Vánoce jako svátky klidu a míru, nebo krutosti a nenasytnosti?

Vánoce jako svátky klidu a míru, nebo krutosti a nenasytnosti? Smutek, bolest, utrpení, strach, bezmoc, beznaděj, samota, chaos, panika, zděšení; to jsou pocity, které nejen v těchto svátečních dnech „klidu a míru”, ale po celý svůj život, zažívají miliardy zvířat po celém světě včetně České republiky. Miliardy zvířat, které jsme my pouze kvůli své chuti, zvyku a pohodlnosti odsoudili k životu v samotném pekle s dlouhým a bolestivým umíráním zakončeným smrtí. Opravdu si takto představujete a přejete ty své šťastné a veselé Vánoce?

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

To je nejčastější text vánočních přání, která od svých blízkých dostáváme a svým blízkým přejeme. Proč jsme ale tak krátkozrací? Omezení? Copak si ostatní živí tvorové na této planetě nezaslouží to samé? Co tak strašného nám zvířata námi označená za hospodářská udělala, že nás nezajímá, jak kvůli nám trpí? Dáváme dárky svým mazlíčkům – psům a kočkám, za každým jejich sebemenším projevem hledáme jejich pocit radosti, štěstí, smutku či bolesti, snažíme se jim porozumět a udělat je šťastnými, a pak… usedneme ke stolu a pustíme se do jídla, za kterým se skrývá úplně stejně citově vyspělí tvorové, velice inteligentní, společenská zvířata, o jejichž vlastnostech většina lidí vůbec nemá, a především se všemožnými nesmyslnými způsoby vyhýbá mít, ponětí.


 

Nesmyslné tradice

V době Vánoc se k těmto trpícím zvířatům přidávají další milióny nebohých „vánočních” kaprů, kteří jsou namačkáni v přeplněných kádích, omláceni z výlovu a přepravy, dusící se v nedostatku (okysličené) vody, aby nakonec mohli být zabiti jen kvůli čemu? Tradici? Co třeba taková tradice Faerských ostrovů, kde lidé nahánějí na břehy stovky velryb, aby je pak doslova zmasakrovali mačetami a háky, až se moře zbarví do ruda? Chápete, jak toto může někdo udělat a/nebo svoji lhostejnou arogancí pdporovat? Není člověk, který se vyžívá v bolesti a utrpení druhých, duševně narušený? V čem se tato situace liší od masového vraždění takzvaných vánočních kaprů?

Krutých a nesmyslných tradic můžeme bohužel i v 21. století najít spousty. Zářným příkladem budiž tradiční čínská medicína a kosmetika, která je zodpovědná za miliardy týraných a zabitých divokých zvířat [1] [2] [3] [4]. Věděli jste a především zajímá vás to? I když pozitivní vliv daných živočišných látek na lidské zdraví není nikterak vědecky podložený, i když jsou používaná divoká zvířata chráněna a tedy týrána a zabíjena nelegálně, lidská hloupost, zabedněnost a arogance je tak nesmírně obrovská, že tato zrůdnost je dále podporována úplně stejně jako stejně hrůzný masný, mléčný a vaječný průmysl.

Dokud budou lidé vraždit zvířata, budou zabíjet i jeden druhého. Vždyť kdo seje semena vraždění a utrpení, nemůže sklízet radost z lásky.Pythagoras

 

Proč vlastně slavit Vánoce?

Vánoce jako křesťanské svátky oslavující narození „Spasitele”, „Mesiáše”, „Božího Syna” Ježíše Krista, který se obětoval za hříchy lidí a otevřel jim království nebeské. „Božího Syna”, který v mnoha směrech zneplatnil slova „svého otce Boha” a hlásal zcela jiná přikázání a protiřečení. Příkladem uveďme jeho zrušení desatera přikázání uvedeného v Evangeliu podle Marka (kapitola třetí, verš 28 a 29): „Amen, pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.” Lidé si tedy podle „Syna Božího”, Ježíše Krista, mohou dělat, co chtějí – mohou páchat zlo a krutost, mohou znásilňovat, týrat, zabíjet kohokoliv, vše jim totiž bude, podle „svaté knihy”, odpuštěno. Mohou jíst cokoliv (dle kapitoly sedmé, verše 18 a 19): „Co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, poněvadž mu nevchází do srdce, ale do břicha a jde do hnoje,” (což z vědecko-faktického hlediska není pravda, neboť z pokrmů se lidské tělo staví a vyvíjí) i když je to v přímém rozporu hned s několika kapitolami ze Starého zákona – Genesis 1:29, Exodus 20:13, Levicius 11, Kazatel 3:18-21 (Kazatel 3:19: „Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty, neboť všechno pomíjí.”).

Celá Bible je plná rozporů, protiřečení si, násilí a smrti. Slova, podle Bible tyrana, masového vraha a tedy psychopata, Ježíše z Evangelia podle Lukáše (kapitoly 19., verše 27): „Ale mé nepřátele, kteří nechtěli, abych byl jejich králem, přiveďte sem a přede mnou je pobijte.” Tohoto člověka a jeho narození chcete oslavovat? Nepřipomínají Vám jeho slova zcela jiné náboženství (nebo spíše ideologii), které momentálně v Evropě den co den řešíme?

Vánoce jako svátky nekřesťanského konzumu a utrácení. To je v dnešní době to hlavní poselství Vánoc. Radujme se, veselme se … stresujme se, hoňme se, nakupujme, utrácejme, půjčujme si, zadlužujme se, rujnujme se, uklízejme, vařme, pečme, tloustněme, škoďme sobě i jiným, spotřebovávejme, konzumujme, kácejme, týrejme, vražděme, drancujme, vyhlazujme, decimujme, ničme, (z)ničme se, álélůŮůjá! Tak by se ve zkratce dal popsat objektivně faktický průběh Vánoc, čas prý „klidu, míru a pohody”. Vánoce už dávno ztratily to pravé kouzlo ukryté ve střídmosti, radosti a lásce k ostatním, pokud ho tedy vůbec kdy měly (mít). Současný socio-ekonomický systém nám diktuje, jak máme žít, nutí nás utrácet za něco, co nepotřebujeme, ani nechceme. Nutí nás o Vánocích soupeřit mezi sebou v tom, kdo dostane více drahých dárků, kdo má napečeno více cukroví, kdo má lépe vyzdobený dům (a to ještě nejlépe na super výhodný úvěr se sazbou x % a xx RPSN) a my pitomci ho slepě posloucháme a svými obrovskými nákupy podporujeme. Přitom život nám protéká mezi prsty. Stěžujeme si, že máme nízké platy, že se všechno jen zdražuje, a pak stejně jdeme a nakupujeme a nakupujeme, nevidíme doprava doleva, neuvědomujeme a nechceme si uvědomovat následky, které jsou v konečném důsledku (sebe)destruktivní. Následky, které si způsobujeme sami. Místo toho, abychom svoji spotřebu snižovali a tím chránili to nejcennější, co máme a co opravdu potřebujeme, tj. naší PLANETU a její BIODIVERZITU, spotřebováváme čím dál víc a čím dál rychleji. Takový styl našeho života není dlouhodobě udržitelný [1] [2] [3]. Přitom první krok může udělat každý sám a okamžitě, a to maximálně snížit, nejlépe zcela vyřadit ze svého jídelníčku živočišné produkty [1] [2]. A zastavit nesmyslnou spotřebu zdrojů. Pomůžete tím nejen planetě, ale hlavně svému zdraví a v neposlední řadě samotným zvířatům [1] [2] [3].

Uvědomte si, že za 80 % produktů, které používáte ve své kuchyni, stojí utrpení a bolest nějakého zvířete (nehledě na to, že konzumací těchto produktů ubližujete i sami sobě [1] [2] [3]). Maso, uzeniny, živočišná mléka, sýry, jogurty, majonézy, v době Vánoc zvýšená spotřeba másla a vajec, různé polotovary či „lahůdky”… Nákupem toho všeho podporujete živočišný průmysl zodpovědný za (ne)skutečné týrání a bolestivé a dlouhé umírání zvířat, cítících a myslících bytostí stejných jako jsou Vaši domácí mazlíčci. A jako jste Vy sami.


 

Týrané a/nebo mrtvé živé dárky

Když už jsme se dostali zpět ke zvířecím mazlíčkům, jako každý ochránce zvířat i já Vás prosím, nekupujte živé vánoční dárky, pokud si nejste 100% jisti, že se o ně dokážete patřičně postarat. Útulky jsou přeplněné a po Vánocích to bude ještě horší. Pokud se opravdu rozhodnete nějaké zvířátko koupit, prosím, vyměňte množírny, chovné stanice a zverimexy za útulky a záchranné stanice, kde čekají milióny mazlíčků, lidmi týraných a zraněných na těle i na duši, na Vaši pomoc a lásku. Zvažte rovněž, zda skutečně potřebujete tzv. vánoční stromeček a tedy přímo podporovat i tento stupidně-zrůdný byznys. Zvažte, zda místo toho nestojí za to se raději v poklidu setkat se svými blízkými a s nimi oslavit místo Vánoc slunovrat. Protože pokud je něco naší tradicí, tak je to skutečná oslava zrození, oslava slunovratu. Svátky praslovanské, svátky života a skutečné úcty k němu. Úcty k životu.

Možná jste již viděli, jaké další živé dárky se ve světě prodávají. Jsou to malé, živé želvičky, rybičky, mloci či žabky zalisované v plastovém obale. Můžete mi říct, jak něco tak zrůdného může člověk udělat? Jak ho to vůbec může napadnout? Jak to může někdo koupit? Já tomu opravdu nerozumím. Jak člověk může klesnout tak hluboko jen kvůli tomu nejnižšímu – zisku. Takzvaným penězům. Obyčejnému potištěnému papíru, jehož hodnota je fakticky zcela nulová, což svými nesmyslnými nákupy potvrzujete, jelikož za ně pořizujete nesmysly a pak si stěžujete, že vám ty nesmysly vlastně nejsou k ničemu. Že o ně nikdo nemá zájem. Že o vás nikdo nemá zájem.
 

Moje vánoční přání

Rok 2017 byl pro mne zlomový. Dozvěděla jsem se víc informací o lidském chování ke zvířatům a o lidském působení na naši zatím jedinou planetu, kterou obýváme, než za celý svůj dosavadní život. A samozřejmě mě to změnilo. Spousta lidí si myslí, že k horšímu, má rodina mě nechápe a dává mi to značně najevo, dokonce jsem přišla i o pár kamarádů. Lituji ale pouze toho, že jsem se nezměnila už dávno. Pro mne to byla změna pozitivní, zásadní a nutná. Samozřejmě jejím prvotním a hlavním důvodem bylo naše doslova zrůdné zacházení se zvířaty, jejich týrání, znetvořování, oddělování matek od mláďat, úmyslné bití, doslova vyždímávání života z nevinných tvorů, kteří měli bohužel tu smůlu, že se narodili jako tzv. hospodářská, cirkusová, laboratorní, „kožešinová”, „zoologická”, prostě lidem sloužící zvířata [1]. To prostě nehodlám podporovat [1] [2] [3]. Další důvody, proč to byla změna zásadní a nutná, jsou, jak jsem již uváděla, zdravotní [1] [2] a ekologické [1].

Proto vám přeji, abyste se během „poklidných” svátků vánočních, které skutečně nejsou naší prapůvodní tradicí, nad tímto článkem a zejména nad sebou zamysleli a začali se více zajímat o své každodenní konání, chování a jejich následky. Do nového roku vám přeji více rozhodnutí založených na soucitu a empatii a samozřejmě tu změnu, kterou jsem já již učinila a která dělá lidi lidmi. Minimálně v očích zvířat, planety a mých [1].


 
 

Koautor článku

Martin Mojmír

Použité zdroje

Foto: Veganův pomocník, pravapraha.cz, vegansidekick.com, vegan-fighter.com, pictame.com

Související články

# Vánoce jako svátky lží, pokrytectví, strachu a smrti aneb projevy absurdního šílenství a masové idiocie
# Proč se vyvarovat konzumace masa aneb biologicko-historické znaky člověka
# Deset nedávných studií, kterým by měli ne-vegané věnovat svoji pozornost
# Další červené rozklikávací texty jako hypertextové odkazy

Mohlo by Vás zajímat

# Co je karnismus a kdo jsou karnisté?
# Přednáška: Tajemství marketingu potravin
# Desatero monetárního otroka

Martina Koťarová
Sledujte nás
Do jaké míry souzníte s článkem?

Martina Koťarová

je zejména korektorka, matematička a amatérská fotografka. Má ráda děti, faunu a zkrátka vše živé. Jejím přáním a snem je nastolení takové společnosti, ve které bude panovat porozumění, úcta jednoho k druhému, respekt k přírodě a zdravé sebevědomí, čemuž se nejvíce podobá Ekonomika založená na přírodních zákonech / zdrojích prezentovaná Hnutím Zeitgeist.

21 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Martin Mojmír
Admin
1 rok před

Tento článek je staršího data, nejen z důvodu ochrany před přílišným internetovým spamem byla zdejší diskuse k němu již uzavřena. To Vám však nebrání v zahájení diskuze nové, popř. v navázání na místní komentáře prostřednictvím našeho fóra ZDE, kde se Vám též můžeme věnovat.

Martin Mojmír
Admin
3 roky před
Reaguje uživateli  Marcela

Dalo by se říci, že většina vědců byla v minulosti označována za fanatiky a/nebo vysloveně blázny. Třeba takoví Albert Einstein, Nicola Tesla, Jacque Fresco… Informace v článku uvedené vycházejí zejména z vědeckých a statistických zdrojů. Vaše označení autorů článku za fanatiky proto není, ani nemůže být považováno za relevantní, neboť se nejedná o jejich (náš) názor. Diskuze s Vámi na toto téma je vzhledem k nedostatečnému Vašemu vzdělání irelevantní.

Martin Mojmír
Admin
3 roky před
Reaguje uživateli  Irena

Před tzv. Štědrým dnem sem s tím lezeme z toho důvodu, že se jedná o téma související se Štědrým dnem. Navíc nezveřejňujeme jen to, co se nám hodí, zveřejňujeme zejména vědecko-objektivní fakta. Děkujeme za Váš dotaz a koneckonců i názor.

Martin Mojmír
Admin
3 roky před
Reaguje uživateli  Ahh

@ahh: Ano, chyba je rozhodně na obou stranách. Nicméně větší podíl viny s sebou nese poptávka, neboť kde není poptávka, nemůže být ani nabídka, jelikož bez poptávky nefunguje prodej. Děkujeme za konstruktivní poznámku.

Martin Mojmír
Admin
3 roky před
Reaguje uživateli  Roman

Ano, tento článek nebyl většinou zdejších čtenářů pochopen, natož dočten.

Do konce věty „Průmyslový chov a průmyslové zabíjení je z tohoto pohledu neetické a souhlasím s Martinou i velmi smutné a deprimující.” s tebou Romane souhlasím. Také máš plné právo nepřijímat argumenty, a to jakékoli. Nicméně vědecko-statistická fakta ve věci jsou neodiskutovatelná. Totiž jak je tebou myšleno, že maso není možné nahradit? Jak jsi došel k tomuto názoru?

Ve skutečnosti je to právě maso, co je náhražkou jinak poměrně pestré historicko-biologické stravy člověka. Myslíš si, že například takový vitamin B12 získáváme pouze z masa? Například TÍMTO článkem tě vyvedu z případného obrovského omylu. Naopak bylo zjištěno a opakovaně potvrzeno, že živočišné bílkoviny, na rozdíl od těch rostlinných, jsou člověku značně škodlivé (viz některé hypertextové odkazy v článku vedoucí na uznávané vědecké zdroje, respektive hypertextové odkazy v odkazovaných článcích).

Ohledně převážení zvířat na porážku zde samozřejmě opět nelze nesouhlasit. Musíme se však bavit o řešení příčiny a ne následku. Příčiny, kterou je obecný zájem na nesmyslné konzumaci masa a jiných živočišných produktů.

Upřímně co řekl nějaký Jan Křtitel není předmětem tématu. Bible zdaleka není vědeckým dokumentem, ba právě naopak. V článku je, rovněž naopak, uvedeno několik příkladů rozporů Bible prakticky biblických rozměrů. Bible si silně protiřečí, Bible je souhrnem manipulace a propagandy, Bible je těžká ideologie, stejně tak jako je těžkou ideologií prakticky jakékoli náboženství.

Ohledně věci nazývání vrahem pouze toho, kdo zabíjí pouze člověka, opět souhlasím. Vrahem je ten, kdo bezdůvodně a/nebo jakéhokoli racionálního opodstatnění vědomě a/nebo úmyslně zabije cokoli živého.

Žádné objektivní odpovědi netřeba hledat. Daný článek není souhrnem otázek, nýbrž souhrnem konstatovaných vědecko-statistických faktů. Že je napsán velmi povrchně je jedna věc (to je podmíněno jeho čteností a přizpůsobivostí běžnému většinovému čtenáři), jeho celková faktičnost je věcí druhou. Článek obsahuje množství zdrojů na důkazy. Zatímco někteří se zaměřují na domněnky pramenící z vlastního nebo cizího názoru a z často egocentrických důvodů odmítají hledat relevantní informace, jiní jsou naopak o něco dále a svůj čas dané věci poskytnou. Odměnou druhé skupině jest jejich obohacení o nové vědomosti, což lze v konečném důsledku nazvat v daném tématu konstruktivním vzděláním.

Některé další argumenty jsou v diskuzi pod článkem uveřejněným na téma Vánoc v předchozím roce.

Qestament
Qestament
3 roky před

Valar morghulis… 😀

Martin Mojmír
Admin
3 roky před
Reaguje uživateli  Qestament

Valar dohaeris! 😉

Martin Mojmír
Admin
3 roky před
Reaguje uživateli  Martina Koťarová

Počkej, co děláš, nemůžeš přeci karnistům podsouvat tak zdrcující argumenty. 😀

Nora
Nora
3 roky před

Kdo si vymyslel vánoce pro své uspokojení? Relativní svět si vyžaduje relativní iluzi.
Pokud jsme hloupí, podléháme smyslům, ty objektům.To řídí mysl.A když je mysl zmanipulovaná, nastává zmatení inteligence, a ta se stává šílená. Poté si ve svém podmíněném egu myslíme, že je vše reálné skrze nedokonalé smysli a tak se ztotožňujeme s kdejakou nedokonalostí. 5 přikázání je, NEZABIJEŠ!! Žádnou živou bytost! Pokud se ničemové neřídí svým učitelem a 10 přikázáním, jejich životy jsou již ztracené. Smyslem života není užívat si v nízké dobru nebeských planet, kde je smyslový požitek mnohokrát vyšší.Oni nevědí, že byli oklamáni světským náboženstvím. Láska se měří tím, že mnohokráte bez konce dáváme a velice málo a nemnoho přijímáme. Vše, co v životě dostáváme je, z hmotné přírody. Tělo mnoha prvků přírody je toho důkazem. Vědomi, čas, činy a vyšší část přírodu pohání. Bez vědomí duše by nežil žádný tvor. Podporou vykořisťování, zneužití, ničením a likvidací toho, v čem žijeme, se dopouštíme sami nad sebou mnoha trestů v budoucnosti. Pokud si myslíme, že nejsme zodpovědní za vše v čem žijeme, pak nemůžeme žít ani v tomto nám darovaném světě, nebot to značí, že žijeme s bolestí na srdci. Tato bolest se mění v krutost, a ta je příčinou odmítnutí zlomené srdce. Kolektivní masové zabíjení nás udělalo necitelné. Zvířata jsou na úrovni lidí a pokud je jíme, řídíme se přírodními zákony zvířat a ne lidí.

Nora
Nora
3 roky před
Reaguje uživateli  Martina Koťarová

Převoz zvířat na porážku je podpora zabíjení. Výmluva to neřeší. Stejně jako je porážka, porcování, nákup, dovoz, vaření, pojídání masa přímo a nepřímo zabíjení. Je třeba posuzovat čin, nečin a zakázaný čin z vyššího hlediska. Osud je příčina a následek tří period času. Nic není náhoda.Vše má vyšší příčinu.

Je třeba myslet hlouběji. Ne povrchně. Odkud berou zvířata bílkoviny? Z rostlinné stravy. Maso plné parazitů, chemie, karmy, atd. se mění v těle na nemoci.Není zapotřebí. B12 lze nahradit rostlinnou stravou. Veškeré ty pavědecké výstřelky tzv. vědců a jejich následovníků postrádají logiku a uvažování.
Není důležité porážet druhé, ale je třeba sám sebe porazit z hlediska etického, morálního, ekonomického, v estetické části, z hmotného hlediska přímo odvozeného z duchovní moudrosti, z osudu neboli přírodních zákonu, vesmírných zákonů ap.