„Vše, co neznám a znát nechci, je utopie; všemu rozumím a na všechno mám odpověď.” Váš Petr Hampl

Jablka, hrušky; hodinky holínky. Vše stejné. Každý má právo na názor, ale když rozumě mluví o jedné věci, neznamená to, že zná všechno! Určitých komentářů bych se vyvaroval!” Tak se vyjádřil jistý Ludvík Musil ke statusu indoktrinovaného sociologa Petra Hampla, jenž opakovaně prokazuje, že má vskutku vážné nedostatky ve schopnosti vnímání světa a jeho „mechaniky”. Nemohl by totiž jinak opakovat stejné chyby.

Prostor pro Váš odkaz

Stejné chyby spočívající v omílání stále stejné demagogie, která nejen že nikoho neobohatí, ale časem vzhledem k neochotě a/nebo neschopnosti navrhovat konstruktivní, natož alespoň nějaké řešení, omrzí.
 

Petr Hampl totiž na Facebooku napsal

Po marxistickém komunismu a volném trhu s téměř nulovým státem tu máme další utopii – promořování. Je až neuvěřitelné, jak se těm předchozím podobá.

a) Dosud nikdy nikde to nefungovalo, ale tím se příznivci nenechají zmást.
b) Stejně se tomu nemůžeme vyhnout. (Pamatujete na železné zákony dějin?)
c) Nezbude než obětovat pár set tisíc lidí, ale to se prostě nedá nic dělat. (Když se kácí les, létají třísky.)
d) Velmi neurčitý příslib blahobytu, resp. návratu zlatých časů před krizí.
e) Jde o základní ideu, detaily vyřešíme později.
f) … a především, je to úžasně sexy. Přívrženci té nové utopie si připadají vznešení a krásní. Zvlášť když se o tom mohou úžasně ujišťovat.

Teď už jen zbývá vymyslet, jakou barvu budou mít prapory promořovacího hnutí.

[ZÁLOHA]
 

Příhodný komentář sledujícího

Chytrému napověz, hloupého trkni,” pokračuje Ludvík Musil na komentář diskutujícího Luďka Chrástka, který nejen že pana Ludvíka nepochopil, ale místo aby počkal na odpověď na svoji otázku, kterou položil, vynesl po 4 hodinách soud: „Takže přesně jak jsem myslel, k tématu nic říct neumíte, jen za každou cenu kritizujete. Příště to zkuste lépe, ať nejste za hlupáka.” Odvětil bych, aby příště pán na svoji odpověď počkal, pokud jí chce, ale rozhodl jsem se neztrácet s takovými diskutéry čas. Pan Ludvík mu nakonec přecijen něco, avšak v odpovědi spíše mně než jemu, naznačil. A my se zde budeme krátce věnovat předmětnému statusu Petra Hampla, protože krátkodobě se to číst a kroutit nad tím hlavou dá, z dlouhodobého hlediska něco takového už ale vyžaduje alespoň stručnou reakci.
 

Hrušky a jablka, šrouby a matice

Hrušky a jablka spočívají v dávání do souvislostí promořování populace novým koronavirem pod domněnkou pseudoodborníků hovořících o potřebě nabytí kolektivní imunity (ačkoli o chování viru tito nevědí zatím prakticky nic, docílit toho chtějí za cenu lidských životů – tedy zejména obětováním důchodců, chronicky nemocných a jinak postižených lidí) s fungováním, nebo nefungováním marxistického komunismu, potažmo jiného socioekonomického modelu. Ve věci promořování populace koronavirem s Petrem Hamplem nejsme ve sporu; promořování koronavirem je, vskutku velmi mírně řečeno, nesmysl. Ve sporu jsme s oním srovnáním a jeho souvisejícími následujícími body, ke kterým se vyjádřím dle Petrova označení jednotlivě.
 

Rozbor jednotlivých Hammplových bodů

a) Dosud nikdy nikde to nefungovalo, ale tím se příznivci nenechají zmást.


Dosud nikdy a nikde nefungovalo co? Promořování populace nějakým a jakým virem, nebo marxistický komunismus a volný trh s nulovým státem? Pokud marxistický komunismus a volný trh s nulovým státem, tak samozřejmě, že to dosud nikdy nikde nefungovalo, když k tomu nebyly nastoleny podmínky.

V socioekonomickém systému založeném na monetární správě zdrojů a nesmyslnými, sebezničujícími mechanismy typu HDP, inflace apod. není možné něco takového aplikovat. Je s podivem, že někdo může říci, že něco nefungovalo, když to nebylo ani zavedeno, aby mohlo alespoň selhat. Tím nechci a rozhodně nebudu obhajovat myšlenku marxistického komunismu ať už jen proto, že je tato ideologie filozoficky i technologicky minimálně od zavedení výpočetní techniky a umělé inteligence poněkud mimo téma. Co budu obhajovat, je koncept Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích, jenž je připraven k okamžitému nasazení co by řešení pro mnohé problémy současnosti, na problémy způsobené staletími prověřeným socioekonomickým systémem nefungujícím, jenž fungovat ani nemůže, neboť vlastně tady nejde o systém řešící blaho společnosti, nýbrž systém řešící blaho jednotlivců. A k tomu navíc ještě falešně. Zdrojovou ekonomiku budu obhajovat proto, jelikož mi dosud její princip, respektive ideologii nedokázal nikdo konstruktivně vyvrátit. A Petr Hampl teprve ne.

b) Stejně se tomu nemůžeme vyhnout. (Pamatujete na železné zákony dějin?)


V souvislosti s koronavirem s tím mohu souhlasit; souvislost s marxistickým komunismem a volným trhem s téměř nulovým státem patrně dostatečně nechápu, vyžadovalo by to mnoho dodatečných otázek, na které v případě Petra Hampla už ale mám jasnou představu o na ně odpovědích. Jelikož se ale Petr vyjadřuje paušálně jako o utopii ke všemu, co nezná a odmítá se tím byť třeba jen seznámit, pak je těžké vysvětlovat mu, že se něčemu, jako je například zmíněná Zdrojová ekonomika, vyhnout skutečně nemůžeme, neboť koncové stavy jsou už jen ze samotné logické podstaty věci evidentní: Buď jako lidstvo se poučíme z chyb, které stále opakovaně činíme, nebo se nepoučíme a příroda s jejími zákony to vyřeší za nás. Není nic mezi tím.

Buď jako lidstvo se poučíme z chyb, které stále opakovaně činíme, nebo se nepoučíme a příroda s jejími zákony to vyřeší za nás.

c) Nezbude než obětovat pár set tisíc lidí, ale to se prostě nedá nic dělat. (Když se kácí les, létají třísky.)


Zde odpovídám totožně jako v předchozím bodě. V souvislosti s koronavirem nejsme ve sporu.

d) Velmi neurčitý příslib blahobytu, resp. návratu zlatých časů před krizí.


Něco takového se pochopitelně přislíbit nedá už ze samotné podstaty fungování socio-ekonomického systému založeného na monetární správě zdrojů s aplikovanou lichvou. Každý předchozí den v rámci tohoto systému je pro většinu lidí na Zemi dnem, do kterého není ze dne následujícího návratu. Epidemie SARS-CoV-2 vyvolávající nemoc COVID-19 pouze urychluje tento přirozený proces. Souhlasit se s tímto tvrzením nedá v pouze souvislosti s epidemií a tím, jak povrchně to Petr Hampl vnímá, nýbrž předně principiálně, jsme-li si vědomi skutečné příčiny nefungování současného stavu dění. Kromě toho co jsou to zlaté časy? Nebo zlaté časy pro koho? I to jsou otázky, na jež je třeba odpovídat. Zlaté časy možná do jisté míry ano, ale jak pro koho.

Každý předchozí den v rámci tohoto systému je pro většinu lidí dnem, do kterého není ze dne následujícího návratu. Epidemie SARS-CoV-2 pouze urychluje tento přirozený proces.

e) Jde o základní ideu, detaily vyřešíme později.


Když pomineme řešit epidemii a přejdeme do prostého označování za utopie všeho, co neznáme a nechceme znát, v případě konceptu Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích s potěšením mohu zopakovat (vyřčeno v jiných souvislostech jindy jinde), že této se takové sdělení netýká. Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích, co by alternativa k současné zastaralé monetární správě zdrojů, není pouze základní ideou, nýbrž komplexně zpracovaným, neustále se rozvíjejícím modelem, kde jsem se dosud při položení konstruktivní otázky nesetkal s tím, že by mi nebylo konstruktivně odpovězeno. Tedy tak, že bych s reakcí nemohl souhlasit, anebo si argument alespoň připodobnit, představit. Potíž je jen v tom, že nejen, že zatím příliš lidí dosud nepokládá konstruktivní dotazy, oni totiž lidé nepokládají dotazy takřka žádné. A jak je známo, kdo se na nic nezeptá, ten se nic nedozví, což je žel případ právě Petra Hampla, který se prakticky neptá, nýbrž soudí a když se stane, že se zeptá, tak buď na nějaký nesouvisející nesmysl, anebo s obsahem demagogie v dané otázce, kterou už vlastně dává najevo, že nezáleží na tom, co odpovíme, neboť on je dávno rozhodnut.

f) … a především, je to úžasně sexy. Přívrženci té nové utopie si připadají vznešení a krásní. Zvlášť když se o tom mohou úžasně ujišťovat.


Tady se nechci zastávat přívrženců žádné nové utopie. Tady se vyjádřím ke způsobu prezentací každého, kdo něco nějakým způsobem prezentuje. Totiž když se kriticky podíváme na přívržence utopie promořování koronavirem a způsoby práce Petra Hampla, neuvidíme rozdíl. Můžeme pozorovat naprosto totožný princip práce, obhajobu tytéž utopie, jakou je Petrem Hamplem hájený současný socioekonomický systém. Nevadí, že neumím konstruktivně argumentovat a oponovat. Důležité je hlavně hodně žvanit a vypadat při tom důležitě. A co je obzvlášť potřeba, je zaměřovat se na takovou společnost, která nebude oplývat kritickým myšlením, nýbrž mne bude pouze svým způsobem uctívat a tím utvrzovat v mé pravdě. Všechny ostatní buď ignoruji, anebo zablokuji.

 

Prostor pro Váš odkaz

Začínat je nutno u sebe

Petr Hampl si mnohými svými vyjádřeními, která lze na mnoha jeho facebookových profilech pozorovat, nastavuje zrcadlo. Píše o jiných zapomínajíc na sebe a své vlastní přešlapy. V předchozím našem článku jsme si, mimo jiné, řekli, jaká Petr Hampl vlastně navrhuje konkrétní řešení. Ty nebudu tady připomínat; pokud jste dočetli až sem, jen si je vyčtěte. Zdrojů jsme v rámci našich platforem k tomu poskytli již více než dost.

Ostatně ani ne tak Petrovi Hamplovi, jako spíše jeho a jemu podobným vzorcům chování se budeme věnovat v některých následujících pořadech Jiného média CZ. Proto pokud Vás to zajímá, sledujte tento kanál, ať Vám nic neunikne a co udělejte předně, seznamte se s konceptem Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích a tuto následně podrobte konstruktivní kritice. Budeme se Vám na této úrovni rádi věnovat.
 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

2 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
4 roky před

Dneska Hamplovec u sebe napsal další srovnání se sebou.

V únoru 1948 komunisté předpokládali, že rolníci prostě vstoupí do družstev, lidé zahodí náboženské předsudky a drobní podnikatelé nastoupí do státního, kde se budou mít lépe. Detaily tak moc neřešili. A byly to nakonec tyhle detaily, které rozhodly o tom, že místo ráje na zemi přišla vznikl odporný a krutý despotický režim.

Vzpomeňte si na to, až od utopických promořovačů uslyšíte, že „slabé prostě nějak ochráníme, detaily teď nemusíme řešit.“

Protože ten plán, jak vypustit do populace nakažlivou chorobu, a přitom ochránit tři miliony slabých (přičemž nevíme, kteří ti slabí jsou), ten bych opravdu rád slyšel. Dobrovolná a nadšená kolektivizace venkova je proti tomu vysoce realistický plán.

Doplnění: Promořovači se už pustili do diskuze a podle očekávání, ani jeden z nich nenaznačil, jak tu ochranu tedy realizovat. Nemají nejmenší představu!

To ja jak ty jeho věčný přednášky o řešení ze kterých se ale nic nikdy nedozvíme, jenom že musej lidi diskutovat ale vo čem? Vo hovně. Ty woe zrcadlo jako prase 😀