Výzva spolků ETIQ.CZ a ČEST, SVOBODA, RESPEKT k podpoře vytvoření komplexní přednášky o Globálních paktech (aktualizováno)

Nelze to tolerovat, nelze se na to dívat, nelze polevit. A především to nelze řešit dále tak jako doposud! Řeč je o hrozbě přijetí tzv. Globálních paktů, o jejichž obsahu se musí co nejdříve dozvědět maximum nejen veřejnosti, ale zejména dosud neinformovaných a/nebo lhostejných politiků naprosto ignorujících holou realitu!

Prostor pro Váš odkaz
Komerční banner 770x100px (pro více informací, jak na DuchDoby.CZ inzerovat, klikněte SEM)

O tom, co jsou tzv. Globální pakty zač a v čem spočívá jejich nebezpečí pro Českou republiku, ale i ostatní země Evropské mumie, jsme opakovaně informovali nejen prostřednictvím zdejších článků [2] [3] [4] odkazujících zároveň na videa (Jiného média CZ [2]), ale zejména prostřednictvím spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT.
 

Související odkazy

# Mezinárodní smlouvy: Legalizace ilegální migrace (Reportáž Martina Mojmíra 29.05.2018 a 31.05.2018)
# Globální pakty v souvislosti s hrozbou islamizace České republiky (Reportáž Martina Mojmíra 25.10.2018)
# Agrese v Kolíně n. R., Globální pakty, 28. říjen 2018 a další témata (Zdeněk Chytra s interakcí 26.10.2018)
# Globální pakty nejsou nic jiného než byznys, řekl na SVCS na Globální pakty odborník Zdeněk Chytra

 

Semináře a besedy o Globálních paktech

Na Globální pakty odborník Zdeněk Chytra má za sebou nemálo tématických seminářů a veřejných besed, avšak vzhledem k velmi pomalému vývoji v této věci, a především faktu blížícího se dne D, je nyní bezpodmínečně nutné přejít k mnohem efektivnějšímu řešení, kterým je vytvoření takového materiálu, jemuž dokáží porozumět i, jak je mnozí pojmenovávají, „pravdoláskařští dobroserové a umělci s IQ 89” typu Janda, Cemper či Hrebenár.

Proto ve spolupráci s Jiřím Černohorským a Zdeňkem Chytrou jsme připravili plán, do kterého se již zkrátka budete muset zapojit i Vy, neboť, jak Jirka Černohorský neustále dokola opakuje, „bez Vás to opravdu nedáme”. Tím plánem je docela prostě návrh postupu pro významné zefektivnění informování o tématu Globálních paktů.
 

Postup pro zefektivnění informování o tématu Globálních paktů

# Pronájem malé reprezentativní konferenční místnosti s rozumnými akustickými vlastnostmi pro umožnění kvalitního záznamu přednášejícího odborníka na Globální pakty Zdeňka Chytry a moderátora.
# Přednášející si připraví komplexně zpracované téma, které celé, nehledě na čas pro to potřebný, následně pomalu a srozumitelně odprezentuje na připravenou dostatečně kvalitní záznamovou techniku.
# Po skončení přednášky k přednášejícímu přisedne moderátor, jenž s tímto zahájí na téma věcnou diskuzi ve formě pokládání tématických otázek, na které uzná za vhodné, že je potřeba odpovědět.
# Výsledný zpracovaný záznam, opatřený o vhodnou grafiku, je předložen odborným překladatelům k vytvoření anglických, německých a potažmo i ruských či dalších titulků.
# Zhotovený materiál, opatřený o „nezničitelnou“ copyleftovou licenci Creative commons (CC-BY-SA 4.0), je umístěn k přehrávání a komentování na síť internet tam, odkud je jen obtížně třetími stranami odstranitelný, za to ale dobře internetovými vyhledávači indexovaný, s tím, že jakékoli sdílení a kopírování je žádoucí.

Ano, to je skutečně vše. Tak snadné to je!
 

Jak konkrétně se můžete zapojit? Účastí či příspěvkem

Zapojit a účastnit se můžete tak, že buď v co nejbližším časovém horizontu seženete a zajistíte pro uskutečnění záznamu odpovídající konferenční místnost (v Praze) (veškerou potřebnou techniku máme), anebo zajistíte vytvoření profesionálních anglických, německých a eventuálně i ruských či dalších titulků.

Druhou možností, pokud nedokážete místnost a překlady obstarat, je, a to se nedá nic dělat, Vaše ochota přispět na pronájem takové místnosti a zajištění překladů námi finančním obnosem takovým, jaký si můžete dovolit. Nutno podotknout, že nejde o nic levného, nashromáždit je nutné několik desítek tisíc korun. Co Vám ale můžeme slíbit, je to, že dáme-li to společně dohromady, budete to právě Vy, kdo se bude velkou měrou spolupodílet na uskutečnění tohoto plánu a komu, budete-li o to stát, nakonec osobně veřejně poděkujeme. Společně totiž vytvoříme komplexní videopřednášku vyšší úrovně, od které se budou moci odrážet i ostatní státy Evropské mumie, které, stejně jako stále ještě my, netuší, do čeho se možná též nevědomky hrnou. Je třeba se však rozhodovat rychle!
 

Koho kontaktovat a jak, eventuálně kam přispět?

Pro tuto akci jsme vyhradili číslo bankovního účtu 55555513 / 2010 (šest pětek a třináct lomeno dva tisíce deset) s variabilním symbolem 716 a zprávou pro příjemce „DAR”. Skutečně dbejte na správné zadání variabilního symbolu a zprávy pro příjemce, totéž číslo účtu totiž slouží i pro jiné účely (sbírky), které je nutné vzhledem k tomu od sebe odlišit. Neuvedením symbolů a zprávy pro příjemce jinak přispějete na chod spolku ETIQ.CZ jako takového, načež tyto peníze nepůjdou na vrub této akci.
 

Je čas skončit tyhle sračky

Přátelé toto není legrace, ale je skutečně na Vás! Globální pakty nesmějí začít být za žádnou cenou uplatňovány nejen v České republice, ale musíme se pokusit zabránit jejich uplatňování též v ostatních zemích patřících do paktu Evropské mumie. Je nutno se začít organizovat značně lépe, než se organizují jiní, protože na projevy ega jednotlivců, dohadování se se zfanatizovanými různými systému užitečnými idioty a jiné dětské hry už zkrátka není čas. V rámci našich spolků ve věci informování o Globálních paktech vše zařídíme, ovšem od Vás potřebujeme k tomu mít důvod, kterým je právě Vaše zapojení. Je čas skončit tyhle sračky!
 

Důvěřuj, ale prověřuj!

Samozřejmě než začnete cokoli posílat na nějaký účet, který vidíte možná prvně a navíc na webové stránce, jež není stránkou spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT (kam si článek eventuálně zkopírují Jirka se Zdeňkem), je třeba říci, že si můžete zdejší výzvu ověřit a to docela prostým zatelefonováním na mé telefonní číslo (+420) 774 888 774, anebo lépe telefonátem přímo Jirkovi Černohorskému na (+420) 601 095 551, načež správnost kontaktů si ověříte, mimo jiné, třeba právě ze stránky spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT, kde jsme oba uvedeni v kontaktech.
 

Aktuální stav příspěvků

Tento článek budeme průběžně aktualizovat o stav vybraných příspěvků na uskutečnění akce. Proto bude-li Vás zajímat, jak si s výběrem na tom stojíme, uložte si jeho odkaz a pravidelně se sem vracejte. Bezpečně diskutovat (na rozdíl od sociálních sítí) můžete pod článkem, kde Vám zároveň budeme zodpovídat Vaše věcné dotazy.

První příspěvek vkládáme ze svého, tedy začínáme na 1.027 korunách. Za jakékoli Vaše příspěvky děkujeme!

Aktuální finanční bilance je 15.427 CZK z potřebných alespoň 30.000 CZK.
 
Upozorňujeme, že pokud nebude cílové částky dosaženo do 15.12.2018, bude tím projeven nedostatečný zájem veřejnosti o vytvoření překladů a peníze neupotřebené na natočení přednášky půjdou na jiné účely iniciativy ETIQ.CZ, z.s. (provozní režii, technické vybavení, propagaci, podporu spolku Č.S.R. apod.).
 
Tato stránka byla naposledy aktualizována 17.12.2018, 18:00, načež cílové částky nebylo dosaženo. Přednáška byla natočena, avšak vzhledem k nedostatečnému zájmu občanů není téměř z čeho pořídit překlad. Záležitost je tedy tímto uzavřena.

Martin Mojmír

po absolvování základní školy, středního odborného učiliště hotelového provozu a gymnázia se zaměřením na IT a jazyky studoval dále psychologii a speciální pedagogiku. Věnuje se ICT, datové analýze, datové žurnalistice, futurologii, sociologii a ekologii. Prosazuje a popularizuje koncept zdrojové ekonomiky co by udržitelného socioekonomického modelu. Kromě duchdoby.cz provozuje např. dále také projekty jinemedium.cz, mojeretence.cz nebo fórum ETIQ.CZ, z.s. Vlivem nešťastných okolností je Martin od r. 2023 invalidou.

Odebírat
Možnosti upozorňování:
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře