Jak je to s nošením respirátorů a ochranou před COVIDem podle virologa Evžena Bouřky a informací DuchDoby.CZ

Podle virologa Evžena Bouřka opatření, kterými se vláda snaží zpomalit šíření viru SARS-CoV-2, nemají smysl. Nošení respirátorů je jedno z nich, říká v rozhovoru. U vlády v tom vidí čistý alibismus. Variantu omikron podle něj stejně každý člověk potká, naštěstí ne každý onemocní. Virologovo vyjádření si rozebereme.

Prostor pro Váš odkaz

Otázky & odpovědi virologa a redakce DuchDoby.CZ

V médiích jste uvedl, že nošení respirátorů nemá velký smysl. Proč?

Je to kvůli tomu, že nošení respirátorů, jako ostatně i další opatření, může sledovat dva cíle. Jednak zastavit vlnu šíření viru SARS-CoV-2, což víme, že s variantou omikron nejde, nebo zpomalit šíření viru, což u omikronu nedává smysl.

V tom je rozdíl proti variantě delta, při které bylo důležité šíření viru zpomalovat. Říká se tomu zplošťování peaku (vrcholu – pozn.red.). Bylo důležité, abychom lidem dali čas se naočkovat a aby se nepřehltily nemocnice, protože delta posílala hodně lidí do nemocnic.

Teď už jsou lidé, co se chtěli nechat naočkovat, naočkovaní. Omikron do nemocnic moc lidí neposílá, takže nehrozí přeplnění nemocnic. Proto jsou opatření, která směřují ke zplošťování peaku, zbytečná. A nošení respirátorů je jedno z nich.

Nošení respirátorů, jako ostatně i další opatření, sleduje více cílů než podle virologa Bouřka pouhé dva. Dalšími cíli jsou např. pokud možno zabránění nakažení, snížení virové nálože, anebo alespoň snížení šance na nakažení. Virus SARS-CoV-2 vyvolávající onemocnění COVID-19, stejně tak jako většina dalších virů, organizmus člověka prokazatelně významně poškozuje, pochopitelně je proto lépe se mu pokud možno zcela vyhnout. Nošení respirátorů k tomu ne že může, ale pomáhá. I pouhé zpomalování šíření viru má smysl u jakékoli varianty a to též z důvodu prodloužení reakčního času potřebného pro vývoj funkčního léku či prevence.

Rozdíl oproti deltě tu určitě je, omicron je podstatně slabší a tedy i méně nebezpečný. Nebezpečí však rozhodně nepominulo; kdykoli může virus opět zmutovat (pokud tedy se budeme bavit o mutacích…) a stát se znovu i podstatně nebezpečnějším než předchozí delta. Očkovat již bezpečně většina populace snad ví, že smysl nejenže nemá, neboť očkování mělo být vyvinuto na prvotní varianty šířené ještě před deltou, ale není vhodné také proto, že se jedná stále o experimentální vakcínu. A také proto, že oproti ostatním očkováním způsobuje podstatně více problémů než užitku. A především je taková vakcinace nesmyslná v případě, kdy máme k dispozici možnosti spolehlivého opatření, kterými jsou popsaný „totální lockdown“ nebo „decentralizovaná karanténa“ umožňující zcela vymýtit varianty viru jakékoli navíc v poměrně v krátké době, odhadem do dvou měsíců. Na jiné téma už je (ne)aplikace tohoto řešení.

Lidé, co se chtěli nebo byli přinuceni nechat se naočkovat, jsou naočkovaní a toto očkování je jim, mimo jiné, proti variantě omicron k ničemu, neboť omicron dostupné současné očkování obchází. Nehledě na to, že toto očkování rovněž poměrně rychle „vyprchává“. Ať tedy člověk je, nebo není proti COVIDu očkován, omicron při nákaze, pokud ji má dostat, dostane, načež její průběh je podobný. Očkování proti variantě omicron je mírně řečeno kontraproduktivní, kontraproduktivní ale bylo i před omicronem, neboť dřívější varianty již takřka vymizely, nebezpečí původních variant se „přečkalo“ a my fungujeme nyní dále. Já například zcela bez očkování i dosavadního nakažení včetně omicronu. Nošení respirátorů zbytečné rozhodně není, pokud tedy není něčím cílem lidi záměrně nakazit…

Ale co ti, kteří očkovaní nejsou. Není respirátor pro ně alespoň nějaká ochrana?

Pokud se někdo chce respirátorem chránit, tak proč ne, je to naprosto v pořádku. Neříkám, ať respirátory zakazujeme. Kdo chce, ať je nosí. Ale musíme si uvědomit, že každý nakonec ten virus potká. Naštěstí ne každý onemocní.

Respirátor je ochrana jak pro očkované, tak pro neočkované. Tvrdit, že ten virus nakonec potká každého, je už z principu věci nesmysl. Najde se procento „nejzodpovědnějších“, kteří virus vůbec nedostanou, nepotkají se s ním. Dalším faktorem je pak princip „štěstí“ a „náhody“.

Virus však stále mutuje. Co když přijde nová nebezpečnější varianta a bez respirátorů se rychle rozšíří?

Pokud přijde nová varianta, tak se to včas dozvíme, protože viry pravidelně sekvenujeme (proces, při kterém se čte jejich genom, pozn. red.). Pokud přijde nová varianta, proti které by mělo nošení respirátorů smysl, tak se zase začnou nosit. To přece není problém své chování měnit podle toho, jak se mění situace.

Jak si uvádíme výše, nošení respirátoru má smysl vždy. K ostatnímu nemáme komentář.

Je podle vás výhodné z hlediska imunity se omikronem nakazit?

My nemáme jinou možnost. On se nás ten virus nezeptá, jemu je to poměrně jedno. Nedokážeme udělat taková opatření, abychom ho zastavili. On se stejně rozšíří a stejně ho každý člověk potká. Koneckonců většina lidí ho již potkala.

Výhodné není z jakéhokoli hlediska se COVIDem nakazit nikdy. Je výhodné se nákaze snažit pokud možno co nejdéle nebo absolutně vyhnout. Jak víme, proti COVIDu prozatím jakékoli varianty si organismus člověka vytváří imunitu nepříliš dlouhotrvající a nepříliš silnou, brát virus na lehkou váhu se nevyplatí. Naopak čím déle se budeme držet dál, tím více budou mít zdravotnické a vědecké složky času na vytvoření a publikaci léčby či jiného opatření. Opatření na zastavení viru udělat dokážeme, nazývá se totální lockdown nebo decentralizovaná karanténa. Toto opatření pouze nepřipadá „autoritám“ tržně-ekonomicky pro ně výhodné. To je celý důvod. Nejzodpovědněji k problému přistoupila Čína závislejší na lidské pruduktivitě, která věc nezanedbala, přičemž tomu rozhodně není tak, jak je v (pro)západních médiích uváděno, že by to mělo nějaký fatální vliv na tržní ekonomiku této země. Většina lidí na Zemi možná virus již potkala, rozhodně jej ale nepotká každý. Vše je o zodpovědnosti a přístupu každého jedince.

Promoříme se, a pak už bude klid, nebo se bude virus stále vracet?

Koronavirus není nový, už o něm hodně víme. A víme, že imunita z prodělané infekce vydrží většině lidem kolem půl roku. Někomu déle, někomu kratší dobu. Většina z nás bude v listopadu hezky připravená na to se nakazit nějakou novou variantou, nebo omikronem znovu.

Virus se bude stále vracet, dokud a pokud se nerozhodneme se jej zbavit, viz předchozí odpovědi. Imunita z prodělané infekce vydrží skutečně kolem půl roku, ta vočkovaná, pokud se tomu tak dá říkat, vydrží dobu kratší ať už jen z hlediska její nekomplexnosti, resp. odbytí, anebo poněkud jinému zacílení, než má být ochrana před virem…

Takže na podzim se budou muset všechna opatření zase vrátit?

Pokud přijde omikron, tak opatření se nebudou muset vracet, protože opatření proti omikronu nedávají už nyní žádný smysl. Ale může se stát, že přijde jiná varianta viru, proti které bude nutné zavést opatření.

K této otázce a odpovědi je (již) irelevantní se (znovu) vyjadřovat.

Co říkáte na postoj české vlády, která chce v březnu zrušit takřka všechna opatření, ale respirátory chce ponechat?

Je to čistý alibismus. Víme, že jsou opatření k ničemu, ale budeme na nich trvat.

Zde je definice pojmu alibismus. Použití tohoto pojmu patrně nebude nejvhodnější. Vhodnější je spíše pojem hloupost. Proč nejsou a jaká opatření k ničemu, jsme si uvedli.

Na druhou stranu Česko není jediné, kdo se tak chová…

Je spousta zemí, které všechna opatření zrušily nebo ruší. Všechny země, které se snaží chovat racionálně, jsou na západ od nás, a všechny země, které se chovají iracionálně jsou na naší geografické úrovni, nebo ještě více na východ.

Většina lidí se chová hloupě, nepovažujeme za racionální se všemu přizpůsobovat…

Co byste doporučil, aby vláda udělala?

Já bych doporučil, aby se politici chovali racionálně. Ale to je jen zbožné přání, to se asi nikdy nestane.

Já bych doporučil přestat se chovat dětinsky, tzn. přestat se neustále snažit obracet na vládu, jako se děti obracejí na rodiče. Jsme dospělí lidé a jako dospělí lidé bychom měli být schopni samostatně a konstruktivně uvažovat. Pokud se tak začneme chovat, tzn. konkrétně používat kritické myšlení a vědeckou metodu, použijeme totální lockdown nebo decentralizovanou karanténu a ano, ještě teď. Společně s tím se jako Česká republika nebo V4 rovněž sjednotíme na myšlence nutnosti systémově-strukturální změny, navrátíme k soběstačnosti a oddělíme socioekonomicky od okolních států. Tohoto lze využít prostřednictvím změny socioekonomického systému ze současné zastaralé monetárně-tržní ekonomiky do Ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích známé též jako Zdrojová ekonomika (NL/RBE – Natural Law / Resource Based Economy). Toto bych doporučil, aby udělali lidé, nikoli vláda.

Racionální by bylo všechna opatření zrušit?

V současné době ano, ale to neznamená, že se to nezmění.

Racionální by bylo nastolení totálního lockdownu nebo decentralizované karantény.

Mnoho lidí i z ekonomických důvodů nosí jeden respirátor opakovaně, klidně i několik dnů. Je to zdravotně bezpečné? Někteří lékaři varují, že se na respirátoru mohou držet bakterie, viry i plísně.

To je určitě pravda, ale kdyby to bylo vyloženě nebezpečné, tak bychom to viděli. Respirátory nosí několik milionů lidí. Kdyby to bylo zdraví škodlivé, tak bychom pozorovali nárůst nemocnosti, a to se neděje.

Není to zdravotně bezpečné, neboť ano, na respirátoru se drží bakterie, viry a plísně. Také to ale není vysloveně nebezpečné. Nicméně je třeba brát v potaz, že funkční respirátor je alespoň základně udržovaný a měněný respirátor. V první řadě z funkčních a zdravotních důvodů není dobré jeden nový respirátor nosit déle než půl hodiny vkuse. Dýcháním respirátor vlhne, čímž rapidně ztrácí na efektivitě, plus se v něm usazují námi vydechované odpadní látky. Na trhu existují poměrně levná řešení umožňující tentýž respirátor použít ještě třeba 2x. Tím řešením je samozřejmě vyvětrání respirátoru a jeho vložení na několik minut pod UV-C lampu. Světlo většinu bakterií, virů a plísni zlikviduje, načež respirátor bude možné znovu použít. Kvůli efektivitě ale toto nelze činit donekonečna. Doporučuji respirátor ošetřit 2x a po čtvrté si jej už nebrat. Takto by to mělo být ideální. Pokud si nicméně toto nemůžete dovolit, pak se nedá nic dělat a bude potřeba se už aktivizovat, tzn. dovzdělat a vyjít do ulic demonstrovat a stávkovat proti systému. V každém případě na toto bylo potřeba myslit mnohem dříve před vypuknutím COVIDu.

Jak často by se měl respirátor měnit?

Podle doporučení výrobce. Bohužel často se stává, že výrobce tento údaj neudá. Asi každý víme, že neměnit respirátor tři týdny je špatně. Ale přesto to většina lidí dělá.

Jak jsme si uvedli výše, respirátor je vhodné měnit po půl hodině nošení a následně jej ošetřit, aby bylo možné jej nasadit opakovaně, maximálně však celkem 3x. A především je nutné postupovat podle návodu, tzn. mít respirátor správně utěsněn, což znamená např. u mužů vousy dolu! Více viz příslušná doporučení.

Dva roky nosíme respirátory, neměníme je tak často, jak bychom měli. Nemůže to mít dopad na naše zdraví ještě v budoucnosti?

Určitě se to projeví, možná negativně, možná i pozitivně. Těžko předvídat. Respirátory brání proti nemocem, které jsou málo infekční. Třeba černý kašel díky nim více méně vymizel. Ale zároveň to znamená, že naše imunita nebyla zkoušená, odvykli jsme si na to, že potkáváme nějaké patogeny.

Ano, může a pro mnohé to také vliv na zdraví mít bude, ale to zejména z důvodu jejich nesprávného používání.

A nemohou nás tedy začít více ohrožovat i ty bakterie a viry, na které jsme bývali dosud zvyklí?

Já bych se toho nebál. Samozřejmě, že budoucnost ukáže.

Mohou. To se může stát vždy. A bude se tak dít kvůli například právě nesprávnému zacházení s respirátory, ale třeba také vlivem zmíněné experimentální vakcinace, jež vede, mimo jiné, k oslabení imunity člověka zejména vůči ostatním patogenům, což se už delší dobu ve společnosti projevuje. Ostatně zeptejme se kohokoli očkovaného, který se následně nakazil třeba obyčejným nachlazením, jaký měl nebo ještě má průběh a následky. Tyto následky za sebou nese jak nesprávné používání ochranných pomůcek, tak očkování zmíněnou experimentální vakcínou.
 

Prostor pro Váš odkaz

 

Naše / Vaše diskuze

Prostor pro konstruktivní dotazy a/nebo diskuzi s námi o tématu je otevřen v našem diskuzním fóru ZDE.

Související odkazy

# viz rozklikávací odkazy v článku

Použité zdroje

# Článek na Novinky.cz (rev. 21.02.2022, 13:47)
# MUDr. Soňa Peková, Ph.D.
# Paralelní lékařská komora
# Kritické myšlení & vědecká metoda

 

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.