj bez zájmu o zaměstnance. Mu asi frajerovi nedochází že panenka může v týhle situaci klidně ze dne na den odejít. Tak mě napadá, už si založil tu firmu na čištění pětapadesátek? 😀

Martin Mojmír
Admin
4 roky před
Reaguje uživateli  Qestament

Ne, neboť na to stačí si dát inzerát a za drobný to udělá takřka kdokoli.

Martin Mojmír
Admin
4 roky před

Nastal drobný posun, zaměstnankyně nyní řeší odchod její podřízené na nemocenskou. Zaměstnavatel bude patrně chtít, aby se Martina vrátila i přes vše uvedené fyzicky do práce. Co se bude dít, se dozvíme brzy, načež o tom budeme informovat.

Martin Mojmír
Admin
4 roky před

Jelikož tu byl jakýsi malý nátlak na zaměstnankyni, do věci jsme se vložili sami. Zatím zaměstnankyně zůstává na HO a nenadešel tak důvod věc více řešit. Pokud by se to mělo změnit, budeme informovat.