Prezentace návrhu nové občanské Ústavy ČR

V neděli 28.02.2016 se v konferenční místnosti KTS, v Hradci Králové, konala prezentace návrhu nové občanské ústavy České republiky, kterou přednesl aktivista, iniciátor a spoluautor návrhu Ing. Jan Piroutek. Na prezentaci nechyběli ani redaktoři DuchDoby.cz Martin Mojmír, Martina Kotěcí a Michal Mauser.

Prostor pro Váš odkaz

Celá akce byla zaznamená(vá)na jak na kameru, tak na příslušná audio zařízení, z čehož bude vytvořeno, a na našem webu umístěno, video. Než se tak ale stane, seznámíme Vás prozatím s parafrázemi otázek, které z naší strany v průběhu prezentace padly. Odpovědi se budete moci dozvědět následně z videa, na které ovšem bude nutné si nějakou dobu počkat, neboť jeho délka se počítá v řádech několika hodin a naše redakce dosud nemá kapacity ani finanční prostředky práci jakkoli urychlit. Ledaže by se našel dobrovolník, jaký by nám pomoc nabídl…
 

Poloviční příděly jídla vzpurným vězňům

Jak zabráníte zneužívání těchto přídělů? Jak zajistíte, že se neobjeví někdo, kdo bude tvrdit, že je vězeň vzpurný a bude jej chtít třeba takto zabít?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu.
 

Eutanázie a vnitřní orgány zločinců

Co na to příjemci? Bude se jim říkat, odkud orgány pochází, nebo nikoli? A proč?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu. Bude však potřeba ji ještě více rozvést a upřesnit.
 

Právo doprovodu k soudu

Řekli jste, že domobrana a vojáci budou chráněni vlastními eskortami, ale co například riziko zaujetí eskort? Dále co právo běžných občanů na vlastní eskorty?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu. Bude však potřeba ji ještě více rozvést a upřesnit.
 

Rámy na vstupech do škol

Co zdraví a dětí a zaměstnanců škol? Radiace z případného záření atd.?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu.
 

Neživá republika a rozsudky

Není třeba republika brána jako právnická osoba? Možná proto se vynášejí soudy jménem republiky…

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu.
 

Povinná vojenská služba

Kde je svoboda, když odmítám jakoukoli formu agrese? Není nucení do něčeho určitou formou násilí? Co když „nepřítel“ bude mít „důvod“ útočit (například USA prostřednictvím NATO) atd.? Já (Martin Böhm, pozn. red.) takovou zemi nechci a nebudu bránit (tím myslím USA), to raději půjdu do vězení.

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu.
 

Nepodmíněný základní příjem

Co si myslíte o tzv. nepodmíněném základním příjmu a zákazu úroků?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu.
 

Vznik Izraele, nároky a války

V mnohých análech se uvádí, že Izrael původně v podstatě neexistoval, ale byl vytvořen a dán židům, od kdy se následně zvětšuje. Pokud tomu tak bylo a je, proč se divíme, že se to zejména okolním zemím a lidem v nich nelíbí? Nebo je to celé jinak? Pokud ano, jak?

Odpověď na tuto otázku nebyla uspokojivá a bude slyšet ve videu, bude potřeba ji ještě více rozvést a upřesnit.
 

Přivlastňování cizího majetku

Toto dělají nejvíce banky – soukromé instituce ovládající lidi, státy, všechny a všechno.

Reakce na tuto poznámku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu.
 

Nefunkčnost konkurence při snižování ceny

Co říkáte na plánované zastarávání aneb „kurvítka“, minimalizace nákladů a levné materiály?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu. Bude však potřeba ji ještě více rozvést a upřesnit.
 

Stát musí vyjít s penězi z daní

Co si myslíte u úročených půjčkách? Jak bude toto regulováno?

Odpověď na tuto otázku byla uspokojivá a bude slyšet ve videu. Bude však potřeba ji ještě více rozvést a upřesnit.
 

Česká republika a/nebo Československo

Na otázku týkající se aktuálních veřejných diskusí, zda jsme, nebo nejsme stále Československem, resp. ČSFR, se nedostalo, tato bude tedy položena dodatečně. Tímto máme na mysli, zda v roce 1989, podle názoru spoluautorů návrhu nové občanské ústavy ČR, došlo k rozdělení Československa na samostatnou Českou a Slovenskou republiku, či nikoli, respektive jak to tehdy fakticky bylo. Aktuálně jsou totiž  na místě důležité otázky, zda došlo k rozdělení, anebo ke zrušení Československa a následnému založení České a Slovenské republiky v rámci obejití tehdejší Ústavy ČSFR. Podle nás je nesmírně důležité znát na toto odpověď, aby bylo jasno na čem stavět.

Na konferenci se dále, po skončení prezentace Ing. Jana Piroutka, jednalo rovněž o připravovaném novém zákonu o celostátním referendu, jaký přednesl právník Patrik Doležal. I k tomuto měla redakce DuchDoby.CZ velmi co říci, ovšem jelikož byla druhá část konference o mnoho delší, ponecháme výstup až na zmiňované video.

Případné dotazy můžete pokládat prostřednictvím našeho interFóra ZDE, bude na ně jak z naší strany, tak ze strany iniciátorů a (spolu)autorů, v rámci časových možností, reagováno.
 

Související články

Návrh nové Ústavy suverénních občanů ČR
Chceme být navždy otroky, anebo to jde i jinak?

 

Web kouleso.cz

Ústava suverénních občanů ČR (Koule)

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

1 Komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře