Pozvánka na VZ-Day ČR 2016 (aktualizováno)

Celosvětově vzdělávací Hnutí Zeitgeist, v úzké spolupráci s iniciativou ETIQ.CZ, z.s., si Vás dovoluje pozvat na každoročně pořádný přednáškový den nesoucí název Zeitgeist Day (Z-Day), tentokrát v poněkud úspornější podobě. Akce se uskuteční 17.12.2016 v Praze na adrese Holečkova 38a mezi 10-20 hodinou.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Související články

Fyzický VZ-Day ČR 2016 se pro nezájem ruší

 

Upoutávka

 

Adresa

Komunitní centrum Prádelna
Holečkova 38a, Praha – Smíchov

 

Program

09:30: příprava techniky, otevření sálu pro příchod přednášejících a hostů, zasedací pořádek
10:00: zahájení přednáškou Michala Mausera, téma Software a spolupráce, část 2 (ZÁLOHA, první část ZDE)
10:45: přednáška Jána Greguše, téma Hodnoty lidské společnosti (ZÁLOHA)
11:30: přestávka
12:30: přednáška Petra Ježka, téma Úroky a půjčky v socioekonomickém a společenském kontextu (ZÁLOHA)
14:15: přestávka
14:30: přednáška Milana Vidláka, téma Jak číst mezi řádky a nebýt manipulován (ZÁLOHA)
17:00: přestávka
17:30: závěrečná diskuze s prostorem na otázky a odpovědi
19:45: ukončení akce

Odkazy uvedené v programu budou postupně zpřístupňovány ve dnech 27. – 31.12.2016.

Celý VZ-Day ČR 2016 bude přenášen zároveň živě na internetovém rádiu Svobodný vysílač CS buď studiem Plzeň s moderátorem Pavlem Hlávkou, nebo nekomentovaně studiem DuchDoby.CZ na druhém kanále (mp3 verze ZDE). Závěrečná diskuze bude v každém případě interaktivní, kdy se do ní budou moci telefonicky a po SMS prostřednictvím telefonního čísla: (+420) 777 228 288 zapojit živě i posluchači rádia.

 

Vstupné

Na akci je vybíráno vstupné, které je rozděleno do dvou kategorií.

První bezhotovostní 100,- Kč s rezervací místa k sezení – částku odešlete nejpozději do středy 14.12.2016 na jeden z bankovních účtů uvedených na stránkách Hnutí Zeitgeist ČR (variabilní symbol 8841zpráva pro příjemce Vaše jméno a/nebo heslo, kterým(i) pro vpuštění na akci prokážete svoji totožnost – obojí nutno vyplnit).

Druhá hotovostní 200,- Kč bez rezervace místa k sezení – platí se na místě u vchodu, přičemž je možné, že bude-li sál zaplněn, částku nepřevezmeme a Vy se akce z kapacitních důvodů nebudete moci zúčastnit.

Doporučujeme určitě variantu první a zároveň upozorňujeme, že částky odeslané na bankovní účet Hnutí Zeitgeist jsou považovány za dobrovolný dar Hnutí a proto nevratné. Výjimkou bude pouze případ uvedení správných identifikačních symbolů a zaplnění kapacity sálu, kdy v tomto případě budou peníze odeslány zpět na zdrojové účty do 31.12.2016. Pokud bude kapacita zaplněna, budeme o tom informovat aktualizací tohoto článku 16.12.2016.

 

Co je Z-Day

Hnutí Zeitgeist pořádá každý rok takzvaný Z-Day (Zeitgeist Day, přednáškově-vzdělávací den Hnutí Zeitgeist), kterého se může fyzicky zúčastnit, zpravidla za splnění jednoduchých podmínek, široká veřejnost. Na tomto přednáškovém dni mohou vystupovat jak jednotliví členové Hnutí Zeitgeist, tak i pozvaní externí přednášející, a to výhradně na téma, jenž je v přímém souladu s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist. Tím je zejména informování o problémech současného socioekonomického systému a příčinách jejich vzniku společně a v souvislosti s návrhy řešení ve formě změny do tzv. Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích. O tomto je vlastně Hnutí Zeitgeist jako takové.

Základní vzdělávací materiály naleznete na stránkách Hnutí v sekci Vzdělávání.

I Hnutí Zeitgeist ČR pořádá Z-Day každý rok, přičemž první Z-Day konaný výhradně v myšlenkovém toku Hnutí byl uskutečněn v roce 2014. Poslední Z-Day (ročník 2015) se uskutečnil, za laskavé pomoci a spolupráce našich zlínských přátel, v prostorách baru Nový svět.

 

Co je VZ-Day

VZ-Day je zkraktou sousloví Virtual Zeitgeist Day, tedy virtuálním dnem Hnutí Zeitgeist, který funguje poněkud odlišně, značně úsporněji a povětšinou také příznivěji pro přednášející a stále častěji i „hosty” (v uvozovkách proto, že hosté nejsou nebo nemusí být při konání akce fyzicky přítomni, viz níže). Zásadní rozdíl oproti běžnému Z-Day spočívá v tom, že se jednotlivé přednášky s přednášejícími předtočí, což lze provést prakticky kdekoli a kdykoli, čímž odpadá například a především tréma, neboť samotné natáčení lze v jeho průběhu upravovat nebo dokonce opakovat, s čímž souvisí samozřejmě i střih a ladění přednášek při následném zpracovávání videí, což vzhledem k jinak běžným živým přenosům v případě běžných Z-Day není možné. Jednotlivé přednášky se tedy s přednášejícími předtočí, zpracují a připraví ke sdílení na internetu, kdy jakmile je toto hotové, je Hnutím Zeitgeist určen den konání VZ-Day, kdy se buď, jak je běžné, uskuteční fyzický přednáškově-vzdělávací den, anebo se tento fyzicky vůbec neuskuteční, respektive VZ-Day proběhne zcela virtuálně. To znamená skrze živý přenos na některém ze svobodných internetových rádií (my používáme Svobodný vysílač CS), popřípadě na streamu vlastním přímo z webových stránek Hnutí.

 

Varianty VZ-Day

  • Varianta č. 1.
    Pokud se rozhodneme pro fyzický VZ-Day, je učen datum a místo konání, kam se pozvou všichni přednášející a hosté. Na takové akci se jednotlivé, ještě nezveřejněné, ale již zpracované, přednášky promítají, aby ihned po nich byla na tomtéž místě uskutečněna již živá a standardně zaznamenávaná exkluzivní diskuse, na které je možné rovněž ihned získat odpovědi na libovolné otázky přítomných hostů a eventuálních posluchačů rádia či streamu. Zveřejnění záznamů s přednášejícími proběhne několik dnů po skončení fyzické akce.
  • Varianta č. 2.
    Rozhodneme-li se však pro plnou virtualizaci, fyzicky se VZ-Day nekoná. Místo toho je stanoven den tzv. virtuálního konání, respektive interaktivního pořadu v rádiu, televizi a/nebo streamu na webových stránkách Hnutí. Toto je pravděpodobně neúspornější možná forma konání VZ-Day. Tato varianta VZ-Day se může konat také průběžně, tedy po jedné nebo více samostatných přednáškách. Otázky a odpovědi se zde řeší ihned, přímo v rámci pořadu, po skončení přednášky. VZ-Day plánujeme na příští rok (2017).

 
V obou případech je následně vytvořeno diskuzní téma v interFóru, kam lze pokládat otázky i dlouho po skončení VZ-Day, na které Vám, v rámci svých (časových) možností, spolu s přednášejícími průběžně reagujeme.

 
Předtáčení VZ-Day probíhá průběžně po celý rok, kdy jako má běžný Z-Day svůj nepsaně standardní měsíc konání v březnu, VZ-Day se odehrává a/nebo zveřejňuje povětšinou v měsíci listopad. První VZ-Day ČR se koná 17. prosince 2016 a bude uskutečněn fyzicky.

Pokud jste dočetli až sem, děkujeme Vám za zájem a těšíme se na Vás 17.12.2016 od 10 hodin v KC Prádelna (Holečkova 38a, Praha – Smíchov).

 

Aktualizace 14.12.2016

Fyzický VZ-Day ČR 2016 se pro nezájem ruší

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na výpočetní techniku a jazyky studoval dále psychologii a jazyk český. Aktivně se věnuje IT, telekomunikačnímu a investičnímu poradenství, datové analýze, futurologice, sociologii a ekologice. Martin je zároveň příznivcem a propagátorem tzv. Zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Mezi jím provozované projekty patří např. duchdoby.cz, jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře