Co je to Zeitgeist na Svobodném rádiu

Dnes bude od 19 hodin na Svobodném rádiu zakladatele a šéfmoderátora Vladimíra Kapala interaktivní pořad na téma „Co je to Zeitgeist”. I když jsme do tohoto vysílání nebyli, jako obvykle, pozváni a ani o něm informováni, respektive se bude opět jednat o pořad typu „O nás bez nás”, budeme jej poslouchat, abychom se o sobě něco dalšího dozvěděli, přičemž možná do pořadu zavoláme rovněž, abychom panu Kapalovi položili následující otázky.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Eventuální zahájení našeho vstupu

Dobrý den, pane Kapale, u telefonu je Martin Böhm a Michal Mauser z Hnutí Zeitgeist. Jsme tu na základě Vašeho tvrzení posluchačům ve Vašem pořadu ze dne 25. srpna 2015 tehdy ještě na Svobodném vysílači, že máme také možnost zavolat, že není problém, abychom se zúčastnili Vašeho pořadu o Hnutí Zeitgeist a když o něm tolik víte a budete hovořit, abychom Vám k němu a některým jeho členům položili několik otázek. Můžeme se Vašeho pořadu tedy také účastnit, prosím?
 

Otázky k pořadu „02-01-2017 – Studio beta – Nad dopisy posluchačů”

 • 01. V čase 08:36 tvrdíte, že od doby, kdy jste odešli ze Svobodného vysílače, jste o něm nikdy nehovořili. Proč v tom případě ve Vašich pořadech s názvy „Otázky a odpovědi Vladimíra Kapala – Hnutí Zeitgeist Co jsme netušili“ ze 07. prosince 2015 a především pak „Prohlášení Vladimíra Kapala a Soni Zikmundové o odchodu z SVCS“ z 13. listopadu 2015 a dalších, které vzhledem k existenci těchto dvou již netřeba jmenovat, zní opak? Kdy jste tedy odešli ze Svobodného vysílače? Bylo to 13. prosince 2015, jak jste tvrdil naposledy, nebo jindy? Pokud 13. prosince, jak je možné, že jste například ve druhém zmíněném pořadu tvrdil jiný datum? Co z toho je pravda, pokud tedy vůbec něco?
 • 02. Hovořil jste o pořadu na Svobodném vysílači ze studia Kadaň s panem Marcikánem odvysílaným dne 01. ledna 2017. Tento pořad byl podle Vás pouze o tom, jak byly na Vás kydány kýble a kýble hnoje. Jak ale můžete něco takového říci spolu a v souvislosti s tvrzením, že jste tento pořad nedoposlechl celý, neboť se to, podle Vás, vlastně nedalo? Proč tvrdíte, že v celém pořadu byl na Vás kydán hnůj, ale obratem to popřete tím, že jste ho vlastně celý neslyšel? Nepopíráte si tímto sám své tvrzení?
 • 03. V čase 11:25 tvrdíte, že každý právník se pozná podle toho, že než pustí na veřejnost fakta, ověří si, jestli to není takzvaný „fejk“ neboli podvod. Jakým způsobem si, podle Vás, ověřuje fakta investigativní novinář, za kterého se, podle svých slov z minulých pořadů, pokládáte? Jak si ověřujete „fakta“ Vy? Četl jste vůbec příručku s názvem „Definice Hnutí Zeitgeist“, když se o nás vyjadřujete?
 • 04. V čase 11:48 hovoříte o § 184 trestního zákoníku, kde se píše o tom, že utrhání na cti a pomluva je trestným činem. Následně říkáte, že ačkoli jsme se s právníkem Norbertem Naxerou dopustili trestného činu podle tohoto paragrafu, podávat trestní oznámení nebudete a já se táži proč? Není to škoda?
  Pokud Vám mohu odborně poradit, nepodávejte trestní oznámení, protože by záležitost Policie České republiky pro absenci důkazů odložila. Podejte žalobu. Žalobu řeší přímo soud a ta se nikdy neodkládá. Pokud se skutečně domníváte, že jste utrháván na cti a pomlouván, měl byste to udělat. A až vše po letech utrácení statisícových částek za advokáty na obou stranách skončí, pak očekávejte podání žaloby na Vás z mé strany, s uplatněním § 345 trestního zákoníku, za křivé obvinění s požadavkem náhrady veškerých advokátních a soudních poplatků včetně náhrady vzniklé škody. Zkrátka buď trestní oznámení a žaloby na lidi podávejte, nebo o tom nemluvte, ať se zbytečně nevystavujete rizikům trestního stíhání a sebezostuzování sám. Omlouvám se, toto nebyla otázka, nýbrž konstatování faktu.
 • 05. V čase 12:40 tvrdíte, že jste musel rozhovoru se mnou v minulosti nechat, protože toho podle Vás moc nevím. Podle jakého kritéria usuzujete, že toho moc nevím? Mimochodem když jste bavení se mnou musel podle Vás nechat, jak je možné, že následně jsem s Vámi byl, ještě tentýž den, v živém vysílání? Nepopírá tento fakt toto Vaše tvrzení? Že jsem byl s Vámi v následném živém vysílání potvrzuje sám Martin Dukát ve Vašem pořadu o mně a Hnutí Zeitgeist ze dne 07.12.2015 s názvem „Studio Beta – Otázky a odpovědi Vladimíra Kapala – Hnutí Zeitgeist Co jsme netušili“ v čase 16:54. Moji přítomnost si lze ověřit také přímo z archivu Svobodného vysílače, konkrétně ze dne 29. května 2015, z pořadu s názvem „Svobodné vysílání z Berouna“, a to od času 53:53 až prakticky do konce.
 • 06. Jak konkrétně Vám moderátor Svobodného vysílače Martin Marcikán potvrdil Vaší skepsi týkající se nízké duševní úrovně strážníků Městské policie? Chtěl jste tím říci, že Martin Marcikán má, zejména proto, že je strážníkem Městské policie, nízkou duševní úroveň? Pokud ano, podle čeho tak usuzujete? Podle toho, že žádný rozumný člověk by neudělal pořad o jiném rádiu? O jakém pořadu a rádiu vlastně hovoříte? A proč by rozumný člověk nemohl udělat pořad o jiném rádiu? Takže tedy podle Vaší logiky se i Vy sami pokládáte za nerozumné lidi s duševně nízkou úrovní, když jste odvysílali například dne 13. listopadu 2015 pořad o jiném rádiu, konkrétně právě o Svobodném vysílači? Nebo se pokládáte za výjimku? Mimochodem pořad, o kterém hovoříte, nebyl o Vašem rádiu, ale o Alianci národních sil. Zmínku o Vás jsem tam zavedl až já, a to na základě zavolání mé osobě na telefon Martinem Marcikánem. V daném pořadu jsem neměl původně ani figurovat.
 • 07. V čase 17:09 tvrdíte, že Zeitgeist založil v roce 2009 člen NWO Steve Jacobs. Můžete nám, prosím, co by příznivcům, sympatizantům a členům Hnutí Zeitgeist, a i posluchačům Vašeho rádia, o tomto pánovi něco povědět? My jej totiž nikdo neznáme, slyšeli jsme o něm až od Vás. Jak jste na toto jméno přišel, odkud jste nabyl této informace a jak konkrétně si jí ověřil?
 • 08. Kdo nebo co jsou neomarxisté? Definujte, prosím, tento pojem a sdělte, proč je srovnáváte a co mají společného s Hnutím Zeitgeist. Co je na Hnutí Zeitgeist neomarxistického a proč tvrdíte, že Hnutí Zeitgeist ohlupuje lidi? Můžete nám dát, prosím, konkrétní příklad, čím Hnutí Zeitgeist ohlupuje lidi a z jakého důvodu srovnáváte Hnutí Zeitgeist zároveň se sektami? Sdělíte nám i posluchačům, prosím, jména konkrétních odborníků a vzdělaných lidí, se kterými jste se na toto téma bavil a kontakt na ně, abychom je mohli i my a Vaši posluchači kontaktovat a zeptat se jich, o co svá tvrzení opírají oni?
 • 09. V čase 15:34 tvrdíte, že jste nechtěl nikdy o Svobodném vysílači ve Vašem vysílání mluvit, jelikož Vám za to nestojí a protože není pro Vás relevantním soupeřem. Proč o něm tedy hovoříte a podle tohoto kritéria s ním sám aktivně a opakovaně soupeříte?

Takové jsou mé otázky k pořadu „Studio beta – Nad dopisy posluchačů“ ze dne 02.01.2017, nyní přejdeme ke staršímu pořadu „Studio Beta – Otázky a odpovědi Vladimíra Kapala – Hnutí Zeitgeist Co jsme netušili“ ze dne 07.12.2015.
 

Otázky k pořadu „07.12.2015 – Studio Beta – Otázky a odpovědi Vladimíra Kapala – Hnutí Zeitgeist Co jsme netušili”

 • 01. V čase 01:08 sdělujete, že Vám nedávno Martin Dukát přeposlal zprávu, kterou jsem údajně napsal do internetového fóra, jenž si založilo Hnutí Zeitgeist. Zajímá mě za prvé, proč jste neuvedl odkaz na toto fórum, aby si posluchači mohli sami ověřit toto Vaše tvrzení a za druhé odkud jste získal informaci, že ono fórum založilo Hnutí Zeitgeist. Totiž ve fóru, které si založilo Hnutí Zeitgeist, které se mimochodem nachází na adrese forum.zeitgeistmovement.cz, jsem nic takového, co jste uvedl ve vysílání, nenapsal. Vámi uvedený text jsem napsal do interFóra na webové adrese interForum.cz, což je fórum, které si nezaložilo Hnutí Zeitgeist, ale založil jsem jej já jakožto fórum pro cituji „racionálně inovativní jednotlivce, spolky a transparentní média“ konec citace, kde se kromě Hnutí Zeitgeist nachází také Svobodný vysílač, magazín DuchDoby.CZ spolku ETIQ.CZ, opozice NWO Jana Korála, sekce pro Novou občanskou ústavu Koule Jana Piroutka, advokátní poradna, poradna zdravotnická, sekce o svobodném sofwaru atd. a nikoli pouze Hnutí Zeitgeist. Pokud jste hovořil o tomto fóru, proč jste o něm hovořil jako o fóru, které si založilo Hnutí Zeitgeist, když tomu tak prokazatelně nebylo? Nebo podle čeho jste k tomuto dospěl? A proč jste své tvrzení dosud nepodložil žádným důkazem?
 • 02. Když dále v čase 01:32 citujete část mého textu, proč opět jste nedal odkaz do tématu fóra, ve kterém se onen text nachází, aby si posluchači mohli přečíst celý kontext? Proč jste ocitoval pouze velmi malou část textu a nedal posluchačům příležitost přečíst si celé téma, aby se tito mohli dozvědět, že jsem text nepsal sám od sebe, nýbrž na základě podnětů pana Zdenka Chvojky, který dané téma založil s tím, že podle něj manipulujete lidmi prostřednictvím dezinformací? To téma má celkem 22 příspěvků, nikoli pouze Vámi zmíněný jeden krátký odstaveček příspěvku jednoho. Když jste to neudělal tehdy, sdělíte odkaz na toto téma teď? Nebo mohu ho Vašim posluchačům předat nyní já? Je nesmírně důležité, aby posluchači věděli, o čem jste tehdy hovořil a v jaké souvislosti byla Vaše citace mého textu sdělena. Nebo si myslíte něco jiného a pokud ano, tak jaký máte důvod k zatajování ucelených informací?
 • 03. V čase 04:07 až 07:12 mě srovnáváte se skupinou Amway, která, mimochodem také podle Vašich slov, agresivně vymývá lidem mozky a získává ovečky, které snad mně vydávají nemalé příspěvky. Můžete mi a především Vašim posluchačům, prosím, doložit, kdy, kdo a kolik mi za Vámi zmiňované aktivity zaplatil nebo platí? Stačí jeden jediný případ. Nějaké doklady, výpisy z účtů, svědectví, cokoli. Můžete mi říci, na základě čeho mě v souvislosti s Amwayem nazýváte šmejdem? Můžete doložit, že jsem přesně v tomto směru, doslova a do písmene, mluvil, když jste měl, v uvozovkách, tu čest mě poznat?
 • 04. V čase 08:18 tvrdíte, že Vám bylo naprosto jasné, proč jsem odmítl vystoupit v živém vysílání, jenž mělo následovat tentýž den ze studia Beroun. Jako důvod uvádíte vehementní agresivní vymývání mozků, abyste přistoupili na myšlenky vyššího poznání Hnutí Zeitgeist. Můžete, prosím, o tomto sdělení předložit Vašim posluchačům nějaké důkazy? Protože já, přítomná má paní, Pavel Hlávka, Kryštof Koucký a ostatní, kteří nejsou nyní s Vámi na Svobodném rádiu, si na nic takového nevzpomínáme. Dokonce termín „vyšší poznání“ jsem toho dne snad ještě ani neznal. Tento termín začal používat tuším Pavel Hlávka ze Svobodného vysílače. Naopak si vzpomínám na to, že jsem Vám Hnutí Zeitgeist pouze nabídl jako možné řešení a vysvětloval jeho myšlenkový tok, který doslova spočívá v informování o problémech a příčinách problémů současného socioekonomického systému a návrhu jejich řešení ve formě jeho změny do takzvané „Ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích“, přičemž není pravdou ani Vaše tvrzení, že jste o tom nechtěli nic slyšet, což rovněž potvrzuje následný pořad, ve kterém nejen, že jsem byl přítomen, ale o Hnutí Zeitgeist tam dokonce Martin Dukát mluvil příznivě. Čili nejen, že si nikdo nevzpomínáme na Vámi uváděnou nepřátelskou atmosféru, ale zároveň fakt, že žádná taková nebyla, dokládá právě ono zmíněné následné vysílání, jenž se uskutečnilo až po těchto Vašich domnělých rozhovorech, viz předchozí a budoucí body. Takže by mne zajímalo, jak popřete tato mnou sdělená evidentní fakta, která si posluchači mohou sami kdykoli ověřit.
 • 05. V čase 09:34 říkáte, že jsem Vás začal poučovat o tom, jak se dělá novinařina. Já si na nic takového nevzpomínám. Na co si vzpomínám, je, že jsem se Vás tázal na to, jak děláte novinařinu a nikoli, že bych kohokoli o tom poučoval. Poučovat o tom nikoho ani nemohu, když jsem novinařinu nikdy nedělal a neměl s ní v tu dobu ani žádné osobní zkušenosti. Takže se Vás táži, můžete toto své tvrzení, prosím, nějak teď doložit?
 • 06. V čase 09:45 upozorňujete, že nemáte rád tituly. Že je nepoužíváte a to nikdy a nikde. Nicméně například ve Vašem pořadu ještě tehdy na Svobodném vysílači s panem Josefem Klánym z 11. srpna 2015 s názvem „ŽIVĚ – Téma Martin Urminský plus interakce – Provází Martin Dukát, Vladimír Kapal a Soňa Zikmundová“ jste na jeho dotaz cituji „Osobně Vás nepoznám, tak Vás buďem oslovovat pan“ konec citace odpověděl, cituji intonačně, „Já se jmenuju Vladimír Kapal, prosím, Magistr Vladimír Kapal“ konec intonační citace. Jak, prosím pěkně, tento fakt vyvracející Vaše tvrzení, že tituly nemáte rád, nepoužíváte je, a to nikdy a nikde, ačkoli nejen zde jste jej použil, nyní popřete? Proč je opak častou pravdou, neboť se o vzdělanosti založené na vysokých školách a titulech máte potřebu v mnoha Vašich pořadech na Svobodném rádiu opakovaně zmiňovat, popřípadě dokonce sám vzdělání založené na titulech pokoušet veřejně zpochybňovat, viz například Vaše pořady o právníku JUDr. Norbertu Naxerovi, kterého dáváte do souvislosti s právnickou fakultou v Plzni, čímž snad možná chcete nepřímo naznačit, že by mohl být podvodník? Mimochodem jak jste dospěl k závěru, že já sám žádný titul nemám? Mám snad povinnost jej eventuálně používat a natož ještě speciálně před Vámi? Proč?
 • 07. V čase 09:58 tvrdíte, že z jakéhosi mailu, respektive zprávy, jasně vyplývá několik faktů:
  • 07.01. Že jsem za prvé prošel zřejmě a s největší pravděpodobností (teď že mluvíte o tom, co jsem povídal, jak jsem Vám tam vymýval hlavu, což uvádíte jako fakt) pečlivým a sofistikovaným školením, stejně tak jako jím prochází Amwayáci a šmejdi. Jenže vzápětí za okamžik, v čase 11:12, si to sám popíráte opačným tvrzením, že nemám ani základy psychologických znalostí, které by ten člověk, který chce vymývat mozky těch druhých, měl mít. Takže má otázka zní, jak to tedy je? Prošel jsem pečlivým a sofistikovaným školením, stejně tak jako jím podle Vás prochází Amwayáci, nebo nemám ani základy psychologie, které bych tedy měl mít? Popřípadě jsem oním školením podle Vás prošel, ale ono to asi tak nějak nevyšlo, protože jsem prostě podle Vás příliš hloupý?
  • 07.02. V čase 10:32 sdělujete, že jsem velice militantní a agresivní, stejně jako jsou podle Vás agresivní a militantní Amwayáci a stejně jako šmejdi, pokud se jim člověk nechce podvolit. Toto prezentujete za fakt a já Vás tímto vyzývám k doložení tohoto Vašeho tvrzení mně i Vašim posluchačům.
  • 07.03. V čase 10:50 tvrdíte, že trpím neskutečnou frustrací z nevzdělanosti a že nejsem vzdělaný. Na základě tohoto tvrzení mně i Vašim posluchačům nyní, prosím, sdělte zdroj, ze kterého jste tuto informaci čerpal a spolu s ním především, jaké je mé skutečné vzdělání, pokud tedy podle Vás nějaké je, či žádné není. Tím mám na mysli, zda mám pouze základní školu, školu střední, školu vysokou, anebo snad nemám dokončenu školu vůbec žádnou. Sdělte teď posluchačům konkrétně a přesně, jaké je mé vzdělání, jak jste k této informaci dospěl a jaká jsou Vaše kritéria pro vzdělanost a nevzdělanost.
  • 07.04. V čase 11:02 říkáte, že nemám vůbec žádné zkušenosti s novinařinou, protože jsem jí nikdy nedělal a že jste se se mnou o tom odmítal bavit. Ano, potvrzuji, že jsem do té doby novinařinu nedělal, ovšem už si ale nejsem vědom toho, že byste se o tom se mnou odmítal bavit. Má otázka zní, jakou má toto souvislost s tématem a jaké máte pro svá slova, že jste se se mnou o tom odmítal bavit, důkazy?
 • 08. V čase 11:33 tvrdíte, že své názory držíte stejné od roku 1968. K tomu dodáváte, že nebudete přebírat názory někoho, kdo v té době ještě ani nebyl na světě, že si názory utváříte sám a nepřebíráte ničí názory, a to nikdy a od nikoho. Vždy jen Vaše. To jsou Vaše slova. Otázka zní, pokládáte se za neomylného? Takže například když si na základě čehokoli na internetu vytvoříte nějaký názor, který bude následně vyvrácen důkazy, tento přes to nikdy nezměníte?
 • 09. V čase 12:35 uvádíte, že jste mi řekl slova cituji „Pokud se člověk hádá s blbcem více jak dvě minuty, hádají se dva blbci“ konec citace. A těmito slovy že jste se se mnou přestal bavit. Následně, že jste samozřejmě urazil mojí ješitnost na nejvyšší míru. Pokud to tak bylo, tak jak je možné, že kromě toho, že si na nic takového nevzpomínám, jsme spolu za několik okamžiků vysílali živě v rádiu, kde byla ale naprosto přátelská atmosféra? Kromě toho můžete nějak dokázat, že jste mi toto řekl?
 • 10. V čase 13:12 podle Vás následovalo Vaše údajné dvou a půl denní studium, při kterém jste si přečetl (nikdo neví kde, zdroje jste samozřejmě opět neuvedl) vše možné o Hnutí Zeitgeist, které údajně založil v roce 2009 americký občan Džekopes, viz bod výše. Má otázka zní, kde jste se těchto informací dočetl, protože na webových ani jiných oficiálních materiálech Hnutí nic takového, pokud vím, uváděno není. Pokud se mýlím, prosím, opravte mne, rád si doplním tuto znalost.
 • 11. Od času 13:42 srovnáváte Hnutí Zeitgeist s církvemi, Jehovisty, Scientology, kteří podle Vás oblbují lidi. Jaké máte důkazy a jak jste přišel na to, že Hnutí Zeitgeist něco takového činí?
 • 12. V čase 16:17 tvrdíte, že mě Martin Dukát tenkrát smrtelně urazil, když mi řekl, že to moje založené Zeitgeisťácké fórum má jeden účel, kterým je získat co nejvíce lidí, co nejvíce oveček, a potom tam shánět drahé a výdělečné reklamy. Kromě toho, že ani na toto si nevzpomínám, tak ani dosud na žádném takovém fóru se žádné reklamy nenachází, anebo o tom nic nevím, natož pak nějaké drahé a výdělečné. Prosím tedy o doložení, že je tomu tak, jak jste tvrdil, že Martin Dukát tvrdil a sdělení, jak je možné, když mě Martin Dukát tak smrtelně urazil, že jsme spolu následně přátelsky vysílali v rádiu.
 • 13. V čase 16:54 vstupuje do Vaší řeči Martin Dukát, aby popřel některé záležitosti, které jste dosud tvrdil. Dále řekl, že nemám absolutně žádný přehled o politické situaci a že mě to vůbec nezajímalo, že to vyplynulo z vysílání, ačkoli když si přehrajete záznam, nic takového ve vysílání řečeno není. Důkaz o tom, jak to skutečně bylo, si mohou posluchači pustit z archivu toho dne – pořad je z data 09. května 2015 a nazývá se „Svobodné vysílání z Berouna“. Toto je asi největší paradox, který svým posluchačům předkládáte, nemyslíte? Jak můžete jako důkaz označit pořad, ve kterém se potvrzení daného tvrzení vůbec nenachází, a to včetně „perličky“, že se údajně podle Martina Dukáta „nepovažuji za Čecha, ale za občana planety Země“? Jak jste došli k takovému nesmyslu? Dále si nevzpomínám na sdělení, že bych měl o věcech, které prosazuji, také trošičku pochybovat a být kritický. Byl bych rád, kdybyste toto tvrzení Martina Dukáta podložili důkazem. No a nakonec je nesmírně zajímavé Vaše tvrzení v čase 17:51, pane Kapale, kde jste řekl, že jste ani nevěděl, že jsem do vysílání něco řekl, přitom jsem se do něj vyjadřoval na různá témata a to i docela dlouho. Když si nevzpomínáte na toto, jak pak si můžete vzpomínat na cokoli jiného? Nevyplývá z toho, že nejspíše máte zmatek i v dalších záležitostech, které tvrdíte o mnoha a mnoha dalších lidech v jiných pořadech na Vašem rádiu?
 • 14. V čase 18:15 říkáte, že jste si o Hnutí Zeitgeist nastudoval, co se dalo a zjistil, že tam chybí základní věc, a to teze, respektive co jako Hnutí chceme. Pokud ale vím, tak na zeitgeistmovement.cz je hned nalevo nahoře odkaz O Hnutí a pod ním Programové prohlášení, často kladené dotazy, Definice Hnutí Zeitgeist, citáty atd., čili ty Vaše teze. Tato kategorie je na stejném místě od samotného vzniku webu a byla i v době, kdy jste tvrdil, co jste tvrdil, což mohou doložit například různé internetové archívy uchovávající historii webových stránek. Tento fakt dokazuje, že jste neříkal pravdu. Ve skutečnosti jste, s největší pravděpodobností, nic o Hnutí nestudoval, a to ani 5 minut, natož dva a půl dne, nebo celé odpoledne, což jste zase tvrdil v pořadu „Studio Kladno – Alternatívy realným pohledem. Bez příkras. (hnutí Zeitgeist) Provází: Vladimír Kapal a Martin Dukát“ ze dne 25. srpna 2015, takže vlastně ani sám nevíte, jak dlouho, kde a zda vůbec jste něco o Hnutí Zeitgeist studoval. Tady konstatuji patrný fakt, který svým jednáním přes rok dokola stále stejně potvrzujete. Nemůže to být tím, že nikdy, jak tvrdíte, neměníte názory? Jedině v tomto případě by mi to dávalo smysl. I když fakt, že názory měníte, si ve svých pořadech sám dokazujete.
 • 15. V čase 19:32 Vašeho pořadu tvrdíte, že Hnutí Zeitgeist odmítá peníze a nutí lidi v získávání vyšší a vyšší úrovně poznání. Dále sdělujete, že něco tvrdíme v nějakých článcích, ale má otázka zní v jakých, když jste zároveň tvrdil, že jste nenašel žádné teze, že nic takového nemáme? Tomu nerozumím, tak našel jste teze, nebo nenašel? Můžete mi to, prosím, nějak vysvětlit?
 • 16. Když na okamžik odbočím od tématu k nicméně podnětné záležitosti, v čase 21:32 říkáte, že jste poslouchali pořad s lidmi, kteří obhajovali Martina Urminského, že jste si z toho vystříhali určité lživé sekvence a ty porovnali s údajnými fakty, které jste se dozvěděli od jeho rodiny. Jak víte, že tvrzení rodiny Martina Urminského jsou fakta? Jak jste došli k tomuto závěru a jak si slova rodiny Martina Urminského ověřili, že je pokládáte za fakta? A když jsme u poskytnutí Vámi domnělých faktů rodinou Martina Urminského, víte o tom, že jste vzápětí své tvrzení o poskytnutí faktů rodinou Martina Urminského popřel sdělením, že Vám je neposkytla jeho manželka, čili rodina, ale její nejlepší kamarádka, což není rodina Martina Urminského? Nebo je snad nejlepší kamarádka manželky s nimi v nějakém nestandardním rodinném svazku, že ji pokládáte za rodinu Martina Urminského?
 • 17. V čase 22:35 tvrdíte, že jsem napsal text, který cituji v bodě 2, na Zeitgeisťácké stránky, ovšem když se vrátíme k času 01:32, tak tam tvrdíte, že jsem daný text napsal na Zeitgeisťácké fórum. Tak kam jsem co psal? Na webové stránky Hnutí Zeitgeist, na fórum Hnutí Zeitgeist, nebo kam? Je to jedno, tento text se nenachází ani na jedné ze zmíněních stránek a pokud se mýlím, prosím, vyveďte mě z omylu.
 • 18. V čase 23:27 říkáte, že Hnutí Zeitgeist nutí své názory druhým. Můžete, prosím, doložit, kde a jak konkrétně Hnutí Zeitgeist nutilo své názory druhým? A jaké má Hnutí Zeitgeist velice agresivní názory, kterými podle Vás nutí lidi k přidání se ke Hnutí? Jak jste došel k závěru, že je Hnutí Zeitgeist sekta? O jakých podpisech a debatě ve Vladislavském sále, kde by co moderoval pan prezident, mluvíte? Že Vy to máte vše pomotané s jinými lidmi, skupinami a pořady o nich? Nerozumím Vám. Co máme nebo mám společného s jakýmisi Kelty, kteří silou myšlenky chtěli eliminovat chemtrails? O čem to mluvíte? Co má Hnutí Zeitgeist společného s Kelty a chemtrails? O jakém nucení, abyste nevysílali své pořady, byla řeč? Co to má společného s Hnutím Zeitgeist nebo se mnou? A co s Pavlem Hlávkou? Co má Vámi domnělé zakazování atd. vysílání společného s Hnutím nebo se mnou? Jaká ezoterika, jaké vysílání o sexu? Pane Kapale nezlobte se, ale nerozumím Vám, na toto nedokáži jinak reagovat.
 • 19. V čase 27:46 tvrdíte, že jsem napsal, že budu usilovat o odchod Váš a Martina Dukáta ze svobodného vysílače. Nejsem si vědom, že bych něco takového napsal. Můžete mi a Vašim posluchačům sdělit, kde jste něco takového četl a jak víte, že jsem to psal já? Dáte, prosím, do pléna přímý odkaz na onen text? Pokud se chcete opřít o text z interFóra, tak tam nic takového nepíši. Píši, že žádám o Váš odchod ze Svobodného vysílače a že dokud ve Vašem duchu bude Svobodný vysílač pokračovat, tak se nebudu na jeho chodu aktivně spolupodílet. Nikde o Váš odchod neusiluji, pouze o něj žádám a informuji, za jakých okolností jsem ochoten se Svobodným vysílačem aktivně spolupracovat. Takže pokud jste něco četl někde jinde, prosím, dodejte odkaz a doložte důkaz, že jsem to psal já.
 • 20. V čase 28:57 tvrdíte, že jste se dozvěděli, že Hnutí Zeitgeist zajišťovalo Svobodnému vysílači CS rádiový provoz. Od koho jste se tento nesmysl dozvěděli? Rádiový provoz, pokud vím, zajišťovalo, a k dnešnímu dni dosud částečně zajišťuje, webhostingová firma NETIO Solutions s.r.o. Jedná se o ze 40 % „mojí“ společnost, která s Hnutím Zeitgeist má společného tak maximálně mojí osobu. A když se podíváte na stránky NETIO.CZ, tak jedinou zmínku, kterou o Hnutí Zeitgeist na ní najdete, je v sekci reference. Jinak nikde. Jedná se čistě o webovou stránku webhostingové firmy, kterou spoluvlastním. Takže nikoli, Hnutí Zeitgeist nikdy nezajišťovala a ani nezajišťuje Svobodnému vysílači CS rádiový provoz, tento zajišťovala a zjišťuje webhostingová společnost NETIO Solutions s.r.o. A mimochodem od samého začátku až doposud zcela zdarma. Tento fakt zároveň potvrzuje banner umístěný na pravé horní části webu Svobodného vysílače CS na adrese svobodny-vysilac.cz, který tam byl už v době vysílání tohoto pořadu a o kterém také, pane Kapale, hovoříte následně v čase 29:48. Takže skutečně mi a Vašim posluchačům sdělte, kdo Vám takový nesmysl řekl a jak na něčem takovém můžete stavět.
 • 21. Doložte mi a posluchačům, pane Kapale, prosím Vaše tvrzení, že jsem Pavlovi Hlávkovi dělal vysílání přes jakési počítačové programy apod. a že jsem ho držel v hrsti. Nejsem si ničeho takového vědom.
 • 22. Když se vrátím k času 29:48, tvrdíte tam, že se něco proklamovalo na Svobodném vysílači. Něco s reklamami a podobně. Co má ono proklamování, prosím pěkně, společného s Hnutím Zeitgeist a se mnou? Jak Vás napadlo, že firmu NETIO Solutions s.r.o. založili členové Hnutí Zeitgeist? Firmu jsem, pokud vím, založil já se svým kolegou Lukášem Hauftem, který není členem Hnutí Zeitgeist a budete se možná divit, ale dokonce se o Hnutí Zeitgeist nevyjadřuje a není ani jeho příznivcem. Zkrátka ho Hnutí Zeitgeist nikterak zjevně nezajímá. Je to čistě můj kolega s 60 % podílem. Nikdo jiný z Hnutí Zeitgeist, tedy kromě mě, jmenovanou firmu nezaložil. Firmu NETIO Solutions.s.r.o. založil pouze jediný člen Hnutí Zeitgeist a tím jsem já. Nechcete doufám nastínit, že je něco špatného na tom, že jsem spoluzaložil firmu, abych se mohl něčím legálně a plně v rámci zákonů České republiky živit, že ne? Mimochodem když jste tak „hezky“ hovořil o tom, že Svobodný vysílač vlastně ani není tím, zač se pokládá, tak ani Hnutí Zeitgeist nebylo v době vysílání Vašeho pořadu tím, zač jej pokládáte, neboť Hnutí Zeitgeist technicky vzato neexistovalo. Nebylo nikde ani nijak založené, nejednalo se o žádný právnický či jiný registrovaný subjekt, byl to pouze jakýsi název. Pokud je to podle Vás jinak, prosím, předložte důkazy.
 • 23. V čase 30:57 tvrdíte, že Svobodný vysílač CS svobodný není, protože kdyby byl, nikdy by můj „zápis“ nemohl být napsán. Přiznám se, že jste mě tím dostal, neboť tomuto už vůbec, a dokonce ještě ani po roce od odvysílání Vašeho pořadu o Hnutí a mně, nerozumím. Můžete to mně a Vašim posluchačům nějak rozvést? Objasnit? Nedokládá naopak to, že onen zápis vznikl, fakt, že právě proto je Svobodný vysílač CS svobodným? Mimochodem když půjdeme po principech, tak nic a nikdo není svobodný, tady si vždy budeme pouze hrát se slovíčky.

Tady bych své tázání k tomuto vysílání uzavřel, neboť se domnívám, že ačkoli měl být Váš pořad o Hnutí Zeitgeist, jste hovořili nadále naprosto o něčem či někom jiném. Dokonce si myslím, že snad ani to předchozí, co jste o Hnutí Zeitgeist a mně tvrdili, nebylo ve skutečnosti o Hnutí Zeitgeist a o mně.

Nyní se přesuneme k Vaším tvrzením na Vašem webu (odkazuji raději na zálohu).
 

Otázky k tvrzení Vladimíra kapala na webu Svobodného rádia

 • 01. 20. prosince 2015 jste v 16:59 napsal, že jsem od posluchačů vybíral peníze. Můžete toto své tvrzení, prosím, nějak doložit? Například výpisy z bankovních účtů, nějakými doklady apod.? Nejsem si totiž toho vědom.
 • 02. Dále jste tvrdil, že se o Vašem bývalém působišti nikdy nevyjadřujete. Co tedy znamenají například pořady z 13. listopadu 2015 s názvem „Studio Kladno – Host vysílání: Šéfredaktor Aeronet.cz pan VK. Téma aktuální situace u nás a ve světě. Prohlášení Vladimíra Kapala a Soni Zikmundové o odchodu z SVCS kvůli cenzorským praktikám Pavla Hlávky. Představení projektu: Svobodné rádio www.svobodne-radio.cz“, dále „Studio beta – Nad dopisy posluchačů“ ze dne 02. ledna 2017, dále ze 07.12.2015 „Studio Beta – Otázky a odpovědi Vladimíra Kapala – Hnutí Zeitgeist Co jsme netušili“, kde jste se prokazatelně a opakovaně vyjadřovali, což popírá toto Vaše tvrzení, i mnohá tvrzení další?
 • 03. Napsal jste, že na Vašem odchodu ze Svobodného vysílače mám vinu já, protože jsem 31.08.2015 na svých stránkách napsal, že udělám vše pro to, abyste z SVCS vypadli. Jaké mé stránky máte na mysli? Kde jsem toto podle Vás napsal? Prosím, uveďte mně a posluchačům přímý odkaz na tento text, neboť já si toho nejsem vědom. Dokažte i tu moji Vaší domnělou vinu, kterou jste sám v minulosti několikrát popřel, a to například výše zmíněným pořadem „Studio Kladno – Host vysílání: Šéfredaktor Aeronet.cz pan VK. Téma aktuální situace u nás a ve světě. Prohlášení Vladimíra Kapala a Soni Zikmundové o odchodu z SVCS kvůli cenzorským praktikám Pavla Hlávky. Představení projektu: Svobodné rádio www.svobodne-radio.cz“, který má ono popření i přímo ve svém názvu.
 • 04. Napsal jste také, že SVCS nemá žádnou právní subjektivitu. Pokud vím, tak právní subjektivita SVCS byla a snad i nadále je společnost ESOTOP s.r.o. Pavla Hlávky. Proč jste psal něco, co prokazatelně není založeno na skutečnosti? Co si může kdokoli nejen na internetu snadno ověřit?
 • 05. Napsal jste, že jste připraveni obrátit se, pokud se svým jednáním nepřestanu, na orgány činné v trestním řízení? A já jsem se svým jednáním nepřestal, ba naopak jsem jej ještě rozvinul. Proč jste tak tedy dosud neučinili? Vzpomínám si, že jste říkal cosi o neměnění názorů; nepopíráte tím však toto své tvrzení? Obrátíte se tedy na orgány činné v trestním řízení, nebo ne? Co mám udělat pro to, abyste tak učinili? Utrhat Vás na cti a pomlouvat nikdy nebudu, budu jen sdělovat a psát fakta a to do té doby, dokud si o to svými pořady o Hnutí Zeitgeist a mně budete říkat. Co je teprve zajímavé, že jste mi vyhrožovat soudy přestali krátce po veřejném vyjádření mé advokátky a nezávislého právníka v interFóru. Byl to účel, anebo jen shoda náhod? Téma, kde se toto posluchači dočtou, se nachází na adrese interForum.cz v kategorii „Advokacie, právo a sociální poradenství“ a nazývá „Vybírání dobrovolných příspěvků například pro internetové rádio“. Podle všeho to vypadá, že dnes už raději říkáte, že mě žalovat nebudete, viz pořad „Studio beta – Nad dopisy posluchačů“ ze dne 02.01.2017.
 • 06. Pane Kapale, napsal jste na svůj web toto, co zde uvádím a co je zároveň v důkazní formě uloženo na stránce interForum.cz v tématu s názvem „Investigativní novinařina pohledem Vladimíra Kapala“, kdy tento název stačí zadat například do Googlu, aby si to mohli Vaši posluchači ověřit, nebo to popřete?

To je ode mne v tuto chvíli vše a jako obvykle bude má další činnost a zájem o Vás záležet na tom, zda a jakým způsobem se o Hnutí Zeitgeist a mně kde vyjádříte. Jak píši výše, nikdy nikoho nepomlouvám, nýbrž pouze konstatuji fakta. A pokud o mně někdo úmyslně lže, pak s trojnásobným úsilím.
 

Související články:

Studio Kladno SVCS versus sekta Zeitgeist (wiki.zeitgeistmovement.cz)
Investigativní novinařina pohledem Vladimíra Kapala (interForum.cz)
Co je to Zeitgeist na Svobodném vysílači CS (DuchDoby.CZ)
Komunismus versus Hnutí Zeitgeist (DuchDoby.CZ)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře