Světu vládne 13 rodin

Někde u samého vrcholu této pyramidy diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako „Koncil 13 rodin“, jíž doslova podléhá vše živé na Zemi. Dávno není tajemstvím, že jde o vrcholek necelého tzv. 1 % populace vlastnícího více než 50 % zdrojů planety.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Stínové síly za Novým světovým řádem (New World Order – NWO; fakt, že nejde o konspirační teorii, byl opakovaně prokázán) sledují svým počínáním pozvolna postupující agendu totální kontroly nad lidstvem a zdroji naší planety. David Icke pro to razí název „Špička totalitního prstu“, protože „oni“ postupují po jen velice maličkých krůčcích k našemu naprostému a definitivnímu zotročení, v důsledku čehož si masy relativně málo uvědomují skutečnost, že jejich svobody jsou jim pozvolna odebírány, přičemž moc chobotnice NWO neustále narůstá.
 

Stínové síly za agendou NWO

Rostoucí počet lidí si vlivem (sebe)vzdělávání začíná pomalu uvědomovat, že obyvatelstvo Země je kontrolováno „elitou“ 1 %, nicméně Koncil 13 rodin sestává z méně než 1 % té 1 % „elity“, přičemž nikdo na Zemi v tom nemůže požádat o členství. Podle názoru oněch samozvaných elit jsou oprávněni vládnout nad tím zbytkem nás, jelikož jsou přímými potomky pradávných bohů a sami sebe považují za zrozené krále. Minimálně kolektivní šílenství, co myslíte?
 

Těmito 13 rodinami jsou:

 • Rothschild (Bauer nebo Bower)
 • Bruce
 • Cavendish (Kennedy)
 • De Medici
 • Hanover
 • Hapsburg
 • Krupp
 • Plantagenet
 • Rockefeller
 • Romanov
 • Sinclair (St. Clair)
 • Warburg (del Banco)
 • Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

 
S největší pravděpodobností však nepůjde o úplný seznam, totiž některé velice mocné linie nám stále ještě unikají (může jít dále např. o rodiny Gatesů, Sorosů aj.).

Dynastie Rotschildů je bezpochyby tou nejmocnější viditelnou pokrevní linií na Zemi, jejich odhadované penězi měřené bohatství je kolem 500 bilionů dolarů! Tito uplatňují svoji moc prostřednictvím světového bankovního impéria, které prakticky výhradně vlastní. Jak tento největší podvod lidstva funguje, jistě nemusíme představovat.
 

Těmi nejmocnějšími institucemi jsou

1. The City of London (finance, kontrolované Rothschildy) – NEJSOU součástí Velké Británie
2. The US Federal Reserve (finance – soukromá banka vlastněná Rothschildy) – NEJSOU součástí USA
3. The Vatican City (taktiky indoktrinace, klamu a zastrašování) – NEJSOU součástí Itálie
4. Washington D.C. (vojenství, programování mysli, vymývání mozků a odlidňování) – NEJSOU součástí USA

Všechny tyto instituce fungují jako samostatné státy řídícími se vlastními zákony; neexistuje tudíž na Zemi žádný soud, který by je mohl stíhat. A i kdyby existoval, už jen z důvodu existence takové moci by si to nikdy nedovolil. Ty četné tajné společnosti, které dnes existují, fungují jako pobočky megakorporací vlastněných právě Koncilem 13 rodin. A ač jsou členové těchto tajných společností za svoji práci štědře odměňováni, členy zmíněných „elitních“ pokrevních linií nejsou, nevědí, kdo jsou jejich skuteční pánové a nemají ani ponětí, jaká je reálná agenda.
 

Cílené vymývání mozků

Dalším nástrojem pro masové zotročení, jenž proti nám používají, je takzvaný vzdělávací systém. Školy a univerzity dávno nejsou tím, čím kdysi bývaly. Děti se učí memorovat bez přemýšlení, poslouchat bez kladení otázek, jelikož přeci titul je to, na čem záleží; nikoli vzdělání, přičemž k dosažení titulu je nutno zopakovat názor toho kterého „učitele“. Ten skutečný vzdělávací systém je ve skutečnosti nesmírně drahé udržovat v chodu a ve věku internetu značně zastaralý. Proč zastaralý? Protože internet nám poskytuje volný přístup k téměř nekonečnému množství informací. Tak proč pořád platíme ty ohromné částky peněz za vládní vzdělávání? Protože světová „elita“ vyžaduje, aby se naše děti naučily konformitě s myšlením uvězněným v omezeném schématu předurčených šablon. A nesmírně dobře to funguje, stačí pohlédnou na schéma standardního chování jednotlivých lidí, cca 96 % světové populace. Nehledě na to systém potřebuje nevzdělané ovce (otroky) pro práci a nikoli pro prosperitu.


 

Co s tím můžeme dělat?

Osud lidstva teď, protože kontrola chobotnice NWO se rozrůstá, visí na vážkách. Na jednu stranu jsme už velice blízko svému naprostému zotročení, avšak na stranu druhou můžeme snadno podrýt základnu této pyramidy moci prostým sjednocením proti jejich klamu mírumilovnou revolucí mysli, srdce a duše.

Už roky se ptám, co je největší zbraní jejich zotročení. Je to to mizerné vzdělání v kombinaci s neustálou indoktrinací? Je to strach vyvolávaný náboženstvím? Je to strach z potrestání (uvězněním nebo zabitím) systémem, anebo je to neviditelné zotročení finančním systémem? Podle mého názoru kombinace všeho výše uvedeného má sice ohromný dopad na naši společnost a způsob, jakým přemýšlíme, ale tu nejsilnější zbraň poskytuje právě finanční systém!
 

Otroci peněz

Finanční systém vskrytu náš druh zotročuje a my jsme teď využíváni jako peněžní otroci. Pracujeme v lepším případě 8 hodin denně v nudném a skličujícím prostředí bez stimulace čímkoliv kreativním nebo konstruktivním. Ve většině případů je výhradní motivací pro výkon práce příští výplata a to bez ohledu na to, jak tvrdě pracujeme. Systém v kombinaci s vymýváním mozků je postaven tak, že nikdy nebudeme mít dost peněz (vícevýznamově).

Kroutili jste někdy hlavou nad tím, proč ty megakorporace, co každoročně hrabou miliardy $ zisků, sypou svým ředitelům miliony po tuctech a tomu zbytku zaměstnanců pokud možno minimální mzdu? Tak to bylo velice pečlivě zkonstruované, protože lidé, kteří jsou neustále „na hraně“, nebudou mít nikdy čas na (sebe)vzdělávání, vnitřní zpytování – a nakonec – duchovní probuzení (tím není myšlena zbožnost a podobné stupidity).

„Oni“ nepotřebují lidi vzdělané. Nepotřebují lidi schopné kritického myšlení s duchovními cíli. Takovýto druh lidí je pro establishment nebezpečný! Chtějí poslušné „roboty“ schopné myslet jen do takové míry, aby obsluhovali stroje a udržovali systém v chodu, ale dost hloupé, aby nikdy nekladli otázky. A peníze, jako prostředek, jim to mají zaručit.

Největší problémy celého světa jsou hluboce zakořeněné ve finančním moru: války jsou výnosné, nemoci jsou výnosné, rabování Země je výnosné, zotročování lidí a nelidské pracovní podmínky jsou výnosné. Proč by jinak existovaly patenty a ochranné známky, ministerstva propagandy (mainstreamová média – v ČR konkrétně Česká televize a Český rozhlas, která si ještě za jejich lži a manipulace jim úsměvně platíme sami), ministerstva války (ministerstva obrany a různé válečné pakty jako NATO, EU, …) apod.?

Naši „vůdci“ jsou penězi (z)korumpováni, lidé udržováni nevzdělaní a poslušní, kolektivní mise lidstva na Zemi byla penězi doslova unesena. Jen velmi málo lidí skutečně myslí a ještě méně si může a/nebo chce dovolit otevírat oči ostatním či nějak konstruktivně protikonat.

K čemu vlastně vůbec ten finanční systém potřebujeme? Ve skutečnosti jej nepotřebujeme. Přinejmenším už ne. Planeta nám neúčtuje ani cent za využívání jejích přírodních zdrojů (není jiného živočišného druhu než člověka, který musí za svůj život platit) a my dnes máme technologie k jejich těžbě a udržitelnosti i bez fyzické práce.
 

Přitom řešení je na dosah

K tomuto tématu nám více řeknou brilantní mozky mezi námi, které už desítky let diskutují o funkčním a prakticky do dokonalosti dovedenému konceptu na zdrojích založené ekonomiky. Jedním z takových je i Jacque Fresco, průmyslový designér a sociální inženýr, jenž strávil většinu svého života studiem a designem budoucnosti. O ekologicky přátelských, soběstačných, ohni a zemětřesuvznorných městech navrhovaných Jacque Frescem, stavěných autonomními stavebními roboty, se více dočtete například ZDE. Kontaktovat můžete ale také Hnutí Zeitgeist, jež je zastoupeno i v České republice a které na různá témata pořádá přednáškové dny.

Mnozí lidé už diskutují o plánu transformace na ekonomiku budoucnosti, kde peníze nejsou zapotřebí a všem jedincům jsou k dispozici nejlepší podmínky k dosažení jejich nejzazšího potenciálu, a to všem ve prospěch našeho druhu jako celku. A tak se ptám: jsme připraveni se takové budoucnosti chopit a uniknout z kontroly „elity“ ve světě bez peněz, anebo dovolíme, aby k Novému světovému řádu došlo? Není to o nikom jiném než o nás.

Pokud chceme něco změnit, musíme začít u sebe, nikdo za nás nic neudělá a politici jakožto sluhové zmíněných elitářských rodin už vůbec ne. Velmi drzým příkladem je např. náš československý oligarcha Andrej Babiš, jehož koblihová politika snad nemůže být průhlednější. A příkladem hlouposti zase (jeho) voliči a lidé lhostejní jeho konáním. A to nezmiňuji naše místní tzv. užitečné idioty typu Jiří Dienstbier, Jakub Janda [2], Václav Havel [2] [3], Tomáš (L)Halík [2] [3] [4] [5], ale z „alternativy“ třeba také takový Vladimír Kapal [2], Vladimíra Vítová apod., kteří jsou zářnými příklady toho, jakým směrem se nevydávat už jen z důvodu setrvávání jejich myslí v krabici.
 

Použité zdroje

# Části textu: wakingtimesmedia.com
# Grafika: thrivemovement.com
# Další materiály: Hnutí Zeitgeist ČR

Michal Čech

trvale žijící a pracující v Německu je profesí evoluční biolog a právník. Pro pohyb na internetu využívá serverů proxy, neboť si přeje setrvat v anonymitě. Jméno Michal Čech je tedy pouze „umělecké” - používané výhradně kvůli oslovování. Znám je též pod pseudonymem „Qestament”.

5 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Martin Mojmír
Admin
4 roky před

Místní diskuze již byla uzavřena. Pokud se nicméně domníváte, že máte k tématu konstruktivní dotaz nebo sdělení, můžete stále využít našeho fóra ZDE, kde se Vám též můžeme věnovat.

Miloslav Dědek
Miloslav Dědek
7 roky před

Současný stav světa je bohužel takový, že všechno a především veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné doplnit, že to plánují a řídí „lidé velkých peněz“, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálových hodnot.
Současný stav světa je žalostný. 1/6 lidstva neumí číst a psát, má hlad a značná část těchto lidí umírá neléčenými nemocemi nebo v nesmyslně vedených válkách. Velká většina těchto lidí nemá ani představu o tom, že to není spravedlivé, že kvalita jejich života by se měla zvýšit. Svět patří se vším všudy všem lidem rovným dílem. To by určitě mělo být napsáno v základní listině lidských práv a svobod. ……… Pro toho, koho zajímá uvedená problematika, je napsáno pokračování v článku: NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD – http://miloslav7.blogspot.cz/2016/09/novy-svetovy-rad.html

Hugo z Hor
Hugo z Hor
5 roky před

Nový Světový ŘÁD, neboli NWO je bez redukce populace na kýžených 0,8Mld nemyslitelný! Nemyslitelný zcela jistě v tom formátu, jak jej popisujete … „svět bez peněz“! Buď budou zavedeni noví otroci, kteří budou zadarmo pod pohrůžkou smri pracovat na ty, co budou mít vše zadarmo, nebo se bude muset vymýtit lidská závist!
Je hezké pouzkazovat na technologie, kterými těžíme bohatství Země, ale nutno si opět připomenout, že ještě vemi dlouho bude potřeba lidské síly k této těžbě a dalšímu zpracování. A ti to zadarmo dělat nebudou. Proč by měli? Budou dřít jak mukli, a mít vše zadarmo jako támhle kancelářská krysa, která jen rozdává práci?! Je to Marxistický nesmysl!
Nehledě na to, že po jaderném výtlouku lidstva zde zůstanou právě ti nejbohatší! A těch zbylých 99.99% přeživších obyvatel na ně bude dělat za minimální mzdy … NEZMĚNÍ SE VŮBEC NIC! Jen se omezí čerpání zdrojů, aby těchto 13+ rodin mohlo ve velkém přebytku dále vládnout této planetě! ještě po mnoho století …

Martin Mojmír
Admin
5 roky před
Reaguje uživateli  Hugo z Hor

Děkuji za Váš text. Budete pro svá slova mít nějaké relevantní podložení? Anebo jde pouze o (Váš) názor? Poprosím Vás o zdroj tvrzení (pokud možno v českém jazyce). Děkuji.

J.Šmíd
J.Šmíd
5 roky před
Reaguje uživateli  Hugo z Hor

13rodin je podle mě nesmysl.Je to řetězová reakce nadnárodních firem propojených multimiliardáři,kteří mají rozparcelovany různé odvětví ekonomiky (bankovnictví,nerostné zdroje,potravinové inženýrství,strojírenství,stavebnictví)jenž bez přičinění mezinárodních politických špiček jede svou vlastní cestou.Jediným řešením by bylo zpřetrhat tyto vazby násilně,ovšem vojenský konflikt by byl tím posledním co by lidstvo riskovalo,protože je nutné podotknout,že do soukolí nejlépe běžící ekonomiky je výroba a prodej zbraní nad kterým mají monopol USA,ale i jiné velmoci.je to můj názor.