Kapičky pravdy 2 – hodnoty a lidská práva

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Kapitola 2. – Úvahy o hodnotách a lidských právech

Jde o další pojmy těžce zneužívané dnešními nevlastenci (velmi korektní výraz) jako nikdy před tím. Vykřikují cosi o evropských hodnotách a přitom bojují za zničení Evropy ať už vědomě či z hlouposti. Chrlí fráze o lidských právech a přitom nelidskými protiprávními technologiemi moci a propagandy rozbíjejí společnost, převracejí hodnoty prověřené generacemi předků a tradiční významy pojmů vzhůru nohama. Úchylnost se stává normou a klasické hodnoty úchylností. Co dřív bylo trestné, díky jim je čestné a naopak. Lháři devastují životy pravdomluvných, kteří v lidských právech nespatřují jen výnosný kšeft a cestu k moci, ale základní životní jistotu a pilíř demokracie.

Co je vlastně nejvyšší hodnotou? Život! Náš a našich blízkých. Šťastný, plnohodnotný, tvůrčí, bezpečný, harmonický bez existenčních nejistot. Naplněný duchem Člověčenství plného radosti, souznění, pochopení, empatie, úcty, pokory, moudrosti a lásky k rodině, vlasti, národu i Zemi. Jde o komplexní hluboký rozměr lidství, o život ve společenství osobností plných světla ukazujících smysl a zákony života, tvořících nádherná povznášející díla, lidí moudrých, odpouštějících a spravedlivých. Mám nejasné tušení, že pavlačoví hulváti vyřvávající urážky prezidenta či premiéra státu, ani autoři soch čůrajících na českou republiku, ba ani „umělkyně“ vytahující z vagíny státní vlajku, že oni nositeli takových hodnot nejsou.

Společnost se opravdu rozděluje. Na ty, kteří vnímají život a jeho hodnoty v souladu s výše uvedenou definicí a rozhodli se stát na straně pravdy a dobra. A na ty, kteří produkují jen primitivní sprostotu, aroganci, lež, destrukci, chaos a nenávist k vlasti, tradiční rodině a odkazu našich předků, tedy na nešťastníky, jejichž duše jsou stále temnější a chtějí vědomě sloužit lži a zlu. Ti první se ty druhé snaží tolerovat, pochopit, argumentovat a vysvětlovat. Ti druzí ty prvé k smrti nenávidí, argumenty nahrazují vulgaritami a hulvátstvím. Kam zařadit osvícenou vlastenecky smýšlející část populace na straně jedné a žoldáky z politických neziskovek či Sorosovy pohůnky a jejich hlásnou troubu – protičeskou ČT na straně druhé, nechť posoudí každý sám.

Podle činů poznáte je! Premiér a prezident položili v noci ze 16. na 17.11.2018 v tichosti a bez kamer na Národní třídě květiny jako výraz úcty k odkazu studentů popravených německými okupanty v roce 1939, i těch, kteří se v roce 1989 postavili oddílům veřejné bezpečnosti. Jenže „demokraté řevu“ ony květiny ukradli a vyhodili a přitom hulákali „Hanba“! Hanba to jistě byla, ale čí? Jaká to prázdnota a nenávist musí jejich srdcím vládnout! Netuší, že v nadcházejícím čase již brzy každý sklidí, co zasil, že i sluhové temných sil na vlastní kůži zakusí, co dnes jiným činí. Účet, který jim život předloží, bude předlouhý.

Co s tím, jde vůbec něco dělat? Lidé, kteří spatřují smysl života jedině v tom mít se v životě dobře, nedělají nijak dobře životu. Nevěří, že podléhají zákonům života a snaží se život podrobit zákonům svým. Hodnoty, které člověk ctí, jsou pramenem jeho etiky, morálky a vůle konat dobro či zlo. Ty dobré jsou základní podmínkou pro existenci a smysluplný vývoj lidstva na Zemi, zatímco ty zlé jsou cestou k autodestrukci další z civilizací. Nenechme si proto sebrat hodnoty prověřené generacemi našich předků, neboť seberou-li nám je, ukradnou nám i naše svědomí a duši!

Toho, co máme, si často nevážíme, dokud o to nepřijdeme. Ať jako jednotlivci, anebo jako národ či stát. Platí to i o dobru, chcete-li o světlu a lásce. Stínů plné duše zazlívají světlu, že je světlejší, a obdivují tmu za to, že je černější, a vůbec si neuvědomují, že stíny bez světla existovat nemohou a že tma je jen nepřítomností světla. Nedojde-li to takovým bytostem včas, čeká je bolestná cesta poznání, kdy teprve v největší tmě se v jejich srdcích rozhoří největší touha po světle.

Služebníci temných sil neslyší naše varování, nevidí propast, ke které se blíží. Řvou, že jsme hluší a slepí. Řítí se do nejčernější tmy, protože jen tam prý najdou světlo! Tancují s ďáblem a již brzy budou žasnout, že peklem se jim odmění. Mají však právo svobodné volby a tedy i právo prožít hrůzy, které připravují jiným. Proto jim dopřejme, po čem touží, a ponechme je s nadšením odkráčet k propadlišti dějin. Sami však kráčejme v duchu našich hodnot cestou opačnou.

Udržujme si své nitro čisté, jejich řevu čelme šířením pravdy, moudrosti, míru a harmonie, jakož i ochranou tradičních křesťanských hodnot. Nenechme se zblbnout jejich licoměrným plácáním o lidských (tedy jen jejich) právech! Vyhýbejme se jim na náměstích, dokud nedozrají ke schopnosti naslouchat a nezaujatě přemýšlet o názorech jiných. A hlavně – jejich vlastizrádné mediální žumpě nevěnujme ani vteřinku pozornosti snad s výjimkou voleb. Proč? Usnadní nám totiž rozhodování, koho (ne)volit – v duchu známých postřehů podle sebe soudím tebe, vrána k vráně sedá, křivý křivého si hledá, zloděj křičí „chyťte zloděje“ apod. Volme pak toho, koho média a politické neziskovky nejvíc zatracují a do propadliště dějin posílejme všechny, které tak vášnivě vychvalují!

A také – nezapomínejme na vlastní zkušenost, vše, čeho jsme byli svědkem. Což takhle kauza lithium, není to ticho poněkud podezřelé?
 

K připomenutí pár slov o lithiu


 

Autorství článku

Oldřich Lukáš

Použité zdroje

# Text: e-mail

Sledujte nás

Externí autor

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Jen pro udržení našich webových stránek online na internetu je potřeba měsíčně vybrat alespoň 1.800 CZK nehledě na finance potřebné pro naši další související a výhradně dobrovolnou aktivistickou činnost...

Na září 2019 jsme vybrali 1.300 CZK. Kolik a na jakou naši konkrétní činnost je potřeba měsíčně vybrat, se dočtete v pravém sloupci webu. Vězte, že bez Vaší pomoci to dlouhodobě nedáme. Více informací, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.
Externí autor
Sledujte nás

Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
  Odebírat  
Možnosti upozorňování: