Proč doručovat písemnosti jednoduše, když to jde složitě? Nerozumí Výbor SVJ psanému textu?

Tady se v podstatě není příliš o čem rozepisovat, obrázek si může udělat každý sám z pouhé citace komunikace s Výborem SVJ našeho domu Přecechtělova / Janského. Už byla moc dlouho „nuda”?
 

Prostor pro Váš odkaz

 

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě

Výbor SVJ – 18.07.2021, 19:22:

Vážení vlastníci,

zasíláme výsledek korespondenčního hlasování týkajícího se výměny oken v III. etapě
a děkujeme všem, kteří hlasovali.

Odpovězte prosím na tento e-mail a potvrďte tím, že jste výsledek hlasování obdrželi.
Nebudeme Vás muset obcházet a předávat Vám výsledek hlasování osobně proti podpisu.
Hodně nám tím pomůžete.
Děkujeme za spolupráci.

 

Člen SVJ – 20.07.2021, 08:41:

Hezký den,

potvrzuji příjem mailu. Dále si Vás dovoluji upozornit, že Vaše obcházení s předáváním výsledků hlasování není potřebné, natož nutné. Můžete využívat korkových nebo lépe prosklených nástěnek umístěných v každém vchodě nebo nejlépe začít správně využívat webových stránek SVJ. Hodně nám tím pomůžete.

 

Výbor SVJ – 01.08.2021, 22:25:

Vážený pane Böhme,
děkujeme za potvrzení a informaci ohledně předávání výsledků hlasování.
Postupujeme v souladu s platnými stanovami, kde je v Čl. VI Shromáždění v bodě (25) uvedeno: „Statutární orgán bez zbytečného odkladu doručí vlastníkům jednotek v písemné formě oznámení o výsledku hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení.“

 

Člen SVJ – 03.08.2021, 09:32:

Hezký den, pane nebo paní Výbore SVJ,

však ano. Pro to můžete použít kromě fyzického doručování a e-mailu také nástěnky. Písemně to je, naplnění je tím (s)plněno.

Kromě toho můžete příslušný bod stanov také pozměnit a nechat si odhlasovat. Pokud si nebudete vědět rady, můžete se na mne obrátit.

 

Komunikace je zoufalost nad zoufalost

Jakákoli snaha o konstruktivní komunikaci s výborem nebo KRK našeho domu je předem odsouzena k neúspěchu. Je to jako dopisovat si s dětmi. Nedokážeme se sousedem, se kterým se tu aktivizujeme například proti možné korupci, manipulacím, lžím a/nebo zadlužování vlastníků našeho domu místy rozeznat, zda jsou jednotliví naši úředníci vážně tak slabomyslní, anebo jsou nadšeni pro neustálé naschvály. Přitom tam máme bakaláře, inženýry a doktory pracující na úřadech. Možná právě v tom bude ten problém…

Totiž jednotliví členové výboru téměř pravidelně po nebo při každém korespondenčním hlasování navštěvují osobně jednotlivé vlastníky bytů, aby od nich získávali s všelijakými tvrzeními, sliby nebo výmluvami podpisy k odsouhlasení ať už čehokoliv, aniž by byli schopni si zapamatovat, že když pro něco nehlasujeme, znamená to jednoduše, že hlasovat nechceme a tudíž se tím automaticky hlasování zdržujeme. Nehledě na to, že korespondenční hlasování se dá snadno falšovat. Členové Výboru SVJ v tu dobu pokaždé opakovaně tvrdí, že tedy v tom případě musíme podpisový arch se slovy, že se zdržujeme, podepsat. To prostě a dobře není pravda, načež argumenty, které jim při tom pokaždé dokola stejně opakujeme, nejsou stavu si zapamatovat. Snad si to zapamatují po přečtení si tohoto článku, který nás vlivem svého jednání opět donutili napsat. Milý Výbore SVJ a KRK, pokud pro něco nehlasujeme, zdržujeme se hlasování! Budeme Vám to pokaždé, když znovu naivně nebo účelně přijdete, opakovat.
 

Jak můžete vyřešit obesílání vlastníků

Je tomu asi sedm let, co průběžně informujeme jednotlivé členy Výboru SVJ i KRK, že skutečně nemusí po každém hlasování obcházet jednotlivé byty a nechávat si podepisovat převzetí výsledků (nehledě na to, že to ani pokaždé nedělají, takže pokud bychom je měli brát v tomto za slovo, půlku věcí by nedokázali doložit). Naposledy to bylo písemně, viz výše, na což nám je stále argumentováno stejně, viz opět výše a my jim stále stejně opakujeme, co mohou konkrétně udělat, jak si ušetřit práci, jak zkrátka nedělat zbytečnosti. Po té době jsme nicméně téměř přesvědčeni, že buď skutečně půjde o hloupost, anebo o záměrné vytváření práce aneb hlavně dělat, že se něco dělá…

S výsledky hlasování skutečně není potřeba obcházet jednotlivé vlastníky a nechávat si od nich tato osobně podepisovat. Výsledky hlasování se dají doručovat (řazeno dle důležitosti):

# umístěním výsledků hlasování na webové stránky SVJ (viz zde)
# umísťováním zpráv do zasklených nástěnek každého vchodu domu
# odesláním zprávy o výsledků hlasování prostřednictvím e-mailu
# vhozením zprávy do poštovní schránky (toto vzhledem ke zbytečným nákladům nedoporučuji)

Všechny tyto výstupy jsou dle stanov doručovány v písemné podobě. Záleží pouze na interpretaci.

Jistěže nejsme naivní, abychom nevěděli, že to obcházení bytů má svůj zřejmý jediný účel. Tím je manipulace ještě slabomyslnějších vlastníků bytů našeho společného domu k tomu, aby bylo dotyčnému členovi Výboru SVJ podepsáno, co tento chce podepsat. Snůšky nesmyslů, polopravd až lží si při takové návštěvě vyslýcháváme téměř vždy, přičemž je skutečně s podivem, že se výbor stále domnívá, že snad najednou zblbneme a začneme se chovat jako ostatní, tzn. nad věcmi neuvažovat a podepisovat vše, k čemu nás budou tlačit podepsat a tím se stát za dané věci spoluodpovědnými. Na něco takového je ale, vezte, ještě příliš brzy.
 

Naše / Vaše diskuze k tématu

Prostor pro konstruktivní dotazy a/nebo diskuzi s námi o tématu je otevřen v našem diskuzním fóru ZDE.

 

Související odkazy

# Všechny zveřejněné články v kategorii SVJ (řazený seznam)

Naše náklady

Náklady na práci spojené s vydáním tohoto článku vyšly na 900 Kč. Pomůžete nám s jejich umořením?
Můžete použít číslo bankovního účtu 55555513/2010, do zprávy pro příjemce napište „dar ddcz27979”.
Dosud jste přispěli celkem 0 Kč (poslední aktualizace stavu 04.08.2021). Za jakoukoli pomoc děkujeme!

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, futurologii, sociologii a ekologii. Považujete se za člena sociálního Hnutí Zeitgeist a tedy propagátora tzv. Zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Mezi jím provozované projekty patří např. duchdoby.cz, jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností se Martin v roce 2023 stal invalidou.