Vánoce jako svátky klidu a míru, nebo krutosti a nenasytnosti?

Vánoce jako svátky klidu a míru, nebo krutosti a nenasytnosti? Smutek, bolest, utrpení, strach, bezmoc, beznaděj, samota, chaos, panika, zděšení; to jsou pocity, které nejen v těchto svátečních dnech „klidu a míru”, ale po celý svůj život, zažívají miliardy zvířat po celém světě včetně České republiky. Miliardy zvířat, které jsme my pouze kvůli své chuti, zvyku a pohodlnosti odsoudili k životu v samotném pekle s dlouhým a bolestivým umíráním zakončeným smrtí. Opravdu si takto představujete a přejete ty své šťastné a veselé Vánoce?

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

To je nejčastější text vánočních přání, která od svých blízkých dostáváme a svým blízkým přejeme. Proč jsme ale tak krátkozrací? Omezení? Copak si ostatní živí tvorové na této planetě nezaslouží to samé? Co tak strašného nám zvířata námi označená za hospodářská udělala, že nás nezajímá, jak kvůli nám trpí? Dáváme dárky svým mazlíčkům – psům a kočkám, za každým jejich sebemenším projevem hledáme jejich pocit radosti, štěstí, smutku či bolesti, snažíme se jim porozumět a udělat je šťastnými, a pak… usedneme ke stolu a pustíme se do jídla, za kterým se skrývá úplně stejně citově vyspělí tvorové, velice inteligentní, společenská zvířata, o jejichž vlastnostech většina lidí vůbec nemá, a především se všemožnými nesmyslnými způsoby vyhýbá mít, ponětí.


 

Nesmyslné tradice

V době Vánoc se k těmto trpícím zvířatům přidávají další milióny nebohých „vánočních” kaprů, kteří jsou namačkáni v přeplněných kádích, omláceni z výlovu a přepravy, dusící se v nedostatku (okysličené) vody, aby nakonec mohli být zabiti jen kvůli čemu? Tradici? Co třeba taková tradice Faerských ostrovů, kde lidé nahánějí na břehy stovky velryb, aby je pak doslova zmasakrovali mačetami a háky, až se moře zbarví do ruda? Chápete, jak toto může někdo udělat a/nebo svoji lhostejnou arogancí pdporovat? Není člověk, který se vyžívá v bolesti a utrpení druhých, duševně narušený? V čem se tato situace liší od masového vraždění takzvaných vánočních kaprů?

Krutých a nesmyslných tradic můžeme bohužel i v 21. století najít spousty. Zářným příkladem budiž tradiční čínská medicína a kosmetika, která je zodpovědná za miliardy týraných a zabitých divokých zvířat [1] [2] [3] [4]. Věděli jste a především zajímá vás to? I když pozitivní vliv daných živočišných látek na lidské zdraví není nikterak vědecky podložený, i když jsou používaná divoká zvířata chráněna a tedy týrána a zabíjena nelegálně, lidská hloupost, zabedněnost a arogance je tak nesmírně obrovská, že tato zrůdnost je dále podporována úplně stejně jako stejně hrůzný masný, mléčný a vaječný průmysl.

Dokud budou lidé vraždit zvířata, budou zabíjet i jeden druhého. Vždyť kdo seje semena vraždění a utrpení, nemůže sklízet radost z lásky.Pythagoras

 

Proč vlastně slavit Vánoce?

Vánoce jako křesťanské svátky oslavující narození „Spasitele”, „Mesiáše”, „Božího Syna” Ježíše Krista, který se obětoval za hříchy lidí a otevřel jim království nebeské. „Božího Syna”, který v mnoha směrech zneplatnil slova „svého otce Boha” a hlásal zcela jiná přikázání a protiřečení. Příkladem uveďme jeho zrušení desatera přikázání uvedeného v Evangeliu podle Marka (kapitola třetí, verš 28 a 29): „Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.” Lidé si tedy podle „Syna Božího”, Ježíše Krista, mohou dělat, co chtějí – mohou páchat zlo a krutost, mohou znásilňovat, týrat, zabíjet kohokoliv, vše jim totiž bude, podle „svaté knihy”, odpuštěno. Mohou jíst cokoliv (dle kapitoly sedmé, verše 18 a 19): „Co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje,” (což z vědecko-faktického hlediska není pravda, neboť z pokrmů se lidské tělo staví a vyvíjí) i když je to v přímém rozporu hned s několika kapitolami ze Starého zákona – Genesis 1:29, Exodus 20:13, Levicius 11, Kazatel 3:18-21 (Kazatel 3:19: „Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí.”).

Celá Bible je plná rozporů, protiřečení si, násilí a smrti. Slova, podle Bible tyrana, masového vraha a tedy psychopata, Ježíše z Evangelia podle Lukáše (kapitoly 19., verše 27): „Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.” Tohoto člověka a jeho narození chcete oslavovat? Nepřipomínají Vám jeho slova zcela jiné náboženství (nebo spíše ideologii), které momentálně v Evropě den co den řešíme?

Vánoce jako svátky nekřesťanského konzumu a utrácení. To je v dnešní době to hlavní poselství Vánoc. Radujme se, veselme se … stresujme se, hoňme se, nakupujme, utrácejme, půjčujme si, zadlužujme se, rujnujme se, uklízejme, vařme, pečme, tloustněme, škoďme sobě i jiným, spotřebovávejme, konzumujme, kácejme, týrejme, vražděme, drancujme, vyhlazujme, decimujme, ničme, (z)ničme se, álélůŮůjá! Tak by se ve zkratce dal popsat objektivně faktický průběh Vánoc, čas prý „klidu, míru a pohody”. Vánoce už dávno ztratily to pravé kouzlo ukryté ve střídmosti, radosti a lásce k ostatním, pokud ho tedy vůbec kdy měly (mít). Současný socio-ekonomický systém nám diktuje, jak máme žít, nutí nás utrácet za něco, co nepotřebujeme, ani nechceme. Nutí nás o Vánocích soupeřit mezi sebou v tom, kdo dostane více drahých dárků, kdo má napečeno více cukroví, kdo má lépe vyzdobený dům (a to ještě nejlépe na super výhodný úvěr se sazbou x % a xx RPSN) a my pitomci ho slepě posloucháme a svými obrovskými nákupy podporujeme. Přitom život nám protéká mezi prsty. Stěžujeme si, že máme nízké platy, že se všechno jen zdražuje, a pak stejně jdeme a nakupujeme a nakupujeme, nevidíme doprava doleva, neuvědomujeme a nechceme si uvědomovat následky, které jsou v konečném důsledku (sebe)destruktivní. Následky, které si způsobujeme sami. Místo toho, abychom svoji spotřebu snižovali a tím chránili to nejcennější, co máme a co opravdu potřebujeme, tj. naší PLANETU a její BIODIVERZITU, spotřebováváme čím dál víc a čím dál rychleji. Takový styl našeho života není dlouhodobě udržitelný [1] [2] [3]. Přitom první krok může udělat každý sám a okamžitě, a to maximálně snížit, nejlépe zcela vyřadit ze svého jídelníčku živočišné produkty [1] [2]. A zastavit nesmyslnou spotřebu zdrojů. Pomůžete tím nejen planetě, ale hlavně svému zdraví a v neposlední řadě samotným zvířatům [1] [2] [3].

Uvědomte si, že za 80 % produktů, které používáte ve své kuchyni, stojí utrpení a bolest nějakého zvířete (nehledě na to, že konzumací těchto produktů ubližujete i sami sobě [1] [2] [3]). Maso, uzeniny, živočišná mléka, sýry, jogurty, majonézy, v době Vánoc zvýšená spotřeba másla a vajec, různé polotovary či „lahůdky”… Nákupem toho všeho podporujete živočišný průmysl zodpovědný za (ne)skutečné týrání a bolestivé a dlouhé umírání zvířat, cítících a myslících bytostí stejných jako jsou Vaši domácí mazlíčci. A jako jste Vy sami.


 

Týrané a/nebo mrtvé živé dárky

Když už jsme se dostali zpět ke zvířecím mazlíčkům, jako každý ochránce zvířat i já Vás prosím, nekupujte živé vánoční dárky, pokud si nejste 100% jisti, že se o ně dokážete patřičně postarat. Útulky jsou přeplněné a po Vánocích to bude ještě horší. Pokud se opravdu rozhodnete nějaké zvířátko koupit, prosím, vyměňte množírny, chovné stanice a zverimexy za útulky a záchranné stanice, kde čekají milióny mazlíčků, lidmi týraných a zraněných na těle i na duši, na Vaši pomoc a lásku. Zvažte rovněž, zda skutečně potřebujete tzv. vánoční stromeček a tedy přímo podporovat i tento stupidně-zrůdný byznys. Zvažte, zda místo toho nestojí za to se raději v poklidu setkat se svými blízkými a s nimi oslavit místo Vánoc slunovrat. Protože pokud je něco naší tradicí, tak je to skutečná oslava zrození, oslava slunovratu. Svátky praslovanské, svátky života a skutečné úcty k němu. Úcty k životu.

Možná jste již viděli, jaké další živé dárky se ve světě prodávají. Jsou to malé, živé želvičky, rybičky, mloci či žabky zalisované v plastovém obale. Můžete mi říct, jak něco tak zrůdného může člověk udělat? Jak ho to vůbec může napadnout? Jak to může někdo koupit? Já tomu opravdu nerozumím. Jak člověk může klesnout tak hluboko jen kvůli tomu nejnižšímu – zisku. Takzvaným penězům. Obyčejnému potištěnému papíru, jehož hodnota je fakticky zcela nulová, což svými nesmyslnými nákupy potvrzujete, jelikož za ně pořizujete nesmysly a pak si stěžujete, že vám ty nesmysly vlastně nejsou k ničemu. Že o ně nikdo nemá zájem. Že o vás nikdo nemá zájem.
 

Moje vánoční přání

Rok 2017 byl pro mne zlomový. Dozvěděla jsem se víc informací o lidském chování ke zvířatům a o lidském působení na naši zatím jedinou planetu, kterou obýváme, než za celý svůj dosavadní život. A samozřejmě mě to změnilo. Spousta lidí si myslí, že k horšímu, má rodina mě nechápe a dává mi to značně najevo, dokonce jsem přišla i o pár kamarádů. Lituji ale pouze toho, že jsem se nezměnila už dávno. Pro mne to byla změna pozitivní, zásadní a nutná. Samozřejmě jejím prvotním a hlavním důvodem bylo naše doslova zrůdné zacházení se zvířaty, jejich týrání, znetvořování, oddělování matek od mláďat, úmyslné bití, doslova vyždímávání života z nevinných tvorů, kteří měli bohužel tu smůlu, že se narodili jako tzv. hospodářská, cirkusová, laboratorní, „kožešinová”, „zoologická”, prostě lidem sloužící zvířata [1]. To prostě nehodlám podporovat [1] [2] [3]. Další důvody, proč to byla změna zásadní a nutná, jsou, jak jsem již uváděla, zdravotní [1] [2] a ekologické [1].

Proto vám přeji, abyste se během „poklidných” svátků vánočních, které skutečně nejsou naší prapůvodní tradicí, nad tímto článkem a zejména nad sebou zamysleli a začali se více zajímat o své každodenní konání, chování a jejich následky. Do nového roku vám přeji více rozhodnutí založených na soucitu a empatii a samozřejmě tu změnu, kterou jsem já již učinila a která dělá lidi lidmi. Minimálně v očích zvířat, planety a mých [1].


 
 

Koautor článku

Martin Mojmír

Použité zdroje

Foto: Veganův pomocník, pravapraha.cz, vegansidekick.com, vegan-fighter.com, pictame.com

Související články

# Vánoce jako svátky lží, pokrytectví, strachu a smrti aneb projevy absurdního šílenství a masové idiocie
# Proč se vyvarovat konzumace masa aneb biologicko-historické znaky člověka
# Deset nedávných studií, kterým by měli ne-vegané věnovat svoji pozornost
# Další červené rozklikávací texty jako hypertextové odkazy

Mohlo by Vás zajímat

# Co je karnismus a kdo jsou karnisté?
# Přednáška: Tajemství marketingu potravin
# Desatero monetárního otroka

Martina Koťarová

je zejména korektorka, matematička a amatérská fotografka. Má ráda děti, faunu a zkrátka vše živé. Jejím přáním a snem je nastolení takové společnosti, ve které bude panovat porozumění, úcta jednoho k druhému, respekt k přírodě a zdravé sebevědomí, čemuž se nejvíce podobá Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích prezentovaná Hnutím Zeitgeist.

20 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Peter Smelik
6 roky před

Stotožňujem sa s obsahom článku. Pekné Vianoce je možné pre/zažiť aj bez (fanticko masového/hromadého) zabíjania zvierat a ničenia stromov !

Irena
Irena
6 roky před

Zrušíme Vánoce a přestaneme jíst.Ani pást se nebudem protože by to tu trávu bolelo,je přeci také živá.A nebudeme chodit ani do práce protože se nám to nelíbí.Vykastrujem všechny zvířata aby se nerodily protože by se přemnožily a nevešli by jsme se na zem.A dáme jim náhubky aby nežraly ostatní zvířata.

Irena
Irena
6 roky před

Tohle by jste měli v první řadě říci těm,kdo zvířata chovají,loví a prodávají.Co s sem tím lezete teď před Štědrým dnem?Zřejmě zveřejníte jen to co se Vám hodí.

Martin Mojmír
Admin
6 roky před
Reaguje uživateli  Irena

Hezký den. A nějaký relevantní argument či kritiku, na místo projevu ublíženého ega, nemáte, prosím? Přeci jen dáváme přednost konstruktivní diskuzi. Děkujeme.

Qestament
Qestament
6 roky před

To je dobrej nápad Martine ty blbečky vždycky takhle rozčísnout před vánocema. Sice je to od týrání zvířat a nekonečné blbosti moc nezastaví, ale alespoň si ty vánoce užijou po víc směrech 😀

Ahh
Ahh
6 roky před
Reaguje uživateli  Irena

A nebo je to čistě jen o nabídce a poptávce a tím pádem je chyba na obou stranách ?

Marcela
Marcela
6 roky před
Reaguje uživateli  Irena

Irenko naprostý souhlas. Až vegani přestanou jíst bylinky, vlastně všechno co dává příroda, tak já přestanu jíst maso i když ho jím jednou za 14 dní. Fanatismus je snad to nejhorší co je v tomto světě. Ve jménu fanatismu se vedli i války.

Robert
Robert
6 roky před
Reaguje uživateli  Martin Mojmír

Martine, na Vašem místě bych nemrhal energií nad naší vánočnou tradicí (kaprem na jakýkoliv způsob), ale raději bych se zaměřil na Halal porážky zvířat podle muslimské tradice – tam bych spíše viděl problém krutého zacházení se zvířaty. Mimochodem, abych nezapomněl, vy asi kapra jíst nebudete a jíst zeleninu a rostrlinnou potravu Vám nevadí? Asi né, protože rostliny nejsou citově vyspělí tvorové, velice inteligentní, jako společenská zvířata… Přeji hezké a klidné vánoční svátky

Roman
Roman
6 roky před

Myslím, že tento článek nebyl docela dobře pochopen. Tento článek byl o životě a jeho projevech v přírodě, tedy v prostředí ve kterém tento život vznikl a trvá. Život, který je ve všem co nás obklopuje, tedy i ve věcech zdánlivě neživých a který formuje celou tuto planetu, možná i sluneční soustavu, či celý vesmír, je podmíněn i vzájemnou interakcí životních subjektů. Tedy tzv. koloběhu života, kdy (zjednodušeně) všechno co je životem vyprodukováno taky život spotřebuje. Ze slov Bible: z prachu jsi povstal a v prach se zase proměníš.
Problém je spíše morální, tedy jaký vztah máme k životu samotnému (všemu co nás obklopuje), pokud k tomu máme, jako člověk (naprosto arogantně si myslící, že je pupkem světa) respekt, pak je vše v pořádku – vjadřeno slovy „co nesníš, nebo se tě nepokouší sníst, nezabiješ“. Průmyslový chov a průmyslové zabíjení je z tohoto pohledu neetické a souhlasím s Martinou i velmi smutné a deprimující. Nic méně pro mě je v současném stavu věci nereálné chodit na lov a nepřijímám argumenty, že maso je možné nahradit. Co by se ale určitě mělo změnit je převážení chovných zvířat na porážku. Je to neetické nemorální a proti přírodě a všemu co nás obklopuje.
Tedy je to problematické, sam Jan Křtitel, byl přeci rybářem a nechytal ryby pro zábavu ale na obživu a nazvat jej krutým vrahem, by bylo moc silné kafe. Naproti tomu, je spousta lidí, kteří chodí na lov medvědů, tulňů, losů veverek a td. atd., jen tak pro zábavu tak proč nazývat vrahem jenom toho, kdo zabíjí pro zábavu nebo pro pomstu dalšího člověka?
Těžko hledat objektívní odpovědi na toto téma, které je zalkoženo ryze subjektivními pocity.

Martin Mojmír
Admin
6 roky před
Reaguje uživateli  Robert

Roberte, možná když článek dočtete, se o dané ideologii zabývající se halal porážkami dozvíte. Sice tam není pojem halal přímo zmíněn, nicméně s daným stručným nástinem to přímo souvisí. Máte každopádně pravdu, že halal porážky jsou od porážek běžných pro zvířata horší. Ostatně toto téma neospravedlňuje porážky zvířat jako takové.

Ve věci citové nevyspělosti rostlin se možná mýlíte. Podle některých studií dokonce rostliny cítí bolest i více jak 5x intenzivněji než zvířata. Ovšem konzumace rostlin není na rozdíl od konzumace zvířat věcí naší, co by člověka, volby a právě proto nelze Váš argument v této věci považovat za relevantní. Jinými slovy rostliny konzumovat k našemu přežití potřebujeme, kdežto zvířata nikoli. A brethariánství je nesmysl, o tom vůbec ani nezahájíme diskuzi, kdyby Vás třeba něco takového v budoucnu napadlo.

Jakmile se rozhodnete si článek přečíst a/nebo dočíst, najdete v něm značné množství odkazů jak na další zdroje, tak ale i na zejména relevantní vědecké a statistické studie prokazující například, že člověk není žádným přirozeným všežravcem, nýbrž býložravcem. Odkazy na zdroje jsou značeny červeně – jsou rozklikávací a je jich v článku mnoho. Další argumenty můžete nalézt v diskuzi pod článkem uveřejněným na téma Vánoc v předchozím roce.