Desatero monetárního otroka

Desatero monetárního otroka platné od počátku existence finančního (monetárního) systému eskalujícího v rozpadajícím se současném neudržitelném oligarcho-imperialistickém feudofašismu.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Desatero monetárního otroka

  • Otrok musí vykonávat práci, jež není v souladu s jeho přirozeným talentem. Svůj talent se tak snaží rozvíjet mimo práci jako koníček, kterým se však nedokáže uživit. Pokud má to štěstí, že je jeho práce zároveň koníčkem, nemůže ji vykonávat a rozvíjet bez omezení. Vždy je nad ním totiž někdo, kdo diktuje, jakým konkrétním směrem a s jakou intenzitou může, nebo nemůže své kvality uplatnit.
  • Otrok musí poníženě prosit o povolení na odpočinek, kterému se obyčejně říká „dovolená”.
  • Otrok musí dokázat, že je práce neschopný, a to výhradně formou potvrzení od osoby, kterou akceptuje otrokář. Vlastní pocit otroka není důležitý. Totiž jediné co je uznatelné, je posudek někoho, kdo nemusí otroka ani znát.
  • Otrok věnuje značnou část svého času otrokáři, kterému zůstává podřízené i budování jeho „vlastního” zázemí.
  • Otrok nerozhoduje o svém životě ani o životě vlastních dětí. Ty jsou mu odňaty v poměrně nízkém věku a speciálně vychovávané tak, aby se co nejrychleji staly rovněž otroky.
  • Otrok se nedokáže sám, vlastními silami a iniciativou, uživit. A i kdyby mohl, příležitost k tomu mu bude všemi možnými prostředky znemožněna.
  • Otrok je odkázán na svého otrokáře ve své obživě, ve zdravotní péči i v odpočinku. Otrok je odkázán na svého otrokáře i v oblasti formování vlastního světonázoru.
  • Otrok nevěří, že existuje nebo může existovat jiná možnost života než otroctví. A i kdyby věřil, že existuje, je přesvědčen, že je pro něj tato možnost nedosažitelná.
  • Otrok je udržován účelově nevzdělán. U ambicióznějších jedinců patří mezi donucovací prostředky otrokáře vysokoškolské diplomy, rekvalifikační kurzy či vedoucí pozice, jaké zajistí, že ačkoli otrok setrvává přes to nevzdělán, získá pocit falešné důležitosti. Takový otrok je, následně této manipulace s jeho egem, poslušnější a výkonnější, neboť může řídit otroky další, což jen zvyšuje blahobyt otrokáře.
  • Otrok dlouhodobě odmítající poslušnost je uvězněn či popraven.

 

Použité zdroje

Foto: doctorsito.wordpress.com

Martin Mojmír
Sledujte nás

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii, sociologii a jazyk český. Věnuje se v současné době zejména IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, futurologii, sociologii, ekologii a lidskému stravování. Martin je zároveň příznivcem, sympatizantem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky, co by udržitelného socio-ekonomického modelu, provozovatelem projektů DuchDoby.CZ, ZeitgeistMovement.cz, JinéMédium.CZ, interForum.cz a řady dalších.

Martin Mojmír

6
Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
5 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
DagmarMartin MojmírPetr JežekNoraPíseň novodobého otroka Recent comment authors
  Odebírat  
Možnosti upozorňování:
Ddd
Anonym
Ddd

Krásně napsáno! Proto musíme bojovat za lepší budoucnost a změnu celého systému. Nesmíme se nechat řídit, musíme konat srdcem a pravými morálními hodnotami, pomáhat si a podporovat bratrství (v našem případě zejména s dalšími Slovanskými národy). Systém se nezmění, pokud nezměníme sebe a nezměníme jej zevnitř! Vezměmě elitám moc už dnes a místo google.com používejme duckduckgo.com, kde informace o uživatelých a úkonech nejsou nijak shromažďovány!

Píseň novodobého otroka
Anonym
Píseň novodobého otroka

Píseň novodobého otroka: https://www.youtube.com/watch?v=iorj_7icz0o

Nora
Anonym
Nora

Rozjetý vlak nelze zastavit silou. My nejedeme. Vezeme se. Proč se s vlakem ztotožňujeme? Pokud se individuality zbláznili, je třeba z něho vystoupit a jít svou přirozenou cestou. Vše se rodí, žije a zaniká. Tělo se dá zotročit třemi branami. Chtíčem, hněvem a chamtivostí. Vyšší vědomí se nemění. Prorůstá vesmírem jako rostlinka, službou život za životem i po zániku těla. Tento materiální svět je určen pro otroky těla. Tento svět není pro gentlemany. Všichni jsme otroky těla, smyslů, mysli, objektů od mravence, až po nejvýše žijícího.

Petr Ježek
Anonym
Petr Ježek

Však již připravujeme reformu. je však třeba vidět, komu tím rozbíjíme bábovičky. jde o psychopaty globálního řízení a „národního“ řízení v USA a EU. Proto musíme vystoupit z EU a NATO, vybudovat vlastní účinnou obranu a zapojit se do všeslovanské spolupráce s mírovými a přátelskými vztahy po celém světě, kde lidé zpravidla usilují o totéž, jen jejich psychopatické elity z nich činí otroky. ekonomickareforma.cz

Dagmar
Anonym

Velmi pravdivý článek o současné společnosti, ve které vládnou lidem peníze.. Tedy těm, kteří uctívají peníze – hmotu na prvním místě. Ti jsou těmito skutečnými otroky hmoty
Stačí ale změnit svoje myšlení a víru v hmotu vyměnit za víru v sílu Zdroje veškeré existence, tj. v Něco Většího, silnějšího a živější než je mrtvá hmota a člověk přestane být otrokem. A proto Otrokáři hmoty ty, kteří učí lidi svobodě, už celá staletí pronásledují, přibíjejí pod falešnými záminkami na kříž nebo je upaluji či jinak mučí až k smrti a jejich žáky pronásledují, předhazuji je lvům a pořádají na ně štvanice všeho druhu. Dnes se k účelové kriminalizaci skutečných duchovních Mistrů přidávají i brutální mediální lynče těchto osob navracejících svobodu otrokům hmoty a také mediální zastrašování jejich žáků a následovníků. Nenechejme si vzít svoji svobodu a chraňme ty, kteří nás učí, jak tuto skutečnou svobodu získat a proměnit svůj život v ráj bez otroctví.