Návrh nové Ústavy suverénních občanů České republiky

Ústava suverénních občanů České republiky je název návrhu nové občanské ústavy, o které jsme si psali v době, kdy jsme ještě neměli zpracovaná videa z konference v Hradci Králové. Dnes nejen že tato máme, ale od té doby se věc dále rozvinula. Přinášíme Vám reportáž z celé akce.

Prostor pro Váš odkaz

 

Motivace

Ústava má jasný hlavní cíl, kterým je podřízení řízení fungování českého státu plně a ve prospěch jeho občanům, nikoli politických stran, mezinárodních korporací, institucí, oligarchů či mafií. Jedná se o počáteční, ale již značně rozpracovaný, koncept, na němž bude nutné ještě velmi pracovat, nicméně který již má jasné obrysy a myšlenku.
 

Část 1 – Prezentace nové Ústavy suverénních občanů České republiky (Ing. Jan Piroutek)


 

Ústava nově oficiálně na internetu

Jelikož je pracovním názvem návrhu „Ústavy suverénních občanů České republiky“ (tak se to přesně nazývá) „Koule“, byla pro účely prezentace tohoto projektu vytvořena samostatná webová stránka kouleso.cz (jako koule suverénních občanů a koule co by těleso, tedy „kouleso“). Tato stránka je oficiální stránkou prezentace návrhu ústavy.
 

Zákon o celostátním referendu

Ve druhé a poněkud delší části konference byl představen návrh nového Zákona a celostátním referendu, jehož představitelem je, mimo jiné, právník a politik Patrik Doležal. Tomuto však ještě přecházely odpovědi na nejen naše otázky zmiňované v předchozím článku. Návrh Zákona o celostátním referendu začíná v čase 00:51.
 

Část 2 – Dotazy a představení návrhu Zákona o celostátním referendu (Patrik Doležal)


 

Prozatím nedostatky

Mezi zásadní nedostatky projektu Koule pokládáme zejména naprostou absenci jakéhokoli ekonomického modelu, nicméně základy pro implementaci položeny jsou. Možná se však počítá s nepodmíněným základním příjmem (viz Ekonomická reforma a/nebo Volník), tedy ekonomikou bezúročnou, jejímž principem je předně kladení značně vyššího důrazů na důstojnost života člověka a všeho ostatního živého na Zemi, což se v budoucnu snad dozvíme. Škoda že v souvislosti s tím se zde pravděpodobně bavíme stále jen o záplatách současného socio-ekonomického systému, jež opět a pouze jen oddálí nevyhnutelné, čímž je jeho celospolečenský kolaps ruku v ruce s nutnou změnou režimu, což jistě nepovede k ničemu dobrému. Na racionálně-komplexní řešení změny tak patrně ještě musí dozrát doba. I tak jde ale o posun, který je třeba podpořit. Nejprve tedy zformujeme přechodné období pro vstup do racionální společnosti. O tomto ale třeba zase jindy, účelem tohoto článku totiž není komplexní analýza návrhu, nýbrž report z prezentace.
 

Prezentační spravedlnost

Až se při sledování konference dostanete k části Prezentační spravedlnost (část 2, čas 00:01:47), vyčkejte na později (03:15:38), kde bude čten následující pohled sepsaný takzvaně na rychlo a na koleni, neboť se jak přednášející, tak hosté nemohli domoci řešení jak se vyhnout diskriminaci „chudších“ při reklamě (prezentaci) svých návrhů, jež mají zájem dát společnosti na vědomí a požádat tuto o hlasování v rámci navrhovaného zákona o celostátním referendu.

Reklamy vůbec nepoužívat, ale definovat pro referenda jedinečný informační kanál, jenž bude dostupný kdykoli a komukoli, a to na každému BEZPLATNĚ dostupném internetu. Na onom informačním kanále budou vždy veškeré podrobnosti. Pro zajištění dostupnosti bude mít onen konkrétní informační kanál kanály záložní (jeho kopie, popřípadě takzvaná zrcadla, chceme-li), jejichž autenticita bude zajištěna automatizovaným systémem, o jakém hovořil například Jan Piroutek. Jinými slovy „jeden server zblbne, ostatní servery ho odpojí a nastoupí technici na opravy“ atd. Ale zpět k věci.

Aby se lidé o probíhajícím referendu dozvěděli, budou o tom, že ono konkrétní referendum existuje a probíhá, povinně informovat média. Tato vždy sdělí ale pouze název a téma referenda s odkazem na zmíněný informační kanál, kam se lidé budou moci obracet pro podrobnosti. O probíhajících referendech budou mít povinnost informovat taková média, kterým se platí koncesionářské poplatky, a to například v uváděných 14 hodin (já bych navrhoval později třeba v rámci konkrétní části mediálního zpravodajství, když je nejvíce lidí doma z práce). Pro srovnání, takovým médiem je dnes Česká televize a Český rozhlas. Jak tomu bude případně později, to je téma k dalším diskusím (eventuálně mé další půlhodině „na koleni“, či pořádně).

Reklamy skutečně nepoužívat, neboť zde hrozí nebezpečí nerovnoměrného a tedy nespravedlivého informování, popřípadě korupce a podobně. Jak? Tím, že si všemi barvami hrající a různé případné manipulační texty obsahující billboard přečte i takový člověk, který média běžně, anebo zrovna v danou chvíli, nesleduje. Je tedy poměrně jisté, že právě díky reklamě dosáhne jedno referendum i mnohem vyšší pozornosti, než případné referendum jiné – „konkurenční“. No a v neposlední řadě nepoužíváním reklamy se uspoří čas a peníze, a to na všech stranách.

 

Koule v médiích

Krátce po konání konference byl Ing. Jan Piroutek pozván do plzeňského studia Svobodného vysílače CS, kde s návrhem seznámil také veřejnost. Záznam pořadu si můžete pustit nebo stáhnout z archivu. Dále pak na webu Jana Korála NWOO.org, jenž byl v Hradci Králové rovněž hostem a který nás o akci informoval.
 

Závěrem

Konference nebyla naše, slovo má vždy svolavatel. Naše úloha byla zejména tuto navštívit a zaznamenat, což se stalo. A samozřejmě všem povolit ji libovolně, v rámci licence CC BY-SA 4.0, šířit. Videa tedy bez obav i kopírujte.
 

Zpětná vazba

V případě zájmu o transparentní dotazy a odpovědi, popř. konstruktivní diskusi, se obraťte SEM nebo SEM, kde jsou již delší dobu založená témata, eventuálně založte nová. Přednášející se Vám budou ochotně věnovat. Zároveň můžete využít diskusního prostoru pod článkem.

 

Aktualizace 10.04.2016

Důrazně doporučujeme konferenci zhlédnout všem, kdož dostatečně vnímají okolní svět a nechtějí si pouze někde alibisticky u piva či televize stěžovat, popřípadě maximálně tak vyřvávat venku po demonstracích.

V mezidobí jsme měli příležitost s Janem Piroutkem o věcech více, i když zatím jen po mailech, diskutovat, přičemž jsme nabyli potvrzení, že jeho argumenty jsou skutečně na místě. Připouští totiž, dle svých psaných slov, že například právě Koule může být jistým lokálním (slovo lokální je ode mne, neboť jsem to tak pochopil) přechodným obdobím k řešení komplexnímu (NL/RBE), což, pokud se někdo takto vyjádří, rozhodně značí opuštění od běžného myšlení a nastolení myšlení a jednání tvůrčího, kdy takové lidi bychom měli brát skutečně vážně. Ústava suverénních občanů České republiky (Koule) je, minimálně podle mě a v současném znění, důkazem takové přední práce, kterou je nutno vyzdvihnout a dostat mezi lidi. Za celý kolektiv DuchDoby.CZ Janu Piroutkovi srdečně děkujeme za nejen jeho velice společensky prospěšnou práci a těšíme se na další vývoj, který samozřejmě opět velice rádi odprezentujeme na zdejším našem / Vašem serveru. Více o návrhu ústavy (Kouli) a jejích změnách na www.kouleso.cz.
 

Související články

Prezentace návrhu nové občanské Ústavy ČR
Chceme být navždy otroky, anebo to jde i jinak?

 

Web Koule

Ústava suverénních občanů ČR (Koule)

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidním.

1 Komentář
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře