Nové řešení v otázce míru – zapojení občanů světa do kulturní diplomacie

V rámci rumunského předsednictví EU pro rok 2019 se aktivně rozhořely diskuze o míru a bezpečnosti mezinárodní veřejnosti a 1. a 2. dubna proběhla v Bukurešti mírová konference za přítomnosti hlav států, vlád či zástupců mezinárodních a neziskových organizací registrovaných v OSN.

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Konference
 

Mezinárodní konference pro rozvíjení míru pořádaná v rumunské Bukurešti v rámci předsednictví v EU

Konferenci pořádal „Institute of Advanced Studies on Levant Culture and Civilization” (ISACCL) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí Rumunska společně s organizací Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), Center for BBS – „black Baltic studies”, Univerzitou v Bukurešti, Národní univerzitou Politických studií a veřejné správy (SNSPA), Rumunské nadace pro demokracii – FRD a Meziparlamentní koalice pro globální etiku.

Zahájení celé konference s titulem „Úloha kulturní diplomacie při řešení dlouhotrvajících konfliktů: kultura míru prostřednictvím porozumění druhým” proběhlo inauguračním zasedáním v plenárním sále rumunského senátu.

Program dvoudenní akce byl rozdělen do 6 částí: Mezináboženský dialog – nástroj kulturní diplomacie; Západní Balkán; 6th Baltic-Black Sea Forum; Korejský poloostrov – vyhlídky mírového znovusjednocení; Levant Initiative for Global Peace; Perspektivy kulturní diplomacie v oblastech konfliktů: praxe, nástroje, projekty.

VIP
 

Mezináboženský dialog přispívající k míru prostřednictvím možnosti rozšíření kulturní diplomacie

1. dubna se přibližně 80 náboženských představitelů z řad křesťanství, buddhismu, judaismu, islámu, sikhismu, hinduismu či víry Bahá’í shromáždilo v rámci fóra nazvaného „Role náboženství pro globální mír”.

Pan Shin Chang Kim, generální ředitel odboru mezinárodních vztahů HWPL, řekl: „Náboženství má ze všech kulturních prvků ten největší vliv. Nejen, že vytváří duševní základ jedince, ale přináší i změny ve vzorcích jeho chování. Pokud se kulturní diplomacie aktivně rozvíjí skrze náboženství, je možné pokročit v uvědomění míru a harmonie.

Jako nová platforma pro náboženskou kulturní diplomacii byla představena WARP Office, která byla již realizována ve 128 zemích za účelem posílení komunikace mezi náboženskými představiteli na základě vzájemného respektu a otevřeného dialogu.

Předseda HWPL, pan Man Hee Lee, řekl: „Pokud nechápeme význam náboženského písma, které obsahuje základ, jádro každého náboženství, pak náboženství nemůžou sloužit jako dobrý příklad ctnosti pro lidstvo. Nejpřednější povinností náboženského představitele je porozumět pravému významu svého náboženství. I to je důvodem, proč by se měli setkávat v rámci mezináboženského dialogu, WARP Office, a vést diskuze založené na jejich náboženských písmech.

Imám Amir Aziz za islám Ahmadiyya-Moschee ve Wilmersdorfu v Berlíně ve svém projevu uvedl, že WARP Office je „fenomenálním nástrojem pro nové pojetí budování míru skrze náboženství“. „Porovnávání náboženských písem, které probíhá v rámci WARP Office, je dosud nevídaný typ diskuze založené na standardu důvěryhodného písma. A jsem přesvědčen, že nás spojí v jedno,“ dodal.

Commemorative photo of the peace conference held at the Plenary Hall of the Romanian Senate
 

Rostoucí podpora mírového znovusjednocení Korejského poloostrova ze strany společnosti

Dne 2. dubna se v Královském paláci v Bukurešti konalo fórum pro mírové znovusjednocení Korejského poloostrova za účasti pěti bývalých hlav států východní Evropy, mírových aktivistů v Evropě a Asii, vedoucích organizací pro lidská práva a novinářů.

Vzhledem k tomu, že otázka bezpečnosti na Korejském poloostrově je považována za globálně velmi vlivnou a aktuální, účastníci diskutovali o mírovém opatření pro mezikorejské usmíření rozšířením podpory a spolupráce ze strany mezinárodního společenství.

Pan Nicolai Sprekels, prezident SARAM (což znamená „lidi“ v korejštině), organizace pro lidská práva v Severní Koreji, řekl: „Mír, který vyžaduje lidské oběti, se považuje pouze za poloviční mír. Mír neznamená pouze neozbrojený stát, ale je dokonale naplněn, pokud je důsledně a soustavně zachováván. V současné době je situace v oblasti lidských práv v Severní Koreji stále horší. Jako nevládní organizace v Evropě budeme i nadále podporovat sjednocení obou Korejí.

Bývalý rumunský prezident Emil Constantinescu navrhl směřování k budování míru na Korejském poloostrově: „Je nezbytné mít politickou a vojenskou spolupráci založenou na vzájemné důvěře pro sjednocení. Plánujeme-li vytvořit základ precedentů přechodu východní Evropy z komunismu na demokracii spolu s mezinárodní výměnou, bude to pro nás velkou pomocí, abychom zavedli celosvětovou správu věcí veřejných, kterou potřebuje celý svět.

International conference for peace development held in Bucharest, Romania
 

Shromažďování podpory pro mezinárodní právo jako základu mezinárodní regulace světového míru

Dne 2. dubna se konalo zasedání „Levant Initiative for Global Peace“ s cílem projednat vytvoření mezinárodní normy pro mír. Program zasedání byl založen na Deklaraci míru a ukončení válek (DPCW), která se skládá z 10 článků a 38 odstavců, které se zabývají základními principy, jako je zákaz používání síly, mírové urovnání sporů, svoboda náboženského vyznání a šíření kultury míru.

Na vládní úrovni DPCW podporují Seychely, Svazijsko a Komorský svaz, jakož i mezivládní organizace PARLACEN (Středoamerický parlament), PAP (Panafrický parlament) a Centrum pro BBS (International Centre for Black Sea-Baltic Studies and Consensus Practices).

Bývalí prezidenti a političtí představitelé Evropy, kteří se této akce zúčastnili, souhlasili s tím, že budou podněcovat nutnost národní podpory pro představení DPCW na valném shromáždění OSN jako usnesení.

Podle HWPL je podpora z řad občanů – skupin žen a mládeže z více než 170 zemí, kteří budují masivní síť naléhající na představitele států, hnací silou iniciativ mírových řešení HWPL.

Participants gathered supports for the implementation of the DPCW
 

Vzdělávání občanů skrze mírové vzdělávání

Dne 2. dubna se konala konference „2019 Peace Education Conference“, kterou uspořádala organizace HWPL společně s Master Peace – Rumunskou skupinou mládeže, sponzorem byla International Peace Youth Group – Mezinárodní skupina mládeže pro mír (IPYG).

Prostřednictvím škol a lektorů organizace Master Peace se v evropských zemích zahájilo mírové vzdělávání s materiály a osnovami navrženými HWPL.

„Peace Education“, jedna z hlavních iniciativ HWPL, má za cíl přenechat mír do dědictví budoucím generacím tak, že do dětí zaseje mír jako hodnotu. K šíření kultury míru mírovým vzděláváním HWPL podepsala memoranda o porozumění s 208 vzdělávacími institucemi ve 21 zemích, tyto se tak stávají tzv. HWPL Peace Academies.

ISACCL známý jako rumunský Think Tank a HWPL se dohodly, že budou pokračovat ve spolupráci v budování mírové sítě prostřednictvím kulturní diplomacie skrze mírovou kampaň a mírovou výuku.

Participants shouting out We Are One at the 2019 Peace Education Conference
 

Související články

# Spojené shromáždění 100 organizací volajících po ukončení Křesťanské rady Koreje

Autorství článku

Heavenly Culture World Peace Restoration of Light

Logo HPWL

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře