Vládní výzkum potvrzuje, že epidemii spalniček přenáší očkovaní

Jeden ze základních omylů při uvažovaní o účinnosti očkování proti spalničkám je ten, že očkování vakcínou MMR proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám zabezpečuje imunitu proti viru spalniček. Zdravotnické organizace, jako jsou Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v USA, ve skutečnosti běžně tvrdí, že přijetí dvojdávkové vakcíny MMR je „na 97 % účinné při prevenci spalniček“ a to i přes obrovské množství důkazů z epidemiologické a klinické praxe prokazujících opak.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Toto chybné smýšlení vedlo veřejnost, média i vládu k tomu, že původ epidemie spalniček připisují neočkovaným. Avšak až 18 % případů spalniček u zaznamenaných epidemií se objevilo u těch, kteří proti nim očkováni byli, což zdaleka není udávaná „97% účinnost“ dvojité dávky! Očividnou chybnost vakcíny naznačuje i skutečnost, že v současnosti se vyžaduje očkování ve dvou dávkách.

Problémy se selhávající vakcínou MMR však sahají mnohem hlouběji. V první řadě nese vážná zdravotní rizika včetně zvýšeného rizika autismu, které, jak přiznal jistý vedoucí pracovník amerického CDC, jeho agentura tajila. To ale neomlouvá riziko vzhledem k tomu, že spalničky nejenže nejsou smrtelné, ale mají významné zdravotní přínosy, jež byly potvrzeny v biomedicínské literatuře. Za druhé vakcína MMR nejenže nedokáže zajistit trvalou imunitu, ale ti, kteří byli „imunizováni“ dvěma dávkami vakcíny MMR, mohou dále přenášet nákazu na jiné. Je to jev, o kterém v horečné snaze vinit za epidemii neočkovaných či málo očkovaných nikdo nepíše.
 

Zaočkovaní vakcínou MMR mohou spalničky šířit

Před třemi lety byla zveřejněna průkopnická studie v časopise Clinical Infectious Diseases, jejímž autory byli vědci z Výboru pro očkování Oddělení pro zdravotní a mentální hygienu města New York a Národního centra pro očkování a respirační onemocnění Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) města Atlanta ve státě Georgia. Tato studie se podložila důkazem z newyorské epidemie spalniček v roce 2011, že nakazit se spalničkami a infikovat nimi jiných byli schopni i lidé s prokázaným předešlým očkováním proti spalničkám a kolektivní imunitou (tzv. sekundární přenos).

Toto zjištění vzbudilo ještě větší pozornost mainstreamových médií, čehož příkladem je článek ze Sciencemag.org z dubna 2014 s názvem „Stopy epidemie spalniček vedou poprvé k úplně očkovanému pacientovi“. (Measles Outbreak Traced to Fully vaccinated Patient for First Time).

Průkopnická studie „Epidemie spalniček mezi osobami s předešlým důkazem o imunitě, New York City, 2011“ (Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011), potvrdila, že „spalničky se mohou objevit i u očkovaných jedinců, sekundární přenos od takových jedinců však nebyl doložen“.

Pro zjištění toho, zda jsou jedinci ochotni podrobit se očkování proti spalničkám schopni nakazit se a přenášet nákazu na jiných, vyhodnotili podezřelé případy a kontakty zjištěné během epidemie spalniček v New York City v roce 2011. Zaměřili se na jednoho pacienta, který dostal dvě dávky vakcíny proti spalničkám.

Zjistili, že: „Z 88 kontaktů byly potvrzeny čtyři sekundární případy mající buď dvě dávky vakcíny s obsahem spalniček nebo ujetou pozitivní protilátku IgG proti viru spalniček. U všech případů se laboratorně potvrdila infekce spalniček, klinické symptomy odpovídající spalničkám a vysoká avidita protilátky IgG charakteristická pro sekundární imunitní reakci“. Jejich pozoruhodný závěr zněl: „Toto je první zpráva o přenosu spalniček z dvakrát očkovaného jedince. Klinická prezentace a laboratorní údaje indexu byly typické pro spalničky u jedince, který se s nimi dosud nesetkal. Sekundární případy měly silné předchorobní reakce protilátky. K žádným terciérním případům, navzdory četným kontaktům, nedošlo. Tato epidemie zdůrazňuje potřebu důkladného epidemiologického a laboratorního vyšetření podezřelých případů spalniček bez ohledu na stav vakcinace.
 

Pochopili jste to?

Bylo zjištěno, že dvakrát očkovaná žena z epidemie spalniček v New York City nakazila spalničkami čtyři své známé, z nichž dva již sami dostali dvě dávky vakcíny MMR a podle všeho měli předtím příznivé výsledky protilátky IgG chránící před spalničkami. Tento jev, že očkovaní vakcínou MMR nakazili jiné jedince (očkované touto vakcínou), zdravotnické agentury a média ignorovali.

Údaje potvrzují možnost, že při epidemii spalniček v Disneylandu se dříve očkovaní (každý z 18 %, o kterých je známo, že se nakazil) mohli nakazit nebo šířit spalničky z vakcíny a přenášet tak spalničky jak na očkované, tak na neočkované osoby. Navíc tito vědci z CDC a Výboru pro imunizaci města New York definovali potřebu „důkladného epidemiologického a laboratorního vyšetření podezřelých případů spalniček bez ohledu na stav očkování“, t. j. že jako jednu z příčin epidemie spalniček musí vyšetřovatelé vyloučit selhání vakcíny a nákazu plně infikovanými jedinci. Namísto toho se nyní děje to, že jakmile dojde k epidemii spalniček, automaticky se zaujme postoj „obviňme oběť“ a média nebo zdravotnické agentury informují o epidemii tak, jakoby bylo prokázáno, že postižení jsou očkováni nedostatečně nebo nejsou očkováni vůbec – často bez dostatečných důkazů, které by tato tvrzení potvrzovaly.

Účastníci diskuze o tom, zda očkovat, nebo neočkovat, by se očividně měli podívat na situaci optikou samotných důkazů a ne přes vyhlášení či odvolávání se na autority. Překvapující je, že se pravda zamlčuje už desetiletí. Před dvaceti lety bylo zjištěno, že vakcína MMR nakazila spalničkami prakticky všechny, kteří jí byli očkováni.

Vědci z Národního centra pro infekční choroby v CDC, financovaného Světovou zdravotnickou organizací a Národním očkovacím programem, zjistili ohledně vakcíny MMR něco opravdu znepokojujícího. To, že vede k zjevnému nakažení spalničkami u velké většiny těch, kteří ji dostali. Vlastní produktový leták výrobce vakcíny MMR společnosti Merck uvádí, že vakcína MMR může vyvolat encefalitidu s inkluzními tělísky spalničkového viru (MIBE).
 

Přestaňte za selhání očkování obviňovat nevinné

Poučením je, že za nemocnost a úmrtnost na infekční onemocnění nemůžete obviňovat rodiče neočkovaných dětí, když očkování nevede k imunitě a nebrání tomu, aby očkovaní neinfikovali ostatní. Ve skutečnosti dochází k epidemiím po selhání vakcíny proti spalničkám a šíření až u 99 % očkované populace už celá desetiletí se epidemie šíří, i když je 99 % lidí očkovaných. Uvádíme jen několik příkladů ze zdravotnické literatury:

Příklad 1

1985, stát Texas, USA: Podle článku, zveřejněného v časopise New England Journal of Medicine v roce 1987, na jaře 1985 došlo k epidemii spalniček mezi mladistvými v Corpus Christi v Texasu a to i přes důsledné uplatňování požadavků na očkování školou povinných. Dospěli k závěru, že „k propuknutí spalniček může na středních školách dojít i tehdy, když je 99 procent studentů očkovaných a více než 95 procent jich je imunních.
 

Příklad 2

1985, stát Montana, USA: Podle článku, zveřejněného v časopise American Journal of Epidemiology pod názvem „Neustálá epidemie spalniček navzdory patřičné prevenci a kontrolním opatřením“, došlo v Montaně k výskytu 137 případů spalniček. Záznamy školy naznačují, že 98,7 procent studentů bylo řádně očkovaných, což vedlo výzkumníky k závěru, že „tato epidemie naznačuje nemožnost v určitých prostředích opakování přenosu spalniček i při řádné implementaci současné strategie proti spalničkám.
 

Příklad 3

1988, stát Colorado, USA: Podle článku, zveřejněného v roce 1991 v časopise American Journal of Public Health, došlo počátkem roku 1988 k výskytu 84 případů spalniček na univerzitě v Coloradu, na níž mělo přes 98 procent studentů doklad o patřičné imunitě před spalničkami… na základě požadované imunizace účinné od roku 1986. Dospěli k závěru, že „…k propuknutí spalniček může dojít i u vysoce očkovaných vysokoškolských populací.
 

Příklad 4

1989, Quebec, Kanada: Podle článku, zveřejněného v roce 1991 v časopise Canadian Journal of Public Health, se propuknutí spalniček v roce 1989 do velké míry přičítalo neúplnému pokrytí očkováním. Avšak po následném rozsáhlém přezkoumání dospěli výzkumníci k závěru, že „neúplná vakcinace není platným vysvětlením propuknutí spalniček ve městě Quebec.
 

Příklad 5

1991-1992, Rio de Janeiro, Brazílie: Dle článku, publikovaného v časopise Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, při epidemii spalniček v Riu od března 1991 do dubna 1992 bylo 76,4 % těch, u kterých bylo podezření na infekci, očkovaných proti spalničkám před svými prvními narozeninami.
 

Příklad 6

1992, Kapské město, Jihoafrická republika: Podle článku, který vyšel v roce 1994 v časopise South Africa Medical Journal, došlo v srpnu 1992 k propuknutí spalniček, kdy byly na mnoha školách hlášeny případy u dříve očkovaných dětí. Zjistilo se, že pokrytí očkováním na spalničky bylo 91% a účinnost vakcíny pouze 79 %, což je vedlo k závěru, že možným vysvětlením epidemie mohlo být selhání prvotního a sekundárního očkování.

A mnohé další…

Existuje mnoho dalších příkladů selhání vakcíny proti spalničkám včetně studie publikované v PLoS pod názvem „Obtíže při eliminaci spalniček a potlačování zarděnek a příušnic: mezioborová studie o prvním očkování proti spalničkám a zarděnkám a druhém očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám“. Ta vnesla světlo do zjevné neúčinnosti dvou vakcín proti spalničkám [spalničky-zarděnky (MR) či spalničky-příušnice-zarděnky (MMR)] při plnění jejich široce ohlašovaného příslibu prevence proti spalničkám u vysoce očkovaných populací.

Nejnovější případ se nedávno objevil na webové stránce CDC ve zprávě nazvané „Propuknutí spalniček u vysoce očkované populace – Izrael, červenec – srpen 2017“, kde popisují pacienta nula, jenž dostal tři dávky MMR.

Není překvapením, že CDC nedochází k očividnému závěru, že selhala spíše vakcína MMR, než že by měly zvážit jako možnost spalničky, když vyšetřují pacienta s horečkou a vyrážkou, i když je tento očkován (zdroj).
 

Závěr

Těchto sedm epidemií není v biomedicínské literatuře v žádném případě ojedinělých; ilustrují však, jak je obelhávána veřejnost o účinnosti očkování proti spalničkám a očkovací agendě vládních a farmaceutických kruhů celkově. Žádné množství historické neznalosti nesmaže fakt, že vakcinace není totéž co imunizace; antigenetika totéž co imunogenetika. A neudělají to ani nezamýšlené, nepříznivé účinky MMR a dalších vakcín, precizně popsané v rozpisu CDC, zamezující přístup k principu informovaného souhlasu lékařské etiky.

Více o tomto tématu se můžete dozvědět po přečtení článku „Očkovaní jedinci šíří spalničky: potvrzují to dokumenty WHO a CDC.“ Na stránce GreenMedInfo.
 

Použité zdroje

Text: badatel.net, collective-evolution.com
Foto: collective-evolution.com

Michal Čech

trvale žijící a pracující v Německu je profesí evoluční biolog a právník. Pro pohyb na internetu využívá serverů proxy, neboť si přeje setrvat v anonymitě. Jméno Michal Čech je tedy pouze „umělecké” - používané výhradně kvůli oslovování. Znám je též pod pseudonymem „Qestament”.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře