Proč vystupuji z katolické církve

Vážený pane biskupe, obracím se na Vás s žádostí o zrušení křtu a vystoupení z římskokatolické církve z důvodu, že zásadně nesouhlasím s činností církve v České republice i ve světě a chci se od její činnosti distancovat.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Zejména nesouhlasím s jednáním papeže Františka, který podporuje islamizaci Evropy podporou přijímání takzvaných uprchlíků z islámských zemí do Evropy, stejně jako vyzývá k toleranci k homosexualitě a dalším sociálně patologickým jevům. Dále nesouhlasím s činností římskokatolické církve v české republice, kterou zjevně nezajímá nic jiného než majetek a neplní svoji úlohu, kterou by podle Bible a tradic měla plnit.

Právě církve by se měly postavit na obranu tradiční rodiny a tradičních evropských, chcete-li křesťanských, hodnot. Právě církve, zejména římskokatolická církev, by měly otevřeně prohlašovat, že islám do Evropy nepatří, jak to dělala po celou historii. Jako vysokoškolsky vzdělaný teolog jistě dobře znáte historii a víte, že křesťanství po více než tisíc let tvořilo hráz proti pronikání islámu do Evropy, křesťanští kněží, biskupové i papežové duchovně a morálně podporovali boj evropských národů proti Arabům ve Španělsku, Turkům na Balkáně i jinde a žehnali vojákům, kteří šli do boje bránit svůj národ a víru proti islámským vetřelcům. Vaši předchůdci by se proto obraceli v hrobě, kdyby viděli, co církev dělá v současné době, že sám papež vyzývá evropské politiky k přijímání islamistů, že chodí v rámci takzvaného ekumenismu na mše do mešit nebo do synagog a že z kostelů a klášterů v západní Evropě se stávají ubytovny pro imigranty. A co více, že podle zpráv z Německa tamní katolická církev na „uprchlickém byznysu“ dokonce finančně profituje.

Když jsem se rozhodl napsat tento dopis, hledal jsem na internetu stránky plzeňského biskupství a jedna z prvních věcí, která mě upoutala, byl odkaz na „pomoc uprchlíkům“ v levém sloupci Vašich stránek. Jistě je správné, že církev pomáhá potřebným, ale což nejsou dost velké sociální problémy i v České republice? Jistě dobře víte, že v ČR jsou vinou současného režimu, a občas i vlastní vinou, desetitisíce bezdomovců. Proč nepomáháte jim? Proč neuděláte na farách a v dalších zrestituovaných nemovitostech noclehárny a vývařovny pro bezdomovce? Peněz na to přeci díky restitucím máte dost. Dále jsou zde statisíce chudých důchodců, kteří nemají ani na nájem a základní potraviny a léky. Jim rovněž příliš nepomáháte. Dále jsou zde statisíce samostatně žijících matek s malými dětmi, které z velké části rovněž žijí v bídě. Proč nepomůžete jim? Zřejmě proto, že jsou to podle Vás hříšnice, když porodily dítě mimo manželství, a tak si pomoc nezaslouží. Více si ji zřejmě zaslouží islamisté, kteří mají tisíce dolarů na to, aby zaplatili převaděčům za cestu z Blízkého východu či z Afriky do Evropy.

Vážený pane biskupe, vím, že nezodpovídáte za činy svých nadřízených a svých kolegů v obdobné pozici, avšak plně zodpovídáte za činy svých podřízených jako třeba pracovníků diecézní charity v Plzni. Její ředitel nedávno řekl v médiích, že charita chce v Plzeňském kraji ubytovat 50 rodin uprchlíků ze Sýrie. 50 rodin je nějakých 300-400 lidí, možná i více, za nimi brzo přijdou v rámci „slučování rodin“ jejich příbuzní a máme zde několik tisíc muslimů, což vedle hrozby teroristického útoku a možného zvýšení kriminality přinese další nemalou zátěž pro sociální systém v České republice a na potřebné české občany zbude ještě méně.

Pokud už chcete pomáhat Syřanům postiženým válkou, proč jim nepomáháte přímo v Sýrii? Proč neposíláte do uprchlických táborů v Sýrii potraviny, léky, oděvy a další vybavení, aby se uprchlíkům žilo lépe u nich doma a nechtěli utíkat do Evropy? Přitom za peníze, které jsou potřeba pro obživu jednoho azylanta v ČR, je možné živit v Sýrii řadu lidí. Proti tomu by nešlo nic namítat, ale pomáhat jim dostat se do ČR a usídlit se zde natrvalo není milosrdenství, ale vlastizrada.

Podpora islamizace Evropy není jediné, co mi na římskokatolické církvi vadí. Proč církev nehájí tradiční rodinu? Proč představitelé církve veřejně nevystoupili proti zákonu o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví? Proč každý rok, kdy se v Praze konají pochody sexuálních deviantů, církve tyto pochody veřejně neodsoudí a nevyzve věřící k účasti na protidemonstraci? Zřejmě asi proto, že sám papež prohlásil, že křesťané a katolická církev by měli požádat o odpuštění homosexuály za to, jak s nimi jednali. A to není všechno, církev by měla prosazovat tradiční rodinu, ne ji rozbíjet. Přesně to však papež dělá. Například minulý týden se v Římě konala jakási konference o biologickém vymírání, kde papež František na křesťany naléhal, aby přijali čínskou politiku jednoho dítěte, aby tak „svět učinili trvale udržitelnějším“. Papež věří, že řešení pro zabezpečení trvalé udržitelnosti tohoto světa spočívá v depopulaci a že západní svět musí skoncovat s tím svým vrháním spousty miminek, jinak svět nepřežije „příští období temna.“ To, že v Evropě se ve skutečnosti rodí málo dětí a nějaké přelidnění opravdu nehrozí, nemusím jistě připomínat a také jistě víte lépe než já, že tyto i další papežovy výroky jsou v rozporu s biblí. Zatímco i v Číně omezování porodnosti zrušili a v Africe, arabských zemích či v Indii vzrůstá počet obyvatel geometrickou řadou, tak katolická církev bude křesťany vyzývat, aby měli méně dětí a aby se Evropané ve svých zemích stali menšinou?

Papež tedy porušuje veškeré tradice a snaží se vytvořit multikulturní pseudohumanistickou církev, která bude sloužit vládnoucím elitám Evropské unie i mezinárodním globalistům při jejich snaze o zničení evropských národů.

Vraťme se však ještě do ČR. Hlavní snahou církve zjevně není spása duší věřících, ale to, jak dostat od státu co nejvíce peněz. Církevní restituce považuji za politicky i právně neopodstatněné a především nemorální. Nechci se pouštět do žádné hlubší debaty, neboť o tom již v uplynulých letech bylo napsáno dost. Nechápu však, proč římskokatolická církev, která má jen několik tisíc zaměstnanců, potřebuje více než sto miliard korun a jak s těmi penězi naloží. Nevšiml jsem si, že by se díky restitucím nějak rozšířila pomoc potřebným či nemocným poskytovaná církví, a to s výjimkou pomoci islamistům jak jsem uvedl výše. Nevšiml jsem si ani toho, že by se nějak masově opravovaly kostely a další církevní budovy, tak by mě zajímalo, kam směřují peníze daňových poplatníků, které věnovala církvím nelegitimní Nečasova vláda opřená v parlamentu o hlasy přeběhlíků a odsouzených zločinců. Mnozí kritici restitucí již předem říkali, že církve nemají zkušenosti a personál k údržbě tolika nemovitostí a že získané nemovitosti stejně budou muset rozprodat. Církevní hodnostáři to popírali, ale pouhý pohled na stránky plzeňského biskupství, kde nabízíte k prodeji řadu nemovitostí, svědčí o tom, že to byla pravda.

Zajímalo by mě také, z čeho bude římskokatolická církev financována za 30 let, až restituce skončí. Půjdete pak za vládou žádat o další peníze daňových poplatníků? Nebo možná za 30 let, jestli se nezmění váš přístup, už skoro žádní katolíci v ČR nebudou, jak je vidět i z prudkého úbytku věřících, které vyjde najevo po každém sčítání lidu. Církev se totiž stala služkou režimu, který ji za to velmi dobře platí, a je zcela odtržená od lidu. Opakuje se do jisté míry situace, která byla v českých zemích po bitvě na Bílé hoře, v době násilné rekatolizace, kdy církev sloužila vrchnosti a poddaní věřili, nebo předstírali že věří, jen z donucení. Dnes už naštěstí žádné donucování k víře nehrozí a proto se nemůžete divit, že věřících ubývá.

Já osobně jsem byl pokřtěn v Klatovech počátkem devadesátých let. Přesné datum si nepamatuji, nikdy jsem nebyl nábožensky založený, ale v dětství jsem občas s prarodiči chodil do kostela a modlil se a později jsem dva roky studoval na církevním gymnáziu. Nyní však, zejména od doby, kdy byl zvolen papež František, nesouhlasím s činností církve natolik, že nemohu být ani formálně jejím členem. Protože Klatovy patří pod Vaše biskupství, chtěl jsem Vás požádat o zrušení křtu a vyškrtnutí ze seznamu členů církve.

Předem děkuji.

JUDr. Norbert Naxera
 

Použité zdroje

Text: Facebook.com

27 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Martin Mojmír
Admin
4 roky před

Tento článek je staršího data, nejen z důvodu ochrany před přílišným internetovým spamem byla zdejší diskuse k němu již uzavřena. To Vám však nebrání v zahájení diskuze nové, popř. v navázání na místní komentáře prostřednictvím našeho fóra ZDE, kde se Vám též můžeme věnovat.

Máňa
Máňa
7 roky před

Kto Hledá Krista, dá se mu spoznat. Ne již v odpadlé štrukture ŘKC. Udělals dobře když ses oddělil od odpadu.

Leoš Juráček
Leoš Juráček
7 roky před

Kařdý má svoje důvody ale jedno máme společné, je potřeba na flanďáky naplivat…bravo. Nejsi první a nebudeš ani poslední ale cení se tvůj postoj. Nechci s tím katolickým svinstvem mít nic ani formálně a říkám to nahlas. Následováníhodné.Je to ten nejlepší způsob jak dát katolické církvi najevo kam patří a že sklízí co zasela.

Máňa
Máňa
7 roky před
Reaguje uživateli  jan kovář

věřící katolík má hledat pravdu a ne jak osel schvalovat zlo a hereze

Petr Pelikán
Petr Pelikán
7 roky před

Ve svém dopise se odvoláváte na dějinné události. Dovolím si tvrdit, že velmi povrchně, svůdně a populisticky. Pokud hovoříte o poslání církve, pak si dovolím tvrdit, že zde ho naleznete:

Matouš 22, 34-40

34 Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, sešli se tam.
35 Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel:
36 „Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?“
37 Ježíš mu řekl: „‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38 To je první a největší přikázání.

39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40 V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Matouš 5, 43-48

43 Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a svého nepřítele měj v nenávisti.‘
44 Já vám však říká: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.
45 Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
46 Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní?
47 A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané?
48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Židům 13, 1-6

1 Bratrská láska ať zůstává.
2 Nezapomínejte na pohostinnost – díky ní někteří nevědomky hostili anděly!
3 Pamatujte na vězně, jako byste byli ve vězení s nimi; pamatujte na trpící jako ti, kdo také mají tělo.
4 Manželství ať si všichni váží a manželské lože ať je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud.
5 Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“
6 takže můžeme vyznat s důvěrou: „Hospodin je můj zastánce, nebudu se bát. Co by mi mohl člověk udělat?“

PS: Nechci Vám brát iluze, ale křest nelze zrušit!

Petr Pelikán
Petr Pelikán
7 roky před

Na svých stránkách zde uvádíte, že mimo jiné uplatňujete Listinu základních práv a svobod a zviditelňujete článek 17:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(3) Cenzura je nepřípustná.

Jak mi ukázala včerejší diskuse, explicitně s administrátorem diskuse Martinem Böhmem, plně na ty práva a svobody šlapete. Schválené komentáře jsou mazány. Prý je cenzura nepřípustná. Čistá fraška. Pod rouškou morálních hodnot kritizujete druhé a sami jednáte proti vlastnímu nastavenému kodexu.

DUCHDOBY POLITICKY NEKOREKTNÍ MAGAZÍN A BLOG – jak příznačné, jen to politicky nekorektní nesouhlasí.

Martin Mojmír
Admin
7 roky před
Reaguje uživateli  Petr Pelikán

Listinu základních práv a svobod uplatňujeme pro vydávání našich článků, respektive na ní odkazujeme pro například případ zájmu někoho pokusit se nás vyhrožováním či jiným způsobem umlčet (informujeme částí jejího znění o našich ústavních právech, aby bylo dopředu dáno na zřetel, že jsme si těchto dobře vědomi). Co se týče komentářů ke článkům, pro ty v tuto chvíli platí text „Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Po odeslání komentáře bude tento nejprve předložen redakci ke schválení, aby tato nejprve posoudila jeho morální a etickou nezávadnost, což může nějakou dobu trvat. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci” a dále jisté vyšší principy mravní. Informace o nakládání s již schválenými komentáři nebyla na našem webu dosud publikována, tudíž se na toto nevztahují žádná pravidla, tudíž se v této věci ničím striktně neřídíme. Vaše manipulace s textem vztahujícím se k něčemu ale úplně jinému zde nepochodí. My budeme zcela libovolně mazat cokoli, co uznáme, že je v rozporu s dobrými mravy a/nebo naší (n)etiketou, přičemž já jsem zde tím, kdo má a bude mít na tomto webu poslední slovo. A to ať se Vám to líbí, nebo ne.

Na DuchDoby.CZ nikdy nebyly, nejsou a ani nebudou uplatňovány principy demokracie a ani se o takovém uplatňování nikde nezmiňujeme. Jedná se o čistě soukromý server, kde jsou uplatňovány zejména principy iniciativy ETIQ.CZ, z.s. (čili mé vlastní jakožto diktátora, chcete-li nalézt nějaký pro to pravděpodobně Vám vhodný termín). Pokud Vám cokoli na DuchDoby.CZ nevyhovuje, nikdo Vás nenutí jej navštěvovat a už vůbec ne číst. My nemusíme a nebudeme skákat, jak si kdejaký návštěvník usmyslí a už vůbec nemusíme a nebudeme respektovat kdejaké názory a vynucování si čehokoli kýmkoli. Právě z těchto důvodů je a bude DuchDoby.CZ politicky nekorektním magazínem a blogem. Tak to zůstane i nadále a pokud se zeptáte proč, odpovím Vám seuvisejícně „protože jsem to řekl”.

Věřím, že jsem Vám dostatečně nastínil, jak to zde funguje a budu jen rád, když si na nás, nejlépe s přímým odkazem sem, postěžujete jinde (uděláte nám reklamu). Mimochodem pokud se Vaše diskuze dále povede v předchozím nebo současném duchu, další schvalování Vašich komentářů neočekávejte. Nyní jsem učinil výjimku, abych lidem jako Vy, v podstatě na Vaší nepřímou žádost, osvětlil, jak se zde věci mají. Nejsem příznivcem kapitalismu a demokracie, takový systém není udržitelný a jednoduše nefunguje. I proto jej na našem serveru nepoužíváme a používat nebudeme. Kapitalismus a demokracie je pouhou iluzí svobody, jež dělá z lidí idioty a na to my tady nejsme zvědaví.

Petr Pelikán
Petr Pelikán
7 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Skutečně? A Vy si jste jistý s tím, co tvrdíte a co mi podsouváte?

1.
„Povozovatelem projektu je iniciativa ETIQ.CZ, z.s.“

Tedy provozovatelem je právní osoba! Jakkoliv Vy jste předsedou spolku.

2.
Pokud byste Listinu základních práv a svobod uplatňoval z určitých důvodů, pak byste to uvedl. Vaše prezentace ale sugeruje naprosto něco jiného. A já se domnívám, že vědomě.

3.
Já si od Vás nic nevynucuji a po této zkušenosti s Vámi vím, na čem jsem. Lidí Vašeho rázu znám několik. V angličtině pro ně existuje trefný výraz: great pretender.

4.
Může být, že nejste příznivcem kapitalismu a demokracie a může být, že je osobně považujete za neudržitelné, nefungující a za iluzi svobody a možná svůj pohled můžete dokonce argumentačně podložit. Že tomu tak skutečně je ale tvrdit nemůžete. Současná realita, jako i dějinný vývoj doposud dokazují opak. Tím ale neukazujete skutečně vědecký přístup k věci! A co se týká svobody samotné, pak je dodnes platná Schopenhauerova téze: „Člověk může dělat, co chce, ale nemůže chtít, aby chtěl.

5.
Schvalování mých komentářů v budoucnosti neočekávám, ba dokonce to ani nechci. Natož od Vás.

6.
Možná že přijde doba, kdy zjistíte, že na světě nejste sám a že svět se kolem Vás netočí, ale možná to už bude pozdě.

Martin Mojmír
Admin
7 roky před
Reaguje uživateli  Petr Pelikán

Mohu Vám zde ponechat zveřejněný Váš názor na mne, nicméně s dovolením s Vámi o nepodstatných nesmyslech slovíčkařit a hašteřit se nebudu. Na to, stejně tak jako na osobní útoky, nemám čas, nezlobte se. Navíc abych já Vás mohl za kohokoli či cokoli označit, tak jako Vy označujete mne, Vás dostatečně neznám a ani Vás hodnotit nechci. Beztak se domnívám, že z Vás hovoří jen afektované ego v souvislosti s nepochopením věcí z důvodu nedostatku informací, čili se na Vás ani nemohu zlobit.
Pokud máte vůči mé osobě ještě něco na srdci, můžete to napsat, já Vám to schválím a (snad) budeme moci oba poté pokračovat ve společensky prospěšnější činnosti. Svět nechám točit se kolem někoho jiného, být jeho středem není řešením, o tom to skutečně není. Sám to píšete, prosím, nevnucujte mi takové věci. Kdybyste mne znal osobně, nikdy byste něco takového nenapsal.

Závěrem ZDE přikládám odkaz na vědecko-technický materiál ke studiu, odkud se dozvíte, že jisté záležitosti dost možná tvrdit mohu. Než se rozečtete, můžete začít něčím stručnějším a jednodušším, viz např. ZDEZDE. Pokud po zhlédnutí a následném studiu příručky budete mít nějaké otázky a budete chtít řešit téma a nikoli osoby, kontaktujte kohokoli z Hnutí Zeitgeist, budeme se Vám rádi věnovat. Cca 2x kvartálně vysíláme na SVobodném vysílači CS, kam nám můžete také zavolat, anebo se za námi zastavit v pondělí na komunikačním kanále Mumble. Zde se na setkání je třeba předem domluvit.

Popřeji Vám hezké dny a ještě jednou děkuji za Váš názor na mě, se kterým nesouhlasím, ale plně jej respektuji. Svět se sice kolem nikoho netočí, ovšem vždy to byli jednotlivci, kdož jej (z)měnili.

Qestament
Qestament
7 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Církevní sektáři citují z bible a káží o morálce, vzápětí tě ale uráží a chovají se úplně stejně jako každej jinej. Stihl jsem vaše komenty ještě před smazáním a ta sarkastická urážka, jako že se tě něco netýká, protože seš vlastně úplně blbej, byla dobrá. 😀

Petr Pelikán
Petr Pelikán
7 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

To, co Vy označujete za nepodstatné nesmysly a slovíčkaření tak nepodstatné není.

1.
Vy jste mi vytknul manipulaci s textem. Přitom jste to právě Vy, kdo průkazně manipuluje. Pokud píšete „Uplatňujeme“ a následně uvedete souhrn odkazů, bez toho, že byste specifikoval z jakého důvodu, pak jde o platnost obecnou – jinak to stejně nejde, neboť tyto zákony jsou v ČR obecně platné.

2.
Pokud píšete, že se jedná o soukromý server, pak klamete stejně tak, neboť jak sám níže uvádíte, blog je provozován initiativou ETIQ.CZ, z.s. – jedná se tedy o spolek a právní, nikoliv soukromou osobu.

3.
Pokud tvrdíte, že abyste mě mohl za kohokoli či cokoli označit, tak jako já označuji Vás, mě dostatečně neznáte a ani mě hodnotit nechcete, pak Vaše jednání – jak smazání komentářů, tak i Vaše komentáře výše (jak jste to napsal: abych lidem jako Vy …) prokazují opak.

4.
Questament níže píše: „Stihl jsem vaše komenty ještě před smazáním a ta sarkastická urážka, jako že se tě něco netýká, protože seš vlastně úplně blbej, byla dobrá.“ A jakkoliv je toto tvrzení nepravdivé, přesto ho necháte takto stát. Zveřejnění mých smazaných komentářů by to prokázaly.

Nemusím Vás osobně znát – Vaše jednání za Vás mluví samo.