Pozvánka na VZ-Day ČR 2016 (aktualizováno)

Celosvětově vzdělávací Hnutí Zeitgeist, v úzké spolupráci s iniciativou ETIQ.CZ, z.s., si Vás dovoluje pozvat na každoročně pořádný přednáškový den nesoucí název Zeitgeist Day (Z-Day), tentokrát v poněkud úspornější podobě. Akce se uskuteční 17.12.2016 v Praze na adrese Holečkova 38a mezi 10-20 hodinou.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Související články

Fyzický VZ-Day ČR 2016 se pro nezájem ruší

 

Upoutávka

 

Adresa

Komunitní centrum Prádelna
Holečkova 38a, Praha – Smíchov

 

Program

09:30: příprava techniky, otevření sálu pro příchod přednášejících a hostů, zasedací pořádek
10:00: zahájení přednáškou Michala Mausera, téma Software a spolupráce, část 2 (ZÁLOHA, první část ZDE)
10:45: přednáška Jána Greguše, téma Hodnoty lidské společnosti (ZÁLOHA)
11:30: přestávka
12:30: přednáška Petra Ježka, téma Úroky a půjčky v socioekonomickém a společenském kontextu (ZÁLOHA)
14:15: přestávka
14:30: přednáška Milana Vidláka, téma Jak číst mezi řádky a nebýt manipulován (ZÁLOHA)
17:00: přestávka
17:30: závěrečná diskuze s prostorem na otázky a odpovědi
19:45: ukončení akce

Odkazy uvedené v programu budou postupně zpřístupňovány ve dnech 27. – 31.12.2016.

Celý VZ-Day ČR 2016 bude přenášen zároveň živě na internetovém rádiu Svobodný vysílač CS buď studiem Plzeň s moderátorem Pavlem Hlávkou, nebo nekomentovaně studiem DuchDoby.CZ na druhém kanále (mp3 verze ZDE). Závěrečná diskuze bude v každém případě interaktivní, kdy se do ní budou moci telefonicky a po SMS prostřednictvím telefonního čísla: (+420) 777 228 288 zapojit živě i posluchači rádia.

 

Vstupné

Na akci je vybíráno vstupné, které je rozděleno do dvou kategorií.

První bezhotovostní 100,- Kč s rezervací místa k sezení – částku odešlete nejpozději do středy 14.12.2016 na jeden z bankovních účtů uvedených na stránkách Hnutí Zeitgeist ČR (variabilní symbol 8841zpráva pro příjemce Vaše jméno a/nebo heslo, kterým(i) pro vpuštění na akci prokážete svoji totožnost – obojí nutno vyplnit).

Druhá hotovostní 200,- Kč bez rezervace místa k sezení – platí se na místě u vchodu, přičemž je možné, že bude-li sál zaplněn, částku nepřevezmeme a Vy se akce z kapacitních důvodů nebudete moci zúčastnit.

Doporučujeme určitě variantu první a zároveň upozorňujeme, že částky odeslané na bankovní účet Hnutí Zeitgeist jsou považovány za dobrovolný dar Hnutí a proto nevratné. Výjimkou bude pouze případ uvedení správných identifikačních symbolů a zaplnění kapacity sálu, kdy v tomto případě budou peníze odeslány zpět na zdrojové účty do 31.12.2016. Pokud bude kapacita zaplněna, budeme o tom informovat aktualizací tohoto článku 16.12.2016.

 

Co je Z-Day

Hnutí Zeitgeist pořádá každý rok takzvaný Z-Day (Zeitgeist Day, přednáškově-vzdělávací den Hnutí Zeitgeist), kterého se může fyzicky zúčastnit, zpravidla za splnění jednoduchých podmínek, široká veřejnost. Na tomto přednáškovém dni mohou vystupovat jak jednotliví členové Hnutí Zeitgeist, tak i pozvaní externí přednášející, a to výhradně na téma, jenž je v přímém souladu s myšlenkovým tokem Hnutí Zeitgeist. Tím je zejména informování o problémech současného socioekonomického systému a příčinách jejich vzniku společně a v souvislosti s návrhy řešení ve formě změny do tzv. Ekonomiky založené na přírodních zákonech / zdrojích. O tomto je vlastně Hnutí Zeitgeist jako takové.

Základní vzdělávací materiály naleznete na stránkách Hnutí v sekci Vzdělávání.

I Hnutí Zeitgeist ČR pořádá Z-Day každý rok, přičemž první Z-Day konaný výhradně v myšlenkovém toku Hnutí byl uskutečněn v roce 2014. Poslední Z-Day (ročník 2015) se uskutečnil, za laskavé pomoci a spolupráce našich zlínských přátel, v prostorách baru Nový svět.

 

Co je VZ-Day

VZ-Day je zkraktou sousloví Virtual Zeitgeist Day, tedy virtuálním dnem Hnutí Zeitgeist, který funguje poněkud odlišně, značně úsporněji a povětšinou také příznivěji pro přednášející a stále častěji i „hosty” (v uvozovkách proto, že hosté nejsou nebo nemusí být při konání akce fyzicky přítomni, viz níže). Zásadní rozdíl oproti běžnému Z-Day spočívá v tom, že se jednotlivé přednášky s přednášejícími předtočí, což lze provést prakticky kdekoli a kdykoli, čímž odpadá například a především tréma, neboť samotné natáčení lze v jeho průběhu upravovat nebo dokonce opakovat, s čímž souvisí samozřejmě i střih a ladění přednášek při následném zpracovávání videí, což vzhledem k jinak běžným živým přenosům v případě běžných Z-Day není možné. Jednotlivé přednášky se tedy s přednášejícími předtočí, zpracují a připraví ke sdílení na internetu, kdy jakmile je toto hotové, je Hnutím Zeitgeist určen den konání VZ-Day, kdy se buď, jak je běžné, uskuteční fyzický přednáškově-vzdělávací den, anebo se tento fyzicky vůbec neuskuteční, respektive VZ-Day proběhne zcela virtuálně. To znamená skrze živý přenos na některém ze svobodných internetových rádií (my používáme Svobodný vysílač CS), popřípadě na streamu vlastním přímo z webových stránek Hnutí.

 

Varianty VZ-Day

  • Varianta č. 1.
    Pokud se rozhodneme pro fyzický VZ-Day, je učen datum a místo konání, kam se pozvou všichni přednášející a hosté. Na takové akci se jednotlivé, ještě nezveřejněné, ale již zpracované, přednášky promítají, aby ihned po nich byla na tomtéž místě uskutečněna již živá a standardně zaznamenávaná exkluzivní diskuse, na které je možné rovněž ihned získat odpovědi na libovolné otázky přítomných hostů a eventuálních posluchačů rádia či streamu. Zveřejnění záznamů s přednášejícími proběhne několik dnů po skončení fyzické akce.
  • Varianta č. 2.
    Rozhodneme-li se však pro plnou virtualizaci, fyzicky se VZ-Day nekoná. Místo toho je stanoven den tzv. virtuálního konání, respektive interaktivního pořadu v rádiu, televizi a/nebo streamu na webových stránkách Hnutí. Toto je pravděpodobně neúspornější možná forma konání VZ-Day. Tato varianta VZ-Day se může konat také průběžně, tedy po jedné nebo více samostatných přednáškách. Otázky a odpovědi se zde řeší ihned, přímo v rámci pořadu, po skončení přednášky. VZ-Day plánujeme na příští rok (2017).

 
V obou případech je následně vytvořeno diskuzní téma v interFóru, kam lze pokládat otázky i dlouho po skončení VZ-Day, na které Vám, v rámci svých (časových) možností, spolu s přednášejícími průběžně reagujeme.

 
Předtáčení VZ-Day probíhá průběžně po celý rok, kdy jako má běžný Z-Day svůj nepsaně standardní měsíc konání v březnu, VZ-Day se odehrává a/nebo zveřejňuje povětšinou v měsíci listopad. První VZ-Day ČR se koná 17. prosince 2016 a bude uskutečněn fyzicky.

Pokud jste dočetli až sem, děkujeme Vám za zájem a těšíme se na Vás 17.12.2016 od 10 hodin v KC Prádelna (Holečkova 38a, Praha – Smíchov).

 

Aktualizace 14.12.2016

Fyzický VZ-Day ČR 2016 se pro nezájem ruší

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře