Kapičky pravdy 1 – pravda a lež

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

Kapitola 1. – Úvahy o pravdě a lži

Pravda

je tím, čím je. Tryská ze samotné podstaty všeho. Je životodárným dechem Existence, nevysychajícím pramenem poznání a moudrosti, etiky a vyšších principů mravních, harmonie a porozumění. Pravda je Bůh a Bůh je Pravdou – tou nejvyšší.

Pravda je světlem Vědomí a vědomím Světla. Neboť kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým a vědomí pravdy života jeho svědomím. Pravda je tedy živou vodou vědomí a také svědomí – jednotlivců i celých národů. Pravdu vůbec nezajímá zisk, kariéra, moc, politika ani náboženství, jsou pro ni jen bezcennou přítěží.

Slova a věty obsahují tolik pravdy, nakolik zůstávají věrné nejvnitřnější podstatě toho, co popisují. Čím vyšší pohled, tím úžasnější a vyšší pravda. Čím širší úhel pohledu, tím úplnější celek a všeobjímající souvislosti vyvstávají. Čím pravdivější slova přicházejí, tím ryzejší a nezávislejší pochopení se probouzí.

Pravdu o pravdě nám neustále našeptává hlas naší duše, naše intuice. Bohužel většinou jí nenasloucháme. Pravda života, kterou v sobě neseme, je světlem Nejvyššího v nás.

Lež

je opakem pravdy. Pravda osvobozuje, lež nasazuje okovy. Pravda ctí zákony života, lež nectí ani zákony světské. Pravda zakotvuje řád a spravedlnost, lež přináší chaos a křivdu. Pravda oceňuje a tvoří, lež kritizuje a boří. Pravda promlouvá, lež pomlouvá. Pravda spojuje, lež rozděluje. Pravda ukazuje cestu, lež ji skrývá.

Pravda mívá dvě tváře – jednu skutečnou, jednu falešnou, jednu věčnou, jednu pomíjivou. Ta první je pravdou duše, vlastenců a tvořitelů; druhá lží ega, vlastizrádců a ničitelů. V té první pramení poznání, ve druhé klam. První je zdrojem pokory a empatie, skromnosti a nezištnosti, míru a harmonie; ta druhá zdrojem pýchy a agrese, chamtivosti a egoismu, závisti a nenávisti, násilí a odsudků, převratů a válek. Ta první je pravdou života, ta druhá pravdou prolhaných médií. Pravda je o pomoci, lež jenom o moci. Pravda je světlem, lež tmou. Pravda je dechem Boha, lež Ďábla.

Antipravda

je nejzáludnější lží odívající se do šatu pravdy. Jde o odvěkou strategii sil temna. Tvrdí, že pravda je lež a lež je pravda. Dnes se stala nosnou dezinformační technologií publicistiky nejmocnějších masmédií a politických neziskovek.

Slované naštěstí mají s antipravdou dlouhou neblahou zkušenost. Proto ji vycítí mnohem dříve než národy západního světa. Tím spíš dostávají-li antipravdu v dávkách koňských. Naše národní svědomí není tolik zatížené karmickými událostmi, oproti západnímu světu je přímo průzračné, a v něm je antipravda viditelná mnohem kontrastněji. Važme si tohoto vzácného daru a nedovolme nikomu udělat si z něj rohožku! Duchovní základ Slovanů vyzařuje velký potenciál Světla a Lásky, proto vnímáme mnohem intenzivněji svoji odpovědnost vůči příštím generacím, vlasti a planetě. A také hrozby a antipravdu.

Deep State (Světovláda) nemůže pochopit, proč přes miliardové investice do propagandy a médií sugerujících posluchačům, co si mají myslet, se stále nedaří implantovat Slovanům zničující antipravdu a trvale zakrýt skutečnou pravdu perutěmi zlovolných lží. Ba co víc – proč paradoxně vše, co média tolik vychvalují, vnímá stále více posluchačů jako špínu, zatímco každého, koho média špiní, považují za čestného a statečného vlastence tím víc, čím usilovněji ho média dehonestují. A také proč vlastizrádným sedmilhářům nepomáhá ani vyřvávání politických neziskovek, ani cenzura a nálepkování, ani řádění ministerstva propagandy, ani šmírování internetu či odposlechy telefonů, ani zločiny zkorumpovaných soudců. Jak je to možné? Inu – lež probouzí pravdu, leč pravda usmrcuje lež. Bohudíky!

Nálepkování

je zvláště proradnou formou antipravdy. Spočívá v tom, že nežádoucím osobám či událostem masmédia zlovolně přidělí hanlivou nálepku často končící na -ismus či -fob, stále dokola ji omílají a pak s ní pracují jako s dogmatem, o kterém je zakázáno pochybovat. Z vlastence se tak stává nacionaista; kdo naslouchá lidu (Vox populi, vox Dei), je populista; kdo varuje před džihádisty, je xenofob; kdo nechce válčit s Ruskem, je rusofil atd.

Nálepkování však má i druhou tvář, kdy zlořádu přidělí nálepku téměř svatosti. Z džihádisty se pak stane uprchlík, z rozvratu obohacení, z převratu osvobození, z přepadení obrana, z totality demokracie, z nenávisti láska a opačně. A pravda? Ta dostává nálepek hned několik: fejk, cizí propaganda, extrémismus, spekulace, populismus, spiknutí, konspirace, rasismus, xenofobie, aj.

Cenzura

představuje první krok k fašizaci společnosti, druhým jsou útoky proti šiřitelům pravdy. Nejprve mediální, pak ekonomické, poté justiční a nakonec i fyzické. To vše se dnes děje. Stále více indicií nasvědčuje tomu, že jsme ve fázi fašizace společnosti ze strany nejrůznějších menšin, zkrachovalých intelektuálů a skupin nenávidějících svou vlastní zemi i rasu. Totalita, despocie a brutální diktát nad původní populací a většinovou společností jsou pochopitelně i cílem jejich chlebodárců – samozvaných světovládců z Osy zla.

Pravdu zakrývá a její šiřitele pronásleduje jen ten, kdo nemá čisté svědomí a musí své zrůdné úmysly a činy zatajovat. Kdo zatajuje a cenzuruje pravdu, lže a šíří antipravdu, ten je spolehlivě na straně zla.

Proč?

se to děje? Proč lež, antipravda, cenzura, nálepkování a jejich hybridy tolik zaneřádily veřejný prostor?

Pachatelé tohoto zmatení pojmů nemají absolutně žádné argumenty, proč se uchylují k porušování zákonů života a tradičních lidských hodnot, které dělají člověka Člověkem. Touží jen dál rozšiřovat jejich děsivou moc a nepředstavitelné bohatství. Ustavili sami sebe do role vládců (majitelů) světa, kteří mají veškerá práva a žádnou odpovědnost, a stali se čistokrevnými parazity na lidském snažení a utrpení. Jejich jedinou oporou je lež a zmatení pojmů, aby zamaskovali pravdu. Jejich temné duše znají jen věci podlé, zákeřné, chamtivé, kruté a destruktivní, nenávidí Lásku, Moudrost, Světlo, Lidství i Boha samotného.

A závěr? Ten už je na čtenáři samotném. Stačí aplikovat pár postřehů z této kapitolky na současný život, aby každému, kdo jen trošku vnímá realitu, vyvstala hrůzná současnost v plné kráse. Pak spatří ryzí pravdu i lež a pochopí, kdo a proč je šíří, komu a čemu slouží.

 

Léčení nemocné společnosti


 

Autorství článku

Oldřich Lukáš

Použité zdroje

# Text: e-mail

Sledujte nás

Externí autor

Shledáváte naši práci, alespoň do určité míry, za společensky prospěšnou až potřebnou? Pokud je Vaše odpověď kladná, zvažte, prosíme, svoji podporu, bez které se vzhledem k faktu, že nejsme nikým jiným než Vámi, našimi čtenáři a podporovateli, placeni a ani nemáme nárok na pobírání žádných dotací, neobejdeme. Jen pro udržení našich webových stránek online na internetu je potřeba měsíčně vybrat alespoň 1.800 CZK nehledě na finance potřebné pro naši další související a výhradně dobrovolnou aktivistickou činnost...

Na září 2019 jsme vybrali 1.300 CZK. Kolik a na jakou naši konkrétní činnost je potřeba měsíčně vybrat, se dočtete v pravém sloupci webu. Vězte, že bez Vaší pomoci to dlouhodobě nedáme. Více informací, proč potřebujeme Vaši pomoc, se dočtete ZDE. Pro informace, na co a jak přispíváte a kolik je pro tu kterou konkrétní práci potřeba, přejděte SEM. Starší agendy naší práce najdete ZDE, nový úkolník Redmine ZDE.

Použít můžete transparentní bankovní účet: 55555521 / 2010, popřípadě účet běžný: 55555513 / 2010.
Pro platby ze zahraničí použijte IBAN: CZ09 2010 0000 0000 5555 5513, BIC: FIOBCZPP.
Za jakoukoli finanční, ale i případnou aktivní dobrovolnickou činnost, předem srdečně děkujeme.
Externí autor
Sledujte nás

Máte-li k tématu konstruktivní dotaz či poznámku, můžete článek prostřednictvím formuláře níže okomentovat. Podotýkáme, že komentáře jsou nejprve předkládány redakci ke schválení, aby tato posoudila jejich relevanci a morální a etickou nezávadnost. Pro možnost publikace okamžité použijte interForum.cz nebo požádejte redakci o autorizaci.

avatar
7500
  Odebírat  
Možnosti upozorňování: