Škodlivost mobilního záření vědecky potvrzena! Poškozuje srdce, nervy, mozek a vyvolává nádorové bujení

Škodlivost mobilního záření vědecky potvrzena! Poškozuje srdce, nervy, mozek a vyvolává nádorové bujení. Největšímu riziku jsou vystaveni zejména obyvatelé velkoměst.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Studie v institutu Ramazzini

Nová velká studie uskutečněná institutem Ramazzini v Itálii se zabývala vlivem GSM záření 1,8 GHz malé intenzity na laboratorní krysy [záloha]. Zvířata byla vystavena záření 0, 5, 25 a 50 V/m 19 hodin za den po celou délku svého života (2,5 – 3,5 roku). V každé skupině bylo minimálně 400 krys.

Výsledky skupiny s největší intenzitou (50 V/m) ukázaly neurinom srdce u samců. Následně se ještě objevila hyperplasie Schwannových buněk u obou pohlaví a nádory mozku u samic; oba výsledky ale nejsou statisticky signifikantní.

Pro živou tkáň je rozhodující specifická míra absorpce (SAR). Pro 50 V/m a krysy je to 0,1 W/kg, což je blízko v EU pro lidi legálně povolené celotělové SAR 0,08 W/kg. Závěrem studie tedy je, že bude potřeba tyto limity zrevidovat. Více podrobností v článku [záloha].
 

Jak minimalizovat poškození z mobilu

Jste-li z velkoměsta, poškození tkáně z mobilního (GSM) záření příliš nezabráníte. Můžete se však vyhnout alespoň přímému kontaktu s vysloveně vysoce zářícím podnětem, kterým je samotný mobilní telefon v době jeho aktivního využívání (spojený hovor, okamžik příjmu nebo odesílání SMS, probíhající internetové a/nebo GPS spojení). To učiníte nejlépe tím, že např. při hovoru použijete drátová sluchátka nebo alespoň reproduktor a v noci budete mít telefon co nejdále od těla (více jak dva metry, anebo nejlépe vypnutý).
 

Logika jako podstata věci

Že je mobilní signál značným zdravotním rizikem, je známo dlouhou dobu. Je to samozřejmě více než logické. Ovšem vycházejte s články na toto téma napovrch v době neexistence nebo nedostatečné komplexnosti vědeckých studií. Budete označeni za konspirační teoretiky, dezinformátory a kdo ví jaké ještě domnělé šarlatány. Naštěstí dnes již je škodlivost GSM signálu (a nejen toho) známým vědeckým faktem, stejně tak jako je známým vědeckým faktem podvod Spojených států a následné dezinformování populace mainstreamovými médii ve věci smyšleného teroristického činu Al-Káidou na Světové obchodní centrum v New-Yorku. Otázkou je, rozšíří se (zavčasu) podobné zprávy mezi takovou populaci, která nebude dále jen nečinně přihlížet, ale začne za relevantní informovanost lidu a zejména nápravu věci proaktivně lobovat a bojovat? Protože politici ani státní úřady za nás nic nevyřeší, tam se lze setkat téměř výhradně s korupcí a zájmem o maximalizaci osobního zisku.
 

Použité zdroje

Text: root.cz, slashdot.org, hypertextové odkazy
Foto: rcrwireless.com

  

Mohlo by Vás zajímat

Když už se zmiňujeme o bývalém Světovém obchodním centru v USA, na toto téma je v ČR odborníkem například novinář Milan Vidlák, jenž byl hostem VZ-Day ČR 2016. O lžích médií informuje, mimo jiné, také v časopisu Šifra.

# Jak číst mezi řádky a nebýt manipulován / VZ-Day ČR 2016 (Milan Vidlák)
# Připomínka událostí z 11. září 2001
# Desatero monetárního otroka

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
2 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Qestament
Qestament
6 roky před

Pod TÍMHLE článkem je k tomu ještě několik dalších zdrojů.

Zdroje a odkazy:
The Environmental Health Trust June 6, 2012 (Společnost pro zdravé prostředí, 6. červen 2012)
Journal of Craniofacial Surgery September 2009; 20 (5): 1556-60 (Žurnál kraniofaciální operace, září 2009)
PLoS ONE 4 (7): e6446
Epidemiology January 2011 -VOLUME 22 -Issue 1-pp 130-131 (Epidemiologie, leden 2011, sv. 22, 1. vydání, s. 130 – 131 )
Mobithinking.com Mobile statistics 2012 (Mobithinking.com, Statistika mobilních zařízení 2012)
Electromagnetichealth.org, WHO / IARC CLASSIFI RADIOFREQUENCY Electromagnetic Fields as Possibly Carcinogenic to Humans (Electromagnetichealth.org, Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní zastupitelstvo pro výzkum rakoviny klasifikovali rádiovou frekvenci elektromagnetických polí jako možný karcinogen)
International Agency for Research on Cancer, May 31, 2011, Press release # 208 (Mezinárodní zastupitelstvo pro výzkum rakoviny, 31. květen 2011, vydání v tisku # 208)
Epidemiology. 2008 Jul; 19 (4): 523-9 (Epidemiologie. Červenec 2008)
International Journal of Radiation Biology April 2011, Vol. 87, No. 4, Pages 409-415 (Mezinárodní žurnál rádiové biologie, duben 2011, sv. 87, č. 4, strany 409 – 415)
Electromagnetichealth.org, Non-Thermal Effects and Mechanisms of Interaction Between Electromagnetic Fields and Living Matter (Electromagnetichealth.org, Netepelné účinky a mechanismy působící mezi elektromagnetickými poli a živou hmotou)
International Journal of Epidemiology June 2010; 39 (3): 675-94 (Mezinárodní žurnál epidemiologie, červen 2010)
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2007: 13 (1); 63-71 (Mezinárodní žurnál bezpečnosti a ergonomie práce 2007)

Koukám, že některý už nefungujou…